8 Ağustos 2017—KB4034664 (Aylık Toplama)

Şunlar için geçerlidir: Windows 7 Service Pack 1Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

İyileştirmeler ve düzeltmeler


Bu güvenlik güncelleştirmesi, KB4025340 güncelleştirmesinin (18 Temmuz 2017’de yayımlandı) bir parçası olan iyileştirmeler ile düzeltmeleri içerir ve aşağıdaki sorunları çözer:

  • Microsoft JET Veri Tabanı Altyapısı, Ortak Günlük Dosya Sistemi Sürücüsü, Microsoft Windows Search Bileşeni, Birim Yöneticisi Sürücüsü, Internet Explorer, Windows Server ve Windows çekirdek modu sürücülerine yapılan güvenlik güncelleştirmeleri.

Giderilen güvelik açıklarına ilişkin daha fazla bilgi için Güvenlik Güncelleştirmeleri Kılavuzu’na bakın.

Bu güncelleştirmedeki bilinen sorunlar


Belirti Geçici çözüm

WLDAP32.DLL’de yer alan bir kusur nedeniyle, LDAP başvuru izleme yapan uygulamalar KB4025337 ve KB4025341 güncelleştirmeleri yüklendikten sonra çok fazla dinamik TCP bağlantı noktası kullanabilir (ve muhtemelen onları tüketebilir). Bu başvuruları gerçekleştirdiği bilinen uygulamalar ve roller Outlook.exe, DFSR ve diğerlerini içerebilir.

LDAP referans izleme gerçekleştiren uygulamaları yeniden başlattığınızda KB 4025337 ve KB4025341 yüklü makinelerde normal işlevselliğe dönüyorsa bu sorunu yaşıyor olabilirsiniz.

Sorunu geçici olarak çözmek için, LDAP başvuru izleme gerçekleştiren hizmet veya uygulamaları yeniden başlatarak TCP dinamik bağlantı noktalarını serbest bırakın. Cihazı yeniden başlatarak da bağlantı noktalarını serbest bırakabilirsiniz. Örneğin, Outlook’u yeniden başlattığınızda bu uygulama tarafından kullanılan bağlantı noktaları serbest bırakılır.

DFSR hizmetini barındıran küme bilgisayarlarda sorunu çözmek için sanal küme nesnesini Bilgisayarlar kapsayıcısı altına yerleştirerek dinamik bağlantı noktası sızıntısına yol açan referans izleme aramasına ulaşmaktan kaçının.

Microsoft, bir çözüm üzerinde çalışmaktadır ve sonraki bir sürümde bir güncelleştirme sağlayacaktır.
Bir makinede bağlı birden fazla monitör varsa ve ekran numaralandırması sıralı değilse bazı uygulamalar işleme sorunlarıyla karşılaşabilir.
  1. Masaüstü Oluşturma’yı etkinleştirin (ekran kartı desteği gerektirir).
  2. Ana monitörün monitör düzeninde sol üstte olduğundan emin olun.

Bu sorun KB4039884 güncelleştirmesi ile çözülmüştür.

WordPad uygulaması, KB4025341 güncelleştirmesini yükledikten sonra bazen başlatma sırasında kilitlenebilir. Microsoft, bir çözüm üzerinde çalışmaktadır ve sonraki bir sürümde bir güncelleştirme sağlayacaktır.

Bu güncelleştirme nasıl edinilir


Bu güncelleştirme Windows Update üzerinden otomatik olarak indirilir ve yüklenir. Bu güncelleştirmenin tek başına paketini edinmek için Microsoft Update Kataloğu Web sitesine gidin.

Dosya bilgisi

Bu güncelleştirmede sunulan dosyaların listesi için 4034664 güncelleştirmesi için dosya bilgilerini indirin.