Exchange 2000 Server veya Exchange Server 2003'te bir SMTP adres alanı nasıl paylaşılır

GİRİŞ

Bu makalede, Microsoft Exchange Server 2003 veya Microsoft Exchange 2000 Server'ın bir paylaşılan SMTP adres alanını destekleyecek biçimde nasıl yapılandırılacağı açıklanır.

Exchange Server 5.5'i Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) etki alanı ad alanını paylaşacak biçimde yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

258203 SMTP etki alanı ad alanını paylaşacak biçimde Exchange nasıl yapılandırılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Daha fazla bilgi

İş gereksinimleri, aynı SMTP adres alanının iki veya daha fazla e-posta sisteminde paylaşılmasını gerektirebilir. Bir Exchange Server ortamı için, bu, SMTP adres alanının Exchange Server ile UNIX tabanlı e-posta sistemi veya farklı Active Directory ormanlarında yapılandırılmış Exchange ortamlarında paylaşılması gerektiği anlamına gelir. Bu durumda, her bir e-posta sistemindeki kullanıcılar e-posta adreslerinin parçası olarak aynı etki alanı sonekini kullanır.

Bu makalede, "adres alanı" ve "etki alanı" terimleri birbirinin yerine kullanılmaktadır. Makalede, Exchange sunucusunun Internet'ten gelen trafik için SMTP ağ geçidi olduğu varsayılmaktadır. Exchange sunucusu Internet'ten gelen bir SMTP iletisi aldığında, Exchange ilk olarak alıcı alanlarında görüntülenen e-posta adreslerini Active Directory nesnelerine çözümlemeye çalışır. E-posta adresi bir Exchange posta kutusuna çözümlenirse, Exchange iletiyi posta kutusuna yönlendirir. E-posta adresi bir Exchange posta kutusuna çözümlenemezse, Exchange iletiyi SMTP adres alanının paylaşıldığı e-posta sistemine yönlendirir. İletiyi alan e-posta sistemi daha sonra onu bir yerel posta kutusuna teslim eder veya bir teslim edilemedi raporu (NDR) teslim durumu bildirimi (DSN) iletisi oluşturur. SMTP adres alanının paylaşıldığı e-posta sistemi, çözümlenemeyen alıcıları Exchange gelen trafik SMTP ağ geçidine iletemez. E-posta sistemi zincirindeki son e-posta sistemini, çözümlenmeyen alıcıları gelen e-posta ağ geçidine iletecek biçimde yapılandırırsanız, e-posta iletilerinin sürekli olarak e-posta sunucuları arasında iletilebileceği bir ileti döngüsü oluşturulur.

Yöntem 1: Aynı SMTP adres alanını farklı bir e-posta sistemiyle paylaşma

Belirli bir SMTP adres alanı için tek bir e-posta sistemi yetkili olabilir. SMTP adres alanı için bir e-posta sistemi yetkili değilse, e-postanın SMTP adres alanı için yetkili olan bir e-posta sistemine yönlendirilmesi gerekir. Bu davranış, bir e-posta iletisi alıcıya teslim edilemezse teslim edilemedi raporunun oluşturulmasını sağlamak amacıyla gerçekleşir. SMTP adres alanı dilediğiniz sayıda farklı e-posta sistemiyle paylaşılabilir. Bu yapılandırmada, her bir e-posta sistemi, e-posta sistemleri zincirindeki bir bağlantıdır. Zincirdeki ilk e-posta sistemi, iletileri ikinci e-posta sistemine gönderir. Bu davranış, ileti bir alıcıya teslime dilinceye veya zincirdeki son e-posta sistemi ileti için bir teslim edilemedi raporu oluşturuncaya kadar devam eder.

Exchange, varsayılan alıcı ilkesindeki birincil SMTP adres alanı için yetkili olmalıdır. Exchange'in diğer SMTP adres alanları için yetkili olması gerekmez. Bu durumda, paylaşılan SMTP adres alanını başka bir alıcı ilkesine eklemeniz, SMTP adres alanını birincil SMTP adres alanı olarak ayarlamanız ve sonra da SMTP Adres Özellikleri iletişim kutusunda Bu Exchange Kuruluşu bu adrese yapılacak tüm posta tesliminden sorumludur onay kutusunu tıklatıp temizlemeniz gerekir.

Önemli Exchange'in yetkili olduğu bir SMTP adres alanını paylaşamazsınız. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

823158 Exchange 2000 Server ve Exchange Server 2003'te yetkili ve yetkili olmayan etki alanları (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)


Alıcı ilkeleri, Exchange'in yetkili olduğu SMTP adres alanlarını belirtir. Belirli bir SMTP adres alanı için Exchange'in yetkili olup olmadığını belirlemek için şu adımları izleyin:
 1. Exchange Sistem Yöneticisi'nde, alıcı ilkesini sağ tıklatın ve Özellikler'i tıklatın.
 2. E-Posta Adresleri (İlke) sekmesini tıklatın, bir e-posta adresini tıklatın ve sonra da Düzen'i tıklatın.
 3. Bu Exchange Kuruluşu bu adrese yapılacak tüm posta tesliminden sorumludur onay kutusu seçiliyse, SMTP adres alanı için Exchange yetkilidir. Bu onay kutusu seçili değilse, Exchange, SMTP etki alanı için yetkili değildir.
SMTP adres alanını farklı bir e-posta sistemiyle paylaşmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Adım 1: Birincil SMTP adresini varsayılan alıcı ilkesi için değiştirme

Varsayılan alıcı ilkesinde birincil SMTP adres alanı olarak belirtilen SMTP adres alanını paylaşmak isterseniz, varsayılan alıcı ilkesinde birincil SMTP adres alanı olarak davranacak yeni bir SMTP adres alanı oluşturmalısınız. Oluşturduğunuz yeni birincil SMTP adres alanının Internet DNS'sinde geçerli olması gerekmez. @localhost veya @example.local gibi özel bir SMTP adres alanı kullanabilirsiniz. Bu adres alanı, Exchange'in iç e-posta iletilerini yönlendirmek için kullanacağı SMTP adres alanıdır.

Varsayılan alıcı ilkesinde belirtilen birincil SMTP adres alanını değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Not Varsayılan olarak, Active Directory'yi yüklerken belirttiğinizde etki alanı, Exchange'in yetkili olduğu SMTP adres alanıdır. Bu SMTP adres alanı paylaşmak istediğiniz SMTP adres alanı değilse, a ile g arasındaki adımları atlayarak "Adım 2: Paylaşılan SMTP adres alanını yapılandırma" bölümüne gidin. Bu adımlar yalnızca paylaşmak istediğiniz SMTP adres alanı için Exchange yetkiliyse uygulanır.
 1. Exchange Sistem Yöneticisi'ni başlatın, Alıcı İlkeleri'ni tıklatın, Varsayılan İlke'yi sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın.
 2. Varsayılan İlke Özellikleri iletişim kutusunda, E-Posta Adresi (İlke) sekmesini ve ardından Yeni'yi tıklatın.
 3. Yeni E-Posta Adresi iletişim kutusunda, SMTP Adresi'ni ve ardından Tamam'ı tıklatın.
 4. SMTP Adres Özellikleri iletişim kutusunda, Exchange'in yetkili olmasını istediğiniz SMTP adres alanını yazın. Örneğin, @example.local yazın.
 5. Bu Exchange Kuruluşu bu adrese yapılacak tüm posta tesliminden sorumludur onay kutusunu tıklatarak seçin, sonra da Tamam'ı tıklatın.

  Not Belirttiğiniz e-posta adresinin Active Directory'deki tüm e-posta etkin nesnelere damgalanması gerekir. Özellikle, bu e-posta adres alanının posta kutuları olan kullanıcı hesaplarında damgalanması gerekir. Böylece, kullanıcıların Outlook Web Access sanal sunucusuna erişebilmesi sağlanır.
 6. Oluşturduğunuz yeni SMTP adresini tıklatın ve sonra Birincil Olarak Ayarla'yı tıklatın.
 7. Paylaşmak istediğiniz SMTP adresini varsayılan alıcı ilkesinden kaldırın. Bunu yapmak için, paylaşmak istediğiniz SMTP adresini ve sonra da Kaldır'ı tıklatın.

Adım 2: Paylaşılan SMTP adres alanını yapılandırma

Paylaşılan SMTP adres alanını yapılandırmak için şu adımları izleyin:
 1. Paylaşılan SMTP adres alanı için yeni bir alıcı ilkesi oluşturun. Bunu yapmak için, Alıcı İlkeleri'ni sağ tıklatın, Yeni'nin üzerine gelin ve sonra da Alıcı İlkesi'ni tıklatın.
 2. Yeni İlke iletişim kutusunda, E-Posta Adresi onay kutusunu tıklatarak seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.
 3. Özellikler iletişim kutusunda, yeni alıcı ilkesi için bir ad yazın, Değiştir'i tıklatın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

  Not Bu işlem, ilke için varsayılan LDAP filtresini yapılandırır. Bu filtreyi çalışma ortamınıza uygun şekilde değiştirebilirsiniz.
 4. Aşağıdaki iletiyi aldığınızda Tamam'ı tıklatın:
  Bir alıcı ilkesi filtresinin değişmesi, ilkenin denetiminde olan alıcılar için proxy adreslerinin otomatik olarak yeniden değerlendirileceği anlamına gelmez. Bu alıcıların proxy adreslerini ait oldukları yeni ilkelerden alması için, bu alıcıları etkileyen ilkeler için 'Bu ilkeyi şimdi uygula' seçeneğini kullanın.
 5. E-Posta Adresleri (İlke) sekmesini ve sonra da Yeni'yi tıklatın.
 6. SMTP Adresi'ni, ardından Tamam'ı tıklatın.
 7. Adres kutusuna, paylaşmak istediğiniz SMTP adres alanını yazın. Örneğin, @example.com veya @microsoft.com yazın.
 8. Bu Exchange Kuruluşu bu adrese yapılacak tüm posta tesliminden sorumludur onay kutusunu tıklatarak temizleyin, sonra da Tamam'ı tıklatın.
 9. Oluşturduğunuz yeni SMTP adresini tıklatın ve sonra Birincil Olarak Ayarla'yı tıklatın.
 10. Tamam'ı tıklatın ve sonra aşağıdaki iletiyi aldığınızda Evet'i tıklatın:
  [SMTP] türünde e-posta Adresleri değiştirildi. Karşılık gelen tüm alıcı e-posta adreslerini bu yeni adreslerle eşlenecek biçimde güncelleştirmek istiyor musunuz?

Adım 3: SMTP sanal sunucusu özelliklerini çözümlenmemiş alıcılar için ileti yönlendirmeyi kaldıracak biçimde değiştirme

Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Exchange Sistem Yöneticisi'nde, sırasıyla Yönetim Grupları'nı, Yönetim Grubu Adı'nı, Sunucular'ı, SunucuAdı'nı, Protokoller'i ve SMTP'yi genişletin, sonra da karşılık gelen SMTP sanal sunucusunu tıklatın.
 2. Varsayılan SMTP Sanal Sunucusu'nu sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.

  Not Varsayılan SMTP Sanal Sunucusu'nu tıklatabilmeniz için önce SMTP Sanal Sunucuları'nı genişletmeniz gerekebilir.
 3. İletiler sekmesini tıklatın.
 4. Alıcıları çözümlenemeyen tüm iletileri ana bilgisayara ilet kutusunda görüntülenen tüm girdileri silin ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

Adım 4: Paylaşılan SMTP adres alanı için bir SMTP bağlayıcısı yapılandırma

Paylaşılan SMTP adres alanını yapılandırdıktan sonra, Exchange'in bir Active Directory nesnesine çözümlenemeyen iletileri nereye yönlendireceğini belirlemek için kullanacağı yöntemi belirtmelisiniz. Bunu yapmak için, bağlayıcı nesnesinin Adres Alanı Ekle iletişim kutusunda, paylaşılan SMTP adres alanını kullanan bir SMTP bağlayıcısı oluşturun. Paylaşılan adres alanını kullanan SMTP bağlayıcısını eklemezseniz, paylaşılan SMTP adres alanına gelen e-postalar geçiş yapma girişimi olarak yorumlanır. Bu durumda, Exchange gelen e-postayı kabul etmez. Ayrıca, Exchange'in çözümlenemeyen e-postaları ileteceği bir sunucu belirtmelisiniz. Bu hedef sunucu, ana bilgisayar adı veya IP adresi kullanılarak belirtilebilir.

SMTP bağlayıcısını yapılandırmak için şu adımları izleyin:
 1. Exchange Sistem Yöneticisi'nde, Bağlayıcılar'ı sağ tıklatın, Yeni'nin üzerine gelin ve sonra da SMTP Bağlayıcısı'nı tıklatın.
 2. Özellikler iletişim kutusunda, Adı kutusuna yeni bağlayıcı için bir ad yazın.
 3. Tüm postayı bu bağlayıcı aracılığıyla aşağıdaki akıllı ana bilgisayara ilet'i tıklatın ve hedef bilgisayarın ana bilgisayar adını veya IP adresini yazın. Ana bilgisayar adını veya IP adresini köşeli parantezler ([ ]) içinde yazmalısınız. Örneğin, hedef bilgisayarın IP adresi 192.168.1.10 ise, [192.168.1.10] yazın.

  Bu bilgisayar, Active Directory'deki nesnelere çözümlenemeyen tüm e-postaları alır.
 4. Ekle'yi tıklatın, Köprü Ekle iletişim kutusunda bir Exchange sunucusunu tıklatın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 5. Sırasıyla Adres Alanı sekmesini, Ekle'yi, Adres Alanı Ekle iletişim kutusunda SMTP'yi ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 6. Internet Adres Alanı Özellikleri iletişim kutusunda, paylaşılan SMTP adres alanını E-posta etki alanı kutusuna yazın. Paylaşılan SMTP adres alanını yazarken @ simgesini kullanmayın. Örneğin, E-posta etki alanı kutusuna example.com yazın. Sonra Tamam'ı tıklatın.
 7. İletilerin bu etki alanlarına geçirilmesine izin ver onay kutusunu tıklatarak seçin.

  Not Exchange'in paylaşılan e-posta adres alanına gönderilen iletileri de alması gerektiği için, bu etki alanına Exchange geçiş iletilerine izin vermelisiniz. Bu ayar, Genel sekmesindeki Yerel köprü kurucular altında listelenen tüm SMTP sanal sunucularının, paylaşılan e-posta adres alanına gönderilen iletileri kabul etmesini sağlar.
 8. Tamam'ı tıklatın.

Adım 5: Yönlendirme ve SMTP hizmetlerini yeniden başlatma

Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Hizmetler ek bileşeninde, Başlat'ı ve sonra da Çalıştır'ı tıklatın, services.msc yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Microsoft Exchange Yönlendirme Altyapısı'nı sağ tıklatın ve sonra Durdur'u tıklatın.
 3. Microsoft Exchange Yönlendirme Altyapısı'nı sağ tıklatın ve sonra Başlat'ı tıklatın.
 4. Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) seçeneğini sağ tıklatın ve ardından Durdur'u tıklatın.
 5. Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) seçeneğini sağ tıklatın ve ardından Başlat'ı tıklatın.
 6. Hizmetler eklentisinden çıkın.
Bu ayarlar yapılandırıldıktan sonra, Exchange, iletileri aynı SMTP etki alanı ad alanını paylaşan yabancı bir ileti sistemine yönlendirebilir.

Yöntem 2: E-postayı bir uzak e-posta sistemine yeniden yönlendiren kişiler kullanarak SMTP adres alanını paylaşma

Exchange, e-posta iletilerinin yolunu belirlemek üzere kişiler ve SMTP bağlayıcıları kullanarak, ortak bir SMTP adres alanını farklı e-posta sistemleriyle paylaşabilir. Bir kişinin targetAddress özniteliğinin etki alanı parçası, hedef e-posta sistemini belirler. Kişinin E-posta Adresleri sekmesinde görüntülenen e-posta adresleri, hangi e-posta adreslerinin kişiye çözümleneceğini belirler. Bu bilgilerden, Exchange e-posta iletisini doğru targetAddress özniteliğine yönlendirebilir. targetAddress, kişinin Genel sekmesindeki e-posta adresine karşılık gelir. Ayrıca, targetAddress özniteliği kişinin birincil SMTP adresi olarak kullanılır. Birincil SMTP adresi, belirli bir SMTP e-posta adresinden önce büyük harfli kalın karakterler olarak görünen "SMTP" kısaltmasıyla belirtilir.

Exchange sistemi bir SMTP e-posta iletisi aldığında, Exchange, iletinin alıcı alanında listelenen e-posta adresini Active Directory'deki bir nesnenin e-posta adresine çözümlemek üzere Active Directory'yi sorgular. Bir eşleme bulunursa, Exchange iletiyi nesnenin targetAddress özniteliğinde belirtilen e-posta adresine yönlendirir. Bu makale gereğince, bu e-posta adresi, benzersiz bir SMTP etki alanı kullanılan bir uzak e-posta sisteminde bulunan e-posta adresidir.

Bu yönlendirme özelliği, Exchange'in farklı e-posta sistemleri tarafından barındırılan herhangi bir sayıda SMTP etki alanı için posta geçişi olarak davranmasına olanak tanır. Kişinin, uzak ileti sistemine karşılık gelen bir birincil SMTP adresi ve Exchange sisteminin SMTP etki alanına karşılık gelen bir ikincil SMTP adresi vardır. Uzak e-posta sisteminin etki alanına özgü adres alanlarını kullanacak biçimde yapılandırılmış SMTP bağlayıcıları, uzak e-posta sistemlerine e-posta yönlendirmek için kullanılır.

Uzak e-posta sistemindeki kullanıcı hesaplarının, paylaşılan SMTP adres alanına karşılık gelen bir birincil SMTP e-posta adresi ve kişinin Active Directory'deki targetAddress olarak da bilinen birincil SMTP e-posta adresine karşılık gelen bir ikincil SMTP e-posta adresi olmalıdır.

Bu senaryoda, aşağıdaki e-posta alışverişi gerçekleştirilir:
 1. Uzak e-posta sistemindeki bir kullanıcı Internet'e bir e-posta iletisi gönderdiğinde, yanıt adresinin etki alanı bölümü, kişinin Active Directory'deki ikincil SMTP e-posta adresine karşılık gelir.
 2. Internet'teki kullanıcı yanıtladığında, ileti Exchange sunucusuna yönlendirilir.
 3. Exchange iletiyi aldığında, e-posta adresini kişinin Active Directory'deki ikincil SMTP adresine çözümler.
 4. Exchange, iletiyi Active Directory kişisinin birincil SMTP e-posta adresine yönlendirir. Bu, kişinin targetAddress özniteliğidir. Bu nedenle, e-posta iletisi uzak e-posta sistemine yönlendirilir.
E-postayı bir uzak e-posta sistemine yeniden yönlendirmek üzere kişiler kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Adım 1: Kişilerle kullanılacak alıcı ilkelerini yapılandırma

Exchange, bir alıcı ilkesinde yapılandırılmış olan tüm SMTP adres alanlarına gönderilmiş e-posta iletilerini kabul eder. Alıcı ilkesine bir uzak SMTP etki alanı eklemek için şu adımları izleyin:

Not Bu alıcı ilkesi bir NULL filtre kuralı kullanmaktadır. Bu kural, kişiler Active Directory'ye eklenirken doğru targetAddress değeri kullanıldığı için kabul edilebilirdir. NULL filtre kuralı ayrıca Alıcı Güncelleştirme Hizmeti'nin Exchange nesnelerini uzak e-posta sisteminin SMTP adres alanıyla damgalamasını da engeller.
 1. Exchange Sistem Yöneticisi'nde, Alıcılar'ı genişletin, Alıcı İlkeleri'ni sağ tıklatın, Yeni'nin üzerine gelin ve sonra da Alıcı İlkesi'ni tıklatın.
 2. Yeni İlke iletişim kutusunda, E-Posta Adresleri onay kutusunu tıklatarak seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.
 3. Özellikler iletişim kutusunda, alıcı ilkesi için bir ad yazın ve Değiştir'i tıklatın.
 4. Exchange Alıcılarını Bul iletişim kutusunda, Genel sekmesinde görünen tüm onay kutularını tıklatıp temizleyin, sonra da Tamam'ı tıklatın.
 5. Aşağıdaki hata iletisini aldığınızda Tamam'ı tıklatın:
  En az bir alıcı türü seçmelisiniz.

  Kimlik no: c103a06e
  Microsoft Active Directory - Exchange Uzantısı
 6. Aşağıdaki iletiyi aldığınızda Tamam'ı tıklatın:
  Bir alıcı ilkesi filtresinin değişmesi, ilkenin denetiminde olan alıcılar için proxy adreslerinin otomatik olarak yeniden değerlendirileceği anlamına gelmez. Bu alıcıların proxy adreslerini ait oldukları yeni ilkelerden alması için, bu alıcıları etkileyen ilkeler için 'Bu ilkeyi şimdi uygula' seçeneğini kullanın.
 7. E-Posta Adresleri (İlke) sekmesini ve sonra da Yeni'yi tıklatın.
 8. Yeni E-Posta Adresi iletişim kutusunda, SMTP Adresi'ni ve ardından Tamam'ı tıklatın.
 9. SMTP Adresi Özellikleri iletişim kutusunda, Adres kutusuna uzak e-posta sisteminin SMTP etki alanını yazın. SMTP etki alanını yazarken Adres kutusunda @ simgesini kullanmalısınız. Örneğin, uzak SMTP etki alanı example.com ise Adres kutusuna @example.com yazın. Sonra Tamam'ı tıklatın.
 10. Bu Exchange Kuruluşu bu adrese yapılacak tüm posta tesliminden sorumludur onay kutusunu tıklatarak temizleyin, sonra da Tamam'ı tıklatın.
 11. Adım i'de oluşturduğunuz yeni SMTP etki alanının onay kutusunu tıklatarak seçin.
 12. Başka uzak SMTP etki alanlarınız varsa, ek SMTP etki alanları oluşturmak üzere g ile k arasındaki adımları uygulayın.
 13. Tamam'ı tıklatın ve alıcı e-posta adreslerini güncelleştirmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda Hayır'ı tıklatın.

Adım 2: Uzak kullanıcıları gösteren kişileri Active Directory'ye ekleme

Aşağıdaki yöntemlerden birini veya daha fazlasını kullanarak Active Directory'ye kişiler ekleyebilirsiniz:
 • Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları aracını kullanarak
 • Csvde.exe aracını kullanarak
 • Ldifde.exe aracını kullanarak
 • Kişileri otomatik olarak ekleyerek
Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları aracı kullanılarak kişilerin Active Directory'ye eklenmesi çok zaman alabileceği için, Csvde.exe aracını kullanarak kişileri Active Directory'ye eklemeniz önerilir. Csvde.exe aracını kullandığınızda, alma dosyasını Microsoft Excel kullanarak değiştirebilirsiniz. Csvde.exe aracı Microsoft Windows Server 2003 ve Microsoft Windows 2000 Server'da bulunmaktadır.

Csvde.exe aracını kullanarak, çok sayıda kişiyi Active Directory'ye kolayca ekleyebilirsiniz. Csvde.exe aracı, ilk satırın üstbilgi olarak kullanıldığı virgülle ayrılmış bir dosya biçimi kullanır. Bu üstbilgi, Active Directory özniteliklerinin virgülle ayrılmış bir listesini içerir. Aşağıdaki üstbilgi dosyası örneğinde, posta özelliği etkinleştirilmiş bir kişinin oluşturulabilmesi için gereken en küçük öznitelik kümesi gösterilmektedir:
objectClass,dn,name,cn,sn,givenName,displayName,proxyAddresses,targetAddress,mail,mailnickname
Üstbilgideki her virgülle ayrılmış değer kümesi, Csvde.exe alma dosyasında tek bir satırda olmalıdır. Ayrıca, her bir kişinin virgülle ayrılmış değer kümesi de Csvde.exe alma dosyasında tek bir satırda olmalıdır.

Önemli mailnickname özniteliği önemlidir. mailnickname özniteliği olmadan, Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nda kullanıcının KullanıcıAdı Özellikleri iletişim kutusunda E-posta Adresleri sekmesi görüntülenmez.

Aşağıdaki örnekte, bir SMTP kişisi için üstbilginin örnek değerlerle birlikte kullanımı gösterilmektedir:
objectClass,dn,name,cn,sn,givenName,displayName,proxyAddresses,targetAddress,mail,mailnickname contact,"cn=Internet User,ou=internet users,dc=xo,dc=one",Internet User,Internet User,User,Internet,Internet User,SMTP:internetUser@remote.domain; smtp:internetuser@xo.one,SMTP:internetUser@remote.domain,internetUser@remote.domain,internetuser 
Kişilerin özniteliklerini alma dosyasına ekledikten sonra, kişileri Active Directory'ye almak üzere aşağıdaki komut satırını kullanın.

Not Kişinin DN özniteliği, kişinin ekleneceği kuruluş birimini belirler.
csvde –I –f AlmaDosyasıAdı.csv

Adım 3: SMTP sanal sunucusu özelliklerini çözümlenmemiş alıcılar için ileti yönlendirmeyi kaldıracak biçimde değiştirme

Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Exchange Sistem Yöneticisi'nde, sırasıyla Yönetim Grupları'nı, Yönetim Grubu Adı'nı, Sunucular'ı, SunucuAdı'nı, Protokoller'i ve SMTP'yi genişletin, sonra da karşılık gelen SMTP sanal sunucusunu tıklatın.
 2. Varsayılan SMTP Sanal Sunucusu'nu sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.


  Not Varsayılan SMTP Sanal Sunucusu'nu tıklatabilmeniz için önce SMTP Sanal Sunucuları'nı genişletmeniz gerekebilir.
 3. İletiler sekmesini tıklatın.
 4. Alıcıları çözümlenemeyen tüm iletileri ana bilgisayara ilet kutusunda görüntülenen tüm girdileri kaldırın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

Adım 4: E-postayı uzak e-posta sistemine yönlendirmek üzere bir SMTP bağlayıcısı oluşturma

E-postayı uzak e-posta sistemine yönlendirmek üzere bir SMTP bağlayıcısı oluşturmak için şu adımları izleyin:
 1. Exchange Sistem Yöneticisi'nde, Bağlayıcılar'ı sağ tıklatın, Yeni'nin üzerine gelin ve sonra da SMTP Bağlayıcısı'nı tıklatın.
 2. Özellikler iletişim kutusunda, Adı kutusuna yeni bağlayıcı için bir ad yazın.
 3. Tüm postayı bu bağlayıcı aracılığıyla aşağıdaki akıllı ana bilgisayara ilet'i tıklatın ve hedef bilgisayarın ana bilgisayar adını veya IP adresini yazın. Ana bilgisayar adını veya IP adresini köşeli parantezler ([ ]) içinde yazmalısınız. Örneğin, hedef bilgisayarın IP adresi 192.168.1.10 ise, [192.168.1.10] yazın.

  Bu bilgisayar, Active Directory'deki nesnelere çözümlenemeyen tüm e-postaları alır.
 4. Ekle'yi tıklatın, Köprü Ekle iletişim kutusunda bir Exchange sunucusunu tıklatın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 5. Sırasıyla Adres Alanı sekmesini, Ekle'yi, Adres Alanı Ekle iletişim kutusunda SMTP'yi ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 6. Internet Adres Alanı Özellikleri iletişim kutusunda, paylaşılan SMTP adres alanını E-posta etki alanı kutusuna yazın. Paylaşılan SMTP adres alanını yazarken @ simgesini kullanmayın. Örneğin, E-posta etki alanı kutusuna example.com yazın. Sonra Tamam'ı tıklatın.
 7. İletilerin bu etki alanlarına geçirilmesine izin ver onay kutusunu tıklatarak seçin.

  Not Exchange'in paylaşılan e-posta etki alanına gönderilen iletileri de alması gerektiği için, bu etki alanına Exchange geçiş iletilerine izin vermelisiniz. Bu ayar, Genel sekmesindeki Yerel köprü kurucular altında listelenen tüm SMTP sanal sunucularının, paylaşılan e-posta etki alanına gönderilen iletileri kabul etmesini sağlar.
 8. Tamam'ı tıklatın.
 9. Her bir uzak SMTP e-posta etki alanı için bir SMTP bağlayıcısı oluşturmak üzere a ile h arasındaki adımları uygulayın.

  Not Tüm uzak e-posta etki alanlarına gönderilen e-postayı tek bir uzak e-posta sunucusu yönlendiriyorsa, tüm uzak SMTP etki alanlarını bu SMTP bağlayıcısının Adres Alanı sekmesine eklemeniz yeterlidir.

Adım 5: Yönlendirme ve SMTP hizmetlerini yeniden başlatma

Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Hizmetler ek bileşeninde, Başlat'ı ve sonra da Çalıştır'ı tıklatın, services.msc yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Microsoft Exchange Yönlendirme Altyapısı'nı sağ tıklatın ve sonra Durdur'u tıklatın.
 3. Microsoft Exchange Yönlendirme Altyapısı'nı sağ tıklatın ve sonra Başlat'ı tıklatın.
 4. Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) seçeneğini sağ tıklatın ve ardından Durdur'u tıklatın.
 5. Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) seçeneğini sağ tıklatın ve ardından Başlat'ı tıklatın.
 6. Hizmetler eklentisinden çıkın.
Özellikler

Makale No: 321721 - Son İnceleme: 3 Ara 2007 - Düzeltme: 1

Geri bildirim