Uzaktan Yükleme Hizmetleri'ni Kullanarak Uzak Bilgisayarlara Windows Server 2003 Yükleme

™zet

Bu adım adım makalede, Uzaktan Yükleme Hizmetleri'ni (RIS) kullanarak uzak bilgisayarlara Windows Server 2003'ün nasıl yükleneceği açıklanır.

Windows Server 2003 dosyalarının kaynağı olarak bir RIS ağındaki paylaşılan klasörü kullanarak, yeni Microsoft Windows Server 2003 tabanlı bilgisayarları RIS aracılığıyla uzaktan kurabilirsiniz. Uzaktan önyükleme özelliği bulunan istemci bilgisayarlara işletim sistemleri yükleyebilirsiniz. İstemci bilgisayarlar ağa bağlanır ve sonra da Önyükleme Öncesi Yürütme Ortamı (PXE) özelliği bulunan bir ağ bağdaştırıcısı veya uzaktan önyükleme diski kullanılarak başlatılır. İstemci daha sonra geçerli bir kullanıcı hesabıyla oturum açar.

RIS Donanım Gereksinimleri

RIS sunucusu için en düşük donanım gereksinimleri şunlardır:
 • Sunucu, yüklenecek Windows Server 2003 sürümü için en düşük donanım gereksinimlerini karşılamalıdır.
 • RIS sunucusundaki RIS dizin ağacı için adanmış dört gigabayt (GB) boyutunda bir sürücü.
 • TCP/IP desteği bulunan 10 veya 100 megabit/saniye (Mbps) hızında bir ağ bağdaştırıcısı. 100 Mbps tercih edilir.

  NOT: RIS dizin ağacı için tüm sabit diski veya bölümü adayın. SCSI tabanlı disk denetleyicileri ve diskler tercih edilir.

  RIS'yi yükleyeceğiniz sunucudaki sürücünün NTFS dosya sistemiyle biçimlendirilmiş olması gerekir. RIS boş fazla disk alanı gerektirir ve Windows Server 2003'ün yükleneceği sürücüye veya bölüme yüklenemez. Seçtiğiniz sürücüde, uzaktan yüklemeyi planladığınız işletim sisteminin en az bir tam yükleme dosyaları kümesi için yeterli boş disk alanı bulunduğundan emin olun.

İstemci Donanım Gereksinimleri

Aşağıdaki listede, RIS istemci bilgisayarları için en düşük donanım gereksinimleri açıklanmaktadır:
 • İşletim sistemi için en düşük donanım gereksinimlerini karşılayın.
 • PXE DHCP tabanlı önyükleme ROM'u sürüm 1.00 veya sonraki bir ağ bağdaştırıcısı ya da RIS önyükleme diski tarafından desteklenen bir ağ bağdaştırıcısı.

  NOT: PXE DHCP tabanlı önyükleme ROM'unun en son sürümünü edinmek üzere ağ bağdaştırıcınızın üreticisine başvurun.

Yazılım Gereksinimleri

RIS için birkaç ağ hizmetinin etkin ve kullanılabilir durumda olması gerekir. RIS sunucusuna veya ağda kullanılabilir olan diğer sunuculara aşağıdaki hizmetleri yükleyebilirsiniz:
 • Etki Alanı Adı Sistemi (DNS Hizmeti)
 • Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP)
 • Active Directory "Dizin" hizmeti

İstemci Yüklemeleri için Önkoşullar

İstemci bilgisayarın ağ bağdaştırıcısının bilgisayar BIOS'unda birincil önyükleme aygıtı olarak ayarlandığından emin olun. Ağ bağdaştırıcısı birincil önyükleme aygıtı olarak yapılandırılmışsa, istemci başlatıldığında ağdaki RIS sunucusundan bir ağ hizmeti önyüklemesi isteğinde bulunur. İstemci RIS ile bağlantı kurduktan sonra, F12 tuşuna basılarak İstemci Yükleme Sihirbazı'nın karşıdan yüklenmesi istenir. Yeni bir işletim sistemi yüklemesi gerçekleştirmeyecekseniz veya bakım ve sorun giderme araçlarına erişim sağlamayacaksanız F12 tuşuna basmayın.

RIS kullanılarak istemci işletim sistemi yüklendikten sonra, istemci bilgisayarları başlatılırken görüntülenen F12'ye basma isteklerini yoksayabilirsiniz. İstemci BIOS'unu, birincil önyükleme aygıtı olarak disket sürücüsü, sabit disk veya CD-ROM sürücüsü kullanılacak biçimde de sıfırlayabilirsiniz.

Uzaktan önyükleme diskini kullanarak yüklemeyi başlatmak için, önyükleme diskini disket sürücüsüne yerleştirin ve istemci bilgisayarı başlatın. Disket sürücüsünün istemci BIOS'unda birincil önyükleme aygıtı olarak ayarlanmış olması gerekir. Bilgisayar disketten başlatıldıktan sonra, ağ hizmeti önyükleme işlemini başlatmak üzere F12 tuşuna basmanız istenir. F12 tuşuna bastıktan sonra, işletim sistemini yükleme işleminin metin modu bölümü tamamlanmadan önce önyükleme disketini sürücüden çıkartmalısınız.

NOT: Bazı Compaq bilgisayarlarda başlangıç sırasında F12 tuşuna basmanız gerekebilir. Bu durumda, Compaq başlangıç ekranında F12 tuşuna basmanız ve daha sonra RIS sunucusu tarafından istendiğinde F12 tuşuna yeniden basmanız gerekir.

Windows Server 2003 RIS'yi Yükleme

 1. Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nın üzerine gelin ve sonra da Program Ekle veya Kaldır'ı tıklatın.
 2. Windows Bileşenlerini Ekle/Kaldır'ı tıklatın.
 3. Uzaktan Yükleme Hizmetleri onay kutusunu tıklatarak seçin ve sonra da İleri'yi tıklatın.

  NOT: Windows Server 2003 yükleme dosyaları istenirse, Windows Server 2003 CD-ROM'unu sürücüye yerleştirin ve Tamam'ı tıklatın. Bunu yaptıktan sonra, işletim sistemini yükseltme seçeneklerini içeren bir ileti alabilirsiniz. Hayır'ı tıklatın.
 4. Son'u tıklatın ve sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmak üzere Evet'i tıklatın.

RIS'yi Kurma

 1. Yönetimsel ayrıcalıkları bulunan bir kullanıcı olarak oturum açın.
 2. Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın, risetup.exe yazın ve RIS Kurulum Sihirbazı'nı başlatmak üzere Tamam'ı tıklatın.
 3. "Hoş Geldiniz" ekranı görüntülendiğinde İleri'yi tıklatın.
 4. RIS dosyalarının depolandığı sürücü harfini ve klasörü yazın, sonra da İleri'yi tıklatın. Örneğin, E:\RemoteInstall yazın ve İleri'yi tıklatın.
 5. RIS Kurulum Sihirbazı dosyaları kopyaladıktan sonra, RIS hizmetini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak isteyip istemediğiniz sorulur ve şu seçenekler sunulur:
  • Hizmet isteyen istemci bilgisayarlara yanıt ver. Bu seçeneği belirlerseniz, RIS etkinleştirilir ve hizmeti isteyen istemci bilgisayarlara yanıt verir.
  • Bilinmeyen istemci bilgisayarlara yanıt verme. Bu seçeneği belirlerseniz, RIS yalnızca bilinen istemci bilgisayarlara yanıt verir.
 6. Hizmet isteyen istemci bilgisayarlara yanıt ver'i ve sonra da İleri'yi tıklatın.
 7. İstemci işletim sistemi yükleme dosyalarının konumu sorulur. İstemci işletim sistemi CD-ROM'unu sunucunun CD-ROM sürücüsüne yerleştirin ve sonra da İleri'yi tıklatın.

  NOT: Microsoft bir istemci işletim sistemi yansıması oluştururken yalnızca Microsoft medyası kullanımını destekler. Microsoft dışındaki medyanın kullanılması desteklenmez.
 8. RIS sunucusundaki istemci işletim sistemi yükleme dosyalarının klasör adını yazın ve İleri'yi tıklatın.
 9. İşletim sistemi yansıması için bir kolay ad yazın. Bu, bir uzak istemci başlatılıp İstemci Yükleme Sihirbazı çalıştırıldıktan sonra kullanıcılara görüntülenir.
 10. İleri'yi tıklatın, Son'u tıklatın ve sonra Bitti'yi tıklatın.

RIS'yi Active Directory'de Yetkilendirme

RIS yüklendikten sonra, RIS sunucusunun Active Directory'de yetkilendirilmesi gerekir. Yetkilendirme, hangi RIS sunucularının ağdaki istemci bilgisayarlara hizmet verebileceğinin denetlenebilmesini sağlar. RIS sunucusu Active Directory'de yetkilendirilmezse, hizmeti isteyen istemci bilgisayarlar RIS sunucusuna bağlanamaz.

NOT: Bir RIS sunucusunu Active Directory'de yetkilendirmek için, bir kuruluş yöneticisi veya kök dizinin etki alanı yöneticisi olarak oturum açmış olmalısınız.
 1. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve DHCP'yi tıklatın.
 2. Soldaki bölmede, DHCP'yi sağ tıklatın ve sonra da Yetkili Sunucuları Yönet'i tıklatın.
 3. Sunucunuz listelenmiyorsa, Yetkilendir'i tıklatın, RIS sunucusunun adını veya IP adresini yazın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

  NOT: RIS sunucusunu onaylamanız istenirse, adı ve IP adresini doğrulayın, sonra da Tamam'ı tıklatın.
 4. Kapat'ı tıklatın ve ardından DHCP konsolundan çıkın.

Kullanıcı İzinlerini Ayarlama

RIS ile, istemciler kendi istemci işletim sistemlerini yükleyebilir. Kullanıcılara ayrıca etki alanında bilgisayar hesapları oluşturmak için gerekli izinlerin atanması gerekir. Kullanıcıların etki alanında bilgisayar hesapları oluşturabilmelerini sağlamak için:
 1. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve sonra da Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı tıklatın.
 2. Soldaki bölmede, etki alanı adınızı sağ tıklatın ve ardından Denetim Temsilcisi Seç'i tıklatın.
 3. Denetim Temsilcisi Sihirbazı'nda İleri'yi tıklatın.
 4. Ekle'yi tıklatın.
 5. Etki alanına bilgisayar hesapları eklemek için izinlerin atanması gereken grubun adını yazın, sonra da Tamam'ı tıklatın.
 6. İleri'yi tıklatın.
 7. Bir bilgisayarı etki alanına birleştir onay kutusunu tıklatarak seçin ve İleri'yi tıklatın.
 8. Son'u tıklatın.

İstemcileri RIS Kullanarak Yükleme

Bu bölümde, PXE DHCP tabanlı önyükleme ROM'u desteği sağlayan bir ağ bağdaştırıcısının bulunduğu bir bilgisayara istemci işletim sisteminin nasıl yükleneceği açıklanır. Bir istemci işletim sistemi yüklemek için:
 1. Ağ bağdaştırıcısının bilgisayar BIOS'unda birincil önyükleme aygıtı olarak ayarlandığından emin olun.
 2. İstemci bilgisayarı ağ bağdaştırıcısından yeniden başlatın.
 3. İstendiğinde, F12 tuşuna basarak İstemci Yükleme Sihirbazı'nı karşıdan yükleme işlemini başlatın.
 4. "Hoş Geldiniz" ekranında ENTER tuşuna basın.
 5. Etki alanına bilgisayar hesapları eklemek için uygun izinleri olan bir kullanıcı adını ve sonra da bu kullanıcının etki alanı adını ve parolasını yazın.
 6. ENTER tuşuna basın.
 7. İstemci bilgisayarın sabit diskindeki tüm verilerin silineceğini bildiren bir uyarı iletisi aldığınızda ENTER tuşuna basın.
 8. Bir bilgisayar hesabı ve bu iş istasyonu için bir genel benzersiz kimlik görüntülenir. Kurulum işlemini başlatmak üzere ENTER tuşuna basın.
 9. İstendiğinde, ekranda görüntülenen yönergeleri izleyerek istemci işletim sistemini yükleme işlemini tamamlayın.

Uzaktan Önyükleme Diski Seçeneği

Uzaktan önyükleme diskini, PXE DHCP tabanlı önyükleme ROM'unu destekleyen bir ağ bağdaştırıcısının bulunmadığı bilgisayarlarda kullanabilirsiniz. Önyükleme diski, PXE başlangıç işlemine öykünecek biçimde tasarlanmıştır.

Rbfg.exe, ağ yükleme diskleri oluşturmak için kullanılan bir yardımcı programdır ve tüm RIS sunucularında RemoteInstall\Admin klasöründe bulunur.

Windows Uzaktan Önyükleme Diski Oluşturucusu'nu Kullanarak Bir Önyükleme Diski Oluşturma

Bir uzaktan önyükleme diski oluşturmak için:
 1. RIS sunucusunda sürücü:\RemoteInstall\Admin\I386 klasörünü bulun; burada sürücü, RIS'nin yüklü olduğu sürücüdür.
 2. Rbfg.exe dosyasını çift tıklatın.
 3. Disket sürücüsüne bir disket yerleştirin ve Disket Oluştur'u tıklatın.
 4. Başka bir disket oluşturmak isteyip istemediğiniz sorulduğunda Hayır'ı tıklatın ve sonra da Kapat'ı tıklatın.
NOT: Desteklenen ağ bağdaştırıcılarının listesini görüntülemek için, Bağdaştırıcı Listesi'ni tıklatın. Bu listeye ağ bağdaştırıcıları ekleyemezsiniz.

Referanslar

Compaq Computer Corporation'a başvurma konusunda bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki listede uygun makale numarasını tıklatın:
65416 Üçüncü Taraf Donanım ve Yazılım Satıcıları İletişim Listesi, A-K

60781 Üçüncü Taraf Donanım ve Yazılım Satıcıları İletişim Listesi, L-P (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

60782 Üçüncü Taraf Donanım ve Yazılım Satıcıları İletişim Listesi, Q-Z (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Özellikler

Makale No: 325862 - Son İnceleme: 19 Oca 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim