Windows Server 2003 çalışan bir terminal sunucusunda bağlantı sayısı nasıl sınırlanır

™zet

Bu makalede, Uzaktan Yönetim Modu'yla uzaktan veya konsoldan bir Microsoft Windows Server 2003 terminal sunucusuna aynı anda tek bir kullanıcının bağlanabilmesinin nasıl sağlanacağı açıklanır. Uzaktan Yönetim modundaki bir Windows Server 2003 terminal sunucusuyla, varsayılan olarak iki uzak oturum ve bir konsol oturumu olmak üzere toplam üç etkin oturum olabilir.

başa dön

Terminal sunucusunda uzak oturum sayısını sınırlama

  1. Terminal Hizmetleri Yapılandırma Aracı'nı açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve sonra da Terminal Hizmetleri Yapılandırması'nı tıklatın.
  2. Konsol ağacında Bağlantılar'ı tıklatın.
  3. Sağ bölmede, RDP-Tcp'yi sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.
  4. Ağ Bağdaştırıcısı sekmesinde, En fazla bağlantı açılır listesinden 1 değerini seçin.
  5. İzinler sekmesinde Ekle'yi tıklatın, Seçilecek nesne adlarını girin (örnekler) kutusuna Herkes yazın, Adları Denetle'yi tıklatın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
  6. Grup ya da kullanıcı adları alanında, Herkes grubunu tıklatarak seçin.
  7. Herkes İzinleri alanında, Konuk Erişim iznini reddetmek üzere Reddet onay kutusunu tıklatarak seçin ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

    Not Bu ayar, 0 oturumu olarak bilinen ve yalnızca konsoldan gerçekleştirilebilen tek bir uzak bağlantıya izin verir. Windows XP veya Windows Server 2003 tabanlı bir bilgisayarda sunucuya bir Uzak Masaüstü bağlantısı gerçekleştirmek için, mstsc.exe /console komutunu kullanarak terminal sunucusunun konsol oturumuna bağlanın.
başa dön

Referanslar

Windows Server 2003'teki Terminal Server özelliği hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitelerini ziyaret edin:başa dön
Özellikler

Makale No: 830581 - Son İnceleme: 19 Oca 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim