NASIL YAPILIR: Windows Server 2003'te Basit Ağ Yönetimi Protokolü (SNMP) Hizmeti'ni Yapılandırma

Bu makalenin Microsoft Windows 2000 sürümü için bkz:
315154 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir).

BU GÖREVDE

™zet

Bu adım adım makalede, Windows Server 2003'teki Basit Ağ Yönetimi Protokolü (SNMP) hizmetinin nasıl yapılandırılacağı açıklanır. Makalede SNMP aracısı özelliklerinin, SNMP tuzaklarının ve SNMP güvenliğinin nasıl yapılandırılacağı anlatılır.

Bir aracı için yapılandırıldığında SNMP Hizmeti, herhangi bir olay gerçekleştiğinde bir tuzak hedefine gönderilecek tuzak iletilerini oluşturur. Örneğin, SNMP hizmetini, doğru topluluk adını içermeyen ve hizmet için kabul edilen bir ana bilgisayar adıyla eşleşmeyen bilgiler istendiğinde bir tuzak gönderir.

SNMP Aracısı Bilgilerini Yapılandırma

SNMP aracısı bilgilerini yapılandırmak için:
 1. Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nın üzerine gelin, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve Bilgisayar Yönetimi'ni tıklatın.
 2. Konsol ağacında, Hizmetler ve Uygulamalar'ı genişletin ve ardından Hizmetler'i tıklatın.
 3. Sağdaki bölmede, SNMP Hizmeti'ni çift tıklatın.
 4. Aracı sekmesini tıklatın.
 5. İlgili Kişi kutusuna bilgisayarın kullanıcısının veya yöneticisinin adını, Konum kutusuna ise bilgisayarın veya ilgili kişinin fiziksel konumunu yazın.

  Bu açıklamalar metin olarak nitelendirilir ve isteğe bağlıdır.
 6. Hizmet altında, bilgisayarınız tarafından sağlanan hizmetlerin yanındaki onay kutularını tıklatıp seçin. Şu hizmet seçenekleri sunulur:
  • Fiziksel: Bilgisayarın bir sabit disk bölümü gibi fiziksel aygıtları yönetip yönetmediğini belirtir.
  • Uygulamalar: Bilgisayarın TCP/IP kullanarak veri gönderen programlar kullanıp kullanmadığını belirtir.
  • Veri bağlantısı ve alt ağ: Bu bilgisayarın bir TCP/IP alt ağını veya köprü gibi bir veri bağlantısını yönetip yönetmediğini belirtir.
  • Internet: Bu bilgisayarın bir IP ağ geçidi (yönlendirici) gibi davranıp davranmadığını belirtir.
  • Uç uca: Bu bilgisayarın bir IP ana bilgisayarı gibi davranıp davranmadığını belirtir.
 7. Tamam'ı tıklatın.
NOT: Bir anahtar veya yönlendirici gibi ek TCP/IP ağ aygıtları yüklediyseniz, ek bilgi için Açıklama İsteği (RFC) 1213'e bakın. RFC 1213'ü görüntülemek için, aşağıdaki Internet Engineering Task Force (IETF) Web sitesini ziyaret edin:

Microsoft, teknik destek bulmanıza yardımcı olmak üzere üçüncü taraf iletişim bilgilerini sağlamaktadır. Bu iletişim bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Microsoft bu üçüncü taraf iletişim bilgilerinin doğruluğunu garanti etmez.

SNMP Topluluklarını ve Tuzaklarını Yapılandırma

Tuzakları yapılandırmak için:
 1. Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nın üzerine gelin, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve Bilgisayar Yönetimi'ni tıklatın.
 2. Konsol ağacında, Hizmetler ve Uygulamalar'ı genişletin ve ardından Hizmetler'i tıklatın.
 3. Sağdaki bölmede, SNMP Hizmeti'ni çift tıklatın.
 4. Tuzaklar sekmesini tıklatın.
 5. Topluluk adı kutusuna, bu bilgisayarın tuzak iletileri göndereceği büyük/küçük harf duyarlı topluluk adını yazın ve Listeye ekle'yi tıklatın.
 6. Tuzak hedefleri altında, Ekle'yi tıklatın.
 7. Ana makine adı, IP veya IPX adresi kutusuna, ana bilgisayarın adını, IP adresini veya IPX adresini yazıp Ekle'yi tıklatın.

  Ana bilgisayar adı veya adresi Tuzak hedefleri listesinde görünür.
 8. Eklemek istediğiniz diğer topluluklar ve tuzak hedefleri için 5. ile 7. adımlar arasını yineleyin.
 9. Tamam'ı tıklatın.

SNMP Güvenliğini Yapılandırma

Bir topluluğun SNMP güvenliğini yapılandırmak için:
 1. Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nın üzerine gelin, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve Bilgisayar Yönetimi'ni tıklatın.
 2. Konsol ağacında, Hizmetler ve Uygulamalar'ı genişletin ve ardından Hizmetler'i tıklatın.
 3. Sağdaki bölmede, SNMP Hizmeti'ni çift tıklatın.
 4. Güvenlik sekmesini tıklatın.
 5. Kimlik doğrulama başarısız olduğunda bir tuzak iletisinin gönderilmesini istiyorsanız Kimlik doğrulama tuzaklarını gönder onay kutusunu (zaten seçili değilse) seçin.
 6. Kabul edilen topluluk adları altında, Ekle'yi tıklatın.
 7. Ana bilgisayarın seçilen topluluktan gelen SNMP isteklerini nasıl işleyeceğini belirtmek için, Topluluk Hakları kutusundan istediğiniz izin düzeyini tıklatın.
 8. Topluluk Adı kutusuna, kullanmak istediğiniz topluluk adını büyük/küçük harf duyarlı olarak yazın ve Ekle'yi tıklatın.
 9. Bir ana bilgisayardan gönderilen SNMP paketlerinin kabul edilip edilmeyeceğini belirtin. Bu işlemi gerçekleştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Kimliklerine bakılmaksızın ağdaki tüm ana bilgisayarlardan SNMP isteklerini kabul etmek için, Herhangi bir ana bilgisayardan SNMP paketlerini kabul et'i tıklatın.
  • SNMP paketlerinin kabul edilmesini kısıtlamak için, Aşağıdaki ana bilgisayarlardan SNMP paketlerini kabul et'i tıklatın, Ekle'yi tıklatın ve sonra da Ana makine adı, IP veya IPX adresi kutusuna ilgili ana bilgisayar adını, IP adresini veya IPX adresini yazın.
 10. Ekle'yi tıklatın.
 11. Tamam'ı tıklatın.
ÖNEMLİ: Varsayılan ad olan "Public" de dahil olmak üzere tüm topluluk adlarını kaldırırsanız, SNMP, sunulan topluluk adlarını yanıtlamaz.

Referanslar

SNMP hizmeti için ağ güvenliğini yapılandırma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
324261 Windows Server 2003'te SNMP Hizmeti için Ağ Güvenliği nasıl yapılandırılır
Özellikler

Makale No: 324263 - Son İnceleme: 19 Oca 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim