Robocopy, herhangi bir dosya verisi kopyalamadan güvenlik bilgilerinin kopyalanması için nasıl kullanılır

™zet

Robocopy yardımcı programı ile ilgili belgeler, Windows NT 4.0 Kaynak Seti ve Windows 2000 Kaynak Seti içerisindeki Robocopy.doc dosyasında bulunur. Robocopy.doc dosyasının içerisindeki "Copying NTFS Security Information" (NTFS Güvenlik Bilgilerinin Kopyalanması) bölümünde, var olan değiştirilmemiş dosyalar için, NTFS dosya sistemi erişim denetim listelerinin (ACL) kopyalanmasında /secfix komut satırı parametresinin nasıl kullanıldığı anlatılır. Ancak bu bölümde, güvenlik bilgilerinin, aynı zamanda dosya verilerini (değiştirilmiş dosyalar için) de kopyalamadan nasıl kopyalanacağını tam olarak anlatılmaz. (Bu yordamı tamamlamaya yönelik adımlar Robocopy.doc dosyasının diğer bölümlerinde bulunabilir.) Bu makalede, bir dosyanın verilerini kopyalamadan, dosyanın güvenlik bilgilerini kopyalamak için Robocopy'nin nasıl kullanıldığı anlatılmaktadır.

Daha fazla bilgi

Varsayılan olarak Robocopy, daha eski, daha yeni veya değiştirilmiş olarak görünen her dosyanın dosya verilerini kopyalar. Var olan dosyaların yalnızca güvenlik bilgilerini kopyalamak için, Robocopy komut satırını çalıştırdığınızda /secfix parametresini kullanabilirsiniz. Ayrıca, Robocopy komutunu /secfix parametresi ile çalıştırdığınızda, /xo parametresini, /xn parametresini ve /xc parametresini de kullanmanız gerekir, örneğin:

robocopy kaynak hedef /secfix /xo /xn /xc
Bu komut satırını çalıştırırsanız Robocopy, var olan dosyaların yalnızca güvenlik bilgilerini yeniler; herhangi bir dosya verisini kopyalamaz.

Hedef klasörün, kaynak klasörün tam yansıtması olarak kalmasını istiyorsanız, Robocopy'yi yalnızca güvenlik bilgilerini yenilemek için uygun parametrelerle çalıştırmanız ve ardından Robocopy komutunu /xo, /xn veya /xc parametrelerini kullanmadan çalıştırmanız gerekir. Bunu yaptığınızda, dosya verisi içeriği, kaynak dosya ve hedef dosya arasında tutarlı olacaktır.

Bu makalede kullanılan Robocopy terimlerinin tanımları ve diğer Robocopy işlev ve özellikleri hakkında bilgi için, Robocopy.doc dosyasına bakın.
Özellikler

Makale No: 323275 - Son İnceleme: 8 Mar 2006 - Düzeltme: 1

Geri bildirim