SORUN: ASP.NET InProc Oturum Durumu Modunu Kullandığınızda Oturum Verileri Kayboluyor

Belirtiler

ASP.NET Web uygulamalarının oturum verileri, InProc oturum durumu modunda rasgele aralıklarla kaybolmuş gibi görünür.

Neden

Oturum durumu verileri, AppDomain veya Aspnet_wp.exe işlemi (ya da Microsoft Internet Information Services [IIS] 6.0'da çalışan uygulamalar için W3wp.exe işlemi) yeniden kullanılırsa kaybolur. Genelde, birkaç etkene bağlı olarak AppDomain yeniden başlatılır:
  • Yapılandırma dosyasının <processModel> bölümünde, çeşitli öznitelikler için (örneğin, memoryLimit özniteliği için) belirli ayarlar olabilir.
  • Global.asax veya Web.config dosyası değiştirilmiş olabilir.
  • Web uygulamasının Bin dizini değiştirilmiş olabilir.
  • Virüsten koruma yazılımı bazı .config dosyalara müdahale etmiş olabilir.Ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base’deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
    316148 SORUN: ASP.NET Uygulamalarında Oturum Değişkenleri Zaman Zaman Kayboluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
InProc oturum modu, oturum durumunun yerel olarak saklandığını gösterir. Bu, InProc oturum durumu modunun, Web uygulamasının AppDomain öğesinde canlı nesneler olarak saklandığı anlamına gelir. Bu nedenle, Aspnet_wp.exe (veya Microsoft Internet Information Services [IIS] 6.0'da çalışan uygulamalar için W3wp.exe) ya da AppDomain yeniden başlatılırsa oturum durumu kaybolur.

Çözüm

Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için, StateServer veya SqlServer oturum durumu modunu kullanabilirsiniz. ASP.NET, bu diğer yaklaşımları oturum durumu verilerini saklamak amacıyla sağlar. StateServer ve SqlServer modlarında, oturum durumunuz Web uygulamasının AppDomain öğesinde saklanmaz.

Not Hangi modun gereksinimlerinize uygun olduğuna karar verirken her oturum durumu modu ile ilişkili olan davranışı ve sorunları anlamanız önemlidir. Daha fazla bilgi için, bu makalenin "Başvurular" bölümüne bakın.

Durum

Bu davranış, tasarımdan kaynaklanır.

Referanslar

ASP.NET oturum durumu yönetimi ve diğer ilgili konular hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
307598 BİLGİ: ASP.NET Durum Yönetimine Genel Bakış (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
ASP.NET hakkında daha genel bilgi için, aşağıdaki Microsoft Developer Network (MSDN) haber grubuna bakın:
Özellikler

Makale No: 324772 - Son İnceleme: 14 Tem 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim