Outlook'ta arşiv .pst dosyasının konumu nasıl ayarlanır

GİRİŞ

Bu makale, Outlook profil dosyasını (.prf) değiştirerek Microsoft Outlook arşiv kişisel klasörler (.pst) dosyasının konumunu ayarlamayı açıklar.

Daha fazla bilgi

Arşiv .pst dosyasının konumunu ayarlamak için kullanabileceğiniz iki yöntem vardır. Birinci yöntem, .prf dosyasını oluşturmak için Microsoft Office 2003 Özel Yükleme Sihirbazı'nı (CIW) kullanır. İkinci yöntem, arşiv .pst dosyası için bir özel ayar içeren temel bir .prf dosyasının nasıl oluşturulacağını gösterir.

Not Aşağıdaki arşiv .pst dosyası seçeneklerini bir .prf dosyasını kullanarak ayarlayamazsınız. Arşiv .pst dosyasının aşağıdaki özelliklerine ait seçenekleri yapılandırmak için sistem ilkelerini kullanmalısınız:
 • Otomatik Arşiv özelliğini her x günde bir çalışacak biçimde ayarlama; burada x Otomatik Arşiv özelliği başlatılmadan önce geçecek gün sayısıdır.
 • Otomatik Arşiv özelliğini, dosyalarınızı arşivlemeden önce size soracak biçimde yapılandırma.
 • Otomatik Arşiv özelliğini, yalnızca e-posta klasörlerindeki süresi dolan öğeleri silecek biçimde yapılandırma.

Yöntem 1: Varolan .prf dosyasını değiştirme


CIW, Microsoft Office Resource Kit 2003 ile birlikte gelir. Aşağıdaki adımlar, bir arşiv .pst dosyası içeren CIW'yu kullanarak bir Outlook profilini nasıl oluşturabileceğinizi açıklar. Bu örnekte, arşiv .pst dosyasının adı Arşiv.pst'dir ve konumu C:\KlasörAdı klasörünü kullanmak üzere ayarlanmıştır. Yolu ve dosya adını, istediğiniz konum ve dosya adıyla değiştirebilirsiniz.

Not Bu yöntemin doğru çalışması için arşiv .pst dosyasının klasör yolu var olmalıdır.
 1. Microsoft Office 2003 CIW'yu başlatın.
 2. Custom Installation Wizard (Özel Yükleme Sihirbazı) sayfasında, Next'i (İleri) tıklatın.
 3. Open the MSI File (MSI Dosyasını Aç) sayfasında, istediğiniz Microsoft Windows Installer paket dosyasını (.msi) belirtin ve sonra Next'i (İleri) tıklatın.
 4. Create a new MST file'ı (Yeni MST dosyası oluştur) tıklatın ve sonra Next'i (İleri) tıklatın.
 5. Outlook: Customize Default Profile (Outlook: Varsayılan Profili Özelleştir) sayfasına varana dek Next'i (İleri) tıklatmaya devam edin.
 6. Outlook: Customize Default Profile (Outlook: Varsayılan Profili Özelleştir) sayfasında, New Profile'ı (Yeni Profil) tıklatın, Profile name (Profil adı) kutusuna profil için bir ad yazın ve sonra Next'i (İleri) tıklatın.
 7. Microsoft Exchange Server'ın adı, kullanıcı adı gibi istediğiniz ayarları ekledikten sonra Next'i (İleri) tıklatın.
 8. Outlook: Remove Accounts and Export Settings (Outlook: Hesapları Kaldır ve Ayarları Ver) sayfasına ulaşana dek sonraki sayfalara istediğiniz ayarları eklemek için 7. adımı yineleyin.
 9. Outlook: Remove Accounts and Export Settings (Outlook: Hesapları Kaldır ve Ayarları Ver) sayfasında, Export Profile Settings'i (Profil Ayarlarını Ver) tıklatın.
 10. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, istediğiniz yolu ve dosya adını yazın ve ardından Kaydet'i tıklatın.
 11. Finish'i (Son) tıklatın ve Exit'i (Çıkış) tıklatın.
 12. Not Defteri gibi bir metin düzenleyicisini başlatın ve 10. adımda kaydettiğiniz .prf dosyasına aşağıdaki değişiklikleri yapın:
  1. Section 2 - Services in Profile altında, [Service List] bölümünde ServiceX=Microsoft Outlook Client yazın.
  2. Aşağıdaki bilgileri yazarak Section 4 - Default values for each service altında [ServiceX] bölümünü oluşturun:
   [ServiceX]
  3. 12b adımında oluşturduğunuz [ServiceX] bölümünde, Section 4 - Default values for each service altına AutoArchiveFileName=c:\KlasörAdı\arşiv.pst yazın.
  4. [Microsoft Outlook Client] bölümünde, Section 6 - Mapping for profile properties altında AutoArchiveFileName=PT_STRING8,0x0324 yazın.
 13. Outlook'u kullanarak .prf dosyasını alın veya desteklenen yükleme yöntemlerinden birini kullanarak .prf dosyasını dağıtın.

Yöntem 2: Kendi .prf dosyanızı oluşturma


Varsayılan ayarları içeren kendi .prf dosyanızı oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Not Defteri gibi bir metin düzenleyicisi başlatın.
 2. Dosya menüsünde Yeni'yi tıklatın ve sonra aşağıdaki metni yazın veya kopyalayın:

  ; Arşiv .pst konumu olan Outlook profilleri oluşturmak için örnek PRF dosyası.
  ;
  ; Aşağıdaki PRF dosyası, aşağıdaki hizmetleri içeren bir profil yapılandıran bir PRF
  ; dosyasının nasıl oluşturulacağını gösteren bir örnektir: Microsoft Exchange Server,
  ; Outlook Adres Defteri ve Kişisel Klasörler. Bölüm 1 - 5 arası değiştirilebilir.
  ; 6. BÖLÜMÜ DEĞİŞTİRMEYİN. Büyük olasılıkla profilin doğru şekilde oluşturulmasını
  ; engeller. Düzenleme yaparken özellik değerlerinin özellik türleriyle eşleşmesine
  ; çok dikkat edin.

  ; Bölüm 2 ve 3'ün benzer olduğunu unutmayın. Bölüm 2 MAPI hizmetinin türünü ve sayısını
  ; belirlerken Bölüm 3 hesap sayısını belirler. Bölüm 4 ve 5 de benzerdir. Bölüm 4 her
  ; bir MAPI hizmetinin özel ayarlarını belirlerken Bölüm 5 Internet hesaplarının özel
  ; ayarlarını belirler. Son olarak, Bölüm 6 MAPI hizmetlerinin olası ayarlarını görüntüler.

  ; Bölüm 1 – Profil varsayılanları.
  ; ************************************************************************

  [General]
  Custom=1
  ; -- Gerekli. Bunun özelleştirilmiş bir .prf dosyası olduğunu gösterir.
  ProfileName=Microsoft Outlook
  DefaultProfile=Yes
  OverwriteProfile=Yes
  DefaultStore=Service2

  ; ************************************************************************
  ; Bölüm 2 – Profildeki hizmetler.
  ; ************************************************************************
  ; Profile eklenecek MAPI hizmetlerinin listesi.

  [Service List]
  Service1=Microsoft Outlook Client
  Service2=Microsoft Exchange Server
  Service3=Outlook Address Book
  Service4=Personal Folders
  ;Service5=Internet E-mail
  ; Bir Internet E-postası hizmeti eklerseniz, Bölüm 3'te de bir Hesap eklemeniz gerekir.


  ; ************************************************************************
  ; Section 3 – Internet hesaplarının listesi.
  ;*******************************************************************
  ; Oluşturulacak hesapların listesi.

  [Internet Account List]

  ; ************************************************************************
  ; Bölüm 4 – Her bir hizmetin varsayılan değerleri.
  ; ************************************************************************

  [Service1]
  ;Hiçbir ayar yapılandırılmadı.

  ;----Outlook AutoArchive------
  DoAutoArchive=True
  AutoArchiveFileName = “c:\temp\arşiv.pst”

  [Service2]
  ConversionProhibited=TRUE
  HomeServer=<sunucu adını girin>
  MailboxName=%username%

  [Service3]
  Ben=TRUE
  ;-- Kukla özellik. Silmeyin ve değiştirmeyin.

  [Service4]
  PathToPersonalFolders=c:\outlook.pst
  ; Kişisel klasörler yolundaki dizinler önceden var olmalıdır.

  [Service5]

  ; ************************************************************************
  ; Bölüm 5 – Her bir Internet hesabının değerleri.
  ; *******************************************************************
  ; Oluşturulacak her bir hesabın ayarları. Kullanılabilir hesap ayarları
  ; Bölüm 3'te listelenmiştir.


  ; ************************************************************************
  ; Bölüm 6 – Profil özelliklerinin eşlemesi. DEĞİŞTİRMEYİN.
  ; ************************************************************************

  ; ************************************************************************
  ; Profilde depolanan Outlook ayarları
  [Microsoft Outlook Client]

  SectionGUID=0a0d020000000000c000000000000046

  DoAutoArchive=PT_BOOLEAN,0x0320

  AutoArchiveFileName=PT_STRING8,0x0324

  FormDirectoryPage=PT_STRING8,0x0270
  ;-- Exchange Web Hizmetleri Form Dizini'nin URL'si
 3. Not Defteri'ni kullanıyorsanız Dosya menüsünde Farklı Kaydet'i tıklatın.
 4. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, istediğiniz dosya yolunu ve adını yazın ve sonra Kaydet'i tıklatın.
  Not Dosyayı .prf dosya adı uzantısıyla kaydedin.
 5. Not Defteri'nden çıkın.
 6. Outlook'u kullanarak .prf dosyasını alın veya desteklenen yükleme yöntemlerinden birini kullanarak .prf dosyasını dağıtın.
Outlook 2003'ü dağıtma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

828377 Office 2003'ü dağıtmak için desteklenen yükleme yöntemleri (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Microsoft Outlook 2002'yi dağıtma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

308383 Office XP'nin özelleştirilmiş bir sürümünü dağıtmak için Yönetimsel yükleme noktası nasıl oluşturulur (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)


CIW ile .prf dosyası oluşturma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

308300 Özelleştirilmiş bir Outlook 2002 yüklemesi sırasında MAPI profillerini yapılandırmak için PRF dosyası nasıl oluşturulur (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)


Outlook'ta .prf dosyasını almak hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

296192 Ek komut satırı anahtarları (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)



Özellikler

Makale No: 836755 - Son İnceleme: 14 Haz 2005 - Düzeltme: 1

Geri bildirim