Exchange Server 2003'te Outlook Web Access'teki "503 Hizmet Kullanılamıyor" hata iletisi sorunları nasıl giderilir

BUG #: 10426 (Content Maintenance)Önemli Bu makale, kayıt defterini değiştirmeyle ilgili bilgiler içermektedir. Kayıt defterini değiştirmeden önce yedeklemeyi unutmayın. Sorun oluşması durumunda kayıt defterini nasıl geri yükleyeceğinizi bildiğinizden emin olun. Kayıt defterini yedekleme, geri yükleme ve değiştirme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
256986 Microsoft Windows kayıt defterinin açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

BU GÖREVDE

™zet

Microsoft Exchange Server 2003 bilgisayarında Microsoft Outlook Web Access (OWA) adresini yazdıktan sonra, tarayıcınızda OWA oturum açma isteğinden önce aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
503 Hizmet Kullanılamıyor


Bu sorun, Davex.dll dosyası bir posta kutusu deposuyla veya ortak klasör deposuyla iletişim kuramazsa oluşur. başa dön

Tüm hizmetlerin çalışır durumda olduğundan emin olma

503 Hizmet Kullanılamıyor" hata iletisi, Exchange 2003 hizmetleri ve özellikle de Sistem Görevlisi ve Bilgi Deposu hizmetleri çalışmıyorsa oluşabilir. Hizmetleri görüntülemek ve tüm hizmetlerin çalıştığından emin olmak için:
 1. Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın üzerine gidin, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gidin ve sonra Hizmetler'i tıklatın.
 2. Hizmetler'de, Ad sütununun altında Microsoft Exchange Bilgi Deposu ve Microsoft Exchange Sistem Görevlisi'ni bulun ve Durum sütununun altında Başladı yazıp yazmadığına bakın.
 3. Bir hizmet başlatılmamışsa, hizmet adını sağ tıklatın ve Başlat'ı tıklatın.
başa dön

Hizmetlerin Local System hesabı altında çalıştığından emin olma

"503 Hizmet Kullanılamıyor" hata iletisi, Exchange 2003 hizmetleri Local System hesabı altında çalışmıyorsa oluşabilir. Hizmetlerin Local System hesabı altında çalıştığından emin olmak için:
 1. Hizmetler'i açın.
 2. Ad sütununda, Microsoft Exchange Bilgi Deposu ve Microsoft Exchange Sistem Görevlisi'ni bulun ve Farklı Oturum Aç sütununda Local System yazıp yazmadığına bakın.
 3. Bir hizmet için Local System hesabı altında oturum açılmamışsa:
  1. Hizmet adını sağ tıklatın ve Özellikler'i tıklatın.
  2. Oturum Aç sekmesini ve ardından Farklı Oturum Aç altında Yerel sistem hesabı'nı tıklatın.
  3. Tamam'ı tıklatın.
başa dön

Posta kutusu depolarını ve ortak klasör depolarını bağlama

503 Hizmet Kullanılamıyor" hata iletisi, erişmek istediğiniz posta kutusu depoları ve ortak klasör depoları bağlı (takılı) değilse oluşabilir. Bu nedenle, posta kutusu depolarıyla ortak klasör depolarını bağlamalısınız. Posta kutusu depolarıyla ortak klasör depolarını bağlamak için:
 1. Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın üzerine gelin, Microsoft Exchange'in üzerine gelin ve sonra System Manager'ı (Sistem Yöneticisi) tıklatın.
 2. Display administrative groups (Yönetim gruplarını görüntüle) seçeneği açıksa, Administrative Groups'u (Yönetim Grupları) ve ardından İlk Yönetim Grubu'nu genişletin (burada İlk Yönetim Grubu, yönetim grubunuzun adıdır).

  Not Yönetim gruplarını görüntülemek için, Kuruluşunuz'u sağ tıklatın, Properties'i (Özellikler) tıklatın, Display administrative groups'u (Yönetim gruplarını görüntüle) onay kutusunu tıklatıp seçin, iki kez Tamam'ı tıklatın ve Exchange Sistem Yöneticisi'ni yeniden başlatın.
 3. Servers'ı (Sunucular) genişletin, Exchange_Sunucunuzun_Adı'nı genişletin ve sonra First Storage Group' u (İlke Depolama Grubu) genişletin.
 4. Mailbox Store'u (Posta Kutusu Deposu) sağ tıklatın, Mount Store'u (Depoyu Bağla) tıklatın ve Tamam'ı tıklatın.
 5. Public Folder Store'u (Ortak Klasör Deposu) sağ tıklatın, Mount Store'u (Depoyu Bağla) tıklatın ve Tamam'ı tıklatın.
başa dön

HKEY_CLASSES_ROOT kayıt defteri kovanında 259 karakterden uzun bir kayıt defteri anahtarı olup olmadığına bakma

"503 Hizmet Kullanılamıyor" hata iletisi, HKEY_CLASSES_ROOT kayıt defteri kovanında 259 karakterden uzun bir kayıt defteri anahtarı varsa ortaya çıkabilir. Başlatma sırasında, Exchange OLE DB sağlayıcısı (ExOLEDB) kayıtlı dosya türlerini belirlemek üzere HKEY_CLASSES_ROOT kovanını tarar. Alt anahtarlardan birinin 259 karakterden uzun bir varsayılan değeri varsa veya alt anahtarlardan birinde geçerli olmayan bir isteğe bağlı erişim denetim listesi varsa, ExOLEDB beklenmedik biçimde çıkabilir.

Bir alt anahtar 259 karakterden uzunsa veya geçerli olmayan bir isteğe bağlı erişim denetim listesi varsa, Exchange 2003 hizmetlerini yeniden başlattığınızda uygulama olay günlüğüne aşağıdaki olay kimliği iletileri kaydedilir:
Olay Türü: Bilgi

Olay Kaynağı: MSExchangeSA

Olay Kategorisi: Genel

Olay Kimliği: 9014
Açıklama:

Microsoft Exchange Sistem Görevlisi hizmeti Exchange Server sunucuadı için başarıyla başlatıldı.
Olay Türü: Bilgi
Olay Kaynağı: MSExchangeSA

Olay Kategorisi: İzleme

Olay Kimliği: 9095

Açıklama:

MAD İzleme iş parçacığı başlatılıyor.
Olay Türü: Bilgi

Olay Kaynağı: MSExchangeSA

Olay Kategorisi: İzleme

Olay Kimliği: 9096

Açıklama:

MAD İzleme iş parçacığı başlatıldı.
Olay Türü: Bilgi
Olay Kaynağı: EXOLEDB

Olay Kimliği: 101

Açıklama:

Microsoft Exchange OLEDB başarıyla kapandı.
Olay Türü: Hata

Olay Kaynağı: MSExchangeIS

Olay Kimliği: 9542

Açıklama:

Dış birim OLEDB başlatılamadı; Hata ecServerOOM.
Ayrıca, aşağıdaki olay kimliği iletisi uygulama olay günlüğüne birden çok kez kaydedilebilir. Serbest/Meşgul hizmeti de bazı hatalar oluşturabilir.
Olay Türü: Hata

Olay Kaynağı: EXCDO

Olay Kategorisi: Genel

Olay Kimliği: 8206

Açıklama:

Randevu kaydedilirken Takvim aracısı 0x800XXXXX hata koduyla başarısız oldu.
Aşağıdaki olay kimliği iletisi sistem günlüğüne birden çok kez kaydedilebilir:
Olay Türü: Hata

Olay Kaynağı: DCOM

Olay Kategorisi: Yok

Olay Kimliği: 10002

Açıklama:

DCOM sunucusu başlatılmaya çalışırken erişim reddedildi. Sunucu: {9DA0E106-86CE-11D1-8699-00C04FB98036} Kullanıcı: SYSTEM/NT AUTHORITY, SID=S-1-5-18
Bu sorunu gidermek için, HKCRScan aracını (HKCRScan.exe) çalıştırın. HKCRScan aracı, 259'dan fazla karakter içeren alt anahtarları bulmak üzere HKEY_CLASSES_ROOT kayıt defteri kovanını numaralandırır. Ayrıca, HKCRScan, hata kodu 0x5 döndürerek geçersiz bir isteğe bağlı erişim denetim listesi olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olur. Bu hata kodu, bir kayıt defteri anahtarı numaralandırılırken "Erişim reddedildi" anlamına gelir. HKCRScan aracı, Microsoft tarafından geliştirilmiş bir iç araçtır. Bu aracı edinmek için Microsoft Ürün Destek Hizmetleri'ne (PSS) başvurun. PSS'ye başvurma hakkında ek bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
başa dön

MSExchangeIS hizmetinin başlatılmasını engelleyen bir Grup İlkesi nesnesi olup olmadığına bakma

"503 Hizmet Kullanılamıyor" hata iletisi, MSExchangeIS hizmetinin başlatılmasını engelleyen bir Grup İlkesi nesnesi (GPO) varsa ortaya çıkabilir.

Bu makalede anlatılan Olay 101 EXOLEDB ve Olay 9542 MSExchangeIS'ye benzer olay kimliği iletileri görebilirsiniz.

Not Olay kimliği iletilerinin açıklamaları, bu makalede listelenenlerden farklı olabilir.

Aşağıdaki olay kimliği iletilerini de görebilirsiniz:
Olay Türü: Hata

Olay Kaynağı: EXCDO

Olay Kimliği: 8208

Açıklama:

Takvim aracısı yinelenen randevuları genişletirken 0x8000ffff hata koduyla başarısız oldu.

Olay Türü: Hata

Olay Kaynağı: DCOM

Olay Kimliği: 10009

Açıklama:

DCOM yapılandırılan protokolleri kullanarak RCC-EXH-02-W bilgisayarıyla iletişim kuramadı.
Uyarı Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni veya başka bir yöntemi kullanarak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu sorunlar, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilir. Microsoft bu sorunların çözülebileceğini garanti etmemektedir. Kayıt defterini değiştirmek kendi sorumluluğunuzdadır. Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için:
 1. Aşağıdaki kayıt defteri anahtarını yedeklemek üzere bulun ve dosyaya verin:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{9DA0E0EA-86CE-11D1-8699-00C04FB98036}] "LocalService"="MSEXCHANGEIS"
 2. Aşağıdaki kayıt defteri anahtarını silin:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{9DA0E0EA-86CE-11D1-8699-00C04FB98036}] "LocalService"="MSEXCHANGEIS"
 3. Not Bu adıma geçmeden önce 2. adımı tamamlamalısınız.

  DCOM Yapılandırması yardımcı programında (Dcomcnfg.exe), ExOLEDB DCOM Hizmeti'ndeki Kimlik sekmesini Başlatan kullanıcı olarak ayarlayın:
  1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, dcomcnfg yazın ve Tamam'ı tıklatın.
  2. Bileşen Hizmetleri'ni ve ardından Bilgisayarlar'ı genişletin.

   NotBilgisayarlar düğümünün genişletilmesi birkaç dakika sürebilir.
  3. Bilgisayarım'ı ve ardından DCOM Yapılandırması'nı genişletin.
   Aşağıdaki iletiyi alırsınız:
   CLSID {9DA0E103-86CE-11D1-8699-00C04FB98036}, C:\Program Files\Exchsrvr\bin\STORE.EXE öğesi ve Exoledb Session Factory başlığının adlandırılmış AppID değeri var ancak \\HKEY_CLASSES_ROOT\AppId altına kaydedilmemiş. Kaydetmek istiyor musunuz?
  4. Evet'i tıklatın.
  5. DCOM Yapılandırması altında Exoledb Session Factory öğesini sağ tıklatın ve Özellikler'i tıklatın.

   Önemli 2. adımda anlatılan kayıt defteri anahtarını kaldırmazsanız Exoledb Session Factory görüntülenmez. Ayrıca, Özellikler'i tıklattığınızda Exoledb Session Factory Özellikleri iletişim kutusunun görüntülenmesi birkaç dakika alabilir.
  6. Kimlik sekmesini, Başlatan kullanıcı seçeneğini ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
  Bu yordam OWA için "503 Hizmet Kullanılamıyor" hatasını giderirse, sorun bir GPO ile ilişkilidir. Soruna neden olan GPO'yu değiştirmek veya kaldırmak isteyebilirsiniz. Bu yordam "503 Hizmet Kullanılamıyor" hatasını gidermezse, dosyaya verdikten sonra sildiğiniz kayıt defteri anahtarını dosyadan alın. Bu kayıt defteri anahtarının kalıcı olarak kaldırılması, sorunun bir GPO ile ilişkili olmaması durumunda sunucuda başka sorunlara neden olabilir.
başa dön

MDAC Bileşenleri'ni yeniden kaydetme

Aşağıdaki olay kimliği iletileri gibi Olay Kimliği 101 EXOLEDB ve olay kimliği 9542 MSExchangeIS iletileri görürseniz, bazı Microsoft Data Access Components (MDAC) yanlış kaydedilmiş olabilir ve bunları yeniden kaydetmeniz gerekir:
Olay Türü: Bilgi

Olay Kaynağı: EXOLEDB

Olay Kimliği: 101

Açıklama:

Microsoft Exchange OLEDB başarıyla kapandı.
Olay Türü: Hata

Olay Kaynağı: MSExchangeIS

Olay Kimliği: 9542

Açıklama:

OLEDB dış arabiriminin başlatılması başarısız oldu; Bilinmeyen Hata hatası.

Aşağıdaki liste, bu sorunu gidermek üzere MDAC bileşenlerini yeniden kaydedebilmeniz için gereken .dll dosyalarını içermektedir. Dosyaları yeniden kaydetmeden önce Bilgi Deposu hizmetini durdurmalı ve aşağıdaki .dll dosyalarını başarıyla yeniden kaydettikten sonra yeniden başlatmalısınız.

Not Oledb32.dll dosyası sürümü 2.8.1022.0 veya sonrası olmalıdır.
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Oledb32.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Oledb32r.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Msdaipp.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\ado\Msado15.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Msdaurl.dll
Bir .dll dosyasını kaydetmek için:
 • Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın, regsvr32 ve ardından kaydetmek istediğiniz .dll dosyasının yolunu ve adını yazın. Örneğin, Oledb32.dll dosyasını yeniden kaydetmek için komut isteminde aşağıdaki komutu yazın:
  regsvr32 "c:\program files\common files\system\ole db\oledb32.dll"
Not Bu dosyalardan birini yeniden kaydetmeye çalıştığınızda, aşağıdakine benzer bir hata iletisi alabilirsiniz:
("Yol ve dosya adı") kitaplığını yükleme başarısız oldu - Belirtilen yordam bulunamadı
Bu senaryo hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

837285 Kullanıcılar Web tarayıcısını kullanarak OWA'ya erişmeye çalıştığında Exchange Server 2003'te "503 Hizmet Kullanılamıyor" hata iletisini alabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
başa dön

HKEY_CLASSES_ROOT kayıt defteri anahtarının izinlerini doğrulama

Varsayılan izinler aşağıdaki gibidir:
Rolİzin
Administrators (Yöneticiler)Tam Denetim, Okuma
Authenticated Users (Kimliği Doğrulanmış Kullanıcılar)Okuma
CREATOR OWNER (Oluşturan Sahip)Özel İzinler
Server Operators (Sunucu İşletmenleri)Okuma, özel İzinler
SYSTEM (Sistem)Tam Denetim, Okuma
Özellikler

Makale No: 823159 - Son İnceleme: 3 Ara 2007 - Düzeltme: 1

Geri bildirim