Başlatılamayan Windows Server 2003 tabanlı bir bilgisayarda Kurtarma Konsolu nasıl kullanılır

Özet

Bu adım adım makalede başlatılamayan Windows Server 2003 tabanlı bir bilgisayarı kurtarmak için Kurtarma Konsolu'nu kullanmayı açıklamaktadır.

Kurtarma Konsolu'nu bilgisayar düzgün başlatılmazsa Windows'u onarmak için kullanabileceğiniz bir komut satırı aracıdır. Kurtarma Konsolu'nu bilgisayara önceden yüklediyseniz Windows Server 2003 CD'sinden veya başlangıçta, Kurtarma Konsolu başlatabilirsiniz.

Başlatılamayan bir bilgisayarda Kurtarma Konsolu'nu kullanma

Not: Bu yordamı gerçekleştirmek için Administrators grubunun üyesi veya yönetici olarak oturum açmanız gerekir. Bilgisayarınız bir ağa bağlıysa, da, Ağ İlkesi ayarları bu yordamı tamamlamanızı engelleyebilir.

Kurtarma Konsolu'nu çalıştırmak için şu adımları izleyin:
 1. Bilgisayarı CD veya DVD sürücüsünden başlatılacak biçimde yapılandırma. Bunun nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi için bilgisayarınızın belgelerine bakın veya bilgisayar üreticisine başvurun.
 2. Windows Server 2003 CD'sini bilgisayarınızın CD veya DVD sürücüsüne yerleştirin.
 3. Bilgisayarı yeniden başlatın.
 4. CD'den başlatmak için bir tuşa basmasını isteyen bir ileti aldığınızda, bilgisayarınızı Windows Server 2003 CD'SİNDEN başlatmak için bir tuşa basın.
 5. Kur'a Hoş Geldiniz ekranı görüntülendiğinde, Kurtarma Konsolu'nu başlatmak üzere R tuşuna basın.
 6. Kurtarma Konsolu'ndan erişmeniz gereken Windows yüklemesini seçin.
 7. Ekranda görüntülenen, yönetici parolasını yazın ve ENTER tuşuna basın yönergeleri izleyin.
 8. Komut isteminde, Windows Server 2003 yüklemenizi onarmak için uygun Kurtarma Konsolu komutlarını yazın.

  Kurtarma Konsolu'nda kullanılabilen komutların listesi için yazın
  Yardım komut istemine yazıp ENTER tuşuna BASIN.


  Not: alternatif olarak, her zaman kullanılabilir, böylece bir bilgisayarda başlangıç seçeneği olarak Kurtarma Konsolu'nu yükleyebilirsiniz. Bunun nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi için bu makaledeki Tedbir niteliğindeki önlemler bölümüne bakın.
 9. Kurtarma Konsolu'ndan çıkıp bilgisayarı yeniden başlatmak için şunu yazın
  Çıkış komut istemine yazıp ENTER tuşuna BASIN.

Kurtarma Konsolu komutları

Aşağıdaki listede Kurtarma Konsolu'nda kullanılabilen komutlar anlatılmaktadır:
 • Attrib bir dosya veya klasörün özniteliklerini değiştirir.
 • Toplu işlem , GirdiDosyası adlımetin dosyasında belirlediğiniz komutları yürütür. ÇıktıDosyası , komutların çıktısını içerir. ÇıktıDosyası bağımsız değişkeni atlarsanız, çıktı ekranda görüntülenir.
 • Bootcfg önyükleme yapılandırması ve kurtarması için kullanılır. Bootcfg komutu, Boot.ini dosyasındaki değişiklikleri yapmak için kullanabilirsiniz.
 • CD (chdir) , yalnızca geçerli Windows yüklemesi, kaldırılabilir ortamda, herhangi bir sabit disk bölümünün kök dizininde veya yerel kurulum kaynaklarında sistem dizinleri içinde çalışır.
 • Chkdsk: sürücü kirli olarak işaretli değil ise /p anahtarını CHKDSK'yi çalıştırır. ,
  /r anahtarı bozuk kesimleri bulur ve okunabilir bilgileri kurtarır. Bu anahtarı /pvurgular. Chkdsk Autochk gerekir. Chkdsk, Autochk.exe başlangıç klasöründe veya önyükleme klasöründe otomatik olarak arar. Chkdsk dosyasını Başlangıç klasöründe bulamazsa, Windows Server 2003 yükleme CD'sini arar. Chkdsk Kurulum CD'sine bulamazsa, kullanıcıya Autochk.exe konumunu sorar.
 • CLS ekranı temizler.
 • Kopya bir dosya hedef konuma kopyalar. Varsayılan olarak, hedef çıkarılabilir medya olamaz ve joker karakterler kullanamazsınız. Sıkıştırılmış bir dosyayı Windows Server 2003 yükleme CD'SİNDEN otomatik kopyalama dosyasını açar.
 • Del (delete) bir dosyayı siler. Del , geçerli Windows yüklemesi, kaldırılabilir ortamda, herhangi bir sabit disk bölümünün kök dizininde veya yerel kurulum kaynaklarında sistem dizinleri içinde çalışır. Varsayılan olarak, joker karakterler kullanamazsınız.
 • Dir gizli bir listesi de dahil olmak üzere tüm dosyaları ve sistem dosyalarını görüntüler.
 • Bir Windows sistem hizmetini veya Windows sürücüsünü devre dışı devre dışı bırakır. HizmetAdı bağımsız hizmet ya da devre dışı bırakmak istediğiniz sürücünün adıdır. Bir hizmeti devre dışı bırakmak için bu komutu kullandığınızda, türünü SERVICE_DISABLED olarak değiştirmeden önce hizmetin özgün başlatma türünü görüntüler. Hizmeti yeniden başlatmak için enable komutunu kullanabilmeniz için özgün başlatma türünü not etmek iyi bir fikirdir.
 • DiskPart , sabit disk birimlerindeki disk bölümlerini yönetir.
  • / Add seçeneği yeni bir bölüm oluşturur.
  • / Delete seçeneği varolan bölümü siler.
  • Aygıt adı bağımsız değişkeni, yeni bir bölüm için aygıt adıdır. Bir aygıt adı yeni bir bölüm olarak \device\harddisk0 örneğidir.
  • Sürücü-adı bağımsız değişkeni gibi D: sildiğiniz bir bölümün sürücü harfidir.
  • Bölüm adını silmekte olduğunuz ve sürücü adı bağımsız değişkeninin yerine kullanılabilecek bir bölüm için bölüm tabanlı ad olur. Bir bölüm tabanlı ad \device\harddisk0\partition1 örneğidir.
  • Size baðýmsýz deðiþkeni yeni bölümün megabayt olarak boyutudur.
 • Bir Windows sistem hizmetini veya Windows sürücüsünü etkinleştirmek sağlar. HizmetAdı bağımsız hizmet veya etkinleştirmek istediğiniz sürücü adını ve start_type etkinleştirilmiş bir hizmetin başlangıç türü. Başlatma türü, şu biçimlerden birini kullanır:
     SERVICE_BOOT_START   SERVICE_SYSTEM_START
  SERVICE_AUTO_START
  SERVICE_DEMAND_START
 • Çıkış Kurtarma Konsolu'ndan çıkar ve sonra bilgisayarı yeniden başlatır.
 • Genişletme , sıkıştırılmış bir dosyayı açar. Kaynak bağımsız değişkenini, ayıklamak istediğiniz dosyadır. Varsayılan olarak, joker karakterler kullanamazsınız. Hedef bağımsız, yeni dosyanın dizinidir. Varsayılan olarak, hedef çıkarılabilir medya olamaz ve salt okunur olamaz. Salt okunur özniteliği hedef dizinden kaldırmak için attrib komutunu kullanabilirsiniz. Kaynak birden fazla dosya içeriyorsa, / f: dosyabelirtimi seçeneği gereklidir. Bu seçenek, joker karakterleri verir. /Y anahtarı, üzerine yaz onay istemini devre dışı bırakır. /D anahtarı olmayan dosyaların genişletilmesini belirtir ve kaynaktaki dosyaların bir dizinini görüntüler.
 • FIXBOOT sistem bölümüne yeni bir önyükleme kesimi yazar. Fixboot komutunu yalnızca x86 tabanlı bilgisayarlarda desteklenir.
 • Önyükleme bölümünün ana önyükleme kaydı (MBR) Fixmbr onarır. Aygıt adı bağımsız değişkeni yeni MBR'yi gerektiren aygıtı belirten isteğe bağlı bir addır. Hedefi önyükleme aygıtı olduğunda bu değişkeni yok sayın. FIXMBR komutunu yalnızca x86 tabanlı bilgisayarlarda desteklenir.
 • Format bir diski biçimlendirir. /Q anahtarı, hızlı biçimlendirme gerçekleştirir. /FS:Dosya-sistemi anahtarı dosya sistemini belirtir.
 • Yardım Kurtarma Konsolu'nun desteklediği tüm komutları listeleyebilirsiniz. Belirli bir komut hakkında daha fazla bilgi için help yazın
  komut adı veya
  komut adı /?.
 • Listsvc , bilgisayardaki kullanılabilen tüm hizmet ve sürücüleri görüntüler.
 • Windows kurulumlarını oturum açma görüntüler ve bu kurulumlar için yönetici parolasını ister. Başka bir yükleme veya alt dizine gitmek için bu komutu kullanın.
 • Map , etkin olan geçerli aygıt eşleşmelerini görüntüler. Windows aygıt yolları yerine Advanced RISC Computing (ARC) yollarının kullanıldığını belirtmek için yay seçeneği de içerir. (ARC Boot.ini dosyası için kullanılan biçimidir.)
 • MD (Mkdir) bir dizin oluşturur. Komutu, yalnızca geçerli Windows yüklemesi, kaldırılabilir ortamda, herhangi bir sabit disk bölümünün kök dizininde veya yerel kurulum kaynaklarında sistem dizinleri içinde çalışır.
 • Daha / Type belirtilen metin dosyasını ekranda görüntüler.
 • RD (rmdir) bir dizin kaldırır. Komutu, yalnızca geçerli Windows yüklemesi, kaldırılabilir ortamda, herhangi bir sabit disk bölümünün kök dizininde veya yerel kurulum kaynaklarında sistem dizinleri içinde çalışır.
 • Ren (rename) tek bir dosyayı yeniden adlandırır. Komutu, yalnızca geçerli Windows yüklemesi, kaldırılabilir ortamda, herhangi bir sabit disk bölümünün kök dizininde veya yerel kurulum kaynaklarında sistem dizinleri içinde çalışır. Hedef olarak yeni bir sürücü veya yol belirtemezsiniz.
 • Set görüntüler ve Kurtarma Konsolu ortam değişkenlerini ayarlar.
 • Sistemkökü geçerli dizini % systemroot % olarak ayarlar.

Önlem ölçüleri

Kurtarma Konsolu'nu başlangıç seçeneği olarak yüklemek nasıl

Windows'u başlatamıyorsanız, kullanılabilir olması için çalışan bir bilgisayarda Kurtarma Konsolu'nu yükleyebilirsiniz. Bu önlem, Kurtarma Konsolu'nu kullanmanız durumunda size zaman kazandırabilir.

Not: yönetici olarak veya bu yordamı tamamlamak için Yöneticiler grubunun bir üyesi olarak oturum açmanız gerekir. Bilgisayarınız bir ağa bağlıysa, da, Ağ İlkesi ayarları bu yordamı tamamlamanızı engelleyebilir.

Kurtarma Konsolu'nu başlangıç seçeneği olarak yüklemek için:
 1. Windows çalışırken, Windows Server 2003 CD'sini bilgisayarınızın CD veya DVD sürücüsüne yerleştirin.
 2. Başlat'a ve ardından Çalıştır'a tıklayın.
 3. kutusuna aşağıdaki satırı yazın burada
  sürücü , bilgisayarınızın CD veya DVD sürücüsüne Windows Server 2003 CD'sini içeren ve sonra Tamam' ı tıklatın, sürücü harfidir:
  drive:\i386\winnt32.exe /cmdcons


  Windows Server 2003 x64 edition için başlangıç seçeneği olarak Kurtarma Konsolu'nu yüklemek için aşağıdaki satırı yazın:
  drive:\amd64\winnt32.exe /cmdcons
 4. Kurtarma Konsolu'nu yüklemek için ileti görüntülendiğinde, Evet'i tıklatın.
 5. Kurtarma Konsolu başarıyla yüklendiğini belirten bir ileti aldığınızda, Tamam' ı tıklatın.
 6. Kurtarma Konsolu'nu kullanmak için bilgisayarınızı yeniden başlatın ve sonra başlatılacak işletim sistemini seçin listesinde Microsoft Windows Kurtarma Konsolu'nu seçmek için ok tuşlarını kullanın.

Kurtarma Konsolu'nu kaldırma

Önlem olarak, Kurtarma Konsolu'nu kaldırmayın. Kurtarma Konsolu'nu kaldırmak istiyorsanız, ancak bunu el ile yapmalısınız.

Kurtarma Konsolu'nu kaldırmak için şu adımları izleyin:
 1. Bilgisayarı yeniden başlatın.
 2. Başlat' ı ve Bilgisayarım' ı tıklatın.
 3. (Zaten açık değilse) Gizli dosya ve klasörleri gösterseçeneğini etkinleştirin. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Araçlar menüsünde, Klasör Seçenekleri' ni tıklatın.
  2. Görünüm sekmesini tıklatın.
  3. Gizli dosya ve klasörleri göster' i tıklatın (seçili değilse) Korunanı işletim sistemi dosyalarını gizle (önerilen) onay kutusunu tıklatıp temizleyin ve sonra Tamam' ı tıklatın.
 4. Kurtarma Konsolu'nu yüklediğiniz sabit diski temsil eden sürücü harfini çift tıklatın.
 5. Cmdcons klasörü kök klasöründen silin ve Cmldr dosyasını silin. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Cmdconssağ tıklatın ve sonra Sil' i tıklatın. Ekranda görünen yönergeleri izleyin ve sonra silme işlemini onaylamak için Evet ' i tıklatın.
  2. Cmldrsağ tıklatın ve sonra Sil' i tıklatın. Ekranda görünen yönergeleri izleyin ve sonra silme işlemini onaylamak için Evet ' i tıklatın.
 6. Boot.ini dosyasından Kurtarma Konsolu girdisini kaldırın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin.

  Uyarı: Boot.ini dosyasını hatalı olarak değiştirmek bilgisayarınızın yeniden başlatılmasını engelleyebilir. Kurtarma Konsolu'nun girdisini sildiğinizden emin olun.
  1. Kök klasörde, Boot.ini dosyasını sağ tıklatın ve sonra Özellikler' i tıklatın. I temizlemek için salt okunur onay kutusunu seçin ve Tamam' ı tıklatın.
  2. Boot.ini dosyası Not Defteri'nde açın.
  3. Kurtarma Konsolu girdisini bulun ve silin. Kurtarma Konsolu girdisini aşağıdaki satırı benzer:
   "C:\cmdcons\bootsect.dat="Microsoft Windows Kurtarma Konsolu"/ cmdcons
  4. Dosya menüsünde Kaydet' i tıklatın ve sonra not defteri çıkmak için Çıkış ' ı tıklatın.
 7. Boot.ini dosyası özniteliğini yeniden salt okunur olarak değiştirin. Bunu yapmak için Boot.inidosyasını sağ tıklatın ve sonra Özellikler' i tıklatın. Tıklatıp seçin salt okunur onay kutusunu seçin ve Tamam' ı tıklatın.

Daha fazla bilgi

Kurtarma Konsolu'nu kullanma hakkında ek bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
326215 Windows Server 2003 tabanlı bir bilgisayarda Kurtarma Konsolu nasıl kullanılır

Özellikler

Makale No: 326215 - Son İnceleme: 24 Şub 2017 - Düzeltme: 1

Geri bildirim