Outlook 2003'ün dış HTML kaynağını nasıl engelleyeceğini belirlemek için Otomatik Resim Yükleme Ayarları özelliği nasıl kullanılır

™zet

Microsoft Office Outlook 2003'te HTML e-posta iletilerinde bulunan resimleri veya diğer içeriği engellemek veya izin vermek için Otomatik Resim Yükleme Ayarları özelliğini yapılandırabilirsiniz. Varsayılan olarak, Outlook 2003, HTML iletilerinde Internet'ten gelen resimlerin ve diğer içeriğin otomatik karşıdan yüklenmesini engeller. Tüm gönderenlerden gelen içeriği engelleyebilir veya belirli gönderenler ve etki alanlarından gelen e-posta iletilerindeki tüm HTML içeriğinin engellenmemesini seçebilirsiniz. Engellenmiş HTML içeriği olan bir e-posta iletisini iletir, yanıtlar, düzenler veya yazdırırken, önce içeriği karşıdan yüklemeniz gerekir.

GİRİŞ

Bu makale, Microsoft Office Outlook 2003'te Otomatik Resim Yükleme Ayarları özelliğini kullanmayı açıklamaktadır. Outlook 2003'ün HTML biçimli e-posta iletilerinde bulunan resimleri ve diğer Internet içeriğini engelleme biçimini belirlemek için Otomatik Resim Yükleme Ayarları özelliğini kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi

"HTML e-postada resimleri veya diğer içeriği otomatik olarak yükleme" seçeneğini anlama

Varsayılan olarak, Outlook 2003 bir dış konumla başvurulan tüm HTML içeriğini engeller. Önemsiz e-posta gönderenlerin çoğu e-posta iletisine bir resim URL'si koyar. E-posta iletisini okuduğunuzda veya önizleme yaptığınızda, resmin URL'si bunu önemsiz e-postayı gönderenin Web sunucusuna bildirir. Bu tür resim URL'lerine "Web işareti" adı da verilir. Web işareti resim URL'sine bir örnek şudur: <img src=http://sunucum/cgi-bin/program?e=e-posta-adresiniz>. Bu tür bir resim başvurusu olan e-posta iletisini açar veya önizleme yaparsanız, bu eylem sizi daha çok önemsiz e-posta iletisinin hedefi yapabilir.

Bir HTML e-posta iletisinin bağlantılar ve üstbilgiler gibi dış URL başvuruları içerdiği bu tür Web işaretlerini engellemek için, Outlook 2003 HTML görüntüleyicisi dış içeriği otomatik olarak işlemez. Bunun yerine, e-posta iletisini görüntülediğinizde, iletinin resim olması gereken yerleri kırmızı bir X yer tutucusuyla görüntülenir. Ayrıca, HTML içeriğinin engellendiğini belirten aşağıdaki Bilgi Çubuğu iletisini alırsınız:
Resimleri yüklemek için burayı tıklatın. Gizliliğinizi korumaya yardımcı olmak için, Outlook bu iletideki bazı resimlerin otomatik olarak yüklenmesini engelledi.

"HTML e-postada resimleri veya diğer içeriği otomatik olarak yükleme" seçeneği nasıl devre dışı bırakılır

HTML e-postada resimleri veya diğer içeriği otomatik olarak yükleme seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz. Bu seçeneği devre dışı bıraktığınızda, HTML e-posta iletilerindeki hiçbir Internet içeriği engellenmez. Bu seçenek kapalıyken, Outlook 2003'ün karşıdan yükleme davranışı Microsoft Outlook'un önceki sürümlerinin satır içi içerik yükleme davranışı gibidir.

HTML e-postada resimleri veya diğer içeriği otomatik olarak yükleme seçeneğini devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin:
 1. Outlook'u başlatın.
 2. Araçlar menüsünde, Seçenekler'i tıklatın.
 3. Güvenlik sekmesini tıklatın ve sonra Otomatik Yükleme Ayarlarını Değiştir'i tıklatın.
 4. Otomatik Resim Yükleme Ayarları iletişim kutusunda HTML e-postada resimleri veya diğer içeriği otomatik olarak yükleme onay kutusunu tıklatıp temizleyin.
 5. İki kez Tamam'ı tıklatın.
NotHTML e-postada resimleri veya diğer içeriği otomatik olarak yükleme onay kutusunu temizlerseniz, Önemsiz E-posta filtresi tarafından kullanılan Güvenli Gönderenler ve Güvenli Alıcılar Listeleri içinde tanımlanan gönderen ve alıcılardan gelen e-posta iletilerindeki yüklemelere izin ver onay kutusu ve Bu güvenlik bölgesindeki Web sitelerinden yapılan yüklemelere izin ver: Güvenilir Bölge onay kutusu değişmeden kalır. Ancak, Önemsiz E-Posta filtresi tarafından kullanılan Güvenli Gönderenler ve Güvenli Alıcılar Listeleri içinde tanımlanan gönderen ve alıcılardan gelen e-posta iletilerindeki yüklemelere izin ver onay kutusu ve Bu güvenlik bölgesindeki Web sitelerinden yapılan yüklemelere izin ver: Güvenilir Bölge onay kutusu soluk görünür ve fareyle tıklatmaya ve klavye erişimine yanıt vermez.

Belirli gönderenlerden ve belirli alıcılardan gelen dış içeriğin engellenmesini kaldırmak için Güvenli Gönderenler nasıl tanımlanır

Otomatik Resim Yükleme Ayarları iletişim kutusunda başka bir kullanılabilir seçenek, Önemsiz E-Posta filtresi tarafından kullanılan Güvenli Gönderenler ve Güvenli Alıcılar Listeleri içinde tanımlanan gönderen ve alıcılardan gelen e-posta iletilerindeki yüklemelere izin ver seçeneğidir. Varsayılan olarak, bu seçenek açıktır. Bu seçenek açıldığında, göndereni veya alıcıyı Güvenli Gönderenler veya Güvenli Alıcılar listelerinden birine eklerseniz, Outlook 2003 dış HTML e-posta içeriğini engellemez.

Bir iç Microsoft Exchange sunucusu e-posta adresinden e-posta iletisi aldığınızda, Outlook 2003 her zaman iç Exchange kullanıcısından alınan içeriğe güvenir. Bu güven, gönderenin iç Exchange adresinden alınan e-posta iletileriyle sınırlıdır. E-posta iletisi dışarıdan yönlendirilir ve sonra gönderenin Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) adresinden alınırsa, Outlook 2003 dış HTML içeriğini engeller.

Belirli bir gönderenden dış HTML içeriği almak istiyorsanız, şu adımları izleyin:
 1. Gönderenin SMTP adresini önemsiz e-posta Güvenli Gönderenler listenize ekleyin veya varsayılan Kişiler klasörünüzde gönderen için bir kişi kaydı oluşturun.
 2. Araçlar menüsünde, Seçenekler'i tıklatın.
 3. Tercihler sekmesini tıklatın ve sonra Önemsiz E-Posta'yı tıklatın.
 4. Güvenli Gönderenler sekmesini tıklatın ve Kişiler'den gelen e-postalara da güven onay kutusunu tıklatıp seçin.
Gönderenin e-posta adresini veya etki alanı adını Güvenli Gönderenler listesine eklemek için, şu adımları izleyin:
 1. Araçlar menüsünde, Seçenekler'i tıklatın.
 2. Tercihler sekmesinde Önemsiz E-Posta'yı tıklatın.
 3. Güvenli Gönderenler sekmesini veya Güvenli Alıcılar sekmesini tıklatın.
 4. Ekle'yi tıklatın.
 5. Listeye eklenecek e-posta adresi veya Internet etki alanı adını girin kutusuna, eklemek istediğiniz e-posta adresini veya etki alanı adını yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 6. Eklemek istediğiniz her e-posta adresi veya etki alanı adı için 4. ve 5. adımları yineleyin.
Outlook 2003'teki Güvenli Gönderenler seçeneği hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

817883 Outlook'taki Güvenli Gönderenler seçeneği hakkında bilgi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Engellenmiş dış içeriği olan bir e-posta iletisi nasıl iletilir, yanıtlanır veya düzenlenir

HTML e-postada resimleri veya diğer içeriği otomatik olarak yükleme seçeneğiniz açıksa ve engellenmiş içeriği olan bir e-posta iletisini iletmek, yanıtlamak veya düzenlemek istiyorsanız, e-posta iletisinin tüm gövde içeriğini yüklemelisiniz. Engellenmiş dış içeriği olan bir e-posta iletisini iletmeyi, yanıtlamayı veya düzenlemeyi denediğinizde, aşağıdaki uyarı iletisini alırsınız:
Bu eylemin tamamlanması için Outlook'un içeriği e-posta sunucunuz dışındaki bir sunucudan yüklemesi gerekir. Bu, gönderene e-posta adresinizin geçerli olduğunu doğrulayan bilgi gitmesine ve ileride aldığınız önemsiz posta sayısının artmasına neden olur.


Uyarı iletisinde Tamam'ı tıklatır ve sonra engellenmiş olan içeriği yüklerseniz, Outlook 2003 iletiyi engellemek veya yeniden korumak için başka bir yöntem sağlamaz, çünkü bu önceden sunulmuştur. İçeriği yükledikten sonra, e-posta iletisini kapatmayı sonraki deneyişinizde, iletideki değişiklikleri kaydetme seçeneği sunulur. Bu soruyu Hayır'ı tıklatarak yanıtlarsanız, bu e-posta iletisinde kalıcı değişiklik yapılmasını engeller ve özgün e-posta iletisinin içeriğini engellenmiş durumda bırakır.

HTML e-posta iletisini yazdırma

HTML e-posta iletisini yazdırırken, Outlook'un önce iletinin tüm içeriğini yüklemesi gerekir.
Özellikler

Makale No: 831608 - Son İnceleme: 1 Ağu 2006 - Düzeltme: 1

Geri bildirim