Windows XP ve Windows Server 2003 Boot.ini dosyalarında kullanılabilen anahtar seçenekleri

™zet

Boot.ini dosyasına, Microsoft Windows XP veya Microsoft Windows Server 2003'ün başlama biçimini değiştiren çeşitli anahtarlar ekleyebilirsiniz.Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

102873 BOOT.INI ve ARC Yol Adlandırma Kuralları ve Kullanımı

Daha fazla bilgi

Boot.ini dosyasına aşağıdaki anahtarları ekleyebilirsiniz.

Not Bu anahtarlar, aksi belirtilmedikçe Microsoft Windows XP ve Microsoft Windows Server 2003 için geçerlidir.

/basevideo

/basevideo anahtarı, tüm ekran bağdaştırıcılarla uyumlu bir ekran sürücüsü kullanarak sistemi standart 640x480 16-renk VGA moduna zorlar. Bu anahtar, yanlış ekran çözünürlüğü veya yenileme oranı seçilmiş olsa bile sistemin yüklenmesine izin verir. Bu anahtarı, /sos anahtarıyla birlikte kullanın. Yeni bir ekran sürücüsü yüklerseniz ve sürücü düzgün çalışmazsa, bu parametreyi kullanarak işletim sistemini başlatabilirsiniz. Sonra da, soruna neden olan ekran sürücüsünü kaldırabilir, güncelleştirebilir veya geri alabilirsiniz.

/baudrate=sayı

Bu anahtar, çekirdek hata ayıklama amacıyla kullanılan hata ayıklama bağlantı noktasının baud hızını ayarlar. Örneğin, /baudrate=9600 yazın. Varsayılan baud hızı, bir modem bağlıysa 9600 kilobit/saniyedir (Kb/s). Boş bir modem kablosuyla, varsayılan baud hızı 115.200 Kb/s'dir. Modem üzerinden uzaktan hata ayıklama için kullanılan normal hız 9.600'dür. Bu anahtar Boot.ini dosyasında kullanılırsa, /debug anahtarı otomatik olarak etkinleştirilir.

Modem yapılandırması hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

148954 Modem kullanarak bir uzaktan hata ayıklama oturumu nasıl kurulur (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Boş modem yapılandırması hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

151981 Boş modem kablosu kullanılarak bir uzaktan hata ayıklama oturumu nasıl kurulur (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

/crashdebug

Bu anahtar, işletim sistemini başlattığınızda çekirdek hata ayıklayıcısını yükler. Bir Dur hata iletisi oluşuncaya kadar anahtar devre dışı olarak kalır. /crashdebug, rasgele çekirdek hatalarıyla karşılaşıyorsanız kullanışlıdır. Bu anahtarı kullanarak, Windows çalışırken normal işlemler için COM bağlantı noktasını kullanabilirsiniz. Windows çökerse, anahtar bağlantı noktasını bir hata ayıklama bağlantı noktasına dönüştürür. (Bu eylem, uzaktan hata ayıklamayı açar.)Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

151981 Boş modem kablosu kullanılarak bir uzaktan hata ayıklama oturumu nasıl kurulur (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

/debug

Bu anahtar, Windows'u başlattığınızda çekirdek hata ayıklayıcısını açar. Windows sisteminin COM bağlantı noktaları üzerinden uzaktan canlı hata ayıklamasını açmak isterseniz, anahtar bilgisayara bağlı bir ana bilgisayar hata ayıklayıcısı tarafından herhangi bir zamanda etkinleştirilebilir. /crashdebug anahtarından farklı olarak, hata ayıklama yapıp yapmamanızdan bağımsız olarak /debug anahtarı COM bağlantı noktasını kullanır. Bu anahtarı, düzenli olarak yeniden oluşturulabilen sorunlarda hata ayıklaması yapıyorsanız kullanın.


Uzaktan hata ayıklama hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

121543 Uzaktan hata ayıklamayı kurma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

/debugport=comsayı

Bu anahtar, hata ayıklama bağlantı noktası olarak kullanılacak iletişim bağlantı noktasını belirler ve burada sayı, kullanmak istediğiniz iletişim bağlantı noktasıdır (örneğin, COM1). Varsayılan olarak, /debugport varsa COM2'yi kullanır. Yoksa, anahtar COM1'i kullanır. Bu anahtarı Boot.ini dosyasına eklerseniz, /debug anahtarı etkinleştirilir.Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

151981 Boş modem kablosu kullanılarak bir uzaktan hata ayıklama oturumu nasıl kurulur (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

/maxmem=sayı

Bu anahtar, Windows'un kullanabileceği RAM miktarını bayt cinsinden belirler. Örneğin, Windows'un 64 MB'den az bellek kullanmasını istiyorsanız, /maxmem=64 anahtarını kullanın.Ancak, /maxmem anahtarı bellek boşluklarını hesaplamaz. Bu nedenle, onun yerine /burnmemory anahtarını kullanmanızı öneririz. /burnmemory anahtarı bellek boşluklarını hesaplar.

Örneğin, /Maxmem=64 anahtarını kullanırsanız ve sistemin yüklenmesi için 64 MB bellek gerekiyorsa, bellek boşluğu nedeniyle gerçekte sistemin kullanabileceği 64 MB bellek olmayabilir. Bu senaryoda, Windows başlatılmayacaktır.


Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

108393 Windows NT Boot.ini dosyasındaki MAXMEM seçeneği (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

/noguiboot

Bu anahtar, Windows başlangıcında ilerleme durum çubuğunu görüntüleyen bit eşlemi devre dışı bırakır. (İlerleme durum çubuğu, oturum açma isteminin hemen öncesinde görüntülenir.)

/nodebug

Bu anahtar, hata ayıklamayı kapatır. Bu, yazılımında hata ayıklama kesme noktası kodlanmış olan bir program varsa Dur hatasına neden olabilir.

/numproc=sayı

Bu anahtar, Windows'un başlangıçta çalıştıracağı işlemci sayısını ayarlar. Bu anahtarla, çok işlemcili bir sistemi yalnızca belirttiğiniz miktarda (sayı) işlemci kullanmaya zorlayabilirsiniz. Bu anahtar, performans ve hatalı CPU sorunlarını gidermenize yardımcı olabilir.

/pcilock

x86 tabanlı sistemlerde, bu anahtar işletim sisteminin Çevre Birim Bağlantı Arabirimi (PCI) aygıtlarına donanım girişi, donanım çıkışı ve kesme isteği kaynaklarını dinamik olarak aramasını durdurur. Bu anahtarla, BIOS aygıtları yapılandırır.


/fastdetect:comsayı

Bu anahtar, belirtilen bağlantı noktası için Ntdetect.com dosyasında seri ve veri yolu fare algılamasını kapatır. Bu anahtarı, başlatma işlemi sırasında bir seri bağlantı noktasına bağlı fare dışında bir bileşeniniz varsa kullanın. Örneğin, /fastdetect:comsayı yazın; burada sayı, seri bağlantı noktasının numarasıdır. Bağlantı noktaları virgülle ayrılarak birden fazla bağlantı noktası kapatılabilir. /fastdetect anahtarını kullanır ve bir iletişim bağlantı noktası belirlemezseniz, tüm iletişim bağlantı noktalarında seri fare algılaması kapatılır.Not Windows NT 4.0 da dahil önceki Windows sürümlerinde, bu anahtar /noserialmice olarak adlandırılıyordu.Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

131976 Seri bağlantı noktalarında aygıtların algılanması nasıl devre dışı bırakılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

/sos

/sos anahtarı, yüklendikleri sırada aygıt sürücü adlarını görüntüler. Varsayılan olarak, Windows Yükleyici ekranı yalnızca ilerleme noktaları görüntülemektedir. Bu anahtarı /basevideo anahtarıyla birlikte kullanarak, hataya neden olan sürücüyü belirleyebilirsiniz.


Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

99743 Windows 2000 veya Windows NT'de Boot.ini dosyasının amacı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

/PAE

Fiziksel adres uzantısı (PAE) modunu destekleyen bir bilgisayarın normal biçimde başlatılmasına izin vermek için /PAE anahtarını Boot.ini dosyasında karşılık gelen girdiyle birlikte kullanın. Güvenli Modda, /PAE anahtarı belirtilmiş olsa bile bilgisayar normal çekirdekleri kullanarak başlatılır.

/HAL=dosyaadı

Bu anahtarla, başlangıçta yüklenen asıl donanım özet düzeyini (HAL) tanımlayabilirsiniz. Örneğin, System32 klasöründeki Halmps.dll dosyasını yüklemek için /HAL=halmps.dll yazın. Bu anahtar, dosyayı Hal.dll olarak yeniden adlandırmadan önce farklı bir HAL denemeye yarar. Bu anahtar, çok işlemcili veya tek işlemcili modlarda başlatma arasında geçiş yaparken de kullanışlıdır. Bunu yapmak için, bu anahtarı /kernel anahtarıyla birlikte kullanın.

/kernel=dosyaadı

Bu anahtarla, başlangıçta yüklenen asıl çekirdeği tanımlayabilirsiniz. Örneğin, System32 klasöründeki Ntkrnlmp.exe dosyasını yüklemek için /kernel=ntkrnlmp.exe yazın. Bu anahtarı kullanarak, hata ayıklama kodu içeren bir çekirdek ile sıradan bir çekirdek arasında geçiş yapabilirsiniz.

/bootlog

Bu anahtar, sistemkökü\Ntbtlog.txt adlı bir dosyada önyükleme günlüğünü açar. Önyükleme günlüğü hakkında daha fazla bilgi için, Windows Yardımı'na bakın.

/burnmemory=sayı

Bu anahtar, Windows'un kullanamayacağı bellek miktarını megabayt olarak belirler. Bu parametreyi, RAM tükenmesiyle ilişkili bir performans sorununu veya diğer sorunları doğrulamak için kullanın. Örneğin, Windows'un kullanabileceği fiziksel belleği 128 MB'ye indirmek için /burnmemory=128 yazın.

/3GB

Bu anahtar, x86 tabanlı sistemleri programlara 3 GB, çekirdeğe ve yürütmeyle ilgili bileşenlere 1 GB fiziksel adres alanı ayırmaya zorlar. Bir programın ek bellek adres alanından yararlanacak biçimde tasarlanmış olması gerekir. Bu anahtarı kullanarak, kullanıcı modu programlar Windows'un kendilerine ayırdığı 2 GB yerine 3 GB belleğe erişebilir. Anahtar, çekirdek belleğinin başlangıç noktasını 3 GB'ye taşır. Microsoft Exchange Server 2003 ve Microsoft Windows Server 2003'ün bazı yapılandırmalarında bu anahtar gerekebilir.

Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

823440 Windows Server 2003 tabanlı bir sistem üzerindeki Exchange Server 2003'te /3GB anahtarının kullanımıDaha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

171793 4GT RAM ayarlamasının uygulamalar tarafından kullanılması hakkında bilgi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

/safeboot:parametre

Bu anahtar, Windows'un Güvenli Modda başlatılmasına neden olur. Bu anahtar, aşağıdaki parametreleri kullanır:
 • minimal
 • network
 • safeboot:minimal(alternateshell)
Diğer Boot.ini parametrelerini /safeboot:parametre ile birlikte kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örneklerde, başlangıç kurtarma menüsünden bir Güvenli Mod seçeneği belirlediğinizde kullanılabilen parametreler gösterilmektedir.

 • Ağ Desteği ile Güvenli Mod
  /safeboot:minimal /sos /bootlog /noguiboot
 • Ağ Desteği ile Güvenli Mod
  /safeboot:network /sos /bootlog /noguiboot
 • Komut İstemiyle Güvenli Mod
  /safeboot:minimal(alternateshell) /sos /bootlog /noguiboot
Not Bu ayarlardan hiçbiriyle /sos, /bootlog ve /noguiboot anahtarlarının kullanılması gerekmez, ancak anahtarlar sorun gidermenize yardımcı olabilir. Bu anahtarlar, F8 tuşuna basıp modlardan birini seçerseniz eklenir./userva

Bu anahtarı, /3GB anahtarını kullandığınızda işlemlere ayrılan bellek miktarını özelleştirmek için kullanın. Bu anahtar, daha fazla sayfa tablosu girdileri (PTE) çekirdek belleğine izin vermesine karşın işlem bellek alanının neredeyse 3 GB'sini korur.Not Microsoft Ürün Destek Hizmetleri, /USERVA anahtarı için 2900-3030 aralığındaki bir bellek alanını kullanmanızı önerir. Bu aralık, gözlemlenen geçerli sorunlar için sistem sayfa tablosu girdilerine yönelik olarak yeterince büyük bir havuz sağlamak için yeterlidir. /userva=2900 ayarını kullanmak, genellikle sistem sayfa tablosunda kullanılabilen en fazla girdi sayısına yakın bir değer sağlar.

/USERVA anahtarını kullanma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

316739 /3GB yapılandırmaları ayarlamak için /USERVA anahtarı Boot.ini dosyasında nasıl kullanılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:

810371 Exchange Server çalışan Windows Server 2003 tabanlı bilgisayarlarda /Userva anahtarını kullanma
323427 Windows Server 2003 ortamında Boot.ini dosyasını el ile düzenleme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
317526 Windows Server 2003'te Boot.ini dosyası nasıl düzenlenir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
317521 Bootcfg komutu ve kullanım biçimlerinin açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
289022 Windows XP'de Boot.ini dosyası nasıl düzenlenir
291980 Bootcfg komutu ve kullanımları hakkında tartışma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

/redirect

Bu anahtarı, Windows Server 2003 Enterprise Edition tabanlı bir bilgisayarda Acil Durum Yönetim Hizmetleri'ni (EMS) açmak için kullanın. EMS hakkında ek bilgi için, Windows Yardım ve Desteği'nde "Acil Durum Yönetim Hizmetleri" (Emergency Management Services) konusunu aratın.


x86 tabanlı bir bilgisayarda Boot.ini dosyasını düzenleyerek EMS'yi açmak için, Boot.ini dosyasının [boot loader] ve [operating systems] bölümlerini düzenleyin. Bunu yapmak için, aşağıdaki girdileri yapılandırın:
 • [boot loader] altında, aşağıdaki gerekli deyimlerden birini ekleyin:
  redirect=COMx
  Bu deyimde, x yerine şu COM bağlantı noktası numaralarından birini kullanın:
  1
  2
  3
  4
  redirect=USEBIOSSETTINGS
  Bu deyim, bilgisayar BIOS'unun EMS için kullanılacak COM bağlantı noktasını belirlemesine izin verir.
 • [boot loader] altında, aşağıdaki seçenek deyimini ekleyin:
  redirectbaudrate=baudhızı
  Baudhızı yerine şu değerlerden birini kullanın:
  9600
  19200
  57600
  115200
  Varsayılan olarak, EMS'de 9600 Kb/sn baud hızı ayarı kullanılır.
 • [operating systems] altında, /redirect seçeneğini EMS kullanacak biçimde yapılandırmak istediğiniz işletim sistemi girdisine ekleyin. Aşağıdaki örnekte, bu anahtarların kullanımları gösterilmektedir:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  redirect=COM1
  redirectbaudrate=19200
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, EMS" /fastdetect /redirect

/channel

Bu anahtarı, /debug ve /debugport anahtarlarıyla birlikte kullanarak Windows'u hata ayıklama bilgilerini bir IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) 1394 bağlantı noktası üzerinden gönderecek biçimde yapılandırın. Bir 1394 bağlantı noktası üzerinden hata ayıklamayı desteklemek için, her iki bilgisayarda da Microsoft Windows XP veya sonraki sürümü çalışıyor olmalıdır. 1394 bağlantı noktasında, 0 ile 62 arasında numaralandırılmış en fazla 63 bağımsız iletişim kanalı bulunmaktadır. Farklı donanım uygulamaları, bir veri yolunda farklı sayıda kanal destekler. Windows XP'de en fazla dört hedef bilgisayar kullanılabilir. Ancak bu kısıtlama Windows Server 2003'te kaldırılmıştır. Hata ayıklama gerçekleştirmek için, hata ayıklayıcısının çalıştığı (ana bilgisayar olarak da bilinir) ve hata ayıklaması gerçekleştirmek istediğiniz (hedef bilgisayar olarak da bilinir) bilgisayarlarda kullanılmak üzere ortak bir kanal numarası seçin. 1 ile 62 arasındaki herhangi bir numarayı kullanabilirsiniz.

Hedef bilgisayarı yapılandırmak için

 1. Boot.ini dosyasını düzenleyip, /CHANNEL=x seçeneğini hata ayıklama için yapılandırdığınız işletim sistemi girdisine ekleyin. X yerine, kullanmak istediğiniz kanal numarasını yazın. Örneğin, Boot.ini dosyasının [operating systems] alanını aşağıdaki gibi yapılandırın:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /debug /debugport=1394 /CHANNEL=3
 2. 1394 kablosunu 1394 bağlantı noktalarından birine takın.
 3. Hedef bilgisayarda 1394 ana bilgisayar denetleyicisini devre dışı bırakın. Bunu yapmak için, Aygıt Yöneticisi'ni başlatın, aygıtı sağ tıklatın ve Devre Dışı Bırak'ı tıklatın.
 4. Bilgisayarı yeniden başlatın.

Ana bilgisayarı yapılandırmak için

 1. 1394 kablosunu 1394 bağlantı noktalarından birine takın.
 2. Çekirdek hata ayıklayıcısı ikili dosyalarını yükleyin.
 3. Bir komut istemi açın. Aşağıdaki komutları yazın ve her komutun ardından Enter tuşuna basın:
  set_NT_DEBUG_BUS=1394
  set_NT_DEBUG_1394_CHANNEL=x
  kd -k
 4. Çekirdek hata ayıklayıcısını yüklediğiniz klasöre gidin ve aşağıdaki komutu yazın:
  kd.exe
Hata ayıklayıcısını ilk başlattığınızda, bir 1394 sanal sürücüsü yüklenir. Bu sürücü, hata ayıklayıcısının hedef bilgisayarla iletişim kurmasına olanak verir. Bu sürücü yüklemesinin başarıyla tamamlanabilmesi için, yönetici haklarıyla oturum açmış olmalısınız.
Özellikler

Makale No: 833721 - Son İnceleme: 10 Haz 2013 - Düzeltme: 1

Geri bildirim