Bir kullanıcıya giriş klasörü atama

™zet

Bu adım adım makalede, bir kullanıcıya giriş klasörü atamak üzere Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları yönetim konsolunun, Bilgisayar Yönetimi yönetim konsolunun, bir oturum açma komut dosyasının veya komut satırının nasıl kullanılacağı açıklanır.

Giriş klasörleri ve Belgelerim, kullanıcının dosyalarını tek bir konumda toplayarak bir yöneticinin kullanıcı dosyalarını yedeklemesini ve kullanıcı hesaplarını yönetmesini kolaylaştırır. Bir kullanıcıya giriş klasörü atarsanız, kullanıcının verilerini sunucuda merkezi bir konumda depolayabilir ve verileri yedekleme ve kurtarma işlemlerini daha kolay ve daha güvenilir biçimde gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş klasörü atanmazsa, bilgisayar kullanıcı hesabına varsayılan yerel giriş klasörünü atar. Giriş klasörü, Belgelerim klasörüyle aynı konumu kullanabilir. Windows 2003 Terminal Hizmetleri kullandığınızda, kullanıcı profili varsayılan giriş klasörüdür.

başa dön

Etki alanı kullanıcısına giriş klasörü atama

Not: Giriş klasörü için bir ağ yolu belirtmek üzere, ilk olarak ağ paylaşımını oluşturmanız ve kullanıcı erişimine olanak veren izinleri ayarlamanız gerekir. Bunu, sunucu bilgisayarındaki Bilgisayar Yönetimi'nde Paylaşılan Klasörler ile yapabilirsiniz.


Bir etki alanı kullanıcısına giriş klasörü atamak için:
 1. Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın ve sonra Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı tıklatın.
 2. Konsol ağacında, Kullanıcılar'ı tıklatın.
 3. Ayrıntılar bölmesinde, kullanıcı hesabını sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.
 4. Özellikler iletişim kutusunda, Profil'i tıklatın.
 5. Giriş klasörü altına klasör bilgilerini yazın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Ağ sunucusunda bir giriş klasörü atamak için, Bağlan'ı tıklatın ve sürücü harfi belirtin.
  2. Konum kutusuna bir yol yazın. Bu yol aşağıdaki türlerden biri olabilir:
  • Ağ yolu, örneğin:
   \\sunucu\kullanıcılar\tester
  • Yoldaki son alt klasör için kullanıcıadı öğesini ekleyebilirsiniz, örneğin:
   \\sunucu\kullanıcılar\kullanıcıadı
  Not Bu örneklerde, sunucu giriş klasörlerini barındıran dosya sunucusunun adı ve kullanıcılar da paylaşılan klasördür.
 6. Tamam'ı tıklatın.
başa dön

Yerel kullanıcıya giriş klasörü atama

Bir yerel kullanıcıya giriş klasörü atamak için:

 1. Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı çift tıklatın ve sonra da Bilgisayar Yönetimi'ni çift tıklatın.
 2. Konsol ağacında, Yerel Kullanıcılar ve Gruplar altında Kullanıcılar'ı tıklatın.
 3. Kullanıcı hesabını tıklatın.
 4. Eylem menüsünü ve ardından Özellikler'i tıklatın.
 5. Profil sekmesini tıklatın, Bağlan'ı tıklatın ve sonra da bir sürücü harfi belirtin.
 6. Konum kutusuna bir yol yazın. Bu yol aşağıdaki türlerden biri olabilir:
  • Ağ yolu, örneğin:
   \\sunucu\kullanıcılar\tester
  • Yoldaki son alt klasör için kullanıcıadı öğesini ekleyebilirsiniz, örneğin:
   \\sunucu\kullanıcılar\kullanıcıadı


   Sunucu, giriş klasörlerini barındıran dosya sunucusunun adı ve kullanıcılar da paylaşılan klasördür.
 7. Tamam'ı tıklatın.
başa dön

Terminal sunucusu için bir giriş klasörü belirtme

Windows Server 2003'te, bir terminal sunucusu için giriş klasörü belirtebilirsiniz. Terminal sunucusundaki her bir kullanıcıya benzersiz bir giriş klasörü atayın. Bu, çok kullanıcılı bir ortamda program bilgilerini her kullanıcı için ayrı ayrı depolamanızı sağlar.

Not: Yalnızca Windows Server 2003 için giriş klasörünü belirtirseniz, hem Windows 2003 hem de Terminal Hizmetleri bu giriş klasörünü kullanır.

Bir terminal sunucusu için giriş klasörünü belirtmek üzere aşağıdaki yordamlardan birini kullanın.

Etki alanı kullanıcı hesabı

 1. Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın ve sonra Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı tıklatın.
 2. Konsol ağacında, etki alanı düğümünü genişletin ve Kullanıcılar klasörünü tıklatın.
 3. Kullanıcı hesabını çift tıklatın.
 4. Terminal Hizmetleri Profili sekmesini tıklatın.
 5. Terminal Hizmetleri giriş klasörü yerel sunucudaysa, Yerel yol'u tıklatın ve profilin yolunu yazın.

  Not Konum yolunu Terminal Hizmetleri giriş klasörü bölmesinde belirtmezseniz, varsayılan yerel giriş klasörü aşağıdaki yolda bulunur:
  sistem sürücüsü\Documents and Settings\kullanıcı adı
 6. Terminal Hizmetleri giriş klasörü bir ağ paylaşımındaysa, Bağlan'ı tıklatın, bağlanılacak sürücüyü seçin ve sonra da ağ yolunu yazın.
 7. Tamam'ı tıklatın.

Yerel kullanıcı hesabı

 1. Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın üzerine gelin, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve Bilgisayar Yönetimi'ni tıklatın.
 2. Konsol ağacında, Yerel Kullanıcılar ve Gruplardaki Kullanıcılar'ı tıklatın.
 3. Kullanıcı hesabını çift tıklatın.
 4. Terminal Hizmetleri Profili sekmesini tıklatın.
 5. Terminal Hizmetleri giriş klasörü yerel sunucudaysa, Yerel yol'u tıklatın ve profilin yolunu yazın.

  Not Konum yolunu Terminal Hizmetleri giriş klasörü bölmesinde belirtmezseniz, varsayılan yerel giriş klasörü aşağıdaki yolda bulunur:
  sistem sürücüsü\Documents and Settings\kullanıcı adı
 6. Terminal Hizmetleri giriş klasörü bir ağ paylaşımındaysa, Bağlan'ı tıklatın, bağlanılacak sürücüyü seçin ve sonra da ağ yolunu yazın.
 7. Tamam'ı tıklatın.
başa dön

Bir kullanıcıya komut satırından giriş klasörü atama

Bir kullanıcıya komut satırından giriş klasörü atamak için net user komutunu kullanabilirsiniz. Örneğin, komut satırına aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:
net user tester /homedir:\\server\tester$
Bu komut, Tester adlı kullanıcıya sunucudaki tester$ gizli paylaşılan klasörünü atar.

başa dön

Bir kullanıcıya oturum açma komut dosyası kullanarak giriş klasörü atama

Kullanıcı hesabı oluşturma ve giriş klasörü atama işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz. Yapılandırma komut dosyalarında yerel kullanıcı hesapları oluşturmak için net user komutunu kullanabilirsiniz.

Oturum açma komut dosyası oluşturma

Aşağıdaki örnek, "tester" adlı bir kullanıcı oluşturur. Kullanıcı bir açıklama, parola zaman aşımı ayarları, giriş klasörü ve profil yolu yapılandırılmış olarak oluşturulur:
NET USER tester /add /comment:"Kullanıcı için Hesap Örneği"
/expires:never
/homedir:\\zippy\%username%$
/profilepath:\\zippy\profile

Bir profile oturum açma komut dosyası atama

Bir profile oturum açma komut dosyası atamak için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ın üzerine gidin ve Denetim Masası'nı tıklatın.
 2. Yönetimsel Araçlar'ı ve sonra da Bilgisayar Yönetimi'ni çift tıklatın.
 3. Konsol ağacında, Yerel Kullanıcılar ve Gruplar'ı ve ardından Kullanıcılar'ı tıklatın.
 4. Kullanıcı hesabını tıklatın, Eylem'i tıklatın, sonra da Özellikler'i tıklatın.
 5. Profil'i tıklatın ve Oturum açma komut dosyası kutusuna komut dosyasının dosya adını yazın.

  Not: Yerel hesaplar için, oturum açma komut dosyası yolu şöyledir: %Systemroot%\System32\Repl\Import\Scripts Ancak, Windows Server 2003'ün temiz yüklemesini gerçekleştirirseniz bu klasör oluşturulmaz. Oturum açma komut dosyası etki alanı denetleyicisinin bir alt klasöründe depolanırsa, oturum açma komut dosyası adından önce aşağıdaki oturum açma komut dosyası yolunu yazın:
  sistem_birimi\etki_alanı_adı\komut_dosyaları

Not: Giriş klasörlerini atamak için Grup İlkesi'ni de kullanabilirsiniz. Grup İlkesi'ni kullanarak giriş klasörlerini atama konusunda ek bilgi için, Windows 2003 yardım dosyalarında "Bir kullanıcının giriş dizininin yolunu değiştirmek için" konusuna bakın.

başa dön
Özellikler

Makale No: 816313 - Son İnceleme: 27 Haz 2014 - Düzeltme: 1

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

Geri bildirim