Office 2003 ile Microsoft Office'in birden çok sürümünü çalıştırma hakkında bilgiler

BUG #: 9840 (Content Maintenance)
Bu makalenin Microsoft Office XP sürümü için bkz: 290576 .

Bu makalenin Microsoft Office 2000 ve Microsoft Office 97 sürümü için, bkz: 218861 .

Önemli Bu makale, kayıt defterini değiştirmeyle ilgili bilgiler içermektedir. Kayıt defterini değiştirmeden önce yedeklemeyi unutmayın. Sorun oluşması durumunda kayıt defterini nasıl geri yükleyeceğinizi bildiğinizden emin olun. Kayıt defterini yedekleme, geri yükleme ve değiştirme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
256986 Microsoft Windows Kayıt Defteri'nin Açıklaması

™zet

Önerilmese de, tek bir bilgisayara birden çok Microsoft Office sürümü yükleyip kullanabilirsiniz. Örneğin, Microsoft Office 2003 ve Microsoft Office 97 sürümlerini aynı bilgisayara yükleyebilir ve kullanabilirsiniz. Bu makalede, bunu yaptığınızda karşılaşabileceğiniz sorunlar anlatılmakta ve farklı Office sürümlerinin çakışmasını engellemenize yönelik öneriler sunulmaktadır.

Not Microsoft, birden çok Microsoft Office sürümünün bir Terminal Server'da kullanılmasını desteklemez. Terminal Hizmetleri çalıştıran Windows sürümlerinde birden çok Office sürümünün bir arada bulunması desteklenmemektedir. Birden çok Office sürümünü çalıştırmanız gerekiyorsa, Terminal Hizmetleri'ni devre dışı bırakın.

Daha fazla bilgi

Yükleme sırası

Not Bu yükleme sırası, Microsoft FrontPage gibi tek başına Microsoft Office ürünleri için de geçerlidir.

Aynı bilgisayara birden çok Office sürümü yüklemek ve kullanmak isterseniz, ilk olarak en eski sürümü yüklemelisiniz. Örneğin, aynı bilgisayarda Office 97 ve Microsoft Office XP'yi birlikte kullanmak isterseniz, öncelikle Office 97'yi yükleyin. Her Office sürümü için kayıt defteri anahtarlarının, paylaşılan programların, dosya uzantılarının ve diğer ayarların yönetilme biçimi ve her Office sürümünün içerdiği programlar nedeniyle bu adımı izlemelisiniz.

Aşağıdaki tabloda, her Office sürümünü yüklemek için izlemeniz gereken sıra gösterilmektedir.
Office SürümüYükleme Sırası
Office 97Birinci
Office 2000İkinci
Office XPÜçüncü
Office 2003Dördüncü
Önemli Office'in yüklü sürümlerinden birini daha sonra kaldırırsanız, sürümlerin doğru çalışması için Office'in kalan sürümlerini bu sırayla yeniden yüklemeniz gerekebilir.

Bu makalenin sonraki bölümlerinde, Office sürümlerini bu sırayla yüklediğiniz varsayılmaktadır.

Office Bin klasörü konumu \Office11 klasörü olarak değiştiriliyor

Office 2003 yüklediğinizde, Kur için varsayılan klasör \Program Files\Microsoft Office klasörüdür. Ancak, Office Bin klasörü (Office .exe dosyalarının yüklendiği klasör), \Program Files\Microsoft Office\Office11 olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik ilk olarak Office XP'de yapılmış ve aynı bilgisayarda birden çok Office sürümünün yüklü olmasını isteyen kullanıcılara daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlanması amaçlanmıştır. Office Bin klasörü adı değiştirilemez.

Birden çok Outlook sürümü

Microsoft Office Outlook 2003, önceki bir Microsoft Outlook sürümüyle bir arada bulunamaz. Office Outlook 2003 yüklemeyi seçerseniz, Kur programı, önceki bir sürümü korumanıza izin vermez. Microsoft Outlook 2002, Microsoft Outlook 2000 veya Microsoft Outlook 98 sürümleri, Önceki Sürümler Kaldırılıyor iletişim kutusundaki Bu programları koru onay kutusu tıklatılıp işaretlenmiş olsa bile kaldırılır.

Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

826319 Office 2003'ü yüklemeye çalıştığınızda, kurulum işlemi sırasında Office'in önceki sürümleri kaldırılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Office Kısayol Çubuğu'nu kullanma

Office 2003'te, Office Kısayol Çubuğu yoktur; ancak, aynı bilgisayara önceki Office sürümleri yüklendiğinde, Office Kısayol Çubuğu da önceki Office sürümleriyle birlikte yüklenir.

Önceki Office sürümleri Office 2003 ile birlikte yüklendiğinde, kısayol çubukları ayrı ayrı başlatılabilir, ama aynı anda başlatılamaz ve her birinin kendi özel araç çubukları ve düğmeleri olabilir. Bu araç çubukları ve düğmeler, iki Office Kısayol Çubuğu'nda paylaşılamaz.

Başlat menüsü kısayolları

Office 97, Office 2000 ve Office XP, Başlat menüsünden programları başlatmak için aynı kısayol adlarını kullanır. Office 2003 kısayolları, Başlat menüsündeki Office alt klasörüne artık otomatik olarak yüklenmektedir. Yeni Office 2003 kısayollarına sürüm atanır. Ancak, karışıklığı önlemek amacıyla, Microsoft önceki ürünlerin tüm kısayollarına sürüm numarasını eklemenizi önerir. Örneğin, Office 2003'ü yüklemeden önce, Microsoft Access'i işaret eden kısayolu Microsoft Access 97 olarak yeniden adlandırın. Office 97 kısayollarını, Başlat menüsünde farklı bir alt klasöre de taşıyabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

292584 Office XP Kur programı önceki Office sürümlerinin Başlat menüsü öğelerinin üzerine yazıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)


Office XP veya Office 2000 kısayollarını el ile taşır ve ürünü yeniden yükler veya kısayolları onarırsanız, kısayollar Başlat menüsünün Programlar menüsünde yeniden oluşturulur.

Not Office 2003, Office XP veya Office 2000 Kur'u, Microsoft Office 2003 Resource Kit'te bulunan Özel Kurulum Sihirbazı'nı kullanarak, kısayolları Başlat menüsünde başka bir konuma yükleyecek biçimde özelleştirebilirsiniz.

Microsoft Office 2003 Resource Kit hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Microsoft Office Ciltçi

Aynı bilgisayara Office 97 ile birlikte Office 2000 de yüklenirse, Office Ciltçi'nin Bölüm Ekle iletişim kutusu, Office 2000'e kadar olan en son yüklenen Office sürümünün belge türlerini görüntüler. Sonuç olarak, ciltçi dosyasına bir bölüm eklediğinizde, Office 2000 belge türü kullanılır. Bu davranış, bir Ciltçi dosyasını önceki Office sürümlerini çalıştıran kullanıcılarla paylaşmaya çalıştığınızda sorunlara neden olabilir.

Not Office XP'den başlayarak, Microsoft Office Ciltçi, Microsoft Office'de bulunmamaktadır. Ancak, tüm Office belgelerini bir Ciltçi dosyasından ayıklayan bir yardımcı program bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

281931 Bir Ciltçi dosyasını açtığınızda "Bu dosya, eylemi gerçekleştirmek için ilişkilendirilmiş bir programa sahip değil" hata iletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Microsoft Windows Gezgini'nde bir dosyayı çift tıklatma

Windows Gezgini'nden veya Windows'un son kullanılan belgeler klasöründen bir Office belgesini çift tıklattığınızda, aşağıdaki kurallar geçerlidir:
 • Belgenin oluşturulduğu programın bir sürümü çalışıyorsa, belge bu sürümde açılır.
 • Office 97, Office 2000 veya Office XP ile, belgenin oluşturulduğu programın herhangi bir sürümü çalışmıyorsa, belge, programın son yüklenmiş olduğu sürümünde açılır.
 • Microsoft Access ve Microsoft Word (Windows 95 için Word, Word 97, Word 2000, Word 2002 veya Word 2003) ile, belgenin oluşturulduğu programın herhangi bir sürümü çalışmıyorsa, belge, programın son açılan sürümünde açılır.
 • Belgeleri belirli bir Office sürümünün içerdiği programlarla yeniden ilişkilendirmek için, Office Kur programını çalıştırın ve Yeniden Yükle'yi (97 sürümünde) veya Office'i Onar'ı (Office 2000 veya Office XP için) tıklatın. Bunu yaptığınızda, bu Office sürümünün dosya ilişkileri kaydedilir.
Not Access veya Word kullanıyorsanız, bu işlem bu davranışı düzeltmez.

Office OLE nesnelerini diğer programlara ekleme

Aynı bilgisayara birden çok Office sürümü yükler ve Word belgesi gibi başka bir programa Microsoft Excel çalışma sayfası nesnesi gibi bir Office nesnesi eklerseniz, programın en yeni sürümü kullanılır. Kapsayıcı dosyasını Office 2003 çalıştırmayan kullanıcılarla paylaşırsanız, örneğin Excel çalışma sayfası nesnesi içeren bir Word dosyasını paylaşırsanız, bu durum sorunlara neden olabilir.

Paylaşılan programlar

Office sürümlerini "Yükleme sırası" bölümünde anlatılan sırayla yüklediyseniz, Denklem Düzenleyicisi veya Küçük Resim Galerisi gibi paylaşılan programları kullandığınızda genelde bir sorunla karşılaşmazsınız. Nesne iletişim kutusunun her paylaşılan program için birden fazla girdi görüntüleyebileceğini unutmayın. Bu davranış, paylaşılan programın birden çok sürümünün bilgisayara yüklenmiş olabileceği için oluşur.

Word'ü başlattığınızda "Yüklemeye hazırlanılıyor" iletisi

Bilgisayarınıza birden çok Word sürümü yüklediyseniz, Office Word 2003'ü başlattığınızda, Windows Installer çalışabilir ve Word başlatılmadan önce yüklemeye hazırlanıldığını bildiren bir ileti görüntüler.

Birden çok sürümü ikili önyükleme olarak yükleme hakkında yönergeler için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Yan yana yüklemelerdeki hata veya sorunları onarmak için sorun giderme ipuçları

Uyarı Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni veya başka bir yöntemi kullanarak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu sorunlar, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilir. Microsoft bu sorunların çözülebileceğini garanti etmemektedir. Kayıt defterini değiştirmek kendi sorumluluğunuzdadır.
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna regedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Aşağıdaki kayıt defteri anahtarını bulun ve tıklatın:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnInstall\<Office 2003 Ürününün GUID Değeri>
 3. Anahtar adını kopyala'yı sağ tıklatın.
 4. Bir değişiklik yapmadan Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nden çıkın.
 5. Kopyaladığınız anahtar adını Not Defteri'ne yapıştırın.
 6. Not Defteri'nde <Office 2003 Ürününün GUID Değeri> girdisini tıklatın ve kopyalayın.
 7. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, Msiexec.exe /fm <Office 2003 Ürününün GUID Değeri> yazın ve ENTER tuşuna basın.

  Not Bu komut satırı Microsoft Office 2003 bileşenlerinin ve simgelerinin kaydını onarır. Office 2003 öncesi ürünün sonraki bir onarımı sınanmış ve Office 2003 için ürün kararlılığını koruduğu doğrulanmıştır.
Özellikler

Makale No: 828956 - Son İnceleme: 20 May 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim