IP adresinizi bulma

Şunlar için geçerlidir: Windows 10

Wi-Fi bağlantısı için

  • Görev çubuğundan, Wi-Fi ağı  > Bağlı olduğunuz Wi-Fi ağı > Özellikler'i seçin.

    Bir Wi-Fi ağı için özellikler bağlantısı
  • Özellikler'in altında, IPv4 adresi'nin yanında gösterilen IP adresinizi bulun.

Ethernet bağlantısı için

  • Görev çubuğunda, Ethernet ağı simgesi > Ethernet ağı bağlantısı'nı seçin.

    Ethernet bağlantısı
  • Ethernet'in altında, Ethernet ağ bağlantısını seçin.

  • Özellikler'in altında, IPv4 adresi'nin yanında gösterilen IP adresinizi bulun.