Windows yazılım güncelleştirmelerine yönelik paket yükleyicisindeki yeni özelliklerin açıklaması

™zet

Sürüm 6.1.22.0 ve Windows yazılım güncelleştirmeleri için paket yükleyicisinin (Update.exe) sonraki sürümleri aşağıdaki yeni özellikleri ve değişiklikleri destekler:
 • Paket yükleyicisi tarafından oluşturulan günlük dosyalarının yeniden yönlendirilmesini sağlayan yeni bir /log komut satırı anahtarı kullanılmaktadır.
 • Katılımsız yükleme veya kaldırma işlemi sonunda yeniden başlatma gerekiyorsa kullanıcıya sistemin yeniden başlatılacağını bildiren ve süreölçer içeren bir iletişim kutusu görüntülenmesini sağlayan yeni bir /warnrestart komut satırı anahtarı kullanılmaktadır.
 • Katılımsız yükleme veya kaldırma işlemi sonunda yeniden başlatma gerekiyorsa kullanıcıdan sistemin yeniden başlatılmasını isteyen bir iletişim kutusu görüntülenmesini sağlayan yeni bir /promptrestart komut satırı anahtarı kullanılmaktadır.
 • Yeniden başlatma gerektiğinde, yükleme veya kaldırma işlemi sonunda kullanıcıya sistemin yeniden başlatılacağını bildiren ve süreölçer içeren bir iletişim kutusunun görüntülenmesi için /passive anahtarında değişiklikler yapılmıştır.
 • Bir güvenlik güncelleştirmesi, kritik güncelleştirme veya düzeltme gibi bir yazılım güncelleştirmesinin yüklenmesi veya kaldırılması sonrasında yeniden başlatma gerektiğinde bildirilmesi için HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\UpdateExeVolatilekayıt defteri anahtarında bayraklar ayarlanmıştır.
 • /uninstall ve /listupdates komut satırı anahtarları artık kullanılmamaktadır. Alternatifler için Daha Fazla Bilgi bölümüne bakın.
Sürüm 5.4.15.0 ve Windows yazılım güncelleştirmeleri için paket yükleyicisinin (Update.exe) sonraki sürümleri aşağıdaki yeni özellikleri destekler:
 • Yazılım güncelleştirmelerini Windows yükleme kaynağı dosyalarına tümleştirmek için yeni bir /integrate komut satırı anahtarı kullanılmaktadır.
 • /extract anahtarında değişiklikler yapılmıştır.

GİRİŞ

Microsoft, paketin içerdiği bir Kur programını otomatik olarak çalıştırıp kendiliğinden ayıklanan birkaç farklı dosya biçimi kullanarak yazılım güncelleştirmelerini oluşturur. Bu makalede, Kur programı olarak Update.exe sürüm 5.4.15.0 veya sonraki bir sürümünü kullanan yazılım güncelleştirme paketleriyle kullanılabilecek yeni özellikler açıklanır.

Bir yazılım güncelleştirme paketinin Kur programı olarak Update.exe dosyasını kullanıp kullanmadığını ve hangi sürümü kullandığını belirlemek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Paketi sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.
 2. Diğer Sürüm Bilgileri başlığı altındaki Sürüm sekmesinde, Yükleyici Altyapısı'nı seçin. Değer update.exe olmalıdır.
 3. Update.exe sürümünü belirlemek için, Yükleyici Sürümü'nü seçin. Değer alanında, pakette kullanılan Update.exe dosyasının sürümü gösterilir.
Temmuz 2004 öncesinde yayımlanan paketler için, Update.exe dosyasının kullanılıp kullanılmadığını ve Update.exe'nin hangi sürümünün kullanıldığını belirlemek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Yazılım güncelleştirme paketini benzersiz bir klasöre ayıklayın. Örneğin, BBMakaleNumarası.exe adlı bir güncelleştirme paketinin dosyalarını C sürücüsünde AyıklananPaket adlı bir klasöre ayıklamak için, komut istemine aşağıdaki komutu yazın:
  BBMakaleNumarası /X:C:\AyıklananPaket
 2. Yazılım güncelleştirme paketinin ayıklanan dosyalarını içeren geçici klasörü açın. Örneğin, C:\AyıklananPaket klasörünü açın.
 3. Update.exe dosyası varsa, 4. ve 5. adımlara geçin. Update.exe dosyası yoksa, bu paket, Kur programı olarak Update.exe dosyasını kullanan bir Windows yazılım güncelleştirmesi değildir.
 4. Update.exe sürümünü belirlemek için, klasördeki Update.exe dosyasını sağ tıklatın ve Özellikler'i tıklatın.
 5. Sürüm sekmesini tıklatın ve Dosya sürümü satırındaki değeri not alın.

Daha fazla bilgi

Update.exe sürüm 6.1.22.0 ve sonraki sürümler aşağıdaki yeni özellikleri ve değişiklikleri destekler:
 • Paket yükleyicisi tarafından oluşturulan günlük dosyalarının yeniden yönlendirilmesini sağlayan yeni bir /log komut satırı anahtarı kullanılmaktadır.

  BBnumarası.log dosyasını varsayılan olan %systemdrive%\Windows dizininden farklı bir konuma yönlendirebilirsiniz. Bir paketi yüklemek ve günlük dosyasını yeniden yönlendirmek için, komut istemine aşağıdaki komutu yazın:
  Paketadı /log:<günlük yolu ve adı>
  İki nokta üst üste ile günlük yolu arasında boşluk olmamalıdır, belirtilen dizin zaten bulunmalıdır ve günlüğün dosya adı eklenmelidir. Örneğin:
  WindowsXP-KB884539-x86-trk.exe /log:C:\logs\newkb884539.log
 • Katılımsız yükleme veya kaldırma işlemi sonunda yeniden başlatma gerekiyorsa kullanıcıya sistemin yeniden başlatılacağını bildiren ve süreölçer içeren bir iletişim kutusu görüntülenmesini sağlayan yeni bir /warnrestart komut satırı anahtarı kullanılmaktadır.

  /warnrestart anahtarı /quiet anahtarıyla birlikte kullanılmalıdır. Katılımsız yükleme sonrasında yeniden başlatma gerekiyorsa, /warnrestart anahtarı, kullanıcıya bilgisayarın otomatik olarak yeniden başlatılmasına kalan süreyi saniye olarak geri sayan bir süreölçerin bulunduğu bir iletişim kutusu görüntüler. Varsayılan süre 30 saniyedir, ancak başka bir değer de belirtilebilir. Bunu kullanmak için, komut istemine aşağıdaki komutu yazın:
 • Paketadı /quiet /warnrestart:#/saniye
  Not #/saniye 1 ile 99 arasında bir sayı olabilir.
 • Katılımsız yükleme veya kaldırma işlemi sonunda yeniden başlatma gerekiyorsa kullanıcıdan sistemin yeniden başlatılmasını isteyen bir iletişim kutusu görüntülenmesini sağlayan yeni bir /promptrestart komut satırı anahtarı kullanılmaktadır.

  /promptrestart anahtarı /quiet anahtarıyla birlikte kullanılmalıdır. Katılımsız yükleme sonrasında yeniden başlatma gerekiyorsa, /promptrestart anahtarı, kullanıcıya Kur'u tamamlamak için yeniden başlatma gerektiğini bildiren bir iletişim kutusu görüntüler. Bu anahtar belirtilmezse, yeniden başlatma otomatik olarak gerçekleştirilir. Bunu kullanmak için, komut istemine aşağıdaki komutu yazın:
  Paketadı /quiet /promptrestart
 • Yeniden başlatma gerektiğinde, yükleme veya kaldırma işlemi sonunda kullanıcıya sistemin yeniden başlatılacağını bildiren ve süreölçer içeren bir iletişim kutusunun görüntülenmesi için /passive anahtarında değişiklikler yapılmıştır.

  /passive anahtarı belirtilmişse ve yeniden başlatma gerekiyorsa, kullanıcıya bilgisayarın otomatik olarak yeniden başlatılmasına kalan süreyi saniye olarak geri sayan bir süreölçerin bulunduğu bir iletişim kutusu görüntülenir. Varsayılan zaman aralığı 30 saniyedir. Farklı bir değer belirtmek için, /warnrestart anahtarını kullanın (önceki öğeye bakın).
 • Bir güvenlik güncelleştirmesi, kritik güncelleştirme veya düzeltme gibi bir yazılım güncelleştirmesinin yüklenmesi veya kaldırılması sonrasında yeniden başlatma gerektiğinde bildirilmesi için HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\UpdateExeVolatilekayıt defteri anahtarında bayraklar ayarlanmıştır.

  RegEdit aracı kullanılarak bu kayıt defteri anahtarı görsel olarak incelendiğinde, yazılım güncelleştirmesinin yüklenmesi veya kaldırılması nedeniyle yeniden başlatmanın gerekip gerekmediği görülebilir. Bu anahtarın içerdiği bayrak değerleri ve bunların anlamları şu şekildedir:
  RegEdit DeğeriAnlamı
  0x00000000 (0)Bekleyen yeniden başlatma yok.
  0x00000001 (1)Yazılım güncelleştirmesinin kaldırılması nedeniyle yeniden başlatma bekleniyor.
  0x00000002 (2)Yazılım güncelleştirmesinin yüklenmesi nedeniyle yeniden başlatma bekleniyor.
  0x00000003 (3)Yükleme ve kaldırma işlemleri nedeniyle yeniden başlatma bekleniyor.
  Bu anahtar hiç yoksa, bekleyen yeniden başlatma da bulunmamaktadır. Yalnızca sürüm 6.1.22.0 ve sonraki sürümlerle derlenen güncelleştirmelerin bu bayrakları ayarlayacağını unutmayın. Bu nedenle, Update.exe dosyasının önceki sürümleriyle derlenmiş birçok yazılım güncelleştirme paketi bulunduğu için bu kayıt defteri anahtarı bir yeniden başlatmanın beklenip beklenmediğini her zaman göstermeyebilir.

  Yeniden başlatma gerekip gerekmediğini belirlemek için kullanılabilecek bir başka kayıt defteri anahtarı da HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations anahtarıdır. Bu anahtar varsa ve dosyalar listeliyorsa, yeniden başlatma bekleniyor demektir. Bu anahtar hiç bulunmasa veya boş olsa da yeniden başlatma beklenebileceğini unutmayın.
 • /uninstall ve /listupdates komut satırı anahtarları artık kullanılmamaktadır. Geçerli Installer sürümünde kullanılabilirler, ancak bu anahtarları kullanmamalısınız.

  /uninstall anahtarı bazı önemli senaryolarda başarısız olabilir. Ayrıca, yukarıda belirtilen yeni komut satırı anahtarlarıyla uyumsuzdur. Bir güncelleştirmeyi kaldırmak için, güncelleştirmeyi Program Ekle veya Kaldır'da bulup Kaldır'ı tıklatın veya %systemdrive%\Windows\$NTUninstallBBnumarası$\spuninst\spuninst.exe komutunu çalıştırın.Yazılım güncelleştirmelerini kaldırma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

  823836 Windows yazılım güncelleştirmelerini yanlış sırayla kaldırmak işletim sisteminin çalışmamasına neden olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
  /listupdates yalnızca Windows yazılım güncelleştirmelerinin listesini sağlar, diğer yazılım güncelleştirmelerinin listesini sağlamaz. Bu, sonuçlarda karışıklığa neden olabilir. Bilgisayarınızda yüklü olan güncelleştirmelerin kapsamlı bir listesini görüntülemek için, Program Ekle veya Kaldır girdilerini inceleyin veya Microsoft Baseline Security Analyzer gibi bir araç kullanın (yalnızca güvenlik güncelleştirmeleri için). MBSA'yı karşıdan yüklemek için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
Update.exe sürüm 5.4.15.0 ve sonraki sürümler aşağıdaki yeni özellikleri destekler:
 • /integrate komut satırı anahtarı.

  /integrate anahtarını kullanarak, Windows yükleme kaynağı dosyalarınız için Kur programı olarak Update.exe dosyasını kullanan güvenlik güncelleştirmeleri, kritik güncelleştirmeler ve düzeltmeler gibi yazılım güncelleştirmelerini tümleştirebilirsiniz. Bu anahtarı kullanarak bir yazılım güncelleştirmesini Windows yükleme kaynağı dosyalarınızla tümleştirme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

  828930 Yazılım güncelleştirmeleri Windows yükleme kaynağı dosyalarınızla nasıl tümleştirilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
 • /extract anahtarındaki değişiklikler.

  /extract komut satırı anahtarının işlevselliğinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

  Paketleri ayıklamak için yönetimsel kimlik bilgileriniz olmalıdır.

  Dosyaları ağ sürücülerine ayıklayamazsınız. Dosya ayıklama yalnızca yerel sürücülerle sınırlıdır.
 • AMD64 donanım platformu desteği.
Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

262841 Windows yazılım güncelleştirme paketlerinin komut satırı anahtarları (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Bu makalede adı geçen üçüncü taraf ürünleri Microsoft'tan bağımsız şirketler tarafından üretilmektedir. Microsoft bu ürünlerin performansı veya güvenilirliği ile ilgili örtük veya başka türlü hiçbir garanti vermez.

Referanslar

Update.exe hakkında ek bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesinde bulunan "Inside Update.exe - The Package Installer for Windows and Windows Components" (Update.exe - Windows ve Windows Bileşenleri için Paket Yükleyicisi'ne Genel Bakış) adlı teknik incelemeyi okuyun:

Özellikler

Makale No: 832475 - Son İnceleme: 19 Oca 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim