Exchange Server'da iletiler için boyut sınırları nasıl ayarlanır

™zet

Bu makalede, Microsoft Exchange 2000 Server'da ve Microsoft Exchange Server 2003'te ileti boyutları için ayarlayabileceğiniz farklı sınır türleri anlatılmaktadır. Makalede ayrıca, bu sınırları nasıl ayarlayabileceğiniz de açıklanmaktadır.

Not Genel ayarlarda Gönder veya Al boyutu için bir boyut sınırı yapılandırdıysanız, hem gelen hem de giden e-posta iletileriniz için Daha Kısıtlayıcı olan sınır geçerli olur.

Daha fazla bilgi

İletilerin boyut sınırları, çeşitli ayarlara dayanır. Ayarlar, kullanıcılar arasında farklılık gösterebilir. Exchange 2000 veya Exchange 2003 kuruluşunun, belirli bir bağlayıcının, belirli bir sanal sunucunun ve her bir kullanıcının ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Gönderdikleri iletiler boyut sınırlarından daha büyükse, gönderenler, aşağıdaki örneğe benzer bir teslim edilmedi raporu (NDR) alabilir:

İletiniz, belirtilen alıcıların bazılarına veya tümüne ulaşmadı.

Konu:Test
Gönderilme Tarihi ve Saati:18.07.2002 2:40 PM
Aşağıdaki alıcılara ulaşılamadı:
Alıcı Test tarihi ve saati 18.07.2002 2:41 PM
Bu ileti, geçerli sistem sınırından daha büyük veya alıcının posta kutusu dolu. Daha kısa bir ileti gövdesi oluşturun veya ekleri kaldırın ve iletiyi tekrar göndermeyi deneyin.
<server.domain.com #5.2.3>

Genel ayar

Bu ayar, Exchange 2000 kuruluşu için ileti üst boyutunu belirler; iletiler gelen, giden veya dahili ileti olabilir.

Genel ayarı yapılandırmak için şu adımları izleyin:
 1. Exchange System Manager'ı başlatın. Bunu yapmak için, Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın üzerine gidin, Microsoft Exchange'in üzerine gidin ve Sistem Yöneticisi'ni tıklatın.
 2. Genel Ayarlar'ı genişletin.
 3. İleti Teslimi'ni sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.
 4. Genel ayarları yapılandırmak için Varsayılan'ı tıklatın.

Bağlayıcı ayarı

Her bir bağlayıcıya yönelik ayarlar, kullanıcıların bağlayıcı üzerinden gönderdiği giden iletilerin üst boyutunu kontrol eder.

Bağlayıcı ayarlarını yapılandırmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın üzerine gidin, Microsoft Exchange'in üzerine gidin ve sonra Sistem Yöneticisi'ni tıklatın.
 2. Yönetim Grupları'nı ve ardından Yönetim Grubu Adı'nı genişletin; buradaki Yönetim Grubu Adı, yönetim grubunuzun sahip olduğu addır.
 3. Yönlendirme Grupları'nı ve ardından Yönlendirme Grubu Adı'nı genişletin; buradaki Yönlendirme Grubu Adı, yönlendirme grubunuzun sahip olduğu addır.
 4. Bağlayıcılar'ı genişletin, yapılandırmak istediğiniz bağlayıcıyı sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.
 5. İçerik Kısıtlamaları sekmesinde, İzin verilen boyutlar altında, Yalnızca bu boyuttan küçük iletiler (KB) onay kutusunu tıklatıp seçin ve sonra izin verilmesini istediğiniz boyutu (KB olarak) yazın.

SMTP sanal sunucusu ayarı

Bu ayar, bir sanal sunucu üzerinden geçmesine izin verilen bir iletinin üst boyut sınırını belirler. Sanal sunucu bu sınırı, Genişletilmiş Basit Posta Aktarım Protokolü (ESMTP)'nin SIZE komut fiilini (RFC 1870) kullanarak tanıtır.

Not Protokol boyut kısıtlamasının amacı, iletileri diğer e-posta sistemleri ile olan sınırlar üzerinde reddetmektir. Bu kısıtlamalar, tek sunucular için etkilidir ve bir Exchange kurumsal sunucu grubunun ileti boyutunu sınırlandırmaya yönelik olarak kullanılmamalıdır. Yöneticiler, Exchange 2000 veya Exchange 2003 kullanan bir kuruluş içerisinde ileti boyutu kısıtlamasını uygulamak ve kontrol etmek için, genel ayarlarda bulunan ileti teslim seçeneğini ayarlayabilirler. Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

326154 Bir ileti boyutu kısıtlamasını aktarım seviyesinde ayarlarsanız, Çevrimdışı Adres Defteri (OAB), çoğaltma gerçekleştirmez. (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) sanal sunucusu ayarını yapılandırmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın üzerine gidin, Microsoft Exchange'in üzerine gidin ve sonra Sistem Yöneticisi'ni tıklatın.
 2. Yönetim Grupları'nı ve ardından Yönetim Grubunuzun Adı'nı genişletin; buradaki Yönetim Grubunuzun Adı, yönetim grubunuzun sahip olduğu addır.
 3. Sunucular'ı ve ardından Sunucunuzun Adı'nı genişletin; buradaki Sunucunuzun Adı, sunucunuzun sahip olduğu addır.
 4. Protokoller'i ve sonra SMTP düğümünü genişletin.
 5. SMTP Sanal Sunucusu Adı'nı sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın; buradaki SMTP Sanal Sunucusu Adı, SMTP sanal sunucunuzun sahip olduğu addır.
 6. İzin verilmesini istediğiniz üst boyutu ayarlamak için İletiler sekmesini tıklatın.

Kullanıcı posta kutusu ayarı

Bu ayar, kullanıcıların posta kutuları üzerinden gönderebileceği veya alabileceği bir iletinin üst boyutunu belirler. Kullanıcı posta kutusu ayarları, ileti kategorisi oluşturucusu tarafından değil, bilgi deposu tarafından zorunlu kılınır. İleti boyutu, kullanıcı posta kutusu ileti üst boyutu ayarını aşarsa, bilgi deposu, bu normalden büyük boyutlu iletinin Aktarım'a gönderilmesini engeller.

Tek bir kullanıcının posta kutusu ayarlarını yapılandırmak için şu adımları izleyin:
 1. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları ek bileşenini başlatın ve yapılandırmak istediğiniz kullanıcı hesabını bulun.
 2. Kullanıcının hesabını sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.
 3. İzin verilmesini istediğiniz üst boyutu ayarlamak için Exchange Genel sekmesini tıklatın ve sonra Teslim Kısıtlamaları'nı tıklatın.
Not İkili ekler veya diğer 8-bit veriler içerdiklerinde, yönlendirme grupları arasında gönderilen ve Internete gönderilen SMTP iletilerinin boyutları yaklaşık yüzde 30 oranında artar.

Etkili boyut sınırı örnekleri

Örnek 1

Bu örnekte, aşağıdaki boyut sınırları yapılandırılmıştır:
 • Genel ayar 5 MB olarak ayarlanmıştır.
 • Exchange SMTP bağlayıcısı 3 MB olarak ayarlanmıştır.
 • SMTP sanal sunucusu 4 MB olarak ayarlanmıştır.
 • Kullanıcı posta kutusu ayarı 2 MB olarak ayarlanmıştır.
Bu ayarlar nedeniyle, Exchange 2000 veya Exchange 2003 kuruluşundaki kullanıcılar en fazla 5 MB boyutunda ileti gönderebilir ve alabilirler. Kullanıcılar, bağlayıcı üzerinden en fazla 3 MB boyutunda ileti gönderebilirler. SMTP Sanal Sunucusu üzerinden geçen tüm postalar (gönderilen veya alınan), 4 MB ile sınırlandırılmıştır. Posta kutusu ayarı 2 MB olan tek kullanıcı, en fazla 2 MB boyutunda ileti göndermekle ve almakla sınırlandırılmıştır.

Örnek 2

Bu örnekte, aşağıdaki boyut sınırları yapılandırılmıştır:
 • Genel ayar 2 MB olarak ayarlanmıştır.
 • Exchange 2000 SMTP bağlayıcısı 5 MB olarak ayarlanmıştır.
 • SMTP sanal sunucusu 2 MB olarak ayarlanmıştır.
 • Kullanıcı posta kutusu ayarı 3 MB olarak ayarlanmıştır.
Genel ayar 2 MB olarak ayarlanmıştır. Böylece, Exchange 2000 Server veya Exchange Server 2003 kuruluşunda varsayılan genel ayarı kullanan tüm kullanıcılar, en fazla 2 MB boyutunda ileti göndermekle ve almakla sınırlandırılmıştır. Tek bir kullanıcının posta kutusu ayarı 3 MB olarak belirlenmişse, bu kullanıcı genel ayarı geçersiz kılmış olur.

Not Tüm Internet e-posta iletileri, gönderme ve alma sınırları için genel ayarı kullanır. İleti kategorisi oluşturucusu, gönderenin gönderme sınırını ve alıcının alma sınırını değerlendirir. Daha önce örnek 2'de anlatıldığı gibi, 3 MB'lık bir kullanıcı posta kutusu sınırına sahip olan bir kullanıcı, 3 MB gönderme sınırına sahip olan başka bir kullanıcıdan ileti alabilir. Internet kullanıcıları genel ayarı kullandıkları için, yalnızca 2 MB'a kadar boyuta sahip olan iletiler gönderebilirler.
Özellikler

Makale No: 322679 - Son İnceleme: 7 Nis 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim