Bazı iletişim kutuları boş

Belirtiler

Aşağıdaki belirtilerden biriyle karşılaşabilirsiniz:
 • Aşağıdaki iletişim kutularından birini görüntülemeyi denediğinizde, iletişim kutusu boş veya kısmen boş görünebilir:
  • Arama Yardımcısı
  • Kullanıcı Hesapları
  • Windows Update
  • Yardım ve Destek
  • Sistemi Geri Yükleme
 • Microsoft Windows Media Player'ı başlatmayı denediğinizde "Bir iç uygulama hatası oluştu" hata iletisini (veya bir benzerini) alabilirsiniz.
 • Internet Explorer yazdıramayabilir. Dosya'yı ve ardından Yazdır'ı tıklattığınızda, Yazdır iletişim kutusu görüntülenmez. Yazdırma önizlemesi boştur.

Neden

Jscript kayıt defteri anahtarı ayarlarından biri veya daha fazlası hatalıysa, bu sorunla karşılaşılabilir. Jscript.dll dosyası eksik veya bozulmuş olduğunda da bu sorun oluşabilir.

Çözüm

Bu sorunu gidermek için, aşağıdaki yöntemleri sunuldukları sırayla kullanın:

Yöntem 1: Jscript.dll dosyasını yeniden kaydettirin

 1. Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın.
 2. kutusuna regsvr32 jscript.dll yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 3. Tamam'ı tıklatın.
Dosya beklendiği gibi kaydettirilmezse veya bir hata iletisi alırsanız, sistem dosyası eksik veya bozuk olabilir. Windows XP'de eksik dosyayı ayıklamak için, aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
 2. kutusuna, msconfig yazın ve sonra Tamam'ı tıklatın.
 3. Dosya Genişlet'i tıklatın.
 4. Dosya kutusuna, geri yüklemek istediğiniz dosyanın adını yazın.
 5. Geri yükleme yeri kutusuna, dosyayı geri yüklemek istediğiniz Windows XP .cab dosyasının yolunu yazın veya Windows XP .cab dosyasını bulmak için Gözat'ı tıklatın.

  Not Windows XP .cab dosyaları Windows XP CD'sinde I386 klasörüne depolanmıştır.
 6. Kayıt yeri kutusuna, yeni dosyayı ayıklamak istediğiniz yolu yazın veya istediğiniz klasörü bulmak için Gözat'ı tıklatın.
 7. Genişlet'i tıklatın.
 8. Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın. Bilgisayarınızı yeniden başlatmanız istenirse, Yeniden başlat'ı tıklatın.
Bu makalenin "Belirtiler" bölümünde anlatılan sorunla daha önce karşılaşmış olan bir iletişim kutusunu açın. Sorun yinelenirse, sonraki yönteme geçin.

Yöntem 2: Kayıt defterini düzenleyin

Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Önemli Bu bölüm, yöntem veya görev kayıt defterini nasıl değiştireceğinizin anlatıldığı adımlar içermektedir. Ancak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu nedenle, bu adımları dikkatlice uyguladığınızdan emin olun. Ek koruma için, kayıt defterini değiştirmeden önce yedeklemeyi unutmayın. Bir sorun oluşursa kayıt defterini daha sonra geri yükleyebilirsiniz. Kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
322756 Windows XP'de kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme
 1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
 2. kutusuna regedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 3. Aşağıdaki kayıt defteri anahtarını bulun:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c260-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbb58}\InprocServer32
  (Varsayılan) veri değeri şu değeri içermelidir:
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\JSCRIPT.DLL
  İçermiyorsa, Varsayılan'ı çift tıklatın, Değer verisi kutusuna C:\WINDOWS\SYSTEM32\JSCRIPT.DLL yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 4. ThreadingModel veri değeri şu değeri içermelidir:
  Both
  İçermiyorsa, ThreadingModel'ı çift tıklatın ve ardından Değer verisi kutusuna Both yazın.
 5. Aşağıdaki kayıt defteri anahtarını bulun:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c261-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbb58}\InprocServer32
 6. Bu anahtarı düzenlemek için adım 3 ve 4'ü yineleyin ve ardından adım 7'ye geçin.
 7. Aşağıdaki kayıt defteri anahtarını bulun:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c262-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbb58}\InprocServer32
 8. Bu anahtarı düzenlemek için adım 3 ve 4'ü yineleyin ve ardından adım 9'a geçin.
 9. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nden çıkın.
Özellikler

Makale No: 831430 - Son İnceleme: 25 Mar 2010 - Düzeltme: 1

Geri bildirim