Etki alanına oturum açmak veya ağ kaynağına bağlanmak için Windows XP bilgisayarınızı kullandığınızda, gecikme oluşuyor

Önemli Bu makalede, kayıt defterini değiştirme hakkında bilgi bulunur. Kayıt defterini değiştirmeden önce, yedeklediğinizden ve bir sorun çıkması durumunda kayıt defterini nasıl geri yükleyeceğinizi anladığınızdan emin olun. Kayıt defterini yedekleme, geri yükleme ve düzenleme ile ilgili bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
256986 Microsoft Windows kayıt defterinin açıklaması
BUG #: 15860 (Content Maintenance)

™zet

Bu makalede, etki alanına oturum açıp ağ paylaşımlarını açtığınızda karşılaştığınız uzun gecikme sorununu açıklar. Bu sorunun çeşitli nedenleri olabilir. Bu nedenler WebClient hizmetini, proxy ayarlarına ve sunucu yapılandırmasına yönelik sorunları içerir.

Kullanabileceğiniz kolay bir sınama yönetimi, istemci bilgisayarın WebClient hizmetini veya İletim Denetim Protokolü (TCP) bağlantı noktası 80'i dinleyen sunucu hizmetini kapatmaktır. Bu iki geçici çözümden birisi sorunu çözerse, bu hizmetleri yeniden etkinleştirebilmenize ve gecikmeyi azaltmanıza yönelik yöntemler vardır. Windows XP'ye yönelik en son hizmet paketini güncelleştirin, yerel sunucuların proxy sunucusunu atlayın, WebClient en son sağlayıcı olacak şekilde ağ sağlayıcılarının sırasını değiştirin, WebClient hizmeti güncelleştirmelerini yükleyin ve Internet Explorer yapılandırmanıza ilişkin değişiklikleri yapın.

Belirtiler

"Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen işletim sistemlerinden birine sahip bir bilgisayar kullanıyorsanız, aşağıdaki belirtilerden biriyle veya birkaçıyla karşılaşabilirsiniz:
 • Parolanızı oturum açma ekranına yazdıktan sonra, bilgisayar yanıt vermeyebilir (askıda kalır). Bu davranış, Grup İlkesi'nin işlenmesiyle, masaüstü simgelerinin görüntülenmesinden hemen önce oluşan mavi ekran görüntülenmesi işlemleri arasında oluşur. Bu, birkaç dakika sürebilir.
 • Oturum açma işlemi sırasında, birkaç dakika boyunca, "Bilgisayar ayarları uygulanıyor" iletisi görüyorsunuz. Ancak, ağ bağlantısı çıkarıldığında aynı bilgisayara hızlı bir şekilde oturum açabiliyorsunuz.
 • Ağ paylaşımını açmayı çalıştığınızda uzun bir gecikme oluyor.
 • Dağıtılmış Dosya Sistemi (DFS) paylaşımında bulunan bir dosyayı açmaya çalıştığınızda, bu dosyanın açılması 90 saniye ile 15 dakika arasında sürüyor. Ancak, dosyanın doğrudan yolunu kullandığınızda, aynı dosyayı hızlı bir şekilde açabiliyorsunuz.
 • Microsoft Windows NT 4.0 tabanlı sunucuya veya Microsoft Windows 2000 tabanlı sunucuya erişmek için Microsoft Internet Explorer 6 kullandığınızda, paylaşımlara erişim yanıt vermeyebiliyor (askıda kalıyor).

  Not Uzun süre beklerseniz (belki 10 dakika veya daha fazla), istenen paylaşımlara erişebiliyorsunuz.

Neden

Bu belirtilerin tümünde, bilgisayarın bir ağ paylaşımı açması gerekir. Ağ paylaşımı açma isteği, Evrensel Adlandırma Kuralları (UNC) yolu kullanır \\SunucuAdı\PaylaşımAdı\Dizin\DosyaAdı.uzn. WebClient hizmetine önce UNC konumu geçirilir. WebClient hizmeti, http://SunucuAdı/PaylaşımAdı yoluna bağlanmaya çalışabilir. WebClient hizmeti, Web Dağıtılmış Yazma ve Sürüm Oluşturma (WebDAV) özelliği etkinleştirilen sunucularla proxy sunucusu aracılığıyla iletişim kurmak için Windows'un Internet uzantılarını kullanmaya çalışır. Proxy sunucusu, hedef sunucuyla 80 numaralı bağlantı noktasından iletişim kurmayı dener. Aşağıdakilerden biri veya birkaçı, paylaşıma erişimde gecikmelere neden olur:
 • WebClient, proxy sunucusundan yanıt bekler. Yanıt hiçbir zaman gönderilmeyebilir. Yanıt hiç gönderilmezse, WebClient'ta zaman aşımı oluşuncaya kadar süren bir gecikme oluşur. Bu gecikmenin varsayılan değeri 10 dakikadır.

 • Hedef sunucu, TCP 80 bağlantı noktasında HTTP desteklemiyorsa veya hedef sunucu çevrimdışıysa, proxy sunucusu beklenen HTTP hata kodunu WebClient'a geri göndermeyebilir.

 • İsteğin geçirildiği proxy'de kullanılmayan bir dış DFS sunucusu başvurusu varsa, gecikme, dış DFS bağlantısı hatasına ilişkin zaman aşımından kaynaklanabilir.

 • Ağ Sağlayıcısı Sırası, Microsoft Windows Ağı'ndan önce Web İstemcisi Ağı'nı listeliyor.
 • Kimlik doğrulaması için kullanılan etki alanı denetleyicisi, 80 numaralı TCP bağlantı noktasını dinleyen bir hizmet çalıştırıyor. Örneğin, etki alanı denetleyicisi aynı zamanda Outlook Web Access (OWA) desteği olan bir Exchange sunucusudur.
 • Internet Explorer'ın proxy sunucusu ayarları Yerel adresler için proxy sunucusunu atla olarak yapılandırılmamıştır. Ayrıca, yerel intranet Tam Etki Alanı Adları, dışlama listesine girilmemiştir.
 • PATH deyimi değişkeni, DFS bağlantısına bir başvuru içerir, örneğin:
  PATH=\\corp.domain.com\dfsroot\DFSLink;C:\WINDOWS\system32;

Pratik Çözüm

Bu davranışı geçici olarak düzeltmek için aşağıdaki çözümlerden birini deneyin:
 • Yapılabiliyorsa, etki alanı denetleyicisinde veya dosya sunucusunda 80 numaralı TCP bağlantı noktasını dinleyen hizmeti durdurun.
 • Windows XP istemcisindeki WebClient hizmetini devre dışı bırakın.
WebDAV istemci bilgisayarındaki WebClient hizmetinin durumunu incelemek veya WebDAV istemci bilgisayarındaki WebClient hizmetini devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve sonra Bilgisayar Yönetimi'ni tıklatın.
 2. Ayrıntılar bölmesinde, Hizmetler ve Uygulamalar'ı çift tıklatın.
 3. Hizmetler'i çift tıklatın.
 4. WebClient'ı sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.
 5. Genel sekmesini tıklatın.
 6. Başlangıç Türü listesinde, Devre Dışı seçeneğini tıklatın.
 7. Uygula'yı tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın.
Not WebClient hizmetini, ancak, Web Dağıtılmış Geliştirme ve Sürüm Oluşturma (WebDAV) sunucularındaki dosyaları değiştirmeniz veya bu dosyalara yazmanız gerekmiyorsa devre dışı bırakabilirsiniz.Windows 2000'de WebClient hizmeti kullanılmaz. Windows Server 2003'de WebClient hizmeti varsayılan olarak kapalıdır.

Devre dışı hizmetler hakkında ek bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

812519 Windows Server 2003'de varsayılan olarak devre dışı olan hizmetler (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)


WebClient yerine kullanılabilecek başka yöntemler vardır. Windows XP çalıştırıyorsanız, şu adımları izleyin:
 1. WebClient hizmetini devre dışı bırakın.
 2. Web klasörlerini kullanan bir program yükleyin. Örneğin, Microsoft Office XP veya daha sonraki sürümünü yükleyin.
 3. Özgün ağ bağlantınızı silin.
 4. Yeni bir ağ bağlantısı oluşturun.

WebDAV ve WebClient hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

817929 Windows SharePoint Services Web sitesine ağ bağlantısı kısayolu eklemek için WebDAV kullandığınızda dosyalar görünmüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Çözüm

Hızlı bir sınama olarak, öncelikle "Geçici Çözüm" bölümündeki adımları deneyin. "Geçici Çözüm" bölümü sorunu giderirse, sorun WebClient hizmetinden kaynaklanmıştır. "Geçici Çözüm" bölümü sorunu gidermezse, sorun bu makalenin kapsamı dışındadır.

Uygulamalarınızdan biri veya birkaçı WebClient hizmeti gerektiriyorsa ve "Geçici Çözüm" bölümü soruna uygulanabiliyorsa, davranış düzelinceye kadar, tüm yöntemleri gösterilen sırada kullanın.

Yöntem 1: En son Windows XP hizmet paketini yükleyin

Windows XP SP1'in yüklü olduğunu doğrulamak için şu adımları uygulayın:
 1. Bilgisayarım'ı sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.
 2. Genel sekmesindeki Sistem'in altında, hizmet paketi sürümünü bulun.
En son hizmet paketini elde etme hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

322389 En son Windows XP hizmet paketi nasıl elde edilir

Yöntem 2: Internet Explorer'ı, proxy sunucusunu atlayacak şekilde yapılandırın

Internet Explorer'ı, yerel adresler için proxy sunucusunu atlayacak şekilde yapılandırmak amacıyla şu adımları izleyin:
 1. Internet Explorer'ı başlatın.
 2. Araçlar'ı ve ardından Internet Seçenekleri'ni tıklatın.
 3. Bağlantılar sekmesini ve sonra da Yerel Ağ Ayarları'nı tıklatın.
 4. Proxy sunucusu kullan onay kutusu seçili değilse, sonraki yönteme geçin.
  Proxy sunucusu kullan onay kutusu seçiliyse, Yerel adresler için proxy sunucusunu atla onay kutusunu tıklatarak seçin.
 5. Gelişmiş'i tıklatın.
 6. Özel durumlar kutusuna, tüm yerel sunucuların tam etki alanı adlarını yazın ve Tamam'ı üç defa tıklatın.

Yöntem 3: Ağ sağlayıcıların sırasını değiştirin

 1. Masaüstünde, Ağ Bağlantılarım'ı sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.
 2. Gelişmiş menüsünde, Gelişmiş Ayarlar'ı tıklatın.
 3. Sağlayıcı Sıralaması sekmesindeki Ağ Sağlayıcıları listesinde, Web İstemci Ağı'nı tıklatın.
 4. Web İstemcisi Ağı, listedeki en son sağlayıcı olduğundan AŞAĞI OK tuşuna basın ve Tamam'ı tıklatın.
Uyarı Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni yanlış kullanırsanız, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirecek önemli sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Microsoft, Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin yanlış kullanımı sonucunda ortaya çıkan sorunları çözebileceğiniz konusunda garanti vermez. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kullanmak kendi sorumluluğunuzdadır.

Başka bir yöntem de, kayıt defterindeki ağ sağlayıcı sıralamasını değiştirmektir: Kayıt defteri girdisi: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider\Order\ProviderOrder. Bu girdinin varsayılan değeri: Microsoft Windows Network,RDPNP,LanmanWorkstation,WebClient'tır.

Yöntem 4: İlgili düzeltmeleri yükleyin

Uyarı Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni yanlış kullanırsanız, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilecek önemli sorunlara neden olabilirsiniz. Microsoft, Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin yanlış kullanımı sonucunda ortaya çıkan sorunları çözebileceğiniz konusunda garanti vermez. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kullanmak kendi sorumluluğunuzdadır.

Yöntem 1'de Windows XP SP1'i yüklediyseniz, Webclient.dll dosyasının daha yeni bir sürümü vardır. WebClient'ın en son sürümünü yükleme hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

824383 WebDAV kullanarak, Windows XP tabanlı bir bilgisayardan WebDAV sunucusuna bir dosya yüklemeye çalıştığınızda hata iletisi alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Bu düzeltmeyi yükledikten sonra, ServerNotFoundCacheLifeTimeInSec kayıt defteri girdisinin değerini ayarlayın. Bunu yapmak için, aşağıdaki Microsoft Knowledge Base makalesinin "Bölüm 2" kısmındaki adımları izleyin:
823372 Word belgelerinizin açılması, ekli şablonları olduğunda uzun sürüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Yöntem 5: Internet Explorer yüklemesini düzenleyin

Internet Explorer 6 yüklemelerinizi özelleştirmek, dağıtmak ve yönetmek için Internet Explorer Administration Kit kullanıyorsanız ve .DEFAULT kayıt defteri kovanında ayarlanan Internet Explorer dağıtımı yaptıysanız, bu davranışı düzeltmek için bu yöntemi kullanabilirsiniz.

WebClient hizmeti .DEFAULT kayıt defteri ayarını kullanır. Her WebClient isteği proxy'ye gönderilir. Proxy isteği zaman aşımına uğrar.
Windows XP tabanlı bilgisayar başlatıldığında, bilgisayar ilke dosyasını uygular.
 1. Çoklu UNC Sağlayıcısı (MUP), istemcinin domaincontroller1.etkialanı.com adresine veya oturum açma sunucusunun NetBIOS adına bağlanması gerektiğini bildirir. Kullanılabilen yeniden yönlendiriciler bilgilendirilir.
 2. WebClient, isteği yerine getirmeye çalışır.
 3. WinInet, kayıt defterinden proxy yapılandırmasını yükler ve okur:

  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  ProxyEnable
  ProxyOverride
  ProxyServer
 4. Bu üç anahtar proxy sunucusunu kullanmak üzere ayarlandıysa, WinInet, isteği proxy sunucusuna gönderir. Bu işlem zaman aşımı oluşturabilir ve başarısız olabilir. Durum böyle olduğunda, WebClient hizmeti, MUP'ya olumsuz yanıt döndürür.
Bu durumda, ProxyOverride değeri için etki alanı denetleyicisi NetBIOS adı sağlayarak geçici çözüm oluşturabilirsiniz.

Not WebDAV isteğinde görülen ada bağlı olarak, bu, iç etki alanına yönelik etki alanı adı da olabilir.

Aşağıda bir örnek verilmiştir:
"ProxyEnable"=1 
"ProxyServer"="http:// ProxySunucusuadı : BağlantıNoktasıNumarası
" "ProxyOverride"="*.intranet; etkialanıdenetleyicisi1;*.etkialanı.com;10.10.*;<local>"
Bu örnekte, ProxySunucusuadı, proxy sunucunuzun adı ve BağlantıNoktasıNumarası ise HTTP'ye yönelik TCP bağlantı noktası numarasıdır. Bağlantı noktası numarası genellikle 80 veya 8080'dir.
AnahtarDeğer
ProxyEnable0 = El ile proxy algılaması devre dışıdır. 1 = El ile proxy algılaması etkindir.
ProxyServerProxy sunucusunun adı ve bağlantı noktası numarası.
ProxyOverrideNoktalı virgülle ayrılmış olan Etki Alanı Ad Sistemi (DNS) adresleri, proxy sunucusuna geçirilmemelidir. Proxy sunucusunun yerel adresleri atlaması için <local> değerini kullanabilirsiniz. Bu değeri eklerseniz, dizedeki son değer olmalıdır.
Not Geçerli kullanıcı için kayıt defteri konumu şu şekildedir:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Proxy dışlama listesi değerleri, ProxyOverride değerinde depolanır. Bu listeye yeni değerler eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:
 1. Internet Explorer'da, Araçlar'ı ve sonra Internet Seçenekleri'ni tıklatın.
 2. Bağlantılar sekmesini ve ardından Yerel Ağ Ayarları'nı tıklatın.
 3. Gelişmiş'i tıklatın.
 4. Özel durumlar kutusuna, ilgili bilgileri yazın.
Not Bu anahtarların değerlerini, Internet Explorer'ın Bağlantı bölümündeki Internet Ayarları'nda bulunan WinMSD raporunda görebilirsiniz. İstemci bilgisayarlardaki proxy sunucusu ayarlarını yapılandırmak için Microsoft Internet Explorer Administration Kit'i (IEAK) de kullanabilirsiniz.

IEAK hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:Not .pac dosyası kullanıldığında, .pac dosyası aşağıdakileri içeriyorsa WebDAV istekleri oluşturulur:
function FindProxyForURL(url, host) { }

WebDAV trafiğini engellemek için .pac dosyasını değiştirebilirsiniz:


function FindProxyForURL(url, host) {if (shExpMatch(host, "DCNAME*")) { return "DIRECT"; } 

Durum

Microsoft bu durumun, "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bir sorun olduğunu doğrulamıştır.

Daha fazla bilgi

WebClient hizmeti, Windows tabanlı programların, Win32 API'lerini kullanarak Internet tabanlı dosyalar oluşturmasını, bu dosyalara erişmesini ve değiştirmesini sağlar. Bu hizmet durdurulursa, bu işlevler kullanılamaz.

WebClient hizmetini kapatmak, WebDAV yeniden yönlendiricisini durdurur. Web sunucusuna yönelik olarak net use, dir, copy ve rename komut satırı komutlarını kullanamazsınız. WebDAV konumu eklemek için Ağ Bağlantısı Ekle'yi kullanamazsınız. MSN Topluluklar'ı yayımlamak için Yayımlama Sihirbazı'nı kullanamazsınız. Ancak, Sunucu İleti Bloğu (SMB) protokolünü destekleyen sunucuları kullanmaya devam edebilirsiniz.

Windows XP ve sonraki sürümlerinde, Windows dosya yeniden yönlendiricisinde yerleşik bir WebDAV istemcisi bulunur. Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP ve Microsoft Office System 2003'de, WebClient hizmetinden bağımsız olarak çalışan, yerleşik WebDAV yeniden yönlendiricileri bulunur.

Windows XP WebDAV Yeniden Yönlendiricisi

Windows XP, yeni WebDAV yeniden yönlendirici bileşenini içerir. Windows XP'de çalışan programlar, WebDAV yeniden yönlendirici bileşenini kullanarak Internet'e bağlanabilir ve Internet'teki verileri doğal bir şekilde okuyabilir ve Internet'e veri yazabilir. WebDAV protokolü, Microsoft MSN Web Toplulukları gibi HTTP hedeflerine veri yazdırılmasına olanak veren bir HTTP uzantısıdır. WebDAV yeniden yönlendiricisi, varolan yeniden yönlendiricinin SMB ve Ortak Internet Dosya Sistemi (CIFS) sunucularına erişim sağlamasına benzer şekilde, bu sunuculara dosya sistemi düzeyinde erişim sağlar.

WebDAV paylaşımına net use komutunu kullanarak erişebilirsiniz. Örneğin, komut isteminde aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz: NET USE * http://webserver/davscratch

MSN Topluluğu'na erişmek için hedef olarak http://www.msnusers.com/topluluğunuzunadı/files/ adresini kullanın. Kullanmanız gereken kimlik bilgileri Microsoft .NET Passport kimlik bilgilerinizdir. Eşlenen bir ağ sürücüsü kullanıyorsanız Farklı Kullanıcı Adı Kullanarak Bağlan iletişim kutusuna bu bilgileri girin veya net use komutunu /u: anahtarıyla kullanın. Örneğin, komut isteminde aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz: NET USE http://www.msnusers.com/adınız/files /u:passporthesabınız@hotmail.com

Windows XP

Web Klasörleri'ne bağlantı noktası belirtmeden bağlanırsanız, WebClient hizmeti kullanılır. Örneğin, "http://webserver/davscratch" URL'sini kullanırsanız, ağ izlemesi, aşağıdaki HTTP üstbilgisine benzer bilgiler gösterir:
HTTP: User-Agent = Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600 

Microsoft Office

Bağlantı noktası numarasını içeren bir sözdizimi kullanırsanız, Office WebDAV ile bağlanırsınız. Örneğin, "http://webserver:80/davscratch" URL'sini kullanırsanız, ağ izlemesi, aşağıdakine benzer bilgiler gösterir:
HTTP: User-Agent = Microsoft Data Access Internet Publishing Provider DAV 

Not Bu, proxy bağlantı noktası değişebileceğinden, Ağ İzleyicisi'nde "HTTP" trafiği olarak gösterilebilir veya gösterilmeyebilir.

Notlar

Aşağıdaki açıklamalar, WebDAV ile ilgili, bilinen bazı birlikte çalışma sorunlarını gösterir:
 • WebDAV istemcisi, Windows Server 2003'de güvenlik nedenleriyle varsayılan olarak etkinleştirilmez. WebClient hizmetini etkinleştirmeniz gerekir.

 • Windows WebDAV paylaşımına bağlanmak için Microsoft Office 2000 kullanmak, yalnızca Office 2000'nin, Windows 2000 veya önceki işletim sistemlerinde çalıştırıldığı durumlarda desteklenir. Windows WebDAV paylaşımına bağlanmak için Windows XP tabanlı bilgisayarda Office 2000 kullanılması desteklenmez.

 • Windows XP tabanlı bilgisayarda Microsoft Office kullandığınızda, Windows XP dosya yeniden yönlendiricisi yerine Office WebDAV yeniden yönlendiricisini kullanın. Genelde, Microsoft Office ürünleri kullanıldığında, dosyaları UNC yollarıyla değil HTTP adlarıyla göstermek en iyi yöntemdir. Örneğin, "\\Aygıt Adı\Sanal Kök\Dosya Adı" yerine, "http://Aygıt Adı/Sanal Kök/Dosya Adı" kullanın.

WebClient'ı devre dışı bırakmak, Internet taramasını etkilemez. WebClient, yalnızca Web Dağıtılmış Yazma ve Sürüm Oluşturma (WebDAV) bağlantıları için kullanılır.Evrensel Adlandırma Kuralları (UNC) dosya adı kullanıldığında, yeniden yönlendirici, SMB, WebDAV veya bu ikisinin birleşimini (sunucuda hangisi kullanılabiliyorsa) kullanır.Uygulama ağda bulunan bir dosyayı açmaya çalıştığında, G/Ç yöneticisi, isteği Çoklu UNC Sağlayıcı (MUP) olarak adlandırılan bir sistem bileşenine geçirir. MUP, mantıksal olarak tüm yeniden yönlendiricilerin üzerinde bulunur. Ağ yolu MUP'ya geçirildiğinde, MUP; yolu anlayıp anlamadıklarını belirlemek üzere tüm kayıtlı yeniden yönlendiricileri yoklar. Yol belirli bir protokol için geçerliyse, yeniden yönlendiriciler iletişim kurmak için sunucuya bağlanır. Sunucu, kurulan bağlantıyı uygun bulursa, yeniden yönlendirici MUP'ya başarılı bilgisi döndürür. Tersi durumda, yeniden yönlendirici başarısız bilgisi döndürür. Bundan sonra bu dosyaya yönelik tüm dosya G/Ç istekleri, yolu kabul eden yeniden yönlendiriciye geçirilir. Yolu birden çok yeniden yönlendirici kabul ederse, MUP, kayıt defterinde tanımlandığı şekilde önceliği en yüksek olanı seçer.

Birden çok yeniden yönlendiriciye ilişkin sorunlar hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

171386 Birden çok yeniden yönlendirici yüklendiğinde oluşan bağlantı gecikmesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

URLScan, WebDAV isteklerini engeller

URLScan hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Zaman Aşımlarına Yönelik Kayıt Defteri Ayarı

Uyarı Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni yanlış kullanırsanız, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilecek önemli sorunlara neden olabilirsiniz. Microsoft, Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin yanlış kullanımı sonucunda ortaya çıkan sorunları çözebileceğiniz konusunda garanti vermez. Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni kullanmak kendi sorumluluğunuzdadır.

WebClient hizmeti, son 60 saniyede iletişim kurulmuş DAV olmayan sunucuların (olumsuz önbellek) listesini sağlar. Sunucu bu listede bulunursa, ağa gidilmeden hemen bir hata verilir. Sunucunun bu listede kalma süresi, ServerNotFoundCacheLifeTimeInSec kayıt defteri girdisi ile değiştirilebilir.

Not\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters\ServerNotFoundCacheLifeTimeInSec kayıt defteri girdisi yoksa, girdiyi oluşturun.
Tür: REG_DWORD
Değer: Varsayılan 60 (Ondalık)
En yüksek veya en düşük değer yoktur


RequestTimeoutInSec, WebDAV'ın, “Get file” veya “Put file” gibi bir istekte bulunduktan sonra WinInet'i beklediği süreyi saniye olarak gösterir.

\HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRxDAV\Parameters\RequestTimeoutInSec
Tür: REG_DWORD
Değer: Varsayılan 600 (Ondalık)

Referanslar

Ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

812924 Windows NT 4.0 veya Windows 2000 paylaşımına erişim yanıt vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

312181 DFS paylaşımındaki kaynakları açarken uzun gecikmeler oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

171386 Birden çok yeniden yönlendirici yüklendiğinde oluşan bağlantı gecikmesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

271361 Internet Explorer'ın otomatik proxy önbelleğe alma işlemi nasıl devre dışı bırakılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

320507 Internet Explorer bozuk proxy sunucusunu 30 dakika boyunca yeniden denemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

810401 "NET USE" komutu kesildikten sonra "Yerel aygıt adı halen kullanılıyor" hata iletisi alınıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

812924 Windows NT 4.0 veya Windows 2000 paylaşımına erişim yanıt vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

817929 Windows SharePoint Services Web sitesine ağ bağlantısı kısayolu eklemek için WebDAV kullandığınızda dosyalar görünmüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

819961 Kayıt defteri dosyası kullanılarak proxy sunucusu ayarları nasıl yapılandırılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

823372 Word belgelerinizin açılması, ekli şablonları olduğunda uzun sürüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

826286 Proxy ayarları boş ve yeni kullanıcı Internet'e erişemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

829909 Paylaşılan bir klasöre bağlandığınızda Windows XP yanıt vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

830561 Belgelerinizin açılması, ekli şablonları olduğunda uzun sürüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

317506 Winsock proxy etkinse, etki alanına VPN ile oturum açamayabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

262981 Internet Explorer, "Yerel adresler için proxy sunucusunu atla" seçeneği açık olsa bile yerel IP adresi için proxy sunucusu kullanır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

209252 Proxy özel durumlar listesinde belirtilebilen karakter sayısı üst sınırı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

WebDAV hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
Özellikler

Makale No: 832161 - Son İnceleme: 19 Tem 2006 - Düzeltme: 1

Geri bildirim