Word'deki adres mektup birleştirme işlemlerinde Excel verilerinin biçimlendirmesi korunmuyor

Belirtiler

Microsoft Word'de adres mektup birleştirme yapıyorsanız ve alıcı listesinin veri kaynağı olarak bir Microsoft Excel çalışma sayfası kullanıyorsanız, sayısal verilerin bazıları birleştirildiğinde biçimlendirmesi korunmaz.

Bu davranış, aşağıdaki tabloda da gösterildiği gibi biçimlendirilmiş yüzde değerleri, para birimleri ve posta kodları için geçerlidir:

Biçim Excel verilerinde Word Birleştirme Alanı
----------------------------------------------------
Yüzde %50 ,5
Para Birimi $12,50 12,5
Posta Kodu 07865 7895

Neden

Bu davranış, Word'deki alıcı listesindeki verilerin, bulundukları çalışma sayfası hücrelerine uygulanmış biçimlendirme olmadan, Excel'de saklandıkları özgün biçimde görünmeleridir.

Çözüm

Bu davranışı gidermek için, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

Yöntem 1

Dinamik Veri Değişimi'ni (DDE) kullanarak, kullanmak istediğiniz verileri içeren Excel çalışma sayfasına bağlanın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Word'ü başlatın ve yeni bir boş belge açın.
 2. Araçlar menüsünde, Seçenekler'i ve sonra da Genel sekmesini tıklatın.
 3. Açılışta dönüşümleri onayla onay kutusunu tıklatıp seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.
 4. Araçlar menüsünde, Mektuplar ve Postalar'ın üzerine gelin ve Adres Mektup Birleştirme Sihirbazı'nı tıklatın.
 5. Adres Mektup Birleştirme görev bölmesinde, üzerinde çalışmak istediğiniz belge türünü seçin ve İleri'yi tıklatın.
 6. Başlangıç belgesini seçin altında, kullanmak istediğiniz başlangıç belgesini seçin ve İleri'yi tıklatın.
 7. Alıcıları seçin altında, Varolan listeyi kullan'ı ve sonra da Gözat'ı tıklatın.
 8. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda, veri kaynağınız olarak kullanmak istediğiniz Excel çalışma kitabının bulunduğu klasöre gidin, çalışma kitabını seçin ve ardından 'ı tıklatın.
 9. Veri Kaynağını Doğrula iletişim kutusunda, DDE yoluyla MS Excel Çalışma Sayfaları (*.xls) seçeneğini ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 10. Microsoft Excel iletişim kutusundaki Adlandırılan aralık veya hücre aralığı altında, kullanmak istediğiniz verileri içeren hücre aralığını veya çalışma sayfasını seçin ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
  NOT: Verileriniz artık Excel çalışma sayfasında göründükleri biçimlendirmeyle Adres Mektup Birleştirme Alıcıları iletişim kutusunda görünürler.

Yöntem 2

Posta Kodu metnini içeren Excel alanını biçimlendirin. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Excel'de, Posta Kodu alanını içeren sütunu seçin.
 2. Biçim menüsünde Hücreler'i tıklatın.
 3. Sayı sekmesini tıklatın.
 4. Kategori altında, Metin'i ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 5. Veri kaynağını kaydedin. Ardından, Word'de adres mektup birleştirme işlemine devam edin.

Referanslar

Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

304387 Word 2002 veya Word 2003'te bir Access veya Excel veri kaynağı kullandığınızda Tarih, Telefon Numarası ve Para Birimi alanları hatalı biçimde birleştiriliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Özellikler

Makale No: 320473 - Son İnceleme: 22 Şub 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim