Windows 2000 Service Pack 4'te giderilen hataların listesi

™zet

Bu makalede Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) ile düzeltilen hatalar listelenmiştir. Hizmet paketleri birikimlidir. Bu, bir hizmet paketinde düzeltilen hataların sonraki hizmet paketlerinde de düzeltilmiş olduğu anlamına gelir. Örneğin Windows 2000 Service Pack 1 (SP1), Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) ve Windows 2000 Service Pack 3'ün (SP3) içerdiği tüm düzeltmeleri Windows 2000 SP4 içermektedir. Windows 2000 SP4 yüklemeden önce daha önceki bir hizmet paketini yüklemeniz gerekmez.

Daha fazla bilgi

Aşağıdaki tabloda, Windows 2000 SP4'te düzeltilen hataların açıklandığı Microsoft Bilgi Bankası makaleleri listelenmektedir.
Makale numarasıMakale başlığıKategori
282010 Microsoft Jet 4.0 Service Pack 7 hakkında nasıl bilgi bulunur Program uyumluluğu
307030 Windows 2000'deki Wdmaud.sys dosyasında Dur 0x00000050 hata iletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Program uyumluluğu
320742 DÜZELTME: STRFTIME Hatalı Dizeler Döndürüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Program uyumluluğu
323130 Birden Çok İşlemcisi ve AGP Video Bağdaştırıcısı Olan Bilgisayar Başlatma Sırasında Kilitleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Program uyumluluğu
324490 DÜZELTME: Bozuk GIF Resimleri OLE'de Erişim İhlaline Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Program uyumluluğu
328509 Veri Konferansı Sırasında Sunu Malzemeleri Görüntülenemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Program uyumluluğu
330716 Bozuk Gelen İletiler SMTP Hizmetinin Durmasına veya Beklenmedik Biçimde Kapatılmasına Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Program uyumluluğu
331509 IIS Yönetici Hizmetleri Çalışmaya Devam Etmiyor ve Exchange SMTP Hizmeti Sürekli Duruyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Program uyumluluğu
810014 Fcachdll.dll Dosyasında Erişim İhlali (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Program uyumluluğu
811012 Uzaktan Yeniden Deneme Sırası Uzunluğunun Sayaç Hesaplanması Hatalı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Program uyumluluğu
813648 DÜZELTME: Çok İş Parçacıklı Uygulamalar setlocale İşlevini Çağırdığında Rasgele Erişim İhlalleri (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Program uyumluluğu
815026 Windows 2000 Service Pack 4'te Program Uyumluluğu Düzeltmelerinin Listesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Program uyumluluğu
815315 DÜZELTME: DllMain'de Bir GETENV Çağrısı Kullandığınızda Bellek Taşması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Program uyumluluğu
816941 Otomatik Proxy İşlevleri: isResolvable, dnsResolve ve myIpAddress Beklediğiniz Gibi Çalışmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Program uyumluluğu
263939 Disk Performansı Zamanla Azalabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
278710 Küme Yöneticisinin Dosya Paylaşımı Kaynak İzinleri Oluşturmak Amacıyla Kullanabileceği Genel Gruplar Bulunmuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
289261 PAE Etkinleştirildiğinde Yedekleme Çok Daha Uzun Sürüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
291594 Windows Dosya Denetleyicisi Hizmet Programı Korunan İşletim Sistemi Dosyalarını Geri Yükleyemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
307331 EnableTrace() İşlevi Etkinleştirilmeden Önce İzleme Sağlayıcılarının Kaydolması Gerekiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
308483 GetNtmsObjectAttribute(), ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER Döndürmüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
309344 OS/2 Warp4 Tabanlı Sunucuda İzinleriniz Olmasa da Dosya Silinmiş Görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
313600 Usbhub.sys Dosyası Bileşik Sürücü Olarak Kullanıldığında Hata Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
315829 İptal Edilen URB Gerçekte Aktarılan Bayt Sayısını İçermeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
318107 Hazırda Bekletmeden Geri Döndüğünüzde Web Kamerasında Ses Öğeleri Yok (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
318533 Windows 2000 Service Pack 3 Sonrası Active Directory Toplu Düzeltmesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
318789 SPARSE Özniteliği Ayarlandığında Yeniden Yönlendirici Dosyaları Önbelleğe Almıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
318871 NDIS'te Büyük Ölçüde Bölünmüş Dosyaların Aktarılmasıyla İlgili Sorunlar (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
319313 Yedeklemeye Çalıştığınızda "Teyp Sürücüsünün Temizlenmesi Gerekiyor" Hata İletisini Alabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
319326 Bazı R2 PC Kartları Hatalı Biçimde Bellek Kartı Olarak Numaralandırılmış (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
319473 Sistem Hesabının Dizin Ağacı Üzerinde Tam Denetimi Yoksa FRS Dosya veya Klasörleri Çoğaltmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
319588 Başlatma İşlemi Sırasında Çevre Birimi Donanımlar Başlatılamayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
319913 NET TIME Komutu GMT Farkını Hatalı Bildirebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
319931 Windows 2000'de 3GB Anahtarı Kullanıldığında Sistem Olay Günlüğü'ne Olay Kimliği 49 Girdisi Ekleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
319967 DFS Paylaşımına Taşıdığınız Bir Dosyayı Açamıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
320333 Olay Günlüğü Çoğaltma Girdileri Windows 2000 Küme Günlüğünü Dolduruyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
320345 Bilgisayar Açıkken Pili Yavaşça Şarj Ederseniz CPU Kullanımı Yüzde 100 Oranına Çıkıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
320397 Bilgisayarınızı başlattığınızda bir "NTLDR eksik" hata iletisi alıyorsunuzAna işletim sistemi
320661 DFS Çoğaltma Üyelerini Çevrimdışına Alamıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
320865 "Kur Windows'u Başlatıyor" Ekranında RIS Kurulumu Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
320877 USB Klavye ve PS/2 Fare ile Başlatma Sırasında Bir Saatlik Gecikme Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
321036 Modeminizi Söküp Yeniden Taktıktan Sonra Modem Ayarları Kayboluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
321060 Raytheon RayLink Kablosuz PCMCIA LAN Bağdaştırıcı Kod 12 ile Başlatılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
321248 RRAS İstendiğinde Arama Arabirimi Bir Bağlantı Oluşturamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
321522 Novell NetWare Yazdırma Kuyruğuna Yazdırması Gereken Bir Hizmet Yazdırdığında Başlık Sayfası Her Zaman Yazdırılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
321610 Yöneticiler Tarafından Oluşturulan DNS Kayıtların Güvenliği Geliştirilemeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
321623 Spoolsv.exe Dosyasında Erişim İhlali Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
321685 Disk Yönetimi Ek Bileşeni Çok Sayıda Bölüm İçeren Bir Diski Göstermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
321697 Disket Denetleyicisinin Disket Sürücülerini Fiziksel Olarak Yoklamasını Sağlayamazsınız (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
321733 Dosyayı sunucuya yazarken "Gecikmeli Yazma Başarısız Oldu" hata iletisiAna işletim sistemi
322018 L2TP Varsayılan IP Adresini Kullanmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
322042 Terminal Server İstemcisinin Giriş Dili Terminal Server Hizmetleri Diliyle Eşleşmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
322271 Service Pack 3 Bazı Windows 2000 Destek Araçlarına Güncelleştirmeler Ekliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
322346 Parolanızı Değiştirdikten Sonra Korumalı Verilere Erişemiyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
322377 Bilgisayar Hazırda Beklemedeyken Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
322670 UPN Kimlik Bilgileri CSNW'nun Parolanızı Değiştirmek için NDS Ağacını Atlamasına Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
322811 Windows Installer 2.0 Yüklenmemişse IEAK Kullanıcı Hakları Dağıtımı Yapısı da Yüklenmez (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
322913 WM_TIMER İletileri Windows 2000'deki Programlara Teslim Edilmeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
322945 Küme Düğümüne Bir Küme Kaynağı Olarak Disk Eklediğinizde Diskler Doğru Algılanmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
323045 Explorer.exe Dosyasında Erişim İhlali Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
323145 Ntvdm.exe Dosyasında GlobalAlloc() Geçerli Olmayan Bir Bellek Tanıtıcısı Döndürebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
323231 Windows NT 4.0'dan Windows 2000'e Yükselttiğinizde Mantıksal Disk Bölümleri Kayboluyor veya Bozuluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
323255 MS02-055: Windows Yardım Aracında Denetlenmeyen Arabellek Saldırganın Kod Çalıştırmasına İzin VerebilirAna işletim sistemi
323270 Temsilci Sihirbazı Windows 2000'de Yalnızca Bir CONTROLRIGHT Okuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
323332 Her Kullanıcı Erişimi için ASP Yeni Bir ASP SessionID Tanıtım Bilgisi Oluşturuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
323403 Bilgisayar Adı Bulunamadığı için Bilgisayar Etki Alanından Kaldırılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
323456 Windows 2000 Server Yük Dengeleme Grubunda Yapılandırılmış Citrix Meta Çerçevesini Çalıştırıyorsa Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
323552 Döküm Dosyası Başlığı ve Başlık Boyutu Bilgileri Hatalı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
323592 Belirtilen DNS Yeniden Deneme Aralığı Kullanılmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
323608 DisablePagingExecutive Ayarı Windows 2000'nin Kilitlenmesine Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
324184 LDAP Sürüm 2 Başvurularla Arama Nedeniyle Lsass.exe Dosyasında Erişim İhlali (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
324406 Windows XP'den Windows 2000'deki Yeniden Yönlendirilen Bir LPT1'e Yazdırmak Birden Çok Ayırıcı Sayfa Yazdırıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
324439 DÜZELTME: DOCUMENTPROPERTYHEADER Yapısında DM_USER_DEFAULT Bayrağı Ayarlanmamış (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
324574 Sertifika Bir Şirket Adında Ampersanı (&) Görüntülemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
324612 Windows 2000 Tabanlı Bilgisayarınız Başlatıldıktan Sonra Tak ve Çalıştır Aygıtlar Algılanmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
324627 Bir Ağ Dosyası Kilitliyse Açılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
325031 Windows 2000'de Kızılötesi Dosya Aktarımı Sırasında Bilgisayar Askıda Kalıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
325040 Windows 2000: Bilgisayarınızı Yeniden Başlattığınızda Sürücü Harfi Değişiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
325266 Yedekleme Teybinde Dosya Görüntülenmiyor veya Sürekli Bir Kaset Yerleştirmeniz İsteniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
325748 DÜZELTME: Uzaktan Yordam Çağrısı Sunucu Hizmeti'nde (PRCSS) Bellek Sızıntısı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
325945 WinNT Sağlayıcısı Ağdaki Etki Alanı Sayısını Hatalı Geri Bildiriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
325955 PCI Aygıtı için Tak ve Çalıştır Olmayan Bir Sürücü Yüklemek Sorunlara Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
326330 Küme Hizmeti 1726 ve 1722 Numaralı RPC Hatalarını Algılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
326591 Windows 2000'de İşlem Başına En Fazla 10.000 NT Kullanıcısı İşlenebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
326647 Windows 2000 NAT 2MSL Döneminden Önce TIME-WAIT Bağlantılarını Yeniden Kullanabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
326662 Bir Gigabaytın Altında RAM Bulunan Bilgisayarlarda Yüksek Stres Koşullarında Hazırda Bekletme Sorunları (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
326830 MS02-045: Ağ Paylaşımı Sağlayıcısındaki Denetlenmeyen Arabellek Hizmet Reddine Neden OlabilirAna işletim sistemi
326891 Clusdisk.sys Sürücüsü Disklerin Tak ve Çalıştır ile Kaldırılmasına İzin Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
326967 IAS Günlük Dosyaları Ağ Erişim Sunucusu Aygıtı için Yanlış IP Adresi Listeliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
327012 Index Server 3.0 Bazı Excel Dosyaları için Dizini Doğru Oluşturmuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
327020 Bir Donanım Dizisini Genişlettikten Sonra Disk Yönetimini Başlattığınızda Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
327163 DFS Alternatifi Beklenmedik Biçimde Değiştiriliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
327392 MSMQ: Mqmig.exe ve Mqmigrat.dll Dosya Sürümlerinin Eşleşmemesi Birincil İşletme Denetleyicisinin Alınması İşleminin Başarısız Olmasına Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
327498 Eski Bir Yeniden Yönlendiriciyle Dosyalar Boş Görünebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
327559 Çıkarılabilir Depolama Birimi Bant Sürücüsünü Algılıyor, Ancak Sürücüdeki Ortamı AlgılamıyorAna işletim sistemi
328020 Terminal Hizmetleri Oturumu Aracılığıyla Yeniden Yönlendirilen Yazdırma Windows 2000 SP3 ile Çalışmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
328036 USB Hub'ını Kaldırmak DUR 0x0000001E Hatasına Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
328097 Yazdırma Ayırıcı Sayfası Eklemek Hata İletisine Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
328141 Microsoft Message Queue Server Geçiş Aracı MsmqServices Nesnesini Siliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
328165 BizTalk Sunucusu Aşırı Yüklendiğinde Erişim İhlali Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
328773 Görev Zamanlayıcısı İşleri Çalışmıyor ve Zaman Zaman Hata Kodu 0x8004130f Oluşturuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
328786 "Yalnızca İzin Verilen Windows Uygulamalarını Çalıştır" İlkesine İstem Dışı Olarak Boş Bir Satır Girerseniz Liste Temizleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
329068 CreateMultiProfileTransform() 1.000 Çağrının Ardından Duruyor ve Bellek Sızıntısına Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
329170 MS02-070: SMB İmzalamadaki Kusur Grup İlkesinin Değiştirilmesine İzin VerebilirAna işletim sistemi
329178 Her Başlatma İşlemi Sırasında Güvenlik Grup İlkesi Uygulanıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
329179 Tümleşik Teknoloji Hızlı Aygıtları Windows 2000 ile Çalışmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
329259 Rsvpsp.dll Dosyasında Erişim İhlali Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
329346 Mstask.exe Dosyasında Tanıtıcı Sızıntısı Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
329546 MSMQ: Bind Sözdizimi Doğru Yorumlanmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
329688 DÜZELTME: Çok İş Parçacıklı İstemci Uygulamasını Çağırmak için COM Sunucusu Kullanıldığında RPC_S_CALL_FAILED (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
329771 Windows 2000'de İlk Kez Oturum Açtığınızda Unregmp2.exe Dosyasında Erişim İhlali Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
329801 Windows 2000'de Zaman Zaman "Dur 0x1E" Hata İletisini Alabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
329806 ADSI MoveHere İşlevi Üçüncü Taraf LDAP Sunucusuna Karşı Çalıştırıldığında Hata Bildiriliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
329834 MS02-063: PPTP Uygulamasındaki Denetlenmeyen Arabellek Hizmet Reddi Saldırılarına İzin VerebilirAna işletim sistemi
329895 Ağ Adresi Çevirisi Kullanarak Yapılan FTP Aktarımları Çalışmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
330259 Performans İzleme Özelliğini Kullandığınızda Programlar Zaman Zaman Yanıt Vermeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
330363 NetWare Yeniden Yönlendiricisinde "Dur 0x0000001E" Hatası Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
330574 DNS Sunucusu Olay Günlüğüne Zaman Zaman Ad Çözümlemesi Sorunları ile 5501 ve 6524 Olay Numaraları Kaydediliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
331009 COM+ Kök Düzeyinde Olmayan İşlem Nesnelerinde Sızıntıya Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
331018 EMC Aygıtı Kullanıldığında Geri Yükleme Sırasında 4 GB'den Büyük Dosyalar Kesiliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
331053 Bir Birimi Söktüğünüzde DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
331330 Active Directory Programlara Hatalı Güvenlik Tanımlayıcıları Aktarıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
331371 Mqbkup.exe Sanal Küme Hizmetini Desteklemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
331910 DHCP Satıcılarına Özel 124 Bayttan Uzun Seçenekler Gönderilmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
332001 Windows 2000 Tabanlı Bir Bilgisayardan Gönderilen Tüm Paketlerde DF Biti Hatalı Olarak Sıfıra Ayarlanıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
332023 Yazma Önbelleği Etkinleştirildiğinde Disk Performansı Düşük (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
810008 Etkin RPC Bağlantıları Kapalı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
810038 Yeniden Yönlendirici İş Parçacığı Bir Kilidi Açmaya Çalıştığında "Dur 0x0E3" Hatası Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
810058 Windows 2000'de Bir Program TCP/IP Yuvalarından Büyük Veri Blokları Gönderdiğinde Bilgisayar Yanıt Vermiyor Gibi Görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
810090 Bilgisayarı Başlattığınızda veya Yeniden Başlattığınızda Evrensel Seri Veri Yolu Aygıtları Zaman Zaman Algılanmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
810161 Sistem Durumu Verilerini Geri Yüklemek için NTBackup Çalıştırıldıktan Sonra Ağ Bağdaştırıcıları Kayıp veya Hatalı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
810340 Bir Dosyayı Yeniden Adlandırdığınızda Dosya Sunucusu Yanıt Vermiyor (Askıda Kalıyor) (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
810418 Windows NT 4.0 Etki Alanında Windows 2000 DFS için Site Tanımayı Devre Dışı Bırakma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
810425 Disk Etkinliği Fazla Olduğunda Sunucu Zaman Zaman Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
810558 Oturum Açtığınızda "Dur 0x00000051 REGISTRY_ERROR" Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
811005 Microsoft Exchange Server Gibi Hizmetlere Kullanıcı Kimlik Doğrulaması Bir Üye Sunucuda Zaman Aşımına Uğrayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
811146 Medya Kliplerinin Menülerinde Yüzde İşaretleri (%) Görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
811011 Bilgisayar Hazırda Bekletmeden Geri Döndüğünde USB Depolama Aygıtı Algılanmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
811217 Ntfrs.exe Dosyasının Service Pack 3 Sonrası Sürümlerindeki Yenilikler (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
811281 Windows 2000'de Video CD'leri Yürütülemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
811363 Windows 2000'de Win32k.sys Dosyasında "Dur 0x0000001E" Hatası Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
811370 Ntfrs.exe Dosyasının Service Pack 3 Sonrası Sürümlerinde Düzeltilen Sorunlar (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
811421 OpenHCI USB Ana Bilgisayar Beklenmedik Biçimde Kaldırıldıktan Sonra Stratus ftServer Tabanlı Bilgisayar Yanıt Vermiyor (Askıda Kalıyor) (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
811475 Bir İşlemde Hata Ayıklamak Tanıtıcılarda Sızıntıya Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
811621 Yedekleme İşletmeni Tarafından Oluşturulan Yedekleme Medyası Geri Yüklenemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
811732 RAM Ekledikçe Disk Belleği Havuzu Azalıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
811772 İzleme Araçları Çalıştırdığınızda Winmgmt.exe Dosyasında Bellek Sızıntısı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
811777 Sürücüsünü Güncelleştirdikten Sonra Multimedya Aygıtı Çalışmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
811964 Terminal Hizmetleri Programı Windows NT 4.0 ile Karşılaştırıldığında Windows 2000'de Daha Yavaş Çalışabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
812415 Birden Çok ATA Sürücüsü Olan Bilgisayarınız S1 Güç Durumuna Geçtiğinde Oluşan Sorunlar (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
812599 Windows Sysprep Kullanılarak Yüklendiğinde Fırsatçı Kilitleme İzni Verilmeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
812680 DFS Yöneticisi DFS Köklerini Göstermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
812802 BackupRead() 0 Baytlık Alternatif Veri Akışı Olan Dosyayı Okuyamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
813707 Çok İşlevli Bir PC Kartını Bir PCMCIA Yuvasına Taktığınızda Yalnızca Bir İşlev Numaralandırılıyor ve Aygıt Yöneticisinde Bir Kod 10 Hatası OluşuyorAna işletim sistemi
813908 SCSI Aktarma Modu Sense Komutu Bilgisayarın Çökmesine Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
814017 Bir SCSI Aygıt Beklenmedik Biçimde Kaldırıldıktan Sonra Windows Aygıtı Algılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
814033 Windows Update Web sitesinden veya Microsoft Update Web sitesinden sürücü güncelleştirmeleri yüklenemiyorAna işletim sistemi
814266 Windows Terminal Server İstemcisi Terminal Server'a Bağlanamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
814484 DÜZELTME: USB 2.0 Hub'ın Arkasındaki Aygıtlar Kaldırıldığında Hazırda Bekletmeden Devam Edilemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
815028 Windows 2000 Service Pack 4 için Ana İşletim Sistemi Düzeltmeleri Listesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
815140 Ağınız Üzerinden Bir Yedekleme Yaptığınızda Bilinmeyen Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
815324 Adında Yıldız İçeren Kuruluş Biriminde Nesnelere Grup İlkeleri Uygulanmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
815470 Birden Çok Programla Çalışırken Windows 2000 Tabanlı Bilgisayarlarınız Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
815484 Bilgisayarınızı Hazırda Bekletme Durumundan Geri Çağırmak için Bir Tuşa Bastığınızda Windows 2000 Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
815616 Kümelendirilmiş Disk Sürücü Harfi Beklenmedik Biçimde Değişiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
815834 Bilgisayarınız Hazırda Bekletmeden Yeniden Başlatıldığında Aygıt Yöneticisi'ndeki Bir USB Aygıtında Kod 28 Hata İletisi ve Sarı Bir Ünlem İşareti (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
815837 Bilgisayar NT!ObGetObjectSecurity Öğesinde Bir Dur 0x50 (Bozuk Havuz) Hatasıyla Karşılaşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
816036 Windows 2000 Bir "Dur 0x000000d1" Hata İletisiyle Kilitleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
816488 Sayfa Sıfırlama İşlem Düzeyi Beklenmedik Biçimde Yavaş (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
816765 Miniport Sürücüler için Belirlenmiş Kayıt Defteri Parametrelerini Scsiport Sürücüsü Okuyamayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
816990 Bilgisayarınızı Kapatırken FTDisk Bir "DUR Hata 0x000000D1" Hata İletisine Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
817006 NTFS Önyükleme Diski Bulunan Windows 2000 Tabanlı Bilgisayar Başlatılamıyor ve Döngüde Takılmış Görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
817566 /PAE ve /3GB Anahtarlarının Her İkisiyle Başlatılırken Sistem Başlamayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
818194 "KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" Hata İletisini Alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
281485 Active Directory'de Ad Çarpışması Yineleme Hatalarına Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
300930 Lisans Günlüğü Hizmeti Makine Hesaplarının Lisanslarını Azaltıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
304653 Bilgisayarı Yeniden Başlattığınızda DNS'de Seri Numarası Küçültülüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
312571 Olay Günlüğü İzin Verilen En Yüksek Günlük Dosyası Boyutuna Erişmeden Önce Olayları Günlüğe Kaydetmeyi Durduruyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
314446 Yapılandırma Kabındaki Sunucu Nesnelerinin HasMasterNCs Öznitelikleri Bozulabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
316042 NetWare Kaynaklarına Bağlantı Yavaş (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
316430 Microsoft Commerce Server Tabanlı Programların Performans Zaman İçinde Düşebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
318332 Ağa Gözattığınızda Bir "Sistem Hatası 1230" Hata İletisi Alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
318443 DNS Bölgesi Seri Numaralarındaki Artış Windows 2000'de Gereksiz Bölge Aktarımlarına Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
319325 "IPCONFIG /SETCLASSID" Komutu DHCP Bilgi Paketindeki Seçenekler Alanında Bulunan Sınıf Kimlik Numarasını Göndermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
319460 Netsh DHCP Alma İşlemi Yapılandırma Bilgilerini Almıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
319672 SAM Nesne Sunucusu için Dizin Hizmeti Erişim Denetimlerinde Tamamlanmamış Nesne Adları Bulunuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
319709 Lsass'de Yığın Taşması Nedeniyle Erişim İhlali Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
319915 Otomatik Kurulum Sırasında Etki Alanı Ekranında Geri Düğmesi Kullanılabiliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
320015 Bir Grubun Üyelerini Bağlama Yardımıyla Numaralandırdığınızda ADSI Windows NT Provider'da Bir Hata Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
320063 Dcdiag.exe Hatalı Olarak "Topoloji Bağlı Değil" Hata İletileri Veriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
320387 Zamanlanmış İşleri Listelemeye Çalıştığınızda AT Komutu Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
320677 DHCP Verilerini SNMP Kullanarak Toplayamıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
320711 Sun JNDI Çağrıları Kullanarak LDAP ile Active Directory'ye Erişilemeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
320769 Windows 2000'de "All" Sorgu Türünü Kullandığınızda DNS Ön Belleklemesi Davranışı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
321064 Sıkıştırma Sürücünüzü Kullandığınızda Bilgisayar 15 Saniye Kadar Askıda Kalıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
321160 FTP Günlüğü: İşlem İptal Edildiğinde Aktarılan Baytlar Doğru Değil (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
321343 Ekran Koruyucu Çalışırken LockWorkstation() İşlevini Çağırırsanız Bilgisayar Kilitleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
321854 ntSecurityDescriptor Özniteliğini Bir IDirectorySearch Sonuç Kümesinden Yalnızca Administrators Grubu Üyeleri Alabiliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
321867 Bir Parolayı Daha Zayıf Bir Parolayla Değiştirdiğinizde Windows NT 4.0 Usrmgr.exe Hata İletisi Görüntülemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
322599 DFS İstemci Bilgisayarlar Bir DFS Paylaşımı Bağlantısını Keserken Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
323256 Windows 2000'de Çok Sayıda Dosyayı Yeniden Adlandırdığınızda Dur 0x50 Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
323589 Repadmin Aracı LDAP Error 32 Geri Bildiriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
324102 DCOM Proxy Bağlama Tanıtıcısını Ararken Sunucu Saplamasıyla Birlikte Kullanılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
324183 Windows 2000'de Spoolsv.exe GDI32!IcmInitIcmInfo Öğesinde Erişim İhlali (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
324415 Dijital Ses Arabirimi PC Kartı Düzgün Çalışmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
324615 Gerçekleştirilen TCP Bağlantıları Performans Sayacı Çok İşlemcili Bilgisayarlarda Hatalı Değerler Bildiriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
325183 Etki Alanı Yöneticisi "Güvenlik Bilgileri Görüntülenemiyor" Hata İletisini Alıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
325189 BİLGİ: IDirectorySearch::GetNextRow Çağrılırken Sonuçlar Kesiliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
325571 Komut Dosyası Eşlemleri Bulunmadığında IIS'de Arabellek Taşması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
325919 Windows 2000'de Çok Ana Bilgisayarlı DHCP İstemcileri DHCP Sunucusunda "Bad_Address" Girdisine Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
326333 Dört GB'den Fazla Bellek ve PAE Açıkken Bilgi Dökümü Dosyası Doğru Oluşturulmuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
326564 Bilgisayarınızı Kapatıp Yeniden Başlattıktan Sonra Sistem Olay Günlüğüne Beklenmedik Biçimde Olay Kimliği 6008 Kaydediliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
326770 Uzaktan Erişim\Radius Kimlik Doğrulaması Üzerinde Parola Değiştirilemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
327542 WMI Olay Kaydı Sızıntısı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
327633 SetUserProperty() İşlevi Bellek Sızıntısına Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
328195 AutoShareServer Ayarı Küme Düğümlerinde Yönetimsel Paylaşımları Engelleyemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
328310 MS02-071: Windows WM_TIMER ileti işlemedeki kusur ayrıcalık yükselmesine olanak verebilirDizin hizmetleri
328417 Parola Değiştirildikten Sonra Macintosh İstemciden Oturum Açılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
328566 MaxPreloadEntries Kayıt Defteri Değeri Çalışmıyor ve Varsayılan Olarak 1.000 Girdiye Ayarlanıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
328567 Bir Program Active Directory'yi Güncelleştirmeye Çalıştığında Erişim İhlali Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
328570 Etki Alanını Yükselttikten Sonra Windows 2000 Tabanlı Sunucular DNS Etki Alanı Adını Ayarlayamayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
328693 IIS İşlem Dışı Uygulamalar Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
328981 Oturum Açtığınızda "Önceden Anımsanan Bir Aygıtın Anımsanması için Girişimde Bulunuldu" Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
329394 Chkdsk.exe'yi Çalıştırdığınızda Uzun Gecikmeler Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
329604 Tür-1 Çoklu Ana Ölçüt Yazı Tipleri İçeren PostScript Yazdırma İşleri Yazdırılmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
329726 Ndistapi Aygıtında Sorunlu Kilitlenme Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
329772 Bilgisayarı İlk Kez Başlattığınızda Dur Hatası Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
330306 Kaldırılabilir Depolama Birimi Bandı Yenilemeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
330421 DÜZELTME: Isoch Akışı Başlatılırken Isoch Geri Çağrısı Çağrılmıyor veya Mavi Ekran Hatası Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
331102 Disk.sys Dosyası "0x0000001E" Hatasına Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
331190 OpenGL Ekran Koruyucusu Erişim İhlaline Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
331627 Oturum Açma Sırasında Terminal Hizmetleri İstemcisi Etki Alanı Denetleyicisinden Terminal Hizmetleri Kullanıcı Yapılandırmasını Alamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
331651 Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nda UPN Kutusu Bozuk Veriler İçeriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
331907 Bölge Aktarımı Sırasında DNS Seri Numarası Artırılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
332199 Windows Server 2003 ve Windows 2000 Server'da Active Directory Yükleme Sihirbazı'nı kullanarak indirgemeye zorladığınızda etki alanı denetleyicileri indirgenmiyorDizin hizmetleri
810089 Çakışma Adlandırması Bağlamları Bulunduğunda Yeni Genel Katalog Yükseltilemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
810262 Denetim Masası'nda NetWare için İstemci Hizmetleri veya NetWare için Ağ Geçidi Hizmetleri Aracıyla Yönetici Olmayan Kullanıcı için Erişim Engellendi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
810714 Bir Dizin Hizmeti Bölgesini Dosyadan Hızla Silip Yeniden Oluşturduğunuzda DNS Sunucu Ayarları Kayboluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
811143 Hata İletisi: Olay Günlüğü Dosyası Bozuk (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
811195 Nwrdr.sys Dosyası FILE_BASIC_INFORMATION Öğesini İşlediğinde ChangeTime Değerini Ayarlamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
811288 QUERYCLIENTCERT() Windows 2000 Wldap32.dll Dosyasında Geri Çağırma Yapmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
812175 Hosts Dosyası Kullanıldığında Ana Bilgisayar Ad Çözümlemesi Bir Yıl Sonunda Çalışmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
812499 Bir Yönetici Tarafından Sıfırlandıktan Sonra Parolanızı Değiştiremiyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
812785 Temsilci Olarak Atanan Bir Ad Sunucusu Kapalı Olduğunda Yanıt Süresi Yavaşlıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
813425 DNS Hizmeti Beklenmedik Biçimde Sonlandırılıyor ve Olay 7031 Hata İletisi Görüntüleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
814202 Ntdsutil.exe Semantik Denetçisi Çakışma-Karışmış Hayalet Adlarını Yeniden Adlandıramıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
814822 WMI Olay Günlüğü Sağlayıcısından Bildirimler Almada Gecikme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
814925 Bir Grubun Üyelerini Saymak için Kullanılan Visual Basic Yordamı 1.000'den Fazla Üyesi Olan Tüm Gruplar için 1.000 Değerini Geri Bildiriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
815493 Services.exe Dosyasında Disk Belleği Havuzu Sızıntısıyla Birlikte Tanıtıcı Sayısında Artış (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
816230 Bilgisayar Hesabı Parolası "0xc000006c (Parola Sınırlaması)" Hata İletisine Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
816475 Ldp.exe Aracı Kullanıldıktan Sonra Bazı Nesneler Kalabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
305557 Gevşek Olarak Bağlanmış COM+ Olayları Sıralı Aboneliklerin Olaylarını Kaybedebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
319989 Bilgisayarı Başlatıp DCOM Kullanan Bir Hizmeti Çalıştırdığınızda RPCSS Tarafından Yüksek CPU Kullanımı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
320530 Paylaşılan Özellik Grupları Numaralandırılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
321557 Ntfrs.exe Dosyasının Güncelleştirilmiş Ntfs.sys Sürücüsüyle Birlikte Gelen SP2 Sürümü Sonrasındaki Yenilikler (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
321592 İzin Verilen En Fazla DHCP İleti Boyutu Artıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
322930 Windows 2000'de Kapatma Sırasında CD-ROM Tepsisi Açıksa Bilgisayarınız Yanıt Vermeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
323293 DÜZELTME: Temsil Etkinleştirilmiş Olarak Dizin Oluşturma Hizmetine ASP.NET'ten Erişmeye Çalıştığınızda "Erişim Engellendi" Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
323319 Olay Düzeneği Geç Bağlanan İstemcilerden Yöntem Çağrılarını Belirleyemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
323735 Windows 2000'de Uzaktan Uyarı Başarısız Olduktan Sonra Performans Uyarıları Başlatılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
323819 NetBT Başlıkları Çerçevelere Ayrılmışsa İstemci Sunucunun Bağlantısını Kesiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
324034 BİLGİ: Windows 2000 Service Pack 2 Sonrası COM+ Toplu Düzeltme Paketi 20.2 Kullanılabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
324038 DCOM İstemi İşlenirken Rpcss Yoğun Kullanım Sırasında Erişim İhlaline Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
324039 BİLGİ: Windows 2000 Service Pack 3 Sonrası COM+ Toplu Düzeltme Paketi 21 Kullanılabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
324096 MS02-053: SmartHTML Yorumlayıcı İsteği Web Sunucusunun CPU Kaynaklarını Tek Başına KullanabilirInternet Information Services/COM+
324443 Ağ Yeniden Yönlendiricisinde Bir Kilitlenme Koşulu Oluşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
325208 Genel Arama Karakteri Olan MX Kaydı Varsa GUID Kayıtları Kaydolmuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
325409 RPCSS OXIDResolver Pingleri Son Nokta Eşleştiricisine Karşılık Gelmelidir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
325455 Ftp.exe Dosyası Japonca Yol Adlarını Doğru İşlemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
325641 Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları Aracına Bağlanılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
325785 DÜZELTME: Yönetici Olarak Oturum Açmadığınızda "Erişim Engellendi" Olayı Tetikleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
325797 Pickup Klasörünü Kullandığınızda SMTP Hizmeti Etki Alanı Liste Belleğinde Sızıntıya Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
325988 Tarayıcıda (Mrxsmb.sys) "Dur 50" Hatası Oluşur (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
326433 Ağ Kablosu Söküldüğünde Dllhost.exe İşleminde Erişim İhlali Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
326639 DÜZELTME: Zaman Uyumsuz Bildirim Yanlış 1394 Düğümüne Gidiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
326852 WebDAV Yayını Etkinleştirildiğinde ISAPI DLL İşlem Sırasında Yükleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
327009 Çok Sayıda Veri Geri Yüklendikten veya Kopyalandıktan Sonra Chkdsk Hatalı Güvenlik Kimlik Numaraları Buluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
327643 Kapatma Sırasında "Dur 0x000000CE" Hata İletisi Alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
328506 Sfmsrv.sys Dosyası "Dur 0x0000001E" Hata İletisine Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
328636 Windows 2000 SP3 DHCP Aracı Boş Bir Ayırma Listesi Gösterebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
328800 Dosya Çoğaltma Hizmeti "QKey != QUADZERO" Hata İletisine Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
328897 Uygulama Olay Günlüğünde SNMP Uzantı Aracı Olayları 2019 ve 2020 Görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
328925 Uzaktan İstemci Etkinleştirmeleri Sırasında COM+ (Dllhost.exe) İşlemi En Son .NET Çalışma Zamanı Sürümünü Yüklüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
329420 Hesaplar Yeniden Adlandırıldıktan Sonra LookupAccountSid İşlevi Yanlış Ad Geri Bildiriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
329449 Everyone Grubunu Bir COM+ Uygulama Rolüne Eklediğinizde Bir veya Daha Fazla Kullanıcı Geçerli Değil Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
329492 MSMQ: İki Ağ Kartı Olan Bir Küme Düğümü İletileri Almıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
329938 Windows 2000 Küme Düğümüne Yüklenmiş Bir Exchange Sunucusuna Erişmek için Outlook Web Erişimi Kullanılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
329945 DÜZELTME: PNPInterface Anahtarı Hatalı Okunursa SCSI Miniport Sürücüsü Yeniden Yüklenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
330081 BİLGİ: Windows 2000 Service Pack 3 Sonrası COM+ Toplu Düzeltme Paketi 23 Kullanılabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
330833 "Eject PC" Komutu Zaman Zaman Çalışmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
810578 BİLGİ: Windows 2000 Service Pack 3 Sonrası COM+ Toplu Düzeltme Paketi 24 Kullanılabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
811373 COM+ 1.0 DLL Modüllerini DllMain'deki COM Etkinlikleriyle Yükleyemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
811694 Windows 2000 Service Pack 3 Uygulandıktan Sonra Sunucu Tarafı İçeriği için Özel Hatalar Çalışmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
814886 BİLGİ: Windows 2000 Service Pack 3 Sonrası COM+ Toplu Düzeltme Paketi 25 Kullanılabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
284246 Windows NT 4.0'dan SP1, SP2 veya SP3 ile Windows 2000'e Yükseltmeye Çalıştığınızda Cmdlines.txt Dosyası Yükseltme Sırasında Çalıştırılmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kur
323372 DÜZELTME: Message Queuing Uzaktan Okuma Her Zaman Kurtarılamayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kur
328716 Windows 2000 Terminal Hizmetleri Yeniden Yönlendirilen Yazıcısından Birden Çok Ayırıcı Sayfa Yazdırılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kur
329115 MS02-058: Sertifika doğrulama hatası kimlik sızdırmaya neden olabilirKur
810989 RIS ile Birden Çok İstemci Kurduğunuzda Yinelenen Bilgisayar Adları Oluşturulabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kur
812812 Sysprep Kullanılarak Oluşturulan Kurulumlar için Dijital Haklar Yönetimi Lisansı Alınması İstenmedi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kur
814788 Ağ Kablosu Çift Bağlantı Noktalı Bir Ağ Bağdaştırıcısında B Bağlantı Noktasını Kullanırsa RIS Kurulumu Duruyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kur
815438 Hizmet Paketinin Grup İlkesi Kurulumunu Tamamlamak için Art Arda Girişimler Günlüğe Olay Kimliği 102 Hatasının Kaydedilmesine Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kur
816085 IIS'yi Kaldırmak DCOM'u Varsayılan İzinlerine Sıfırlıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kur
281553 Win32_BIOS WMI Sınıfı Hatalı ReleaseDate Değeri Geri Bildiriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
303280 Yerel Kullanıcılar ve Gruplar Boş veya Tüm Üye Kullanıcı Hesaplarını Görüntülemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
309144 Bir Profil Silindikten Sonra Klasör Yeniden Yönlendirmesi Çalışmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
319021 Win32_NetworkAdapterConfiguration.SetDNSServerSearchOrder Yöntemi Çalışmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
319402 MMC'de Yeni Görev Defteri Görünümü Simgesi Görüntülenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
319819 Bilgisayar Adı 15'ten Fazla Karakter İçerirse Hesap Adları için SID'leri Eşleştirmede Gecikme Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
319953 TelNet Oturumunda TURN veya ATRN Komutunu Kullanırsanız SMTP Hizmeti Durabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
320199 Daha Fazla Disk Sürücü Olsa Da Windows 2000 WMI Sorgusu Yalnızca 32 Disk Sürücüsü Geri Bildiriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
320363 Win32_NetworkAdapterConfiguration Sınıfı Kullanıcılar için WINSPrimaryServer Özelliğini Geri Bildirmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
320373 Windows Yönetim Araçları Bozuk Bir Depoyu Yeniden Oluşturamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
320437 Bilgisayar Yönetim Aracı Uzak Bilgisayara Bağlanmak için Yalnızca DNS Ana Bilgisayar Adını Kullanmaya Çalışıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
320489 Win32_Group "Yerel Etki Alanı" Gruplarını İçermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
321126 Ortak İletişim Kutularındaki "Konum" ve "Farklı Kaydet" Kutuları Yavaş (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
321418 Dinamik Güncelleştirme Paketindeki -1 (0xFFFFFFFF) TTL Değeri Varsayılan Bölge TTL Değerini Kullan Anlamına Gelir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
321800 Yerel Yankı Açıksa Windows 2000 Hyperterm.exe Dosyasının Aktarım Hızı Yavaştır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
321933 Hizmetler Güvenlik Yapılandırma ve Çözümlemesi Ek Bileşeninde Listelenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
322804 1394 CD-ROM Aygıtlarında XA Verilerini Okumak için Windows Media Player Kullanılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
323172 MS02-048: Sertifika Kaydı Denetimindeki Kusur Dijital Sertifikaların Silinmesine Neden OlabilirYönetim
323274 Ntbackup.exe Kullandığınızda İstenen Medya Boş Değil Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
323704 Windows 2000'de SLIP İstemcisi CSLIP Sunucusuna Bağlanamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
324041 DÜZELTME: COM+ Uygulamaları Verilirken COM+ 18.1 Toplu Düzeltmesi Sorunlara Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
324712 Performans İzleme Sayaçları AppleTalk Hizmeti için Veri Önbelleğinin Hizalanmadığını Gösteriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
325792 Kimlik Doğrulaması Sırasında Bir Sorun Oluşursa ICA Zaman Uyumsuz Bağlantı Yeniden Başlatılamayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
325827 DÜZELTME: Sertifika Yenileme Sihirbazı Sertifika Kuruluş Birimlerini Art Arda Ekliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
327129 Bir Hizmet Başlatılamazsa Bilgisayar Kapatma İşlemi Sırasında Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
327536 RIS Sunucusundan Windows XP SP1 İstemci Görüntüsünü Yüklediğinizde "Kur Windows'u Başlatıyor" Sırasında Dur 0x0000006b Hatası veya Kur Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
327550 ISA Sunucusu Web Proxy Hizmeti DNS Araması Sırasında Erişim İhlaline Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
328510 HATA: PowerPoint Dosyalarındaki Notlar için Tam Metin Olarak Dizin Oluşturulmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
328764 Windows 2000'de Bazı İstemci IP Adresi Aralıklarıyla Cisco Çevirmeli Ağ Sunucusuna Bağlanılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
328776 Ağ Paylaşımında Bir Dosyayı Kapatmaya Çalıştığınızda "Dur 0x000000C2" Hatası Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
328991 Yavaş Bir Bağlantı Algılandığında Komut Dosyası İlkesi Çalıştırılmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
329175 Rdbss.sys Dosyası DUR 0xA Hatasına Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
329184 USB Hub'ını Kaldırdığınızda "Bu Aygıt Başlatılamıyor (Kod 10)" Hata İletisiYönetim
329328 Bazı Seagate Teyp ve Değiştirici Sürücüler için Windows 2000'de Destek Bulunmuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
330194 İstemciden Gereksiz Kerberos Paketleri Gönderiliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
332002 /INSITE Anahtarını Kullandığınızda Dağıtılmış Dosya Sistemi Bulunamayan İstemcileri Başvuruların Dışında Bırakıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
810211 Gönderme İşlemleri Başarılı Olmuş Gibi Görünse De Bazı Haber Grubu Öğeleri Gönderilmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
810823 SMTP Sunucunuzdan Gönderilen İletiler Teslim Edilmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
810992 WMI'da Win32_PrintJob Sınıfını Numaralandırdığınızda Genel Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
811066 EventLogLevel Kayıt Defteri Ayarı Genişletilebilen Sayaçların Tüm Olay İletilerini Beklendiği Gibi Bastırmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
811160 Kullanıcı Adında Eğik Çizgi İçeren Bir Gruba Dahil Olduğunda Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları Çalışmaya Devam Etmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
811196 Winmsd Raporunu Kaydettiğinizde Günlüğe Denetim Hatası Olayı 577 Kaydediliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
811222 Sayaç Eklediğinizde veya Kaldırdığınızda Sysmon Denetiminde Erişim İhlali Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
811364 DÜZELTME: Internet Kaynak Konumundan Bir Program Yüklediğinizde Hata 1308 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
811965 Bir Grup İlkesi Nesnesini Düzenlediğinizde Etki Alanındaki Yerel Etki Alanı Grupları "Kullanıcı, Bilgisayar veya Grup Seç" İletişim Kutusunda Görüntülenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
812203 Windows Yönetim Araçları'nda Performans Sağlayıcı Beklenmedik Biçimde Veri Toplamayı Durduruyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
812652 NNTP Zaman Etiketi İstemci Bilgisayarın Tarih ve Saat Ayarlarını Yansıtıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
812714 Kullanıcılar Yönetici Olarak Oturum Açtıklarında Disk Sayaçlarını Uzaktan İzleyemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
813050 Veri Çerçevesi CRLF.CRLF QUIT CRLF ile Bittiğinde Sorunlar Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
813197 Yönetimsel Kimlik Bilgileri Olmayan Kullanıcılar Windows Yönetim Araçları'nda SMBIOS Verilerine Erişemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
813824 Yönetici Olmayan Kullanıcılar Windows Yönetim Araçları'nda Win32_WMISetting Verilerini Alamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
813950 Performans İzleyicisi İkili Günlüğün Birden Çok Yinelemesinin Yalnızca İlkini Görüntülüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
814280 XADM: Çevrimdışı Adres Listesine Çok Sayıda Genel Adres Listesi Eklemeye Çalıştığınızda Sorunlar Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
815181 Çok Sayıda SCSI Denetleyicisi Olan Bilgisayarlarda Sağlayıcı Başarısız Hatası (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
815198 Çok Yollu Sürücüler için WMI Sınıf Bilgileri WBEMTest'te Görüntülenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
815231 Bazı Kullanıcıların Profilleri Silindikten Sonra Kullanıcılara Ait Programlar Düzgün Çalışmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
815425 Inetinfo 64 KB'den Büyük Başlık İçeren Posta Aldığında Erişim İhlali (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
816045 Ağ ICMP İlkeleri Nedeniyle Hızlı Bir Bağlantı Yavaş Olarak Algılanabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
816485 Win32_NetworkLoginProfile Numaralandırma Gerçekleştirdiğinde Sunucu Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
816740 Uzak Bilgisayarları Yönetirken Kullanıcı Profili Klasör Adında Kareler veya Diğer Beklenmedik Karakterler Görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
816866 SMTP Tabanlı Bir E-posta İletisi Gönderdiğinizde "Sunucunuz Bağlantıyı Beklenmedik Biçimde Sonlandırdı" Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
816998 Uzak Kayıt Defteri Hizmetinde Birden Çok Bellek Sızıntısı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
817361 Windows 2000'de Yerel Profili Zorla Seçeneği (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
328422 Güvenlik Tanımlayıcılarında Boş Bir Sahip Değeri Bulunuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)MDAC
328885 Services.exe Dosyasında CPU'nun En İyi Duruma Getirilmesi Yüzde 100 Artıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)MDAC
329414 MS02-065: Microsoft Data Access Components'taki Arabellek Taşması Kod Yürütülmesine Yol Açabilir (MDAC 2.6)MDAC
267316 MSMQ: Performans İzleyicisi Sayaçları Hata Sonrası Düzeltme Sırasında Kümede Kayboluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
322141 Ntfrs.exe Dosyası Windows 2000'de Giden Ortakları Olan Üyelerin Hazırlama Klasörlerini Temizlemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
323371 Hataya Dayanıklı Bilgisayarlarda Bir "Dur 0xBE" Hata İletisi Alabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
326147 Windows XP Güç Kesintisi Durumuna Girmeden Önce Her Zaman DrvAssertMode(FALSE) İşlevini Çağırmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
326404 Ağ Bağlantıları Hazırlanırken Lsass.exe Dosyasında Erişim İhlali Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
327360 Macintosh İstemci Seçicisinde Macintosh İstemci için Windows 2000 Hizmetleri Görüntülenemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
327784 Yerel Yedekleme Tamamlandıktan Sonra Windows 2000 Server Kilitlenebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
328120 Yeni Zincir Aygıtlar Eklediğinizde IEEE 1394 Aygıtı Kaybolabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
328293 İlk Klasör Eşitlemesi Sırasında Açık Dosyanız Olmasa Da Açık Dosyaları Kapatın İletisi Görüntüleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
329459 DÜZELTME: Sanal Olmayan Kök Dizinler için IIS Dosya Önbelleğini Yenilemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
329542 DÜZELTME: Sayfa Ayırıcısı Yazılabilir Olmayan Bir Bellek Bloğu Geri Bildiriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
329954 DÜZELTME: MSDTCPRX.dll Dosyası Bulunan Birden Çok İşlemcili Bilgisayarlarda Performans Sorunları (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
329994 MSMQ: Sıralama Nesnesinde Devralınan İzinler Yok Sayılabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
331334 ChangeTimerQueueTimer API'si Bir İş Parçacığından Çağrıldığında Bellek Sızıntısı Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
811308 MSMQ: Çekirdek Bellek Eşiği Nasıl Artırılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
814116 MSMQ: Hareket İşleme Sırasında Sistem Saatini Değiştirirseniz İletiler Gönderilmiyor veya Alınmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
814776 MSMQ: Alıcıyı Yeniden Başlatır veya Kapatırsanız Kurtarılabilecek İletileri Kaybedebilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
815643 MSMQ: Microsoft Windows 2000 Etki Alanına Katıldığınızda Microsoft Message Queue Server 2.0'ın Active Directory'ye Taşınmasını Engelleme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
816957 Microsoft Message Queuing'i Yeniden Başlattığınızda "Dur 0x00000050" Hatasını Alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
817076 MSMQ: Sitede Yönlendirme Sunucusu Kullanmadan Sorguların Yönlendirilmesi Nasıl Engellenir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
817586 MSMQ: Bir İletiyi Doğruladığınızda Erişim İhlali Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
278522 Kilitleme Koşulu Yuva Programlarının Yanıt Vermemesine Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
287032 Çok Ana Bilgisayarlı Bilgisayarlarda AddIPAddress() Kullanılırsa TCP/IP Yolları Hatalı Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
294961 Authserv.mib ve Accserv.mib Dosyaları Derlenemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
300561 Bazı VPN Sunuculara Bağlandığınızda Hatalı Yönlendirme Tablosu (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
309696 ATM Bağdaştırıcı Kullanan İstemciler Grup İlkelerini Almıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
313664 Windows 2000 Çalışan Bilgisayarlarda 802.1x Kimlik Doğrulaması Kullanma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
316803 Eski İstemciler Parolaları Değiştiremeyebilir veya Windows 2000 Etki Alanına Katılamayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
318419 ISA Sunucusuna VPN Bağlantıları Eklerseniz Bağlantılar Kesiliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
318437 NAT ve VPN ile Yönlendirme ve Uzaktan Erişim Kullandığınızda "STOP 0xA" Hata İletisi Görüntüleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
319270 Dizüstü Bilgisayar Hazırda Bekletmeden Geri Çağrıldığında IP Adresi Serbest Bırakılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
319627 Çok Noktaya Yayın Verilerini Ethernet Üzerinden Gönderdiğinizde Bölünme Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
321150 Hata Kodu 552 Alınırsa SMTP Hizmeti Bir İletiyi Birden Çok Alıcıya Teslim Edemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
321232 MS02-023: 15 Mayıs 2002, Internet Explorer için Toplu Düzeltme Eki
321983 "Hata Sayısını Sıfırla" Kutusundaki Sayı Değişiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
322359 ICH4 veya ICH5 Olan Bilgisayarlarda Intelide.sys Kullanılmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
322823 Windows Gezgini CD-ROM Sürücüsündeki CD'nin Yerine Boş Bir CD-R Koyulduğunu Algılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
322934 StgCreateDocFile() İşlevi Windows 2000'de "STG_E_FILEALREADYEXISTS" Hatasına Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
322953 Yazdırmaya veya Yazıcı Kuyruğuna Göz Atmaya Çalıştığınızda Yazıcılara Göz Atılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
323538 292053 Düzeltmesi Yüklendikten Sonra IAS Kimlik Doğrulaması Başarısız Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
323663 Windows Kritik Güncelleştirme Bildirimi 3.0 "Kirli" Kapatmaya Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
323668 Sanal Bellek Kullanımını Sorguladığınızda SNMP Sorgusu Sıfır Değerini Geri Bildiriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
323756 Yeniden Yönlendirme Yanıtı Uzun URL Adresi ile Çöp Karakterler İçeriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
323759 MS02-047: 22 Ağustos 2002, Internet Explorer için Toplu Düzeltme Eki
324673 LoadLibrary() İşlevi DLL Adını Bulamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
324886 Grup İlkesi Nesnesine Bir .msi Paketi Ekleyemiyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
325764 AGP Video Bağdaştırıcı Sürücüsü Yüklemek Yeniden Başlatıldığında Bilgisayarı Kilitleyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
325873 NBT Bağlantısı Performans Nesneleri Listesinde Görüntülenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
325916 Adları 64 Karakterden Fazla Olan VPN Bağlantıları Q318138 (MS02-029) Düzeltme Eki Yüklendikten Sonra Çalışmamaya Başlayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
326645 ICrmLogControl::WriteLogRecordVariants Yöntemi COM+ Uygulamalarında Bellek Sızıntısına Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
326886 MS02-042: Ağ Bağlantısı Yöneticisi'ndeki Kusur Hakların Değişmesine Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
326926 EnablePMTUDiscovery Sıfır Değerine Ayarlanmışsa Dinamik Ana Bilgisayar Yolları Kaldırılmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
326964 Rpcss'de Rasgele Erişim İhlalleri Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
327016 Netsh Yardımcı Programı Çalışma Grubu <00> Grup Kaydını Oluşturamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
327081 Hazırda Bekletme Sırasında Kaldırılabilir Medyaya Eklenen Veriler Windows 2000 Geri Çağrıldığında Kaybolabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
327148 RPC Hizmeti Olay Kimliği 7031 ile Sonlandırılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
327477 Ana Bilgisayar Veri Yolu Denetleyicisi Beklenmedik Biçimde Kaldırıldıktan Sonra Bilgisayar Askıda Kalabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
327709 Windows 2000 Hesap İşleçleri Kendi Hesaplarını Yönetebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
328089 "Yalnızca İlk Kullanılabilir Aygıtı Çevir" Seçeneği Seçildikten Sonra Çevirmeli Ağ Bağlantısı Bir Bağlantıyı Çevirmek için Birden Çok Modem Kullanıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
328389 OLEXP: Outlook Express 5.5 Toplu Düzeltmesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
328410 Sunucu ve Messenger Hizmetleri Durdurulmuşsa Bağdaştırıcı Durumu Sorgusuna NetBT Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
328477 Bir Hizmeti Yeniden Başlattığınızda Services.exe Askıda Kalabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
328556 Etki Alanı Denetleyici Service Pack 3'e Yükseltildikten Sonra Uygulama Günlüğünde Olay Kimliği 3006 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
329227 Görev Zamanlayıcısı Yinelenen İşleri Zamanlamayı Durduruyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
329258 ALL Türü DNS Sorgusu Etki Alanı için Yetkili Sunucuyu Sorgulamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
329494 Windows 2000 Service Pack 3 Yüklendikten Sonra IAS için Özel Yetkilendirme Uzantısı Durduruluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
329634 Küme Hizmetleri Yüklendiğinde Çevirmeli Ağ Bağlantıları Görünmüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
329847 IEEE 1394 Depolama Aygıtını Kaldırdıktan Sonra S1 veya S3 Güç Durumuyla Çalışmaya Devam Ederseniz Bilgisayarınız Boş Bir Ekran Görüntülüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
330012 Güvenlik Şablonu Yöneticisi Kullandığınızda Özel Bir ACL Düzenleyici GUI'ye Geçiliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
330753 TAPI Uygulama Oturumunun Sunucu Tarafında Ses Kaybolabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
331993 Windows 2000 Tabanlı Bir Yazdırma Sunucunda Win32k!EXFORMOBJ::vGetCoefficient+0xb Noktasında Rasgele Erişim İhlali Hata İletileri (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
810042 Windows 2000 Seçilebilen ACK'leri Doğru İşlemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
810382 Farklı Bir TCPWindowSize Değeri Belirlendikten Sonra Varsayılan TCP Pencere Boyutu Kullanılmaya Devam Ediliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
810839 Windows XP Tabanlı İstemciniz VPN Bağlantısı Oluşturamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
810926 Faks Programı Her Faks Oturumu için FaxInitializeEventQueue() İşlevini Birden Çok Kez Çağırırsa Faks Gönderilmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
811044 Windows 2000 Gelen TCP Bağlantılarını Kabul Etmemeye Başlıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
811368 COM Programından RPC Hata 0x80080005 Geri Bildiriliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
811436 SNMP Bellek Miktarını Hatalı Bildirebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
811513 Birincil WINS Sunucusu Kullanılamadığında Adları Çözümlemek için İkincil WINS Sunucusunu Kullanamıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
811657 WSAIoctl (SIO_SET_QOS) Sorgusu FAIL Olması Gerekirken SUCCESS Geri Bildiriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
811914 DNS Sunucusu Bazı DNS Sorgularını Yanıtlayamayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
812707 Sunucuda Aşırı Ağ Yükü Oluştuğunda Tcipip.sys Dosyasında DUR 0x0000001E Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
814119 DÜZELTME: ASP/COM+ Uygulamalarında RPC Hatası İş Parçacıklarının Yanıt Vermemesine Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
814250 Telefon Ek Bileşenini Başlattığınızda veya Görüntüyü Yenilediğinizde Bilinmeyen Nedenlerden Dolayı İşlem Başarısız Oldu Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
814622 Uzaktan Yordam Çağrısı Datagram Çalışma Zamanı Bileşeni İstemci Tarafındaki Güvenlik Duvarı Bağlantı Noktalarında Sızıntıya Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
815182 Uzaktan Erişim Hizmeti Güvenlik DLL Dosyası Modem Dışında Gerçekleştirilen Uzaktan Erişim Bağlantılarında Kimlik Doğrulaması Yapmak için Hatalı Olarak Kullanılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
816924 Belgeyi Kızılötesi Bağlantı Noktasından Yazdırırken Belge Yazdırılırken Bir Hata Oluştu Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
817069 VPN Bağlantısıyla Bir Ağ Paylaşımına Bağlanılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
817367 DLC Protokolünü Kullanan Bir Ana Bilgisayara Bağlanmak için Ana Bilgisayar Tümleştirme Sunucusunu Kullandığınızda Dur Hata 0x000000D1 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
817864 Bağdaştırıcı Kapatılırken Ağ İzleyicisi Protokolü Dur Kod 0xD1 Hatasına Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
818177 Küme Hizmetindeki RPC Çalışma Zamanında Rasgele Sorunlar (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
315315 EnableAutoDial Kayıt Defteri Anahtarı Hatalı Ayarlanıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
316982 Uzun Tarih ve Para Birimi için Varsayılan Fransızca (Kanada) Bölgesel Ayarları Quebec Standartlarıyla Eşleşmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
319102 Wldap32 Arama Filtresinde ";binary" Seçeneğini Kesiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
319725 İstemci Kapatıldığında SLIP Bağlantıları NetBIOS Adlarını Yayımlıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
319973 Windows 2000'deki Evrensel Seri Yol 2.0 desteğiDiğer
320368 Çıktıda CR-LF Yerine RichEdit Metin Denetimi Kullanılabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
320549 USB Çok İşlevli Yazıcılarda Tarama İşlevi Çalışmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
322210 DÜZELTME: Message Queuing Performans İzleyicisi Sayaçları Terminal Hizmetleri'nde Çalışmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
323289 Windows XP ve Windows WDM Sağlayıcısının ExecMethodAsync Yönteminde Bellek Sızıntısı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
323582 SessionSetup SMB Nedeniyle OS/2 Sunucusunda Net3101 Hatası (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
328725 Uzaktan Yükleme Sırasında Windows 2000 Beklenmedik Biçimde Yeni Oluşturulan Bir Hesapla Yükleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
331116 Winnt Sağlayıcısıyla Bir Grup Nesnesine Doğrudan Bağlanılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
810070 Güvenilir Etki Alanına Bir Kullanıcı veya Grup Eklenemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
810268 IADsTools'u Visual Basic 6'dan Çağırırsanız Erişim İhlali Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
812110 Uzun Bir Satır İçeren Posta Gönderdiğinizde Outlook Express Askıda Kalabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
812401 Bağlantınızı Kesmenize Karşın Hata 735 Hata İletisi Görüntüleniyor ve Çevirmeli Ağ Bağlantısı Bağlı Görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
814691 DÜZELTME: Uygulama Merkezinin Çoğaltılması Sırasında Erişim İhlali (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
814958 USB Klavye ve Fare Aygıtları Windows Çalıştırılırken Yeniden Bağlanırsa Düzgün Çalışmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
298692 Bir Yazıcıyı CNAME Kullanarak Ekleyemiyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
318365 Büyük Boyutlu Bir Kağıt Yüksek Çözünürlükte Yazdırılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
318954 Kullanılamayan Bir Varsayılan Yazıcı Programlarda Gecikmeye Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
319370 Windows 2000 Service Pack 2 Yüklendikten Sonra Yerel Yazıcıya Yazdıramıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
320914 İşaretle ve Yazdır Kullanarak Bir Kullanıcı Modu Yazdırma Sürücüsüne Yükseltme Sorunları (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
321364 İstemciler Yazdırma Sunucularındaki \Pipe\Spoolss Dizininde Yüzlerce Yöneltme Açıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
321613 Windows 2000 Server'da nt!ExpBoostOwnerThread() Konumunda Dur 0x0a Hatası (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
321614 Biriktirici Hizmeti Yoğun İşlem Sırasında Kilitlenebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
321771 "Dur 0x51 (REGISTRY_ERROR)" Hata İletisini Alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
324173 Çok Büyük Boyutlu Bir veya Daha Fazla Belge Yazdırırsanız Yazdırma İşinin Bazı Bölümleri Kayboluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
324397 COM+ Sunucu Paketinin Kimlik Doğrulaması Düzeyi None Olarak Ayarlandığında İşlem Hızla Başarısız Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
324433 İstemci Active Directory Sorguları 0x8005000 ile Başarısız Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
326095 Microsoft .NET Framework Yüklediğinizde COMREPL Hizmet Programı Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
327052 286254 Güncelleştirmesi Yüklenmişse Yazdırma Kuyrukları Yeniden Yayınlanıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
327930 Explorer Etkin Olan Dağıtılmış Dosya Sistemi Paylaşımını Değiştirebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
327984 Yazıcı Ayarlarını Değiştirip Oturumu Kapatırsanız Profiliniz Yüklenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
328055 Paylaşılabilen Sayfalar Kullanan Bir Program Kullanırsanız Sunucu Yanıt Vermeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
328894 Genel Yazıcı Sürücüsüyle Yazdırdığınızda Her Satırın İlk Karakteri Eksik (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
329051 Windows 2000'deki Win32k.sys Dosyasında Zaman Zaman "Dur 0x1E" Hata İletisini Alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
330030 Bağlantılı Olmayan Ad Alanına Sahip Bilgisayarın Etki Alanındaki Radius Sunucusuyla 802.1x Kullanılarak Kimlik Doğrulaması Yapılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
810647 Sistem Olay Günlüğü Çok Sayıda Olay 61 Girdisi İçeriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
810908 LPR Bağlantı Noktasının LPD Sunucusu için Geçerli Olmayan Bir DNS Adı Varsa Biriktirme CPU Kullanımı Yüzde 50'nin Üzerinde Kalıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
811915 DÜZELTME: Karışık Yönelimli Belgenin Kitapçık Biçiminde Yazdırılması Sırasında Winprint Hatalı Çıktı Oluşturuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
811916 DÜZELTME: Windows 2000'de DrvDestroyFont İşlevi Hiçbir Zaman Çağrılmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
812121 Vurgulanan Karakterlerin Sonuna Beklenmedik Biçimde Boşluk Ekleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
812419 System.EventLog Sınıfında Olay Tanıtıcısı Sızıntısı Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
814408 Yazıcı İşletmenleri Grubu Terminal Server Yeniden Yönlendirilen Yazdırma Kuyruğunda Listelenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
814770 Oturumu Kapattığınızda Beklenmedik Biçimde Gecikme Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
198941 Kullanıcılar Oturum Açarken Parola Değiştiremiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
274450 Arcname Denetlenirken Services.exe Dosyasında Bellek Sızıntısı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
296441 MS01-022: WebDAV Servis Sağlayıcısı İstemleri Kullanıcı Olarak Gerçekleştiren Komut Dosyalarına İzin Verebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
297528 CRL Dağıtım Noktası Uzantısı Capolicy.inf Dosyası Tarafından Bastırılmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
304140 Dosya Güvenliği (Devralınan) İzinlerini Uzaktan Düzenlediğinizde İzinler Kaldırılabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
305217 SSL 3.0 Server Oturumu Zaman Aşımına Uğradığında Sayfa Görüntülenemiyor Hatası (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
311444 Oluşturan/Sahiplik Hakları İlke Düzenleyicisi Tarafından Kaldırılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
312827 Denetim Olayı 529'da Hatalı Bir Kimlik Doğrulaması Paketi Adı Görünebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
313494 Varsayılan CSP Hatalı Ayarlanmışsa Microsoft Şifreleme API'si Çalışmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
313664 Windows 2000 Çalışan Bilgisayarlarda 802.1x Kimlik Doğrulaması Kullanma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
315092 Bağlantı Noktası 1720 Üzerinden Gerçekleştirilen Bir Saldırı NetMeeting'in Gelen Bağlantıları Reddetmesine Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
316201 Windows 2000 SP4'te RID Havuz Ayırma ve Boyutlandırma Değişiklikleri (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
318815 SSL 3.0 Gerektiren Web Sitelerine Bağlanılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
318873 İptal'i Tıklatırsanız PKI İletişim Kutusu Birden Çok Kez Görüntüleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
318988 Windows 2000 Kümesinde Dur 0x000000B8 Hatası Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
319418 IP Güvenlik İlkesi Yönetimi MMC Bellek Sızıntısına Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
320099 Güvenlik İlkesi Kısıtlanmış Grupları Doğru İşlemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
320206 MS02-024: Windows Debugger'daki Kimlik Doğrulama Hatası Ayrıcalık Yükselmesine Neden OlabilirGüvenlik
320211 Bir Kullanıcı için Güvenlik Kimlik Doğrulaması Denetimini Program Kullanarak Gerçekleştiremiyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
320670 LsaLogonUser() Çağrılırsa Günlüğe Olay Kimliği 528 Kaydedilmeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
320828 Kullanıcının Özel Anahtarı ile Korunan Verilere Kullanıcının Parolasını Ayarlayan Etki Alanı Yöneticisi Tarafından Erişilebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
320903 İstemciler TCP Üzerinden Kerberos Kullanarak Oturum Açamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
320920 MS02-032: Windows Media Player Toplaması KullanılabilirGüvenlik
321166 AppleTalk Ağ Tümleştirmesi Çalıştırılan Windows 2000 Server'daki Kaynaklara Macintosh Bilgisayardan Eriştiğinizde "Parolanız Zaman Aşımına Uğradı" Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
321217 Genel Adres Listesinde Çok Sayıda Alıcı Seçtiğinizde "İşlem Tamamlanamadı" Hata İletisini Alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
321323 Bellek Yükü Arttığında Biriktirme Hizmeti Durduruluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
321928 SQL Sözdizimi Kullanırsanız OLE DB Provider Olan ADSI Bellek Sızıntısına Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
322175 Service Pack 2 Yüklenmiş Bir Etki Alanına Katıldıktan Sonra Bilgisayarınızı Yeniden Başlatmalısınız (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
322302 PCI-PCI Köprü Aygıtı için Kesinti Kaynağı Alınamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
322760 GetEffectiveRightsFromAcl İşlevi Erişim İhlaline Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
322989 DHCP Hizmeti Varsayılan TTL Değeri Olarak 900 Saniye Kullanıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
323153 İki IDE Sürücü Olan Bilgisayar S3 Hazırda Bekletmeden Geri Başlatıldığında Askıda Kalabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
323758 Microsoft UAM Kullandığınızda SFM Macintosh Oturum Açma Denetim Olayı Günlüğe Kaydedilmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
324120 Bilgisayar Etki Alanına Eklendikten Sonra Etki Alanında Oturum Açılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
324224 Windows 2000'de Dur 0xc5 Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
324377 Active Directory Sertifika Eşleştirmesi için Etki Alanı Yerel Grupları Kullanılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
324380 MS02-051: RDP Protokolünde Şifreleme Hatası Bilginin Açığa Çıkmasına Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
324553 MS-DOS Programlarında CAPS LOCK Tuş Durumu Hatalı Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
325083 Çok Sayıda Öğe İçeren Bir ComboBox Kullandığınızda Oluşan Sorunlar (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
325463 Disk Hatası Sonrası veya Öncesinde Düzeltmeden Sonra Mantıksal Disk Sayaçları Kümede Sıfır Değerini Okuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
326180 Tek İşlemcili Çoğu Bilgisayarda Kullanılabilir CPU'nun %100 En İyi Duruma Getirilmesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
326363 Windows 2000 DNS Bir Kaynak Kaydı Eşleşmesi için NS'yi CNAME'e Çözümlemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
326460 Arka Planda Çalışan Akıllı Aktarım Hizmeti'ni (BITS) Başlatmaya Çalıştığınızda Hizmete Özel Hata Kodu -2147944102 Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
326826 Ağ Paylaşımındaki Dosyalara Erişilirken Bazı Programlar Yavaş Çalışabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
326864 Windows 2000'de Win32k.sys Dosyasında DUR: 0x000000D6 Hatası Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
327076 Exchange Server 5.5'te SSL Üzerinden IMAP4 Kullandığınızda Lsass.exe Dosyasında Bellek Sızıntısı Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
327462 Gezici Kullanıcı Profili Oluşturulduğunda Windows XP SP1 Varolan Gezici Kullanıcı Profili Klasörlerini Denetliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
327524 Windows 2000'deki Spoolsv.exe Dosyasında Erişim İhlali Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
327634 Oturumu Kapattığınızda Bilgisayarda Kaydedilmemiş Çalışma Varsa "SmartCard Çıkarıldığında Kilitle" İlke Ayarı Çalışmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
327696 MS02-062: Internet Information Services için Ekim 2002 Toplu Düzeltme Eki (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
327752 Bazı Winsock İşlevleri Yüksek Bir CPU Yüküne Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
327825 Kullanıcılar Birden Çok Gruba Ait Olduğunda Oluşan Sorunlar için Yeni Çözümleme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
328370 Windows 2000 CSNW Her Zaman NDS Ağacında Oturum Açmak için En Yakın Sunucuyu Çağırıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
328523 Internet Explorer'ı Internet Bağlantı Sihirbazı Yardımıyla Varsayılan Başlatmadan Kaldırma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
328863 HTTP Kimlik Doğrulaması: IIS Bir "401 Authentication Required" Yanıtı Göndermeden Önce İstem Kimliği Gövdesi İstemini Bekliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
328924 BİLGİ: Windows 2000 Service Pack 3 Sonrası COM+ Toplu Düzeltme Paketi 22 Kullanılabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
328948 LsaSrv Olay Kimliği 5000 Hata İletisi: Güvenlik Paketi Anlaşması Özel Bir Durum OluşturduGüvenlik
328970 MS02-066: Kasım 2002, Internet Explorer için Toplu Düzeltme Eki (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
329112 DÜZELTME: 4 GB Boyutundan Fazla Veri İçeren Çok Bölgeli DVD Birinci Bölgenin Dışında Okunamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
329145 Genişletilmiş Öznitelikleri Olan Bir Dizin FAT32 Bölümüne Kopyalanamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
329316 Hata İletisi: Kullanıcı Arabirimi Hatası: Oturum Açma Arabirimi DLL Dosyası Olan Msgina.dll Yüklenemedi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
329405 DNS Ad Çözümlemesi Yönetici Olmayan Kullanıcılar için Çalışmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
329414 MS02-065: Microsoft Data Access Components'taki Arabellek Taşması Kod Yürütülmesine Yol Açabilir (MDAC 2.6)Güvenlik
329826 NTFS Birimini Genişletme Başarısız Olsa Da Başarılı Olmuş Gibi Görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
330002 Microsoft Message Queue Server Geçiş Aracı Alt Etki Alanında Birincil İşletme Denetleyicisi Yükseltmesine İzin Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
330029 Macintosh için Yazdırma Hizmetlerinde Erişim İhlali Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
330164 Windows 2000 SP3 Uygulandıktan Sonra Yazıcı ACL'leri Kayboluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
330303 "DUR: c000021a (Önemli Sistem Hatası)" OluşuyorGüvenlik
330994 MS03-014: Nisan 2003, Outlook Express için Toplu Düzeltme EkiGüvenlik
331490 Windows 2000'de Userinit.exe Dosyası Çalışmamaya Başlayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
331953 MS03-010: RPC Uç Nokta Eşleştiricisindeki Hata Hizmet Reddi Saldırılarına Olanak TanıyabilirGüvenlik
810022 Bilgisayar Kapatıldığında "DUR 0x000000CE" Dur İletisiyle Hata Denetimi ve Kilitleme Çöplüğünde Svr.sys Dosyası (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
810037 Bağımsız Değişken Olarak Bir DSRM Parolası Belirlemek için Setpwd.exe Geliştirmesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
810076 Kullanıcı Tanımlı Yerel Grupların Kısıtlanmış Grup Davranışları için Güncelleştirmeler (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
810088 HKEY_LOCAL_MACHINE\System için Denetim Açıldıktan Sonra CPU Kullanımı Yoğun Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
810202 DirectX Files Viewer ActiveX Denetiminde Güvenlik Açığı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
810578 BİLGİ: Windows 2000 Service Pack 3 Sonrası COM+ Toplu Düzeltme Paketi 24 Kullanılabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
810585 Lsass.exe Bellek Kullanımı Sunucu Yükünden Bağımsız Olarak Artıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
810649 Köprüler Varsayılan Tarayıcı Yerine Internet Explorer'da Açılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
810833 MS03-001: Konumlandırıcı Hizmetindeki Denetlenmeyen Arabellek Kod Yürütmeye Neden OlabiliyorGüvenlik
811114 MS03-018: Internet Information Services (IIS) için Mayıs 2003 Toplu Düzeltme EkiGüvenlik
811493 MS03-013: Windows Çekirdeği İleti İşlemesinde Arabellek Taşması Ayrıcalık Yükselmesine Neden OlabilirGüvenlik
811627 Grup İlkesi Yenilendikten Sonra "Ekran Yazı Tipi Kenarlarını Düzelt" Onay Kutusu Beklenmedik Biçimde Temizleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
811630 window.showHelp( ) Yöntemiyle Çalıştırıldığında İşlevselliği Sınırlamaya Yönelik HTML Yardımı GüncelleştirmesiGüvenlik
812428 Lsass İşleminde Bellek Sızıntısı Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
812872 IKE'de Sertifika Kimlik Doğrulaması Kullanırsanız PKI Güven Yolu Becerileri IPSec Tarafından Desteklenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
813423 Genel Güvenlik Profili Şablonunu Kaydetmeye Çalıştığınızda "<Şablon>.inf Kaydedilemedi" Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
813485 Yerel Dosya Paylaşımında Bir Dosya Oluşturduğunuzda Bilgisayarınız Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
813489 MS03-015: Nisan 2003, Internet Explorer İçin Toplu Düzeltme EkiGüvenlik
813877 Alınan Exchange Etki Alanı Sunucuları Güvenlik Grubu Exchange Enterprise Servers Güvenlik Grubundan Kaldırılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
814055 GetEffectiveRightsFromAcl İşlevi Kullanılırken 0xCCCCCC Erişim Maskesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
814078 MS03-008: Windows Komut Dosyası Motorundaki kusur kod çalıştırılmasına izin verebilirGüvenlik
814122 Lsass.exe Beklenenden Fazla Bellek Kullanıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
814569 Başarısız Kimlik Doğrulaması Lsass.exe Dosyasının Kerberos Bileşeninde Bellek Sızıntısına Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
814886 BİLGİ: Windows 2000 Service Pack 3 Sonrası COM+ Toplu Düzeltme Paketi 25 Kullanılabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
815021 MS03-007: Windows Bileşenindeki Denetlenmeyen Arabellek Web Sunucusu Güvenliğinin Aşılmasına Neden OlabiliyorGüvenlik
815225 Kullanıcı Yeniden Başlatma Hakları Olmadan Windows 2000 Terminal Server'ı Yeniden Başlatabiliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
815414 Varsayılan Etki Alanı Denetleyicisi İlkesindeki Grup İlkesi Ayarları Yapılandırıldıktan Sonra Hizmetler Düzgün Başlatılmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
817606 MS03-024: Windows'ta arabellek taşması veri bozulmasına yol açabilirGüvenlik
817772 MS03-019: Windows Media Services İçin ISAPI Uzantısındaki Zayıf Nokta Hizmetin Reddedilmesine Neden OlabilirGüvenlik
819696 MS03-030: DirectX'deki Denetlenmemiş Arabellek Sistem Güvenliğinin Aşılmasına Olanak TanıyabilirGüvenlik
821665 Windows 2000 Service Pack 4'te Güvenlik Düzeltmeleri Listesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
822679 MS03-025: Windows ileti işlemedeki zayıf nokta Hizmet Programı Yöneticisi üzerinden ayrıcalık yüksekliğini etkinleştirebilir Güvenlik
265396 NTFS Kullanan Bir Paylaşımdaki Dosyayı Seçtiğinizde Ağ Performans Düşüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
280687 Duvar Kağıdı Değiştirmeyi Devre Dışı Bırakma İlkesi Tüm Duvar Kağıdı Değişliklerini Engellemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
302510 Kullanıcılar Terminal Hizmetleri Çalışan Bir Sunucu Oturumunu Kapattıklarında Win32k.sys Dosyasında Dur 0x0000001e Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
315819 Dijital Pano Yüklendiğinde Mrxsmb.sys Dosyasında DUR 0x50 Hatası Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
320261 Explorer.exe Yönetim Verilerini ve Sayaçları Kayıt Defterinde Sakladığı için Terminal Hizmetlerinde Performans Sorunları Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
321091 Geri Arama Bölgesinde WINS-R Bilgilerini Ayarlamak Bir Hataya Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
321781 Windows 2000'de win32k!PDEVOBJ::UnloadFontFile Noktasından STOP A in nt!KiAttachProcess+0x12 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
321787 Windows Installer'ı Terminal Hizmetleri Oturumunda Çalıştırdığınızda Erişim İhlali (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
321788 Bir Dosya İlişkisinden Yeniden Başlatılmışsa STDIN/STDOUT Yeniden Yönlendirmesi Çalışmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
322019 Ağ Üzerinden Dosya Kopyaladığınızda Veri Kaybı Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
322841 MAC OS/X İstemcilerden Yazdırdığınızda Belge ve Kullanıcı Adları Yazdırma Kuyruğunda Görüntülenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
323015 Çoğu Güvenli Yuva Katmanı Bağlantıları Performansı Düşürebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
323653 Windows 2000 ile Hataya Dayanıklı Platformlarda NDIS'te DUR 0xD1 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
324141 Kilitlenmiş Bir Hesabın Parolasını Değiştirmek "Etki Alanı Kullanılamıyor" İletisine Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
324166 EngCreateBitmap'in UMPD Sürümü Bit Eşlem Boyutunu 40 Megabayt ile Sınırlıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
325038 Outlook Çalıştırıldığında Takvim Türü Japonca İmparatorluk Dönemi'ne Değiştirilebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
325333 Dizin Hizmeti Sorgusu Türkçe Bölgesel Ayarlarında Tamamlanmamış Sonuçlar Geri Bildiriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
326109 Tür 1 Yazı Tiplerini İçeren EMF Yazdırma İşleri Yazdırılamayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
326569 Bir Nesnenin SID Özelliğini Okuduğunuzda Erişim İhlali Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
326572 Oturum Açtıktan Sonra Explorer.exe Art Arda Erişim İhlali Hata İletileri Oluşturuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
326836 Explorer.exe Art Arda Yanıt Vermediğinde Windows 2000 Masaüstü Yanıp Sönüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
327350 Windows 2000 Terminal Hizmetleri Sunucusu Novell İstemcisiyle Askıda Kalıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
327815 Bir Kümeye Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 Uyguladıktan Sonra MSMQMessage.Send() ve MSMQQueue.Receive() Yöntemlerini Kullanırsanız 0xC00E004C Hatası Alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
328284 Çevrimdışı Kullanılacak Biçimde Yapılandırılmamış Bazı Dosya ve Klasörler Önbelleğe Alınıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
328285 Etki Alanı Denetleyicisinde Sistem Durumu Yedeklemesinde Hatalı DNS Sorgusu (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
328423 Dosya Meşgulse Active Directory Yedeklemesi İptal Ediliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
328523 Internet Explorer'ı Internet Bağlantı Sihirbazı Yardımıyla Varsayılan Başlatmadan Kaldırma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
329023 Windows 2000 DNS Server Hizmeti Yığın Taşmasıyla Duruyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
329135 Windows 2000 SP3 Update.inf Dosyasının SP_KB_NUMBER Girdisinde Hatalı Bilgi Bankası Makale Numarası (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
329553 Windows Update Web Sitesinden Aygıt Sürücüsü Güncelleştirmeleri Alınamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
329727 Active Directory Bir LDAP Bağlantısı için Aynı Anda Tek Bir Paged/VLV Aramasını Saklıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
810159 ALT+TAB Sekmelerini Kullanarak Görevler Arasında Geçiş Yapmaya Çalıştığınızda PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
810649 Köprüler Varsayılan Tarayıcı Yerine Internet Explorer'da Açılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
810891 Bilgisayarım Penceresi Yenilendiğinde Windows Gezgini'nde Erişim İhlali Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
811416 Akış Sürükle ve Bırak İşlemleri Bir Onay Kutusunu Açamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
811769 Tür 1 Yazı Tipleri Kullandığınızda Atmfd.dll Dosyasında STOP 0x00000050 Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
812943 Denetim Metin Aldığında RichEdit Denetimi Geri Alma Bilgileri Kaybolabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
813859 Program Ekle veya Kaldır Aracındaki Metin Karışıyor veya İngilizce'ye Geri Döndürülüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
813870 Zengin Düzenleme Denetimi Sağa veya Ortalanan Sekmeli Belgeleri Hatalı Görüntüleyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
814201 Yönetimsel Olarak Atanan Çevrimdışı Dosyalar Başka Bir Klasöre Taşındıktan Sonra Çevrimdışı Olarak Kalıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
814789 Windows "Dur Hata 0x7F" Hata İletisiyle Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
815019 Windows 2000 Service Pack 4'teki Terminal Hizmetleri Düzeltmeleri Listesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
815490 HyperTerminal'de Bağlantı Oluştururken Dr. Watson Erişim İhlali Bildiriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
816047 Windows 2000'nin Win32k.sys Dosyasında DUR 0x1E Hatası Oluşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
816094 Posta Kutusuna Yeniden Bağlanmaya Çalıştığınızda LDAP Provider 80070030 Yeniden Bağlanma Başarısız Oldu Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
816131 Windows 2000'de Bir Üst Düzey Programı Kapatmaya Çalıştığınızda Windows Bu Programı Sonlandıramıyor Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
816372 Aç İletişim Kutusunun Bak Açılır Menüsünü Tıklattığınızda Erişim İhlali Hata İletisi Alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
817061 Bir Word Belgesindeki Köprüyü Tıklatıp Internet Explorer'da Açtığınızda "Geri" Düğmesi Kullanılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
817700 Bir Programdan Çıktığınızda "DUR 0x0000001E" Hata İletisini Alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
817768 Windows Gezgini Bir RAID Denetleyicisinde 1 Milyondan Fazla Nesneyi Sıralamaya Çalıştığında Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
253922 Kullanıcıların Otomatik Olarak Oluşturdukları Yazıcılar Diğer Kullanıcılara Gösteriliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
257966 Doskbd Windows 2000'de Kullanılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
304229 16 Bit Programlardan Başlatılan 16 Bit OLE Sunucular Terminal Server Oturumlarında Ek VDM'ler Oluşturuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
325775 Yineleme Sonrasında WINS Veritabanı Bozulabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
326429 Büyük Dosyaları Taşıdığınızda veya Kopyaladığınızda Windows Gezgini İlerleme Durumu Çubuğu Yanıltıcı Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
327612 NetMeeting'i Başlattığınızda, Sonlandırdığınızda veya Oturumunu Kapattığınızda Kullanıcı Profili Yükleme Hatası (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
328478 Başarısız Bir Oturum Açma Girişimi Gerçekleştiğinde Güvenlik Olayı Bir IP Adresi veya Bilgisayar Adı İçermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
328715 ADSI Adında Noktalı Virgül İçeren Bir Özniteliği Almaya Çalıştığında 0x8000500d Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
331489 Yedekleme İşletmeninin Banda Yazma İzni Yoksa Ntbackup Çalışmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
331596 Gzip Şifreli Bir Excel Dosyasını Internet Explorer'da Karşıdan Yüklediğinizde Veriler Kesiliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
811634 Terminal Hizmetleri Oturumu Sırasında Sistem İzleyicisinde Yüksek "Toplam Hata" Değerleri (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
813508 Windows Tabanlı Bir Terminalden Terminal Server'a Bağlanılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
814066 Tablet PC'den Uzak Masaüstü ile Windows 2000'e Algılanan Girdi Gönderilemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
815017 Windows 2000 Service Pack 4'teki Terminal Hizmetleri Düzeltmeleri Listesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
816062 Windows Terminal Hizmetleri İstemcisinde Oturum Açtığınızda KANA Anahtarı CTRL Anahtarı Gibi Çalışıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
816669 Terminal Hizmetleri Çalıştırıldığında DUR 0x000000C2 Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
816870 Birden Çok Windows Installer (.msi) Paketi Terminal Hizmetleri Çalıştırılan Bir Sunucudaki Aynı Kayıt Defteri Anahtarına Yazamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
Düzeltilen hatalar hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
320853 Windows 2000 Service Pack 3'te Giderilen Hataların Listesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
282522 Windows 2000 Service Pack 2'de Giderilen Hataların Listesi (1/3) (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
282524 Windows 2000 Service Pack 2'de Giderilen Hataların Listesi (2/3) (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
282525 Windows 2000 Service Pack 2'de Giderilen Hataların Listesi (3/3) (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
259524 Windows 2000 Service Pack 1'de Giderilen Hataların Listesi (1/3) (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
269425 Windows 2000 Service Pack 1'de Giderilen Hataların Listesi (2/3) (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
269428 Windows 2000 Service Pack 1'de Giderilen Hataların Listesi (3/3) (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Windows 2000 hizmet paketlerini edinme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
260910 En son Windows 2000 hizmet paketi nasıl elde edilir
Özellikler

Makale No: 327194 - Son İnceleme: 29 Eki 2007 - Düzeltme: 1

Geri bildirim