Exchange Server çalışan Windows Server 2003 tabanlı bilgisayarlarda /Userva anahtarını kullanma

™zet

Bu makalede, Windows Server 2003 tabanlı bir bilgisayarda Boot.ini dosyasının işletim sistemi satırına ekleyebileceğiniz yeni /Userva anahtarı parametresinin kullanımı açıklanır.

Bu anahtarı, /3GB anahtarını kullandığınızda işlemlere ayrılan bellek miktarını özelleştirmek için kullanabilirsiniz. Böylece daha fazla sayfa tablosu girdisi (PTE) çekirdek belleği sağlanır, ancak işlemler için yaklaşık 3 gigabayt (GB) bellek alanı kullanılır.

Daha fazla bilgi

Varsayılan olarak, Windows Server 2003'ün tüm sürümleri çekirdek için 2 GB sanal adres alanı ayırır ve böylece, kullanıcı modu işlemlerinin (Exchange Bilgi Deposu işlemi olan Store.exe gibi) 2 GB sanal adres alanı kullanabilmesi sağlanır. Belirli bir işlemin sanal adres alanı, başlangıç sırasında ayrılır ve çalışma zamanı sırasında daha fazla bellek kullanıldıkça artar. Bir işlemin asıl bellek kullanımının (veya çalışma kümesinin), işlem için ayrılan adres alanından çok daha az olması normaldir. Microsoft Exchange Server 2003 çalışan bilgisayarda 1 gigabayt (GB) veya daha fazla bellek varsa ve bilgisayar posta kutuları veya genel klasörlerin barındırıldığı yerse, Windows Server 2003'ü, kullanıcı modu uygulamaları için 3 GB adres alanı kullanılabilir olacak biçimde değiştirmelisiniz. Bu ayar hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:

171793 4GT RAM ayarlamasının uygulama kullanımı hakkında bilgi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
189293 Windows NT Server Enterprise Edition kullanırken 4GT RAM Ayarlamasını etkinleştirme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Store.exe işleminin her zaman için kullanabileceği sanal adres alanının olması önemlidir. Aksi durumda, (yeterli fiziksel RAM bulunmasına karşın) bellek ayırmalar başarısız olur ve Microsoft Exchange Bilgi Deposu hizmetini yeniden başlatmanız gerekir.

Örneğin, 2 GB fiziksel RAM bulunan ve Boot.ini dosyasında /3GB anahtarını kullanmayan bir Exchange sunucusu, Store.exe sanal adres alanı 2 GB'a ulaştığında bellek kullanamaz. Windows Görev Yöneticisi, yaklaşık olarak 1,5 GB kullanıldığını gösterir; ancak sunucuda kullanılabilir bellek kalmaz. Sanal adres kullanımını performans izleme ile izleyebilirsiniz. Sanal alanın doğru okunması için Store.exe işlemine Sanal Bayt sayacını ekleyin. Store.exe işlemi, izlemeniz gereken tek Exchange 2000 işlemidir. Diğer Exchange 2000 işlemleri, herhangi bir soruna neden olacak kadar büyümez.

/Userva anahtarının kullanımı

/Userva anahtarıyla, /3GB anahtarını kullandığınızda belleğin nasıl ayrılacağını özelleştirebilirsiniz. /Userva= parametresinden sonra kullanılan sayı, her işlem için ayrılacak olan belleğin megabayt (MB) olarak boyutudur. /3gb /Userva=3030 parametresini kullanırsanız, işlem alanına 3.030 MB bellek ayrılır (yalnızca /3GB anahtarını kullansaydınız, 3.072 MB ayrılacaktı). /Userva=3030 parametresini kullandığınızda fazladan edinilen 42 MB, boşta sistem sayfa tablosu girdileri (PTE) olan çekirdek bellek alanını artırmak için kullanılır. PTE bellek havuzu, /3GB anahtarıyla belirlenen 3 GB boyutu ile /Userva anahtarına atanan değer arasındaki fark kadar artırılır.

Exchange çalıştıran ve /3GB anahtarıyla yapılandırılan tüm Windows Server 2003 tabanlı sunucuları /Userva=3030 anahtarını da kullanacak şekilde yapılandırmanız önerilir. Windows Server 2003 tabanlı bir sunucuyu yükledikten sonra, Boot.ini dosyasını değiştirip başlangıç satırına /3GB ve /Userva=3030 parametrelerini eklemelisiniz. Örneğin:
[Boot Loader] Timeout=30 Default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT [Operating Systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Microsoft Windows Server 2003" /fastdetect /3GB /Userva=3030 

Not /Userva parametresi, Exchange sunucularda yalnızca 2.970 MB - 3.030 MB arasında bir değere ayarlanırsa desteklenir. 2.970 MB'den az veya 3.030 MB'den fazla değerler desteklenmez. Yalnızca PTE'nin çok daha düşük olduğu durumlarda 2.970 MB'den az bir değer kullanılmalıdır. Exchange sunucular için önerilen varsayılan değer 3.030 MB'tır.

Performans İzleyicisi'ni kullanarak düşük PTE'leri görüntüleyebilirsiniz. Bellek sayacının altında Boşta Sistem Sayfa Tablosu Girdileri'ni arayın. 7.000'den az olan değerler çok düşüktür. Bu nedenle, bu değeri artırmak için /userva anahtarı küçültülmelidir.

Boşta Sistem PTE'lerinin hedef değeri 24.000 veya daha büyüktür. Daha çok PTE kazanmak için bu değeri /user=2800'ün altına değiştirmeyin. Bunun yerine, Microsoft Ürün Destek Hizmetleri'ne başvurun.

Exchange Server 2003 Service Pack 1 (SP1) Sürüm Notları'nı yüklemek için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Referanslar

Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

266096 Exchange 2000 1 gigabayttan daha fazla fiziksel RAM kullanıldığında /3GB anahtarını gerektirir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Özellikler

Makale No: 810371 - Son İnceleme: 19 Oca 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim