Windows XP Service Pack 2 Destek Araçları

GİRİŞ

Bu makalede, Microsoft Windows XP Service Pack 2'nin (SP2) içerdiği Windows Destek Araçları güncelleştirmeleri anlatılmaktadır. Bir destek sorumlusu veya ağ yöneticisiyseniz, ağları yönetmek ve sorunları gidermek için Windows Destek Araçları'nı kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Windows XP SP2, aşağıdaki Destek Araçları için güncelleştirmeler içerir:
 • Ipseccmd.exe
 • Httpcfg.exe
 • Replmon.exe
 • Iadstools.dll
 • Extract.exe
 • Bitsadmin.exe
 • Netdom.exe
Destek Araçları, Windows XP SP2 ile birlikte otomatik olarak yüklenmez. Destek Araçları'nı Windows XP çalışan bir bilgisayara yüklemek için, Windows XP CD'sinin \Support\Tools klasöründeki Setup.exe dosyasını çalıştırın.

Windows XP Destek Araçları Yardım dosyası Support.cab dosyasında bulunur. Bu Yardım dosyası, tüm dosyaların ve ilişkili sözdizimlerinin, örnek çıktıların ve notların bir açıklamasını içerir. Bu araçlara özgü kullanım bilgileri için Yardım'a bakın. Ek yardım için, komut isteminde araçadı/help yazın ve ENTER tuşuna basın.

Windows XP SP2'yi karşıdan yükleme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Güncelleştirilmiş Destek Araçları'nı karşıdan yüklemek için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Ipseccmd.exe

Windows XP çalışan bilgisayarlarda IPSec ilkelerini yönetmek ve izlemek için Ipseccmd.exe aracını kullanın. Bu araç, aşağıdaki özellikleri sağlayacak biçimde güncelleştirilmiştir:
 • İlke alma veya verme işlemleri desteği.
 • /? seçeneğini kullanarak erişebileceğiniz geliştirilmiş çevrimiçi yardım.
 • Active Directory dizin hizmeti depolama seçeneğinin kaldırılması.
 • Kalıcı bir depolama seçeneği.
 • Grup İlkesi nesne bilgilerini oluşturmak için Show (Göster) seçeneği.
 • Oakley günlüğünü dinamik olarak açma veya kapama becerisi.

HTTPCfg.exe

HTTP Yapılandırma Yardımcı Programı (Httpcfg.exe), Microsoft Windows Server 2003 Destek Araçları'nda bulunmaktadır. Bu araç, artık Windows XP Destek Araçları'nda da bulunmaktadır. Bu aracı kullanarak, Ad Alanı Ayırma bilgileri, SSL Sunucu Sertifikası bilgileri ve HTTP sürücüsü (HTTP.SYS) için IP Dinleme Listesi bilgileri gibi yapılandırma bilgilerini ayarlayabilir, silebilir ve sorgulayabilirsiniz.

Replmon.exe

Active Directory Çoğaltma İzleyicisi aracıyla (Replmon.exe), Active Directory çoğaltma, eşitleme ve topoloji özelliklerini görüntüleyebilirsiniz. Bu dosya, Replmon.exe dosyasının 200 çoğaltma ortağından fazlasını görüntüleyememe sorununu ortadan kaldıracak biçimde güncelleştirilmiştir. Bu senaryoda, Replmon.exe, aşağıdakine benzer bir hatayı günlüğe kaydeder:
### iadstools.log Warning   Application c:\temp\iadstools.log: Thread ID: 2488 ,Logged: <tarih> <saat> IADsTools Event: GetDirectPartnersEx: The API returned more partners than IAdsTools is designed for. Information Application c:\temp\iadstools.log: Thread ID: 2488 ,Logged: <tarih> <saat? IADsTools Event: GetDirectPartnersEx: The function completed successfully, returning (0) entries for directory partition (DC=domain,DC=corp,DC=example,DC=com). ### 

Iadstools.dll

Ladstools.dll dosyası, Active Directory Hizmet Arabirimleri (ADSI) için bir yardımcı DLL dosyasıdır. Bu dosya, GetDirectPartnersEx işlevinin 200 Bağlantı Nesnesi'nden (ConnectionObject) fazlasını desteklememe sorununu ortadan kaldıracak biçimde güncelleştirilmiştir.

Extract.exe

Extract.exe aracını kullanarak, bir CAB dosyasındaki dosyaları ayıklayabilirsiniz. Bu dosya, Extract komutuna aktardığınız seçeneğe sınır denetimini ekleyecek biçimde güncelleştirilmiştir.

Bitsadmin.exe

BITS Yönetimi Yardımcı Programı, Arka Planda Akıllı Aktarım Hizmeti'ni (BITS) denetleyen bir Windows komut satırı aracıdır. Bu araç aşağıdaki işlevleri sağlayacak biçimde güncelleştirilmiştir:
 • /TRANSFER seçeneği, tek bir komut kullanarak tek bir dosyayı aktarır.
 • /ADDFILESET seçeneği, tek bir komut kullanarak bir işe birden çok dosya ekler.
 • /ADDFILEWITHRANGES seçeneği, yalnızca belirli bölümlerinin karşıdan yüklenmesi gereken bir dosya ekler.
 • /REPLACEREMOTEPREFIX seçeneği, bir grup dosyanın karşıdan yükleme konumunu değiştirir.
 • /SETACLFALGS ve /GETACLFLAGS seçenekleri, dosya Erişim Denetim Listesi (ACL) girdilerinin kopyalanabilmesini sağlar.
 • /UTIL /SETIEPROXY ve /UTIL /GETIEPROXY seçenekleri, geçerli kullanıcının Internet Explorer proxy ayarlarını yapar ve alır.
 • /UTIL /VERSION seçeneği, yüklü olan geçerli BITS sürümünün sürüm bilgilerini alır.
 • /UTIL /REPAIRSERVICE seçeneği, bozuk bir BITS kurulumunu onarır.

Netdom.exe

Bir bilgisayarı etki alanına katmak veya bir bilgisayar hesabını yönetmek için Netdom.exe komut satırı aracını kullanabilirsiniz.
 • /JOINDOMAIN seçeneği, bir bilgisayarı bir etki alanına katar.
 • /JOINWORKGROUP seçeneği, bir bilgisayarı bir çalışma grubuna katar.
 • /RENAME seçeneği, bilgisayarı etki alanında yeniden adlandırır.

Sorunlar

 • Destek Araçları'nın önceki bir sürümü bilgisayarınızda yüklüyse ve önceki sürümü kaldırmadan Windows XP SP2 Destek Araçları'nı yüklerseniz, Iadstools.doc, Iadstools.dll ve Replmon.exe dosyaları Destek Araçları klasörüne yüklenmez.

  Not Aşağıdaki koşullardan biri doğruysa bu sorundan etkilenmezsiniz:
  • Windows XP SP2 Destek Araçları'nı yüklemeden önce Destek Araçları'nın önceki sürümünü kaldırırsanız.
  • Windows XP SP2 Destek Araçları'nı yüklemeden önce bilgisayarınızda Destek Araçları'nın önceki bir sürümü yüklü değilse.
  Bu sorun, Windows XP SP2 Destek Araçları'nda yer alan Iadstools.dll ve Replmon.exe dosyalarının sürüm numaraları 1.0.0.2234 olduğu için oluşur. Windows XP Destek Araçları'nın önceki sürümlerinde, Iadstools.dll ve Replmon.exe dosyaları 1.1.0.1 sürüm numarasına sahipti. Windows Installer, bir yükseltme işlemi sırasında dosyanın yeni olup olmadığını belirlemek için dosya sürüm numaralarını kullanır. (Daha büyük bir sürüm numarası, dosyanın daha yeni olduğunu gösterir.) Windows XP SP2 Destek Araçları'ndaki sürüm numarası, Windows XP Destek Araçları'nın önceki sürümlerinde kullanılandan daha küçük olduğundan, Windows Installer Windows XP SP2 Destek Araçları'nda yer alan yeni dosyaları yüklemeden eski dosyaları kaldırır.

  Windows XP SP2 Destek Araçları'nı yüklediyseniz bu sorunu gidermek için, Windows XP SP2 Destek Araçları'nın Kur programını yeniden çalıştırın. Windows Destek Araçları Kurulum Sihirbazı'nın Kur seçenekleri sayfasında, Ekle/Kaldır'ı ve sonra İleri'yi tıklatın ve ekranda görüntülenen yönergeleri izleyerek Windows XP SP2 Destek Araçları'nı yeniden yükleyin. Ladstools.doc, Iadstools.dll ve Replmon.exe dosyaları Destek Araçları klasörüne yüklenir.
Özellikler

Makale No: 838079 - Son İnceleme: 28 Şub 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim