Csvde, kişileri ve kullanıcı nesnelerini Active Directory'ye almada nasıl kullanılır

™zet

Bu adım adım makalede, Csvde.exe yardımcı programının kişileri ve kullanıcı nesnelerini Active Directory'ye almada nasıl kullanıldığı anlatılmaktadır. Bazı senaryolarda, örneğin, yöneticiler özel alıcıları Microsoft Exchange Server 5.5'ten verip Microsoft Windows kişileri olarak Active Directory'e almak istediklerinde bu yöntemi kullanmak zorunda kalabilirsiniz.

Csvde.exe, Windows 2000'i yükledikten sonra oluşan SystemRoot\System32 klasöründe yer alan bir komut satırı yardımcı programıdır. Ldifde.exe programına benzer ancak bilgileri virgülle ayrılmış değer (CSV) biçiminde ayıklar. Virgülle ayrılmış değer biçimini kullanan Active Directory verilerini almak ve vermek için Csvde'yi kullanabilirsiniz. .csv dosyasını açmak, üstbilgi ve değer bilgilerini görüntülemek için Microsoft Excel gibi bir elektronik tablo programı kullanın. Birleştir gibi .csv dosyası oluşturma işlemini kolaylaştırabilen işlevler hakkında bilgi için Microsoft Excel Yardımı'na bakın.

Not Csvd, Ldifde'ye benzer, ancak önemli bir sınırlama içerir: Active Directory verilerini, yalnızca virgülle ayrılmış biçim (.csv) kullanarak alabilir ve verebilir. Microsoft, Değiştirme ve Silme işlemleri için Ldifde yardımcı programını kullanmanızı önerir. Ayrıca, almaya çalıştığınız öğenin ayırt edici adı (DN olarak da bilinir), .csv dosyasının ilk sütununda olmalıdır, aksi takdirde alma işlemi çalışmaz.

Kaynak .csv dosyası, Exchange Server dizin verme işleminden gelebilir. Ancak, Exchange Server dizini ve Active Directory arasındaki öznitelik eşleşmelerinin farkından dolayı, .csv dosyasına bazı değişiklikler uygulamanız gerekir. Örneğin, Exchange Server'dan dizin verme işleminde "objectClass" olarak yeniden adlandırmanız gereken "obj-class" adında bir sütun mevcuttur. Ayrıca "Display Name" de, "displayName" olarak yeniden adlandırılmalıdır.

Öznitelik eşleşmeleri hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

281563 Geçiş Sihirbazı için Exchange Server 5.5 ile Exchange 2000 arasındaki öznitelik eşleşmeleri (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Aracı bir komut satırından çalıştırmak için şu sözdizimini kullanın:
csvde -i -f c:\filename.csv
Gereken en düşük öznitelikler, oluşturmak istediğiniz her nesne türü için bu makalede listelenmiştir ve örnek .csv dosyası üstbilgileri sağlanmaktadır. Bir kuruluş için gereken en düşük özniteliklerin, diğer bir kuruluşun kullanım gereksinimlerini karşılayamayabileceğini unutmayın. Var olan kullanıcıların özniteliklerini görüntülemek ve senaryonuz için ihtiyaç duyabileceğiniz veya isteyebileceğiniz öznitelikleri doğrulamak için ADSI Düzenleme'yi veya Ldp.exe'yi kullanın.

Uyarı ADSI Düzenleme ek bileşenini, LDP yardımcı programını veya diğer bir LDAP sürüm 3 istemcisini kullanır ve Active Directory nesnelerinin özniteliklerini hatalı biçimde değiştirirseniz, önemli sorunlara neden olabilirsiniz. Bu sorunlar, Microsoft Windows 2000 Server'ı, Microsoft Windows Server 2003'ü, Microsoft Exchange 2000 Server'ı, Microsoft Exchange Server 2003'ü veya Windows ve Exchange'in her ikisini yeniden yüklemenizi gerektirebilir. Microsoft, Active Directory nesne özniteliklerinin hatalı olarak değiştirilmesinden kaynaklanan sorunların giderilebileceğini garanti edemez. Bu öznitelikleri değiştirmek kendi sorumluluğunuzdadır.


Windows 2000'de e-posta adresi olmayan kişi


Bu bölümdeki listede, Windows 2000'de e-posta adresi olmayan kişiye yönelik gereken en düşük öznitelikler açıklanmaktadır. İhtiyaçlarınızı karşılamak için daha fazla özniteliğe gerek duyabilirsiniz. Örneğin, telephoneNumber özniteliğini kolayca .csv dosyasına ekleyebilirsiniz.
  • objectClass. Bu öznitelik, ne tür bir nesnenin oluşturulacağını belirtir.
  • DN (ayırt edici ad). Bu öznitelik, yeni kullanıcı nesnesinin ayırt edici adını belirtir.
  • displayName. displayName özniteliği, nesnenin görünen adını, Genel Adres Listesi'nde ve nesnenin üyesi olduğu diğer adres listelerinde görüntülendiği biçimde içerir.
Gereken bu öznitelikler, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, .csv dosyanızda sütun üstbilgileri olmalıdır.

objectClassDNdisplayName
contactkullanıcı nesnesinin ayırt edici adıGörünen Ad


Bu tablodaki kullanıcı nesnesinin ayırt edici adı satırının, oluşturulan nesnenin görünen adını ve buna ek olarak nesnenin oluşturulduğu kuruluş biriminin (OU) ayırt edici adını içerdiğini unutmayın.

Örneğin, bir kuruluş biriminde MailDisabledContact adlı bir kişi oluşturmaya yönelik değer aşağıdaki değere benzer:

cn=MailDisabledContact,OU=OU adı,DC=Etkialanıadı,DC=com

Bu durum, aynı zamanda bu makalenin geri kalanında açıklanan diğer tüm alma işlemleri için de geçerlidir.


Posta kutusu veya e-posta adresi olmayan Windows 2000 kullanıcısı

Bu bölümdeki listede, posta kutusu veya e-posta adresi olmayan Windows 2000 kullanıcısına yönelik gereken en düşük öznitelikler açıklanmaktadır.
  • objectClass. objectClass özniteliği, ne tür bir nesnenin oluşturulduğunu belirtir.
  • DN (ayırt edici ad). Bu öznitelik, yeni kullanıcı nesnesinin ayırt edici adını belirtir.
  • displayName. displayName özniteliği, nesnenin görünen adını, Genel Adres Listesi'nde ve nesnenin üyesi olduğu diğer adres listelerinde görüntülendiği biçimde içerir.
  • sAMAccountName. Bu öznitelik, kullanıcı arabirimindeki Windows 2000 Öncesi Oturum Açma Adı'yla eşleşir ve genellikle Kullanıcı Oturum Açma Adı'yla aynıdır.
  • userAccountControl. Bu özniteliğin değerini 512 olarak ayarlayın.
Gereken öznitelikler, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, .csv dosyanızda sütun üstbilgileri olmalıdır.

objectClassDNdisplayNamesAMAccountNameuserAccountControl
userkullanıcı nesnesinin ayırt edici adıNoMail UserNoMail User66048


Sorun Giderme

Genellikle, Csvde yardımcı programı, .csv dosyanızda neyin kabul edilebilir olmadığına ilişkin açık göstergeler sunar. Örneğin, belirli öznitelikler Active Directory'de zaten varsa, bu öznitelikleri yinelemek için Csdve'yi kullanamazsınız. Bunu yapmayı denerseniz, aşağıdaki iletiyi alırsınız:
C:\WINNT\system32>csvde -i -f mailenabledcontactimport.csv
"(null)"a bağlanıyor
SSPI kullanılarak geçerli kullanıcı olarak oturum açılıyor
Dizin, "mailenabledcontactimport.csv" dosyasından alınıyor
Girdiler yükleniyor.
Hat 2'de hata: Zaten Var
Sunucu tarafı hatası: "Dizine zaten kullanılan bir ada sahip bir nesne eklenmeye çalışıldı."
0 girdi başarıyla değiştirildi.
Programda bir hata oluştu.
Gereken bir öznitelik .csv dosyanızda bulunmuyorsa aşağıdaki iletiyi alırsınız:
C:\csvde>csvde -i -f mailenableduserimport1.csv
"(null)"a bağlanıyor
SSPI kullanılarak geçerli kullanıcı olarak oturum açılıyor
Dizin, "mailenableduserimport1.csv" dosyasından alınıyor
Girdiler yükleniyor.
Hat 2'de hata: Kısıtlama İhlali Sunucu tarafı hatası: "Gerekli bir öznitelik eksik."
0 girdi başarıyla değiştirildi.
Programda bir hata oluştu.
Csvde, olayları Uygulama olay günlüğüne kaydetmez. Csvde'deki sorunu gidermek için, komut satırı çıktısını görüntülemeniz ve dosyanızı varolan kullanıcı nesnelerinin öznitelikleriyle karşılaştırmak için LDP'yi veya ADSI Düzenleme'yi kullanmanız gerekir. İşlemi ilk önce bir laboratuvar ortamında kapsamlı biçimde sınamadan önce Active Directory'deki nesneleri değiştirmeyin.

Referanslar

Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:

233209 Windows 2000 kişileri ve kullanıcıları (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

304935 Posta kutusu oluşturma sırasında Exchange Server 2000 ve 2003 posta kutusu hakları nasıl ayarlanır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

281563 Geçiş Sihirbazı için Exchange Server 5.5 ile Exchange 2000 arasındaki öznitelik eşleşmeleri (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

324353 Kullanıcılar, ayrı bir sunucu üzerinde ortak klasörlere erişemez veya posta kutuları atayamaz. (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Özellikler

Makale No: 327620 - Son İnceleme: 8 Mar 2006 - Düzeltme: 1

Geri bildirim