Windows Server 2003 tabanlı bir sistem üzerindeki Exchange Server 2003'te /3GB anahtarının kullanımı

™zet

1 gigabayt (GB) veya daha fazla fiziksel belleği (RAM) olan ve posta kutuları ile ortak klasörlerin barındırıldığı Microsoft Windows Server 2003 tabanlı bilgisayara Exchange Server 2003 yüklediğinizde, Bilgi Deposu hizmetinin sanal bellek kullanımını en iyi duruma getirmek için Boot.ini dosyasını düzenlemeniz gerekir.

Normal koşullar altında ve her işlemde, kullanıcı modu işlemi için 2 GB'lık sanal adres alanı ve işletim sistemi için de 2 GB'lık başka bir sanal adres alanı ayrılmıştır. Windows Server 2003'te /3GB anahtarını kullanırsanız, kullanıcı modu işlemine 3 GB'lık sanal adres alanı ayrılır ve işletim sistemine de yalnızca 1 GB'lık sanal adres alanı ayrılır. Fazladan 1 GB'lık adres alanının yeniden ayrılması, Store.exe sanal adres alanındaki bellek parçalanması sorununu gidermeye yardımcı olur. Store.exe'ye daha büyük bir adres alanı ayrıldığında, bütün büyük bellek blokları kullanılmadan önce bellek daha kolay birleştirilebilir.

Windows Server 2003'ü yükledikten sonra, Boot.ini dosyasını değiştirin ve sonra aşağıdaki örnekte olduğu gibi, başlangıç satırına /3GB ve /USERVA=3030 parametrelerini ekleyin:

[Boot Loader] Timeout=30 Default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT 

[Operating Systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Microsoft Windows Server 2003" /fastdetect /3GB /USERVA=3030
Boot.ini dosyasına /3gb değerini ekledikten sonra, Sistem Sayfa Tablosu girdileri denilen önemli bir sistem kaynağı, Exchange Server bilgisayarınızın kararsız çalışmasına neden olabilecek bir değere indirgenebilir. Exchange Server bilgisayarınızın çalışmasının durmasını önleme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

316739 Kullanıcı modu alanını 2 GB ile 3 GB arasındaki bir değere ayarlamak için /userva anahtarı ile /3GB anahtarı nasıl kullanılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)


Not Microsoft Windows Small Business Server 2003 tabanlı bilgisayarlarda /3GB anahtarını kullanmanıza gerek yoktur. Aynı zamanda Active Directory etki alanı denetleyicileri veya genel katalog sunucuları olan Exchange Server bilgisayarlarında Boot.ini dosyasındaki /3GB anahtar parametresini kullanmanız önerilmez.

Daha fazla bilgi

Varsayılan olarak, Windows Server 2003 çekirdek için 2 GB sanal adres alanı ayırır ve böylece, kullanıcı modu işlemlerinin (Exchange 2003 bilgi deposu işlemi olan Store.exe gibi) 2 GB sanal adres alanı kullanabilmesi sağlanır. Belirli bir işlemin sanal adres alanı, başlangıç sırasında ayrılır ve çalışma zamanı sırasında daha fazla bellek kullanıldıkça artar. Bir işlemin asıl bellek kullanımının (çalışma kümesinin), o işlem için ayrılan adres alanından çok daha az olması standarttır. 1 GB'tan fazla bellek bulunan bir Exchange 2003 sunucusunda, kullanıcı modu uygulamaları için 3 GB bellek kullanılabilecek şekilde Windows Server 2003'ü değiştirmeniz gerekir.

Not Store.exe işlemi için sanal adres alanının yetersiz olmadığından emin olun. Aksi durumda, bellek ayırmalar başarısız olur (yeterli fiziksel RAM bulunmasına karşın) ve Microsoft Exchange bilgi deposu hizmetini yeniden başlatmanız gerekir.

Örneğin, Boot.ini dosyasında /3GB anahtarını kullanmayan, 2 GB fiziksel RAM'i olan bir sunucu, Store.exe sanal adres alanı 2 GB'a ulaştığında bellek kullanamaz. Windows Görev Yöneticisi, bu senaryoda yalnızca yaklaşık olarak 1,5 GB kullanılmakta olduğunu gösterir; ancak sunucuda yine de kullanılabilir bellek kalmaz.

/USERVA anahtarı Windows Server 2003 için yenidir ve bellek ayırmalarını kullanıcı modu ile çekirdek modu arasında bölerken daha iyi veri arama boyutu sağlar. Bu davranış, sistem kaynaklarını tüketme riski olmadan sunucuyu daha çok sayıda kullanıcıya ölçeklendirmenize izin verir. /USERVA=3030 değeri kullanıldığında, sayfa tablosu girdileri (PTE) için çekirdeğe 42 megabayt (MB) bellek daha eklenir. Ancak, bu değerin daha fazla ayarlanması gerekebilir. Performans İzleyicisi'ni kullanarak PTE tüketimini izleyebilirsiniz. İzlenecek nesne Boşta Sistem Sayfa Tablosu Girdileri'dir. 7000'den düşük değerler gözlenirse, sistem kararsız olduğu için 3030 değerinin düşürülmesi gerekir. Değer 20.000'den küçükse, 20.000'den büyük değerler gözlenene kadar değeri 64 MB'lık adımlarla küçültün.

Not Microsoft Ürün Destek Hizmetleri /USERVA anahtarı için 2800 ile 3030 aralığı içindeki bir bellek aralığının kullanılmasını önermektedir. Bu aralık, şimdiye dek gözlenmiş tüm sorunlar için yeterince büyük bir sistem PTE havuzu oluşturmaya yetecek kadar geniştir. Normalde, /userva=2800 ayarı, olası en fazla sayıdaki kullanılabilir sistem PTE'sine yaklaşır. Şimdilik, Microsoft Ürün Destek Hizmetleri, 2900'den küçük değerler gerektiren bir Exchange Server bilgisayarı görmemiştir.

Performans İzleyicisi'ni kullanarak sanal adres kullanımını da izleyebilirsiniz. Sanal alanın doğru okunması için Store.exe işlemine Sanal Bayt sayacını ekleyin. Store.exe işlemi, izlemeniz gereken tek Exchange 2003 işlemidir. Diğer Exchange 2003 işlemleri soruna neden olacak kadar büyümezler.

Exchange Server ölçeklendirme yaparken /3GB anahtarını kullandığı için, Exchange Server bilgisayarı 4 GB RAM'den fazlasını verimli kullanamaz. Exchange Server örnek oluşturmayı, Fiziksel Adres Uzantısı'nı (PAE) veya Adres Pencereleme Uzantıları'nı (AWE) desteklemez. Bu nedenle, 4 GB RAM, Exchange Server bilgisayarının verimli kullanabileceği en fazla bellek miktarıdır.
Özellikler

Makale No: 823440 - Son İnceleme: 19 Oca 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim