Windows Terminal Server Web İstemcisinde Dinleme Bağlantı Noktası Nasıl Değiştirilir

™zet

Windows Terminal Server, istemci bağlantıları için varsayılan olarak 3389 numaralı TCP bağlantı noktasını kullanır. Bu bağlantı noktası, bir güvenlik seçeneği olarak değiştirilebilir.

Bu makalede, Terminal Server Web İstemcisi'nde varsayılan dinleme bağlantı noktasının nasıl değiştirileceği açıklanır.

Daha fazla bilgi

Windows XP Service Pack (SP) 1 (veya sonrası) ve Windows Server 2003 istemcilerinde Terminal Server dinleme bağlantı noktalarını değiştirmek için şu adımları izleyin:
  1. %system root%\Web\TsWeb klasöründe Default.htm dosyasını bulun.
  2. Default.htm dosyasını Not Defteri'nde veya başka bir metin düzenleyicisinde açın.
  3. "MsRdpClient.AdvancedSettings2" ile başlayan girdileri bulun.
  4. Bu girdilerin sonrasına aşağıdaki satırı ekleyin
    MsRdpClient.AdvancedSettings2.RDPPort = xxxx
    Burada xxxx, yeni bağlantı noktasıdır.
Yeni ayarla bağlanabildiğinizden emin olmak için, bağlantı noktası numarasını, yayımlanan URL'ye ekleyin (yani, www.xxx.xxx.xxx:BağlantıNoktasıNumarası yazın).

NOT: SP1 öncesinde, Windows XP istemcisi bu ayarlar için Default.htm dosyasını değil, Connect.asp dosyasını kullanıyordu. 4. adımda açıklanan değişikliği Connect.asp dosyasında da yapabilirsiniz, ancak Microsoft bunun yerine aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesinde açıklandığı şekilde Terminal Hizmetleri Web istemcisini yükseltmenizi önerir.
327521 MS02-046: TSAC ActiveX Denetimindeki Arabellek Taşması Kod Yürütülmesine İzin Verebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Terminal Server'da varsayılan dinleme bağlantı noktasını değiştirme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
187623 Terminal Server'ın dinleme bağlantı noktası nasıl değiştirilir
Özellikler

Makale No: 326945 - Son İnceleme: 28 Şub 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim