Excel'de menüler ve menü çubukları nasıl özelleştirilir

™zet

Bu makalede, Microsoft Excel 2000 ve sonraki sürümlerinde menülerin ve menü çubuklarının nasıl özelleştirileceği açıklanır. Bu makale, Microsoft Excel'de menü çubuklarını, menüleri, komutları, alt menüleri ve kısayol menülerini program aracılığıyla yönetmek ve özelleştirmek için kullanılacak adım adım yönergeler ve kod örnekleri içerir.

BU GÖREVDE

GİRİŞ

Microsoft Excel 2000, Microsoft Excel 2002 ve Microsoft Office Excel 2003'te menü çubuklarını ve menüleri özelleştirme ile ilişkili birçok ortak görevi gerçekleştirmek için Özelleştir iletişim kutusunu kullanın. Daha gelişmiş görevleri gerçekleştirmek veya özel bir program için menü çubuklarını ve menüleri şekillendirmek için, Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kodları oluşturmanız gerekebilir.

Özelleştir iletişim kutusunu kullanma hakkında daha fazla bilgi için, Yardım menüsünde Microsoft Excel Yardımı'nı tıklatın, Office Yardımcısı'na veya Yanıt Sihirbazı'na menü çubuğunu özelleştirme yazın ve sonra da Ara'yı tıklatıp konuyu görüntüleyin.


Bu makale, menü çubuklarını, menüleri, menü öğelerini, alt menüleri ve kısayol menülerini özelleştirmek amacıyla VBA kodu yazma tekniklerini öğrenmenize yardımcı olabilir.

başa dön

Daha fazla bilgi

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla sağlar; örtülü veya açık garanti vermez. Buna satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk zımni garantileri de dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini ve yordamları oluşturmak ve hata ayıklamak amacıyla kullanılan araçları kullanmayı bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri, belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir, ancak gereksinimlerinizi karşılamaya yönelik olarak ek işlevsellik sağlamak veya yordamlar geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler.

Bu makaledeki örnekler

Bu makaledeki örnekler, VBA kodu kullanarak Excel 2000, Excel 2002 ve Excel 2003'te menüleri özelleştirir. Makro örneklerini kullanmak için şu adımları izleyin:
 1. Excel'i başlatın.
 2. Araçlar menüsünde, Makro'nun üzerine gelin ve sonra da Visual Basic Düzenleyicisi'ni tıklatın.
 3. Ekle menüsünde, Modül'ü tıklatın.
 4. Bu makaledeki makro örneklerinden birini yazın veya kopyala ve yapıştır işlemini kullanarak makro örneklerini bir modül sayfasına kopyalayın.
 5. Çalıştır menüsünde, Alt Formu/Kullanıcı Formunu Çalıştır'ı tıklatın.
 6. Makro iletişim kutusu görüntülenirse, makro adını ve sonra da Çalıştır'ı tıklatın.
başa dön

Komut çubukları

Microsoft Office'te araç çubukları, menü çubukları ve kısayol menüleri program aracılığıyla tek bir nesne türü olarak denetlenir: komut çubukları. Aşağıdaki öğelerin tümü, VBA'da CommandBar nesneleriyle gösterilir:
 • Menü çubukları, araç çubukları ve kısayol menüleri.
 • Menü çubuklarındaki ve araç çubuklarındaki menüler.
 • Menülerdeki, alt menülerdeki ve kısayol menülerindeki alt menüler.
Tüm yerleşik menü çubuklarını veya araç çubuklarını değiştirebilir ve VBA kodunuzla birlikte kullanılacak özel araç çubukları, menü çubukları ve kısayol menüleri oluşturup bunları değiştirebilirsiniz. Programınızın özelliklerini, araç çubuklarındaki bağımsız düğmeler veya menülerdeki komut adı grupları olarak gösterebilirsiniz. Araç çubukları gibi menüler de komut çubukları oldukları için, aynı denetim türleri kullanılır.

VBA ve Microsoft Visual Basic'te, düğmeler ve menü öğeleri CommandBarButton nesneleriyle gösterilir. Menüleri ve alt menüleri görüntüleyen açılan denetimler CommandBarPopup nesneleriyle gösterilir. Aşağıdaki örneklerde, "Menu" ve "Submenu" adlı denetimler, sırasıyla bir menüyü ve alt menüyü görüntüleyen açılan denetimlerdir. Hem menü hem de alt menü, kendi denetim kümeleri olan benzersiz CommandBar nesneleridir.

Microsoft Excel'de, menü çubuklarına ve araç çubuklarına, aynı programlanabilen nesne türü olan CommandBar nesnesi olarak başvurulur. CommandBar nesnesindeki denetimler, menülere, menü öğelerine, alt menülere ve kısayol menülerine başvurmak için kullanılır. Type değişkenindeki her denetimle bir sabit değer kullanarak, menü, alt menü veya komut için kullanmak istediğiniz denetimin türünü belirleyebilirsiniz.

başa dön

Denetim sabit değerleri

Aşağıdaki liste, Excel 2003'te belirli bir menü çubuğu denetimi için kullanılacak grafik denetim türünü belirleyen çeşitli denetim sabit değerlerini göstermektedir:
 • MsoControlActiveX*
 • MsoControlAutoCompleteCombo***
 • MsoControlButton
 • MsoControlButtonDropdown
 • MsoControlButtonPopup
 • MsoControlComboBox
 • MsoControlCustom
 • MsoControlDropdown
 • MsoControlEdit
 • MsoControlExpandingGrid
 • MsoControlGauge
 • MsoControlGenericDropdown
 • MsoControlGraphicCombo
 • MsoControlGraphicDropdown
 • MsoControlGraphicPopup
 • MsoControlGrid
 • MsoControlLabel
 • MsoControlLabelEx***
 • MsoControlOCXDropDown
 • MsoControlPane **
 • MsoControlPopup
 • MsoControlSpinner***
 • MsoControlSplitButtonMRUPopup
 • MsoControlSplitButtonPopup
 • MsoControlSplitDropdown
 • MsoControlSplitExpandingGrid
 • MsoControlWorkPane**
*=Microsoft Excel 2000'de yeni
**= Microsoft Excel 2002'de yeni
***=Microsoft Office Excel 2003'te yeni

başa dön

Menü çubukları

Menü çubuğu, bir tür komut çubuğudur. Menü çubuğu, menüleri, menü öğelerini ve alt menüleri eklediğiniz nesne türüdür.

Excel'de menü çubuklarını ve menü öğelerini yönetme hakkında daha fazla bilgi için şu adımları izleyin:
 1. Microsoft Visual Basic Düzenleyicisi'ni başlatın.
 2. Yardım menüsünde, Microsoft Visual Basic Yardımı'nı tıklatın.
 3. Office Yardımcısı veya Yanıt Sihirbazı kutusuna Menü çubukları yazın ve Ara'yı tıklatın.
 4. Excel 2003 ve Excel 2002'de, Menü Çubuklarını ve Menü Öğelerini Eklemek ve Yönetmek konusunu tıklatın. Excel 2000'de, Menüler ve araç çubukları hakkında konusunu tıklatın.
Çalışma zamanında, menü çubuğunda ve bu menü çubuğundaki denetimlerde değişiklikler yapabilirsiniz. Menü çubuğunda yaptığınız değişiklikler, menü çubuğunun görünümünü veya konumunu etkileyebilir. Denetimlerde yapacağınız değişiklikler, denetim türüne bağlı olarak değişebilir. Aşağıdaki tabloda, bir denetimin durumunu, eylemini veya içeriğini değiştirmek için yaygın olarak kullanılan özellikler listelenir:
Özellik veya yöntemAmaç
AddCommandBars nesne topluluğunun Add yöntemini kullanarak ve Menubar değişkeni için TRUE değerini belirleyerek bir menü çubuğu ekler.
EnabledEnabled özelliği TRUE olarak ayarlanmışsa, kullanıcı, Visual Basic kodunu kullanarak menü çubuğunu görünür yapabilir. Enabled özelliği FALSE olarak ayarlanmışsa, kullanıcı, menü çubuğunu görünür yapamaz. Ancak menü çubuğu, kullanılabilen komut çubukları listesinde görünür.
ProtectionMenü çubuğunu belirli kullanıcı eylemlerine karşı koruyabilmenizi sağlar.
PositionYeni menü çubuğunun program penceresine göre konumunu belirtir. Menü çubuğunun program penceresine göre konumu, aşağıdaki MsoBarPosition sabit değer özelliklerinden biri olabilir: msoBarLeft, msoBarTop, msoBarRight, msoBarBottom, msoBarFloating, msoBarPopup (kısayol menüleri oluşturmak için kullanılır) veya msoBarMenuBar (yalnızca Apple Macintosh ile kullanılır).
VisibleDenetimin görünür olup olmadığını belirtir.

başa dön

Komut çubuğu denetiminin kimliğini döndürme

Aşağıdaki kod örneği, etkin menü çubuğunun kimliğini döndürür:
Sub Id_Control ()
Dim myId as Object
set myId = CommandBars("Çalışma Sayfası Menü Çubuğu").Controls("Araçlar")
MsgBox myId.Caption & Chr(13) & MyId.Id
End Sub

başa dön

Etkin menü çubuğunun adını belirleme

Aşağıdaki kod örneği, etkin menü çubuğunun adını döndürür:
Sub MenuBars_GetName()
MsgBox CommandBars.ActiveMenuBar.Name
End Sub

başa dön

Etkin durumu kaydetme (yerleşik veya özelleştirilmiş menü çubukları için)

OriginalMenuBar değişkenini bir ortak değişken olarak bildirip, bir alt yordam tarafından Auto_Close gibi başka bir alt yordamda kullanılabilmesini sağlayabilirsiniz. Değişkeni bu şekilde bildirip kullanmak, kullanıcının önceki menü çubuğunu özgün durumuna sıfırlar. Aşağıdaki makro örneği, menü çubuğunu sıfırlar:
Public OriginalMenuBar as Object

Sub MenuBars_Capture()
Set OriginalMenuBar = CommandBars.ActiveMenuBar
End Sub

başa dön

Özel bir komut çubuğu oluşturma

Aşağıdaki kod örneği, Komut Çubuğum adlı özel bir komut çubuğu oluşturur:
Sub MenuBar_Create() Application.CommandBars.Add Name:="Komut Çubuğum" End Sub

Temporary:=True değişkenini kullanarak, özel bir komut çubuğu oluşturabilirsiniz. Temporary:=True değişkeni, Excel'den çıkarken komut çubuklarının otomatik olarak sıfırlanmasına olanak verir. Aşağıdaki kod, Temporary:=True değişkenini kullanarak özel bir komut çubuğu oluşturur:
Sub MenuBar_Create()
Application.CommandBars.Add Name:="Komut Çubuğum", Temporary:=True
End Sub
başa dön

Özel bir komut çubuğunu görüntüleme

Aşağıdaki örnek, Özel Çubuğum adlı özel bir menü çubuğu oluşturup görüntüler ve sonra da yerleşik menü çubuğunun yerine kullanır:
Sub MenuBar_Show()
Dim myNewBar As Object
Set myNewBar = CommandBars.Add(Name:="Özel1", Position:=msoBarFloating)
' Özel menü çubuğunuzu görünür yapmadan önce etkinleştirmelisiniz.
' Menü çubuğunu etkinleştirmek, onu Özelleştir iletişim kutusundaki
' kullanılabilen menü çubukları listesine ekler.
' Menü çubuğu özelliğini True olarak ayarlamak, yerleşik menü çubuğunu değiştirir.
myNewBar.Enabled = True
myNewBar.Visible = True
End Sub

başa dön

Özel bir komut çubuğunu silme

Aşağıdaki kod örneği, Özel 1 adlı özel menü çubuğunu siler:
Sub MenuBar_Delete()
CommandBars("Özel1").Delete
End Sub

başa dön

Komut çubuğunu gizleme

Aşağıdaki kod örneği, yerleşik Grafik menü çubuğunu kullanılabilen menü çubukları listesinden kaldırır:
Sub MenuBar_Display()
CommandBars("Grafik").Enabled = False
End Sub

başa dön

Komut çubuğunu görüntüleme

Aşağıdaki kod örneği, yerleşik Grafik menü çubuğunu kullanılabilen menü çubukları listesinde görüntüler.
Sub MenuBar_Display()
CommandBars("Grafik").Enabled = True
End Sub

başa dön

Yerleşik bir komut çubuğunu geri yükleme

Menü çubuğunu geri yüklemek, varsayılan denetimleri (menüler ve menü öğeleri için) sıfırlar. Aşağıdaki kod örneği, yerleşik Grafik menü çubuğunu geri yükler:
Sub MenuBar_Restore()
CommandBars("Grafik").Reset
End Sub
Not Yalnızca yerleşik menü çubuklarını sıfırlayabilirsiniz. Özel bir menü çubuğunu sıfırlayamazsınız.

başa dön

Menüler

Menü çubuğunu geri yüklemek, varsayılan denetimleri (menüler ve menü öğeleri için) sıfırlar. Aşağıdaki kod örneği, yerleşik Grafik menü çubuğunu geri yükler:
Sub MenuBar_Restore()
CommandBars("Grafik").Reset
End Sub
Not Yalnızca yerleşik menü çubuklarını sıfırlayabilirsiniz. Özel bir menü çubuğunu sıfırlayamazsınız.

başa dön

Komut çubuğuna özel bir menü denetimi ekleme

Aşağıdaki kod örneği, Çalışma Sayfası menü çubuğuna program aracılığıyla eklediğiniz bir menünün adını ekler. Örneğin, bu kod, Çalışma Sayfası menü çubuğuna Yeni Menü menü adını ekler.

Not Bu menüye dilediğiniz adı verebilirsiniz.
Sub Menu_Create()
Dim myMnu As Object
Set myMnu = CommandBars("Çalışma sayfası menü çubuğu").Controls. _
Add(Type:=msoControlPopup, before:=3)
With myMnu
' "&", bir kısayol tuş ataması (bu örnekte, Alt+M) belirtir.
.Caption = "Yeni &Menü"
End With
End Sub

başa dön

Komut çubuğunda bir menü denetimini devre dışı bırakma

Devre dışı bırakılan bir menü denetimi, soluk olarak görünür ve bir komut çubuğunda kullanılamaz. Aşağıdaki örnek, Yeni Menü menüsünü devre dışı bırakır:
Sub Menu_Disable()
CommandBars("Çalışma sayfası menü çubuğu").Controls("Yeni &Menü").Enabled = False
End Sub

başa dön

Komut çubuğundaki bir menü denetimini etkinleştirme

Aşağıdaki kod örneği, "Komut çubuğunda bir menü denetimini devre dışı bırakma" bölümünde devre dışı bıraktığınız Yeni Menü menüsünü etkinleştirir:
Sub Menu_Disable()
CommandBars("Çalışma sayfası menü çubuğu").Controls("Yeni &Menü").Enabled = True
End Sub

başa dön

Komut çubuğundaki bir menü denetimini silme

Aşağıdaki kod örneği, "Komut çubuğuna özel bir menü denetimi ekleme" bölümünde Çalışma Sayfası menü çubuğunda oluşturduğunuz Yeni Menü menüsünü siler:
Sub Menu_Delete()
CommandBars("Çalışma sayfası menü çubuğu").Controls("Yeni &Menü").Delete
End Sub

başa dön

Komut çubuğundaki bir menü denetimini geri yükleme

Aşağıdaki kod örneği, Çalışma Sayfası menüsündeki yerleşik Grafik menü çubuğunu geri yükler:

Sub Menu_Restore()
Dim myMnu As Object
Set myMnu = CommandBars("Grafik")
myMnu.Reset
End Sub

başa dön

Komutlar

Bir komutta yapabileceğiniz değişiklikler, denetim türüne bağlı olarak değişir. Genelde, düğmeler etkinleştirilmiş veya gizlidir. Düzen kutuları, açılan liste kutuları ve açılan kutuları, listeye öğe ekleyebileceğiniz veya listeden öğe silebileceğiniz için daha kullanışlıdır. Ayrıca, gerçekleştirilen eylemi, listeden seçtiğiniz öğelerin değerine bakarak belirleyebilirsiniz. Denetimlerin eylemini bir yerleşik veya özel bir işleve değiştirebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, bir denetimin yaygın olarak kullanılan özellikleri ve denetimin durumunu, eylemini veya içeriğini değiştirme yöntemleri listelenir:
Özellik veya yöntemAmaç
AddKomut çubuğuna bir komut ekler.
AddItemAçılan liste kutusunun veya açılan kutunun açılan liste bölümüne bir öğe ekler.
StyleDüğmede bir simge veya açıklama görüntüleneceğini belirtir.
OnActionDenetimin değeri kullanıcı tarafından değiştirildiğinde çalıştırılacak yordamı belirtir.
VisibleDenetimin görünür olup olmadığını belirtir.

Excel 2003 ve Excel 2002'deki menüler hakkında daha fazla bilgi için şu adımları izleyin:
 1. Visual Basic Komut Dosyası Düzenleyicisi'ni başlatın.
 2. Yardım menüsünde, Microsoft Visual Basic Yardımı'nı tıklatın.
 3. Yardım Ara kutusuna menüler yazın ve ENTER tuşuna basın.
 4. Menü Çubuklarını ve Menü Öğelerini Eklemek ve Yönetmek (Office) konusunu tıklatın.

başa dön

Menü denetimine bir ayırıcı çubuğu ekleme

Aşağıdaki kod örneği, Ekle menüsündeki Çalışm Sayfası komutunun öncesine bir ayırıcı çubuk ekler:
Sub menuItem_AddSeparator()
CommandBars("Çalışma sayfası menü çubuğu").Controls("Ekle") _
.Controls("Çalışma Sayfası").BeginGroup = True
End Sub
Not Bir ayırıcı çubuğunu kaldırmak için, BeginGroup özelliğini False olarak ayarlayın.

başa dön

Menüde özel bir komut denetimi oluşturma

Aşağıdaki kod örneği, Çalışma Sayfası menü çubuğunun Araçlar menüsünde Özel1 adlı yeni bir komut oluşturur ve Özel1 komutunu tıklattığınızda Özel1_Kodu makrosunu çalıştırır:
Sub menuItem_Create()
With CommandBars("Çalışma sayfası menü çubuğu").Controls("Araçlar")
.Controls.Add(Type:=msoControlButton, Before:=1).Caption = "Özel1"
.Controls("Özel1").OnAction = "Özel1_Kodu"
End With
End Sub

başa dön

Komut denetiminin yanına bir onay işareti koyma

Aşağıdaki kor örneği, Özel1 komutu seçili değilse komutun yanına bir onay işareti koyar ve Özel1 komutu seçiliyse onay işaretini kaldırır:
Sub menuItem_checkMark()
Dim myPopup as Object

Set myPopup = CommandBars("Çalışma sayfası menü çubuğu").Controls("Araçlar")
If myPopup.Controls("Özel1").State = msoButtonDown Then
' Menü öğesinin yanındaki onay işaretini kaldırın.
myPopup.Controls("Özel1").State = msoButtonUp
MsgBox "Özel1 artık seçili değildir"
Else
' Menü öğesinin yanına onay işareti ekleyin.
myPopup.Controls("Özel1").State = msoButtonDown
MsgBox "Özel1 artık seçilidir"
End If
End Sub

başa dön

Komut çubuğundaki bir komut denetimini devre dışı bırakma

Aşağıdaki kod örneği, "Menüde özel bir komut denetimi oluşturma" bölümünde Araçlar menüsünde oluşturduğunuz Özel1 komutunu devre dışı bırakır:
Sub MenuItem_Disable()
Dim myCmd as Object
Set myCmd = CommandBars("Çalışma sayfası menü çubuğu").Controls("Araçlar")
myCmd.Controls("Özel1").Enabled = False
End Sub

başa dön

Komut çubuğundaki bir komut denetimini etkinleştirme

Aşağıdaki kod örneği, "Komut çubuğundaki bir komut denetimini devre dışı bırakma" bölümünde devre dışı bıraktığınız Özel1 komutunu etkinleştirir:
Sub MenuItem_Enable()
Dim myCmd as Object
Set myCmd = CommandBars("Çalışma sayfası menü çubuğu").Controls("Araçlar")
myCmd.Controls("Özel1").Enabled = True
End Sub

başa dön

Menüdeki bir komut denetimini silme

Aşağıdaki örnek, Dosya menüsündeki Kaydet komutunu siler:
Sub menuItem_Delete()
Dim myCmd As Object
Set myCmd = CommandBars("Çalışma sayfası menü çubuğu").Controls("Dosya")
myCmd.Controls("Kaydet").Delete
End Sub

başa dön

Menüdeki yerleşik bir komut denetimini geri yükleme

Menüdeki bir komut denetimini geri yüklemek için, denetimin kimlik numarasını (ID) bilmelisiniz. Kimlik numarasını belirlemek için, "Komut çubuğu denetiminin kimliğini döndürme" bölümüne bakın. Aşağıdaki örnek, "Menüdeki bir komut denetimini silme" bölümünde sildiğiniz Kaydet komutunu siler ve sonra yeniden yükler:
Sub menuItem_Restore()
Dim myCmd As Object
Set myCmd = CommandBars("Çalışma sayfası menü çubuğu").Controls("Dosya")
' Kimlik numarası olarak 3, Kaydet adlı menü öğesi denetimine başvurur.
myCmd.Controls.Add Type:=msoControlButton, ID:=3, Before:=5
End Sub

başa dön

Alt menüler

Alt menüler, bir komutu tıklattığınızda ana menünün yanında görünür. Alt menü denetimi olan bir komutun adının sağ ucunda siyah renkli küçük bir ok vardır.

başa dön

Alt menü ekleme

Aşağıdaki kod örneği, Çalışma Sayfası menü çubuğundaki Araçlar menüsüne YeniAltMenü adlı yeni bir alt menü ekler:
Sub SubMenu_Create()
Dim newSub as Object
Set newSub = CommandBars("Çalışma sayfası menü çubuğu").Controls("Araçlar")
With newSub
.Controls.Add(Type:=msoControlPopup, Before:=1).Caption="YeniAltMenü"
End With
End Sub

başa dön

Alt menüye bir komut ekleme

Aşağıdaki kod örneği, YeniAltMenü alt menüsüne AltÖğe1 adlı yeni bir komut ekler ve AltÖğe1 komutunu tıklattığınızda AltÖğe1_Kodu makrosunu çalıştırır:
Sub SubMenu_AddItem()
Dim newSubItem as Object
Set newSubItem = CommandBars("Çalışma sayfası menü çubuğu") _
.Controls("Araçlar").Controls("YeniAltMenü")
With newSubItem
.Controls.Add(Type:=msoControlButton, Before:=1).Caption = "AltÖğe1"
.Controls("AltÖğe1").OnAction = "AltÖğe1_Kodu"
End With
End Sub

başa dön

Alt menüdeki bir komut denetimini devre dışı bırakma

Aşağıdaki kod örneği, "Alt menüye bir komut ekleme" bölümünde oluşturduğunuz AltÖğe komutunu devre dışı bırakır:
Sub SubMenu_DisableItem()
CommandBars("Çalışma sayfası menü çubuğu").Controls("Araçlar") _
.Controls("YeniAltMenü").Controls("AltÖğe1").Enabled = False
End Sub


Aşağıdaki örnek, aynı AltÖğe komutunu etkinleştirir:
Sub SubMenu_DisableItem()
CommandBars("Çalışma sayfası menü çubuğu").Controls("Araçlar") _
.Controls("YeniAltMenü").Controls("AltÖğe1").Enabled = True
End Sub

başa dön

Alt menüdeki bir komutu silme

Aşağıdaki kod örneği, "Alt menüye bir komut ekleme" bölümünde YeniAltMenü alt menüsünde oluşturduğunuz AltÖğe1 komutunu siler:
Sub SubMenu_DeleteItem()
CommandBars("Çalışma sayfası menü çubuğu").Controls("Araçlar") _
.Controls("YeniAltMenü").Controls("AltÖğe1").Delete
End Sub

başa dön

Alt menü denetimini devre dışı bırakma

Aşağıdaki kod örneği, "Alt menü ekleme" bölümünde Araçlar menüsünde oluşturduğunuz YeniAltMenü alt menüsünü devre dışı bırakır:
Sub SubMenu_DisableSub()
CommandBars("Çalışma sayfası menü çubuğu").Controls("Araçlar") _
.Controls("YeniAltMenü").Enabled = False
End Sub
Not Devre dışı bırakılan denetimi etkinleştirmek için, Enabled özelliğini True olarak ayarlayın.

başa dön

Alt menü denetimini silme

Aşağıdaki kod örneği, "Alt menü ekleme" bölümünde Araçlar menüsünde oluşturduğunuz YeniAltMenü adlı alt menüyü siler:
Sub SubMenu_DeleteSub()
CommandBars("Çalışma sayfası menü çubuğu").Controls("Araçlar") _
.Controls("YeniAltÖğe").Delete
End Sub

başa dön

Kısayol menü çubukları

Kısayol menüsü, kullanıcı bir nesneyi sağ tıklattığında görüntülenen bir yüzen komut çubuğudur. Kısayol menü çubuğu, bir komut çubuğundakiyle aynı denetim türlerini içerebilir ve denetimler, bir komut çubuğundaki denetimler gibi davranır. Çoğu programda, kısayol menülerini programın arabiriminden oluşturamaz veya değiştiremezsiniz. Bu nedenle, kısayol menülerinizi çalışma zamanında oluşturmanız ve değiştirmeniz gerekir.

Excel 2002 ve Excel 2003'teki kısayol menüleri hakkında daha fazla bilgi için şu adımları izleyin:
 1. Visual Basic Komut Dosyası Düzenleyicisi'ni başlatın.
 2. Yardım menüsünde, Microsoft Visual Basic Yardımı'nı tıklatın.
 3. Yardım Ara kutusuna kısayol yazın ve ENTER tuşuna basın.
 4. Kısayol Menülerini Ekleme ve Görüntüleme konusunu tıklatın.
başa dön

Yeni bir kısayol menü çubuğu oluşturma

Aşağıdaki kod örneği, KısayolÇubuğum adlı yeni bir kısayol menü çubuğu oluşturur:
Sub Shortcut_Create()
Dim myShtCtBar as Object
Set myShtCtBar = CommandBars.Add(Name:="KısayolÇubuğum", _
Position:=msoBarPopup)
‘ Bu, kısayol menü çubuğunu görüntüler.
‘ 200, 200 ekran konumunu x ve y koordinatları şeklinde piksel olarak gösterir.
myShtCtBar.ShowPopup 200,200
End Sub

Not Kısayol menü çubuğu, eklenmiş bir denetim (menü öğeleri veya alt menüler) olmadığı için boş görünür.

başa dön

Kısayol menüleri

Kısayol menü çubukları, farenin sağ düğmesini kullanarak belirli bir Excel nesnesini tıklattığınızda görünür. Excel, çeşitli menülerin kullanılabildiği çok sayıda kısayol menü çubuğu içerir. Özel kısayol menü çubukları da oluşturabilir ve yerleşik menü çubuklarını özelleştirebilirsiniz.

başa dön

Kısayol menü çubuğunda bir komut oluşturma

Aşağıdaki kod örneği, KısayolÇubuğum kısayol menü çubuğunda Öğe1 adlı yeni bir menü komutu oluşturur ve Öğe1 komutunu tıklattığınızda Öğe1_Kodu makrosunu çalıştırır:
Sub Shortcut_AddItem()
Dim myBar as Object
Set myBar = CommandBars("KısayolÇubuğum")
With myBar
.Controls.Add (Type:=msoControlButton, before:=1).Caption = "Öğe1"
.Controls("Öğe1").OnAction = "Öğe1_Kodu"
End With
myBar.ShowPopup 200,200
End Sub

başa dön

Kısayol menü çubuğundaki bir komut denetimini devre dışı bırakma

Aşağıdaki kod örneği, "Kısayol menü çubuğunda bir komut oluşturma" bölümünde oluşturduğunuz Öğe1 komutunu devre dışı bırakır:
Sub Shortcut_DisableItem()
Set myBar = CommandBars("KısayolÇubuğum")
myBar.Controls("Öğe1").Enabled = False
myBar.ShowPopup 200,200
End Sub
Not Devre dışı bırakılan öğeyi etkinleştirmek için, Enabled özelliğini True olarak ayarlayın.

başa dön

Kısayol menü çubuğundaki bir komutu silme

Aşağıdaki kod örneği, KısayolÇubuğum kısayol menü çubuğundaki Öğe1 adlı menü komutunu siler:
Sub Shortcut_DeleteItem()
Set myBar = CommandBars("KısayolÇubuğum")
myBar.Controls("Öğe1").Delete
myBar.ShowPopup 200,200
End Sub

başa dön

Kısayol menü çubuğunu silme

Kısayol menü çubuğunu silmek, tüm öğeleri kaldırır. Silinmiş bir özel menü çubuğunu geri yükleyemezsiniz. Geri yüklemek için, özel menü çubuğunu, tüm menü öğelerini ve alt menüleri yeniden oluşturmalısınız.

Aşağıdaki kod örneği, "Kısayol menü çubuğunda bir komut oluşturma" bölümünde oluşturduğunuz KısayolÇubuğum adlı kısayol menü çubuğunu siler:
Sub Shortcut_DeleteShortCutBar()
CommandBars("KısayolÇubuğum").Delete
End Sub

başa dön

Yerleşik bir kısayol menü çubuğundaki bir komutu geri yükleme

Aşağıdaki kod örneği, çalışma sayfasındaki Hücre kısayol menü çubuğunun varsayılan komutlarını geri yükler:
Sub Shortcut_RestoreItem()
CommandBars("Hücre").Reset
End Sub

başa dön

Kısayol menülerindeki alt menüler

Kısayol menü çubuklarında alt menüler oluşturabilirsiniz. Alt menüler, bir komut denetimini tıklattığınızda ana menünün yanında görünür. Alt menü denetimi olan bir komutun adının sağında siyah renkli küçük bir ok vardır.

başa dön

Kısayol menü çubuğunda yeni bir alt menü oluşturma

Aşağıdaki kod örneği, çalışma sayfasındaki Hücre kısayol menüsüne YeniAltMenü adlı yeni bir alt menü ekler:

Sub ShortcutSub_Create()
CommandBars("Hücre").Controls.Add(Type:=msoControlPopup, before:=1) _
.Caption = "YeniAltMenü"
' Bu, kısayol menü çubuğunu görüntüler.
‘ 200, 200 ekran konumunu x ve y koordinatları şeklinde piksel olarak gösterir.
CommandBars("Hücre").ShowPopup 200, 200
End Sub
Not Alt menü, eklenmiş bir menü öğesi olmadığı için boştur.

başa dön

Kısayol menü çubuğunda bulunan bir alt menüde bir komut denetimi oluşturma

Aşağıdaki makro, Hücre kısayol menüsünde oluşturduğunuz YeniAltMenü adlı alt menüye AltÖğe1 komutunu ekler ve AltÖğe1 komutunu tıklattığınızda AltÖğe1_Kodu makrosunu çalıştırır:
Sub ShortcutSub_AddItem()
Dim newSubItem as Object
Set newSubItem = CommandBars("Hücre").Controls("YeniAltMenü”)
With newSubItem
.Controls.Add(Type:=msoControlButton, before:=1).Caption = "AltÖğe1"
' Bu, AltÖğe1 tıklatıldığında AltÖğe1_Kodu makrosunu çalıştırır.
.Controls("AltÖğe1").OnAction = "AltÖğe1_Kodu"
End With
' Bu, Hücre kısayol menü çubuğunu görüntüler.
' 200, 200 ekran konumunu x ve y koordinatları şeklinde piksel olarak gösterir
CommandBars("Hücre").ShowPopup 200, 200
End Sub

başa dön

Kısayol menüsündeki bir alt menü öğesi denetimini devre dışı bırakma

Aşağıdaki kod örneği, YeniAltMenü adlı alt menüdeki AltÖğe1 komutunu devre dışı bırakır:
Sub ShortcutSub_DisableItem()
CommandBars("Hücre").Controls("YeniAltMenü") _
.Controls("AltÖğe1").Enabled = False
' Bu, Hücre kısayol menü çubuğunu görüntüler.
‘ 200, 200 ekran konumunu x ve y koordinatları şeklinde piksel olarak gösterir.
CommandBars("Hücre").ShowPopup 200, 200
End Sub
Not Devre dışı bırakılan öğeyi etkinleştirmek için, Enabled özelliğini True olarak ayarlayın.

başa dön

Kısayol menüsündeki bir alt menü öğesi denetimini silme

Aşağıdaki kod örneği, YeniAltMenü adlı alt menüdeki AltÖğe1 komutunu siler:
Sub ShortcutSub_DeleteItem()
CommandBars("Hücre").Controls("YeniAltMenü").Controls("AltÖğe1").Delete
' Bu, Hücre kısayol menü çubuğunu görüntüler.
‘ 200, 200 ekran konumunu x ve y koordinatları şeklinde piksel olarak gösterir.
CommandBars("Hücre").ShowPopup 200, 200
End Sub

başa dön

Kısayol menüsündeki bir alt menü denetimini devre dışı bırakma

Aşağıdaki kod örneği, Hücre kısayol menü çubuğunda oluşturduğunuz YeniAltMenü adlı alt menüyü devre dışı bırakır:
Sub ShortcutSub_DisableSub()
CommandBars("Hücre").Controls("eniAltMenü").Enabled = False
' Bu, Hücre kısayol menü çubuğunu görüntüler.
‘ 200, 200 ekran konumunu x ve y koordinatları şeklinde piksel olarak gösterir.
CommandBars("Hücre").ShowPopup 200, 200
End Sub
Not Devre dışı bırakılan öğeyi etkinleştirmek için, Enabled özelliğini True olarak ayarlayın.

başa dön

Kısayol menüsündeki bir alt menü denetimini silme

Aşağıdaki kod örneği, Hücre kısayol menü çubuğunda oluşturduğunuz YeniAltMenü adlı alt menüyü siler:
Sub ShortcutSub_DeleteSub()
CommandBars("Hücre").Controls("YeniAltMenü").Delete
' Bu, Hücre kısayol menü çubuğunu görüntüler.
‘ 200, 200 ekran konumunu x ve y koordinatları şeklinde piksel olarak gösterir.
CommandBars("Hücre").ShowPopup 200, 200
End Sub

başa dön

Daha fazla bilgi bulma

Aşağıdaki kaynakları, Excel'deki menüleri ve menü çubuklarını özelleştirme ile ilgili daha fazla bilgi bulmak için kullanabilirsiniz.

başa dön

Nesne Tarayıcısı

Nesne Tarayıcısı, belirli bir komutla ilgili tüm özelliklerin ve yöntemlerin tam bir listesini içerir. Bu bilgileri bulmak için, Visual Basic Düzenleyicisi'ne geçin (ALT+F11 tuşlarına basın), Görünüm menüsünde Nesne Tarayıcısı'nı tıklatın (veya F2 tuşuna basın), denetimin adını Ara kutusuna yazıp ENTER tuşuna basın veya Ara'yı tıklatın.

başa dön

Microsoft Bilgi Bankası

Microsoft Bilgi Bankası, Microsoft Ürün Destek Hizmetleri destek uzmanları için başlıca Microsoft ürün bilgileri kaynağıdır. Microsoft Bilgi Bankası'nı Microsoft müşterileri de kullanabilir. Bu kapsamlı veritabanı, Microsoft ürünleri hakkında teknik bilgi, belgelenen düzeltme listeleri, belgelendirme hataları ve teknik destek konusunda sık sorulan sorulara yanıtlar bulunan ayrıntılı makaleler içerir.

Microsoft Bilgi Bankası'na bağlanmak için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin ve sayfada görüntülenen yönergeleri izleyin: başa dön
Özellikler

Makale No: 830502 - Son İnceleme: 30 Oca 2006 - Düzeltme: 1

Geri bildirim