Internet Explorer 6 hizmet paketleri ile giderilen sorunların listesi

™zet

Bu makalede, Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) ile giderilen sorunlarla ilgili Microsoft Bilgi Bankası makale numaraları listelenmektedir.

En son Internet Explorer 6 hizmet paketini elde etme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

328548 Internet Explorer 6 için en son hizmet paketi nasıl elde edilir

Daha fazla bilgi

(Aşağıdaki liste, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret eden bağlantılar içerebilir.)
194242DÜZELTME: window.open NewWindow Olayında Gecikmeye Neden Oluyor
218933Özel Kullanıcı Aracısı IEAK Tarafından Otomatik Sürüm Eşitleme Amacıyla Gönderilmiyor
271562Internet Explorer 5.5 SP1 veya 6.0 Yükledikten Sonra Resimler İçeren HTML İletileri Düzgün Yazdırılmıyor
281679Yeni Internet Explorer Penceresi açamıyorsunuz veya bir bağlantıyı tıklatmanızdan sonra hiçbir şey olmuyor
286043MS01-051: Telnet Oturum Açma Güvenlik Açığı için Düzeltme Eki Kullanılabilir
294291Bilgi Noktası Modundayken Geçmiş Bölmesinde Yeni Pencerede Aç Kısıtlaması Çalışmıyor
300829DHTML İçeren Çerçevelerdeki veya Iframes Öğelerindeki İçerik Düzenlenemiyor
303750Dosya Aç veya Farklı Kaydet İletişim Kutularında Dosya Adı Yanlış
307978DÜZELTME: Çakışan IFRAME Öğelerindeki MFC Denetimleri Gerekli Olmayan WM_PAINT İletileri Alıyor
308005Bul (Bu Sayfada) Komutu ISO 8859 Karakter Kümesiyle Çalışmıyor
308414MS01-051: HTTP İsteği Şifreleme Açığı İçin Düzeltme Eki Kullanılabilir
309170Davranışlar dinamik olarak kaldırıldığında bellek sızıntısı oluyor
309178Internet Explorer'dan Çıkarsanız Otomatik Arama Yordamı Durduruluyor
309456Küçük Bir Pencerede Kaydırma Yaptığınızda Tablo İçeren Bir HTML Sayfasında Erişim İhlali Oluşuyor
310388Özel Bir MIME Görüntüleyicisinde POST İsteği Verileri Tümüyle Karşıdan Yüklenmiyor
310676Internet Explorer İki Harfli Etki Alanları için Bir Tanımlama Bilgisi Ayarlamıyor
311730Birden Çok Zaman Uyumsuz POST Göndermek için XMLHTTP Kullanıldığında Veriler Doğru Gönderilmiyor
312124Internet Explorer 6'da Gezinti Sırasında WebBrowser Denetimiyle İlgili Sorunlar
312176Internet Explorer ile Proxy Sunucusu Arasında Çok Fazla NTLM Kimlik Doğrulaması Trafiği Oluşuyor
312223Internet Explorer 6 DHTML Sınıf Kodu mshtml!CTreeNode::GetFancyFormat Öğesinde Erişim İhlaline Neden Olabilir
312461MS01-055: Internet Explorer Tanımlama Bilgisi Verileri Komut Dosyası Sızdırma Yoluyla Açığa Çıkabilir veya Değiştirilebilir
312496Internet Explorer HTTP Sıkıştırması Kullanan Bir Web Sunucusundan Gönderilen Verilerin İlk 2.48 Baytını Kaybedebilir
312536.url Olmayan Dosyalar Sık Kullanılanlar Klasöründen Siliniyor
312542Outlook Tarafından Gönderilen HTML Formlarında Sonuçlar Görüntülenmiyor
312590OLEXP: Outlook Express'te Bir İleti Deposu Seçerken İptal'i Tıklatırsanız Erişim İhlali Oluşuyor
313463Outlook Önizleme Modunda Katıştırılmış HTML İletilerini Görüntülediğinizde Erişim İhlali Oluşuyor
313675MS01-058: Internet Explorer 5.5 ve Internet Explorer 6 için Dosya Güvenlik Açığı Düzeltme Eki
314209Üst Düzeyin Konum Nesnesine Alt Düzey Pencereden Erişemiyorsunuz
314312Japonca Giriş Metni Düzenleyicisi'ni Kullanırsanız Metin Girişi Yavaş Olabilir
315466Program InternetSetOption İşlevini Çağırdığında Wininet.dll Dosyasında Erişim İhlali
315699Internet Explorer Euro Karakterini 0x80 Yerine &#8364 Olarak Hatalı Gösteriyor
315712HTA veya XML Belgelerinde Gezindiğinizde Erişim İhlali Hata İletisi
315713Windows.Open İşlevinde FILE:// URL Yöntemini Kullandığınızda Tanımlama Bilgileri Kayboluyor
316059MS02-005: 11 Şubat 2002, Internet Explorer için Toplu Düzeltme Eki
316116Windows 2000 tabanlı bir bilgisayarda Internet Explorer 6 Grup İlkesi ayarlarını yönetemiyorsunuz
316593Yeni Bir Tarayıcı Penceresi Açtığınızda DocumentComplete Olayı Tetiklenemiyor
317244MS02-008: MSXML 4.0'daki XMLHTTP Denetimi Yerel Dosyalara Erişime İzin Verebilir
317726MS02-005: GetObject() Komut Dosyası Çalıştırma İşlevi Güvenlik Açığı için Düzeltme Eki Kullanılabilir
317727MS02-005: Content-Type Alanı Aracılığıyla Uygulama Çağırma Güvenlik Açığı için Düzeltme Eki Kullanılabilir
317729MS02-005: "Çerçeve Etki Alanı Doğrulaması" Güvenlik Açığının Yeni Belirlenen Bir Türevi için Düzeltme Eki Kullanılabilir
317731MS02-005: HTML Yönergesindeki Arabellek Taşması Güvenlik Açığı için Düzeltme Eki Kullanılabilir
317742MS02-005: Komut Dosyası Yürütme Güvenlik Açığı için Düzeltme Eki Kullanılabilir
317745MS02-005: Dosya Karşıdan Yükleme İletişim Kutusu Sızdırma Güvenlik Açığı için Düzeltme Eki Kullanılabilir
318089MS02-009: Internet Explorer'daki Hatalı VBScript İşleme Web Sayfalarının Yerel Dosyaları Okumasına Olanak Verebilir
318203MS02-008: MSXML 3.0'daki XMLHTTP Denetimi Yerel Dosyalara Erişime İzin Verebilir
318382Replace Komutuyla document.open Yöntemi Çerçeve Kümesinde Çalışmıyor
318426DÜZELTME: execScript Çağrıldığında Güvenlik Düzeltme Eki (Q316059) Internet Explorer'ı Kilitliyor
318666Internet Explorer Bakım İlkeleri Winlogon'da Erişim İhlaline Neden Olabilir
319032Bağlantı için "Hedefi Farklı Kaydet" Komutunu Tıklatırsanız Hata İletisi Görüntüleniyor
319182MS02-015: 28 Mart 2002, Internet Explorer için Toplu Düzeltme Eki
319235MS02-015: Internet Explorer'daki Yerel Dosya Yürütme Güvenlik Açığı için Güncelleştirme Kullanılabilir
319236 MS02-015: Internet Explorer'daki Komut Dosyası Yürütme Güvenlik Açığı için Güncelleştirme Kullanılabilir
319303Internet Explorer Gezinti Sesi Güncelleştirmesi
319554Yardım ve Destek Merkezi Uzak Bilgisayarlar İle İlgili Bilgileri Görüntülemiyor
319792Internet Explorer 6'da POST İşlevindeki Geriye Dönük Gezinti Re-POST İşlevine Neden Oluyor
320882Internet Explorer Bir EMF Görüntüsünün Yalnızca Bir Parçasını Görüntüleyebilir
321156İşlem Internet Explorer'da Başarısız Olsa Bile FtpPutFile Başarılı Olduğunu Döndürüyor
321232MS02-023: 15 Mayıs 2002, Internet Explorer için Toplu Düzeltme Eki
321268Internet Explorer Web Sayfası Pencere Boyutunu Yanlış Hesaplıyor
321276ASP Sayfalarındaki Bir WSC Bileşeni için Server.CreateObject() Windows XP'de Çalışmıyor
321530Özel MIME Üstbilgisi Olan Bir İleti Aldığınızda Outlook Express Beklenmedik Şekilde Sonlandırılıyor
321532DÜZELTME: PDF dosyasının HTTPS üzerinden akışı sağlandığında karma güvenlik uyarı iletisi görüntüleniyor
321598Internet Explorer 6'da Güvenlik Bölgesi Ayarları Uygulanmıyor
321722"Cache-Control: no-cache" Kullanmanıza Karşın Her Zaman "Content-Encoding: gzip" Önbelleğe Alınıyor
322822Internet Explorer Proxy Bağlantılar Üzerinden HTTP 1.1 Kullanacak Şekilde Yapılandırılmışsa NTLM Kimlik Doğrulaması Çalışmıyor
322918Adres Bir "#" Karakteri İçeriyorsa Bir .pdf Dosyası File:// Protokolüyle Açılamıyor
322921MS02-023: Yerel HTML Kaynağındaki Siteler Arası Komut Dosyası Çalıştırma Güvenlik Açığı için Düzeltme Eki Kullanılabilir
322923 MS02-023: Hatalı Biçimlendirilen Web Sayfası Aracılığıyla Bölge Sızdırması Güvenlik Açığı için Düzeltme Eki Kullanılabilir
322924 MS02-023: HTML Öğesi Aracılığıyla Yerel Bilginin Açığa Çıkması Güvenlik Açığı için Düzeltme Eki Kullanılabilir
322926 MS02-023: Tanımlama Bilgilerinde Bulunan ve Tanımlama Bilgilerini Okuyan Komut Dosyası Güvenlik Açığı için Düzeltme Eki Kullanılabilir
322927 MS02-023: İçeriğin Yerini Değiştirme Güvenlik Açığının Türevleri için Düzeltme Eki Kullanılabilir
322928 MS02-023: Yasak Siteler Bölgesinde Çerçeveleri Devre Dışı Bırakmak için Düzeltme Eki Kullanılabilir
323308SSL üzerinden Internet Explorer dosya karşıdan yüklemeleri önbellek denetim üstbilgileriyle çalışmıyor
323395Internet Explorer NoHelpMenu ve NoViewSource İlkeleri Internet Explorer 6 ile Çalışmıyor
323686DHTML Kullanarak Tabloya Hücreler Eklediğinizde Yüzde 100 CPU Kullanımı
323759MS02-047: 22 Ağustos 2002, Internet Explorer için Toplu Düzeltme Eki
324029Güvenli Olmayan Bir Siteye Yeniden Yönlendirme Hakkında Birden Çok Güvenlik Uyarı İletisi Alıyorsunuz
324404Kısayol Menülerini Kapattıktan Sonra Internet Explorer Yardımı'nda Kısayol Menüleri Görünür Kalıyor
325662Internet Explorer 6'da SSL Üzerinden NTLM Kimlik Doğrulaması Çalışmıyor
326853URL Dışındaki Dosyalar Sık Kullanılanlar Klasöründen Siliniyor
327258DÜZELTME: Internet Explorer 6'da bir onay iletişim kutusundaki veya metin kutusundaki İbranice metin yanlış görüntüleniyor
327315Internet Explorer 6.0'da About: Protokolü için ShowModalDialog Döndürülen Değeri Her Zaman UNDEFINED Olarak Ayarlanıyor
327496Windows XP RSoP Internet Explorer İlke Ayarları için Yanlış Kaynak GPO'su Gösteriyor
327543AccEvent32.exe Çalıştırdığınızda Internet Explorer Sonlandırılıyor
327708Yazıcı Şablonunda Kopya Sayısı Belirlenemiyor
327716Çerçeve Kümesindeki Sıkıştırılmış Sayfalarda Önbellekleme Sorunları
327980Yeni Bağlantı Sihirbazı "Her Zaman Varsayılan Bağlantımı Çevir" Ayarını Belirlemiyor
328676MS02-058: OLEXP: Outlook Express S/MIME Ayrıştırmasındaki Denetlenmeyen Arabellek Sistem Güvenliğinin Aşılmasına İzin Verebilir
329130Visual InterDev 6.0 ile Bir .inc Dosyasında Hata Ayıklanırken Kaynak Kodu Kullanılamıyor Hata İletisi
329160İçerik Danışmanı Komut Dosyası URL'si için Uyarı Görüntüleniyor
330338Internet Explorer 6 Service Pack 1'de Bir İstemci Sertifikası için Ek İstekler
Özellikler

Makale No: 326489 - Son İnceleme: 18 Şub 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim