Exchange 2000 Server ve Exchange Server 2003'te MIME ve içerik dönüşümü hakkında sık sorulan sorular

™zet

Bu makale, MIME standardı ve farklı posta sistemlerinin birlikte çalışmasını olanaklı kılan kodlama yöntemleri ile ilgili sık sorulan sorulara yanıtlar içerir. Bu makalede, Microsoft Exchange ortamında bozuk veya okunamayan posta iletisi sorunlarını nasıl giderebileceğiniz kısaca açıklanmaktadır.

Daha fazla bilgi

S1: E-posta iletilerinin biçimi nedir?

Y1: Internet e-posta iletileri, RFC 2822'de tanımlanan biçim standartlarına uyarlar. Bir ileti, üstbilgi alanlarından ve bir gövdeden oluşur. Üstbilgi alanlarının tümüne iletinin "üstbilgisi" denir. İletinin gövdesi isteğe bağlıdır. Gövdesiz bir ileti gönderilebilir ancak üstbilgisiz ileti gönderilemez.

Üstbilgi, RFC 2822 biçim standardında tanımlanan özel bir sözdizimine sahip karakterlerden oluşan bir dizi satır içerir. Gövde, üstbilgiden sonra gelen ve boş bir satır ile (yani, Satır Sonu ve Yeni Satır'dan [CRLF] önce hiçbir şey içermeyen bir satır) üstbilgiden ayrılan bir karakter dizisi içerir.

Üstbilgi alanları, alan adından sonra iki nokta (:) karakterinin ve bunun ardından alan gövdesinin geldiği ve CRLF ile biten satırlardır. Alan adının, iki nokta dışında yazdırılabilir US-ASCII karakterlerinden (yani, 33 ve 126 arasında değerlere (bu değerler de dahil) sahip karakterler) oluşması gerekir. İki nokta, ayırma karakteri olarak kullanılır.

Alan gövdesi CRLF dışında tüm US-ASCII karakterlerinden oluşabilir. Ancak, alan gövdesi, sarma (folding) ve açma (unfolding) üstbilgi kullanıldığında CRLF içerebilir. Sarma, kullanım kolaylığı için, tek bir satırın birden çok satırda görünmesidir. Açma ise bunun tersidir. Tüm alan gövdeleri, RFC 2822 biçim standardında bölüm 3 ve 4'te açıklanan sözdizimine uymak zorundadır.

İletinin gövdesi bir veya daha fazla bölüm içerebilir. Her bölüm gövdesi bir sınır ile ayrılır. Sınır parametresi iki tire (--) ile başlayan bir metin dizesidir.

S2: MIME nedir?

Y2: MIME, çeşitli türlerdeki içeriği tek bir iletiye eklemek için kullanılabilen bir standarttır. MIME, posta iletilerinin Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) biçimini, hem metin hem de metin içerikli olmayan birden çok içerik eklenecek biçimde genişletir. İletinin bölümleri resimler, sesler veya farklı karakter kümelerinde metinler olabilir. MIME standardı 2821 ve 2822 gibi RFC'lerden türetilir.

S3: Exchange MIME'yi nasıl işler?

Y3: Exchange'de içerik dönüşümü gerçekleştiren üç ana bileşen vardır:
 • IMAIL bileşeni, Internet iletilerini MAPI / Exchange biçimine veya tersine dönüştüren temel bileşendir. Ayrıca iletinin bütünlüğünü de denetler.
 • EXMIME bileşeni, Internet iletilerini Exchange'in iç nesne sunumlarına çevirmekten ve MIME biçimli iletiler oluşturmaktan sorumludur.
 • RFHTML bileşeni, Microsoft Outlook istemcisindeki ve Exchange Server bilgisayarındaki ayarlara göre Zengin Metin Biçimindeki (RTF) iletileri HTML'ye veya tersine dönüştürür.

S4: MIME biçimli bir e-posta iletisinin en düşük gereksinimleri nelerdir?

Y4: MIME biçimli bir e-posta iletisinin genellikle bir üstbilgisi ve gövdesi olur. En düşük gereksinim olarak, MIME iletisinin üstbilgisi olması gerekir. Gövde isteğe bağlıdır. Üstbilgi bölümü, RFC 2822'de tanımlandığı gibi ileti başına bir tane MIME sürüm 1.0 üstbilgisi içerir.

Gövde bölümü şunları içerir:
 • Content-type (İçerik türü) (Bu isteğe bağlıdır. Varsayılan tür, RFC 2822-5.2'de tanımlandığı gibi text/plain [metin/düz] biçimidir.)
 • Content-Transfer-Encoding (içerik aktarım kodlaması) üstbilgisi (Bu isteğe bağlıdır. Varsayılan, RFC 2822-6.1'de tanımlandığı gibi 7 bittir.)
 • Content-Disposition (içerik kullanımı) üstbilgisi (Bu isteğe bağlıdır.)
 • Content-ID (içerik kimliği) (Bu isteğe bağlıdır.)


S5: MIME sürüm üstbilgisi nedir?

Y5: MIME sürüm üstbilgisi alanı, MIME biçimli bir iletiye işaret eder. MIME'yi desteklemeyen eski yazılımlardan gönderilen iletilerde bu alan yoktur. Posta istemcileri, MIME olmayan iletileri belirlemek için bu alanın yokluğunu temel alır.

S6: Content-Type üstbilgisi nedir?

Y6: Content-Type alanı, bir alandaki verilerin türünü ve alt türünü belirtmek için kullanılır.

Üstbilgi türlerinden bazıları şunlardır: multipart/mixed (çok parçalı/karma), multipart/alternative (çok parçalı/alternatif), text/plain (metin/düz), text/html (metin/html), application/applefile (uygulama/apple dosyası), application/ms-tnef (uygulama/ms-tnef) ve application/octet-stream (uygulama/sekizli akış).

S7: Content-Transfer-Encoding (içerik aktarım kodlaması) nedir?

Y7: Farklı posta sistemleri verileri farklı işler ve eski bazı posta sistemleri çoklu ortam verilerini işleyemez.

Çoklu ortam verilerini işleyemeyen sistemlerde geçici bir çözüm olarak verileri tekdüzenli 7-bit biçimine dönüştürmek üzere bir kodlama düzeni kullanılır. Alıcı iletiyi aldığında, veri özgün biçimine geri yüklenir. Content-Transfer-Encoding biçimlerine bazı örnekler şunlardır:
 • Quoted-printable (aktarılan-yazdırılabilir)
 • Base64
 • 8-bit
 • 7-bit
 • İkili


S8: Exchange 5.5'te Transfer-Encoding nasıl uygulanıyor?

Y8: Exchange 5.5, gereksinime uygun şekilde quoted-printable biçiminde veya 7-bit biçiminde kodlama yapar. Ayrıca, iletinin %25'i 8-bit karakterlerden (yani, US-ASCII aralığının dışındaki karakterler) oluşuyorsa, Exchange 5.5 iletileri base64 biçiminde kodlar. Bu yalnızca ileti gövdesi için geçerlidir; ekler her zaman base64 biçiminde kodlanır.

S9: Exchange 2000 Server'da Transfer-Encoding nasıl uygulanıyor?

Y9: Yönlendirme grubu sınırları ve SMTP hedef konumları Exchange 2000 Server'ın postayı kodlama biçimini belirler. Exchange 2000, iletileri farklı yönlendirme gruplarındaki iki sunucu/alıcı arasında gönderirken veya Internet'e gönderirken quoted-printable biçiminde, 7-bit biçiminde veya Tarafsız Aktarım Kapsülleme Biçimi'nde (TNEF) kodlar.

Exchange 2000 Server, iletileri aynı yönlendirme grubundaki bir alıcıya/sunucuya gönderirken İkili biçimde veya Özet TNEF biçiminde kodlar.

S10: Microsoft Exchange Server 2003'te Transfer-Encoding nasıl uygulanıyor?

Y10: Yönlendirme grubu sınırları, Exchange ve SMTP hedef konumları da Exchange Server 2003'ün postayı kodlama biçimini belirler.

Karma modda, Exchange Server 2003 iletileri farklı yönlendirme gruplarındaki iki sunucu/alıcı arasında gönderirken veya Internet'e gönderirken quoted-printable biçiminde veya 7-bit biçiminde (TNEF biçimi) kodlar.

Yerel modda, Exchange Server 2003 aynı yönlendirme grubundaki veya diğer gruplardaki bir alıcıya/sunucuya posta gönderirken İkili (Özet TNEF) biçimde kodlar.

S11: Content-Disposition üstbilgisi nedir?

Y11: Bu üstbilgi bir bölümün ek olarak mı yoksa ileti gövdesinde mi görüneceğini tanımlar.

S12: Exchange ekleri nasıl işler?

Y12: Exchange Server 2003, Internet iletilerini yerel biçimlerinde kaydeder. Bu, Outlook Express gibi Internet biçimini algılayan bir istemciden okunduklarında, iletilerin özgün biçimlerinde işlenecekleri anlamına gelir.

Ancak, iletiler bir MAPI istemcisinden okunduğunda, IMAIL, Internet biçimindeki uygun öğeleri MAPI özellikleriyle eşler. Hatta, bir Internet iletisi daha posta kutusuna teslim edilmeden önce, en düşük MAPI özellikleri kümesinin Internet iletisinden yükseltilmesi gerekir; bunlar arasında PR_SENT_REPRESENTING, PR_SUBJECT ve alıcı tablosu vardır.

PR_BODY, PR_HTML ve PR_ATTACH_DATA_BIN gibi diğer MAPI özellikleri istek üzerine Internet biçiminden işlenerek bulunur. Dönüşüm, bir MAPI istemcisi iletiyi ilk kez istediğinde gerçekleşir. Exchange 2000 Server ardından bu yerel MIME özelliklerini MAPI biçimine yükseltir.

Exchange Server 2003'te içerik dönüşümü sırasında, bir gelen MIME iletisi istemci için işlenirken, IMAIL aşağıdakileri gerçekleştirir:
 1. IMAIL, MIME üstbilgisinde bir tam dosya adı (Ad.uzt) arar. Bir ad bulunursa, dosya adı kullanılır.
 2. IMAIL kısmi bir dosya adı arar. Bulursa, bir dosya adı uzantısını içerik türüyle eşlemek için, HKEY_CLASSES_ROOT/MIME/Database/content-type alt anahtara bakar. Eşleşen bir içerik türü bulunursa, uzantı eke eklenir. Eşleşen bir içerik türü bulunmazsa, kısmi dosya adı kullanılır.
 3. Conteny-Type veya Content-Disposition üstbilgilerinde hiçbir dosya adı belirtilmemişse, IMAIL eşleşen bir içerik türü arar. Bulursa, ek ATTad.uzn biçimini alır, burada uzn bu içerik türüyle ilişkilendirilmiş olan uzantıdır. Eşleşen bir içerik türü bulunmazsa, ".att" uzantısı kullanılır. Exchange 2000 Server, Content-Type üstbilgisinde bir dosya adı olmasını gerektirir.


S13: Tam ileti yapısı nedir?

Y13: Bir tam ileti örneği, tüm üstbilgileriyle birlikte aşağıda gösterilmiştir. Alıcılar genellikle yalnızca gövde kısımlarını görür. Parantezler içinde açıklamalar eklenmiştir.

Received: from SMTP sunucusu (sunucu1.ornek1.com IP adresi) 

by Receiver SMTP version 1.0 (sunucu2.ornek2.com IP adresi);

Mon, 28 Oct 2002 08:42:42 -0500 (EST)

Message-ID: <006@ornek1.com>

From: "Kullanıcı1" <kullanici1@ornek1.com> (RFC 2822 gönderen)

To: "Kullanıcı2" kullanici2@ornek2.com> (RFC 2822 alıcı)

Subject: Şimdi beni görüp görmediğini anlamak için bir sınama iletisi!

Date: Mon, 8 Nov 2002 13:46:54 +0100

MIME-Version: 1.0

Content-Type: multipart/mixed; boundary="----=_NextPart_000_005A_01C27E88.79B98A90"

X-Priority: 3

Return-Path: kullanici1@etkialani1.com

X-OriginalArrivalTime: 28 Oct 2002 13:45:00.0541 (UTC) FILETIME=[35F0A2D0:01C27E88]This is a multi-part message in MIME format (İleti gövdesinde bunu görüyorsanız, bir sorun vardır.
Önceki metindeki üstbilgilerde hiç boşluk veya CRLF olmadığına dikkat edin.
İleti gövdesine kadar hiçbir boşluk olmaması gerekir.)This message is in MIME format.
Since your mail reader does not understand this format, some or all of this message may not be legible.
(İleti gövdesinde bunu görüyorsanız, bir sorun vardır.)------=_NextPart_000_005A_01C27E88.79B98A90 (Sınır)Content-Type: text/plain;

charset="iso-8859-1"

Content-Transfer-Encoding: 7bitŞimdi beni görebiliyor musun?! (Bu iletinin metnidir. Bunu posta istemcinizde görürsünüz.)------=_NextPart_000_005A_01C27E88.79B98A90 (Sınır. Bu makalenin baş tarafındaki Multipart/Mixed tanımına bakın.)

Content-Type: image/jpeg;

name="Cadilarbayramiresimleri.jpg"

Content-Transfer-Encoding: base64 (Exchange 2000 Server'da tüm ekler base64 ve bloat %33 kullanılarak kodlanır.)

Content-Disposition: attachment;

filename="Cadilarbayramiresimleri.jpg"/9j/4AAQSkZJRgABAQEBLAEsAAD/2wB/9j/4AAQSkZJRgABAQEBLAEsAAD/2wB (Ham biçimdeki base64 verileri.
Bu, ikili biçimde kodlanan resimdir; daha sonra resim olarak yeniden paketlenecektir.)

/9j/4AAQSkZJRgABAQEBLAEsAAD/2wB/9j/4AAQSkZJRgABAQEBLAEsAAD/2wB

/9j/4AAQSkZJRgABAQEBLAEsAAD/2wB/9j/4AAQSkZJRgABAQEBLAEsAAD/2wB

------=_NextPart_000_005A_01C27E88.79B98A90--


S14: İletimin gövdesinde neden posta adresleri görünüyor?

Y14: MIME akışındaki ilk "CRLF CRLF", ileti gövdesinin başlangıcını işaret eder. Bu nedenle, iki üstbilgi arasında bir <CRLF><CRLF> dizisi varsa, istemci (Microsoft Outlook veya Microsoft Outlook Express) bozuk bir ileti görüntüler.

İlk “CRLF CRLF”, Internet iletisi üstbilgilerini ileti gövdesinden ayırır. Bu üstbilgiler P1 üstbilgileri olarak bilinir. P1 üstbilgileri zarf üstbilgileridir ve Internet iletisinin IMAIL tarafından işlenen bir bölümü değildir.

Exchange, bir akıllı ana bilgisayara, içerik tarama aygıtına, virüs duvarına veya güvenlik duvarına iletiyor olabilir. Üçüncü taraf güvenlik duvarı yazılımları bazen iletileri bozabilir.

E-posta iletilerini bir UNIX sistemi, güvenlik duvarı veya virüs duvarı üzerinden alıyor da olabilirsiniz. Ayrıca, ağ üzerinde üçüncü taraf bir içerik tarama aygıtı olabilir. Ağ üzerinde bunlara benzer uygulama veya aygıtlarınız varsa, alıcı sınırlarını doğrulayın. Tanılama sınamalarında bu gibi aygıt veya uygulamaları kullanmaktan kaçının.

S15: İletimde neden soru işaretleri görünüyor?

Y15: İletide soru işaretleri görünüyorsa, sistem iletideki bazı ANSI veya UNICODE karakterlerini nasıl çevireceğini bilemiyor demektir. İletinin görüntülendiği istemcide gelen karakter kümesiyle eşleşen kod sayfalarının yüklü olduğundan emin olmalısınız. Örneğin, Japonca yazılmış iletileri görüntülemek için, Windows iş istasyonunda Japonca yerel ayarlarının yüklü olduğundan emin olun.

S16: HTML iletilerini açarken neden sorun yaşıyorum ve uygulama günlüğümde neden 12002 ve 12003 olaylarını görüyorum?

Y16: Bu uygulama günlüğü olayları Exchange Bilgi Deposu kaynaklıdır ve içerik dönüştürme hatalarıdır. Bu iletilerin bazıları yoksayılabilir ve alınan iletiler üzerinde herhangi bir etkileri yoktur. Ancak uygulama günlüklerinde bu iletilerden çok sayıda görüyorsanız, istemcilerin HTML iletilerini açmakta sorun yaşayıp yaşamadıklarına bakın.

Yaşıyorlarsa, hizmet paketi sürümleri, sorunlu iletilerin kopyaları, uygulama ve sistem günlüklerinin kopyaları gibi daha çok sayıda tanılama bilgisi edinin ve sonra sorunu giderin.

S17: İleti gövdesini neden bazen ek olarak görüyorum?

Y17: İletinin kaynağı hakkında bilgi edinmelisiniz. Kaynak sunucunun tüm ayrıntılarını elde etmelisiniz. Gönderenin bir UNIX ağı üzerinde olup olmadığını araştırmalısınız. Bu sorun hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

323482 Exchange "satır içi" MIME Content-Disposition üstbilgisi kullanan iletiyi ek olarak görüntülüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

S18: E-posta gövdesinde neden "This is a multi-part message in MIME format." veya "This message is in MIME format." ifadelerini görüyorum?

Y18: Metin gövdesinde aşağıdakilerden birini görebilirsiniz:
 • “This is a multi-part message in MIME format.” (Bu, MIME biçiminde çok parçalı bir iletidir.)
 • “This message is in MIME format. Because your mail reader does not understand this format, some or all of this message may not be legible.” (Bu ileti MIME biçimindedir. Posta okuyucunuz bu biçimi tanımadığı için, bu iletinin bir kısmı veya tamamı okunamayabilir.)

Bu metin ilk sınırdan önce eklenir, genellikle tüm çok parçalı iletilerde bulunur ve e-posta biçiminde bir sorun olmadıkça istemciye görünmez. Örneğin, iletide yanlış bir konuma sabit satır sonu eklenmiş olabilir.

Bu sorunu çözümlemek için, Microsoft Exchange Internet Posta Hizmeti'nde ileti arşivleme özelliğini etkinleştirin. İleti arşivleme özelliğini açmak için Exchange Server 2003 Arşiv Havuzu yardımcı programını kullanın, iletiyi .eml veya .pst olarak kaydedin ve daha fazla çözümleme yapın. Arşiv havuzu özelliği hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

307798 Arşiv Havuzu yardımcı programı Service Pack 2'de kullanıma hazır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

S19: Postamın boyutu neden beklediğimden %33 daha fazla ve ek içermediği halde neden base64 olarak kodlanmış?Y19: Bu davranış, aşağıdaki karakter kümelerini kullandığınızda ortaya çıkar:
 • Japonca Shift-JIS

 • KOR

 • Japonca EUC

 • Kore dili ISO-2202-KR
 • Tayvan ISO-2202-TW

 • Çince ISO-2202-CN

 • Çince HZ_GB, Big5, GB18030


S20: Diğer sık karşılaşılan ve bilinen sorunlar nelerdir?

Y20: Bir Exchange Server 2003 sunucusundan diğerine geçirilen iletiler bozulmuş görünebilir ve iletinin alıcıları ileti gövdesinde görünebilir.

Örneğin bu sorun, Internet üzerinden, gelen Internet Exchange Server 2003 bilgisayarına oradan da başka bir Exchange Server bilgisayarına yönlendirilen bir iletide ortaya çıkabilir.
İleti, gelen Internet Exchange Server 2003 bilgisayarında doğru, arka uç Exchange Server bilgisayarında ise bozulmuş görünebilir. Bu belirtiler, iletideki alıcı sayısı azaltıldığında da değişebilir. Bu sorun birkaç nedenle ortaya çıkabilir, ancak en yaygın iki nedeni şunlardır:
 • Bir satırda 998 karakter yerine 1000 veya 1024'ten fazla karakteri olan RFC 2822 ileti üstbilgileri. Daha fazla bilgi için, bkz: Açıklama İsteği (RFC) 2822. Bunu için, aşağıdaki Internet Engineering Task Force (IETF) Web sitesini ziyaret edin: İletiler Exchange Server 2003 bilgisayarına ikili veriler kullanılarak veya parçalama yoluyla iletildiğinde, bu sorunla karşılaşabilirsiniz. Parçalama, verilerin parçalar halinde gönderilmesini destekleyen bir SMTP biçimi uzantısıdır.

  Exchange Server 2003 bir satırda 998'den fazla karakteri bulunan bir ileti aldığında, SMTP hizmeti üstbilgiyi ayrıştırır ve satırın 1000 karakterden uzun olduğunu fark eder. Daha sonra SMTP hizmeti bu satırın üstbilginin bir parçası olmadığını varsayar ve gövdeye ekler.

  Exchange Server bilgisayarındaki SMTP hizmeti daha sonra, Message-ID ve DATE üstbilgisini içerecek şekilde kendi üstbilgilerini yeniden yazar ve boş bir satır veya bir CRLF ekler.
 • Satır uzunluğu sınırları. RFC 2821 iletim gereksinimleriyle uyumlu olarak, CRLF dahil satır başına 1000 karakterden uzun iletilerin kabul edilmediği birçok uygulama vardır. Bu nedenle, posta uygulamaları bu gibi iletiler oluşturmamalıdır. Bu sorunu geçici olarak çözmek için, Exchange Server bilgisayarındaki ESMTP fiili (veya parçalama) becerisini devre dışı bırakın ve Exchange Server bilgisayarlarını, geçirilirken iletileri tipik SMTP biçiminde biçimlendirmeye zorlayın. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

  257569 Exchange 2000 Server'da ve Exchange Server 2003'te ESMTP fiilleri nasıl devre dışı bırakılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

  821733 Kime satırı 1.022 karakteri aştığında gelen iletiler bozuluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Referanslar

ARPA Internet metin iletilerinin biçim standardı hakkında daha fazla bilgi için, bkz: RFC 822. Bunun için, aşağıdaki IETF Web sitesini ziyaret edin:MIME hakkında daha fazla bilgi için, bkz: RFC 2045, 2046, 2047, 2048 ve 2049. Bunun için, aşağıdaki IETF Web sitelerini ziyaret edin:Content-Disposition üstbilgi alanı hakkında daha fazla bilgi için, bkz: RFC 2183. Bunun için, aşağıdaki IETF Web sitesini ziyaret edin:
Özellikler

Makale No: 836555 - Son İnceleme: 25 Kas 2007 - Düzeltme: 1

Geri bildirim