Olay Kimliği 16650: Windows 2000 ve Windows Server 2003'te hesap kimlik yer ayırıcısı düzgün olarak başlayamadı

Önemli Bu makale, kayıt defterini değiştirmeyle ilgili bilgiler içermektedir. Kayıt defterini değiştirmeden önce, yedeklediğinizden ve bir sorun çıkması durumunda kayıt defterini nasıl geri yükleyeceğinizi anladığınızdan emin olun. Kayıt defterini yedekleme, geri yükleme ve düzenleme ile ilgili bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
256986 Microsoft Windows Kayıt Defteri'nin Açıklaması

Belirtiler

Microsoft Windows Server 2003 veya Windows 2000 tabanlı bilgisayarda Active Directory'ye yeni kullanıcılar, gruplar, bilgisayarlar, posta kutuları, etki alanı denetleyicileri veya başka nesneler eklediğinizde, aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
Dizin hizmeti göreceli bir tanımlayıcı ayıramadığı için nesne oluşturulamıyor.
Etki alanı denetleyicisini sistem durumu yedeklemesinden geri yüklediğinizde, sistem günlüğü aşağıdaki hata iletisini içerebilir:
Olay Türü:Hata

Olay Kaynağı:SAM Olayı
Kategori:Yok

Olay Kimliği:16650


Hesap kimlik yer ayırıcısı, düzgün olarak başlayamadı. Kayıt verileri, başarısızlık nedeninin NT hata kodunu içerir. Windows 2000, başlatmayı başarılı olana dek yeniden deneyecek; o zamana kadar bu Etki Alanı Denetleyicisinde hesap oluşturma geri çevrilecek. Başarısızlığın tam nedenini gösterebilecek başka SAM olay günlükleri arayın.
Ek hataları aramak için Dcdiag komutunu verbose anahtarıyla da kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Komut istemine DCdiag /v yazın ve Enter tuşuna basın.
Dcdiag /v yazdığınızda, aşağıdakine benzer hata iletileri görebilirsiniz:
Sınama başlatılıyor: RidManager

* Etki Alanı için kullanılabilen RID Havuzu 2355 - 1073741823 aralığıdır

* dc01.contoso.com RID Yöneticisi'dir

* RID Yöneticisi ile DsBind başarılı oldu

* rIDAllocationPool 1355 - 1854 aralığındadır

* rIDNextRID: 0 DS bozuk veriler içeriyor: rIDPreviousAllocationPool değeri geçersiz

* rIDPreviousAllocationPool 0 - 0 arasında Ayrılmış rids yok -- lütfen olay günlüğünü denetleyin.
......................... DC01 için RidManager sınaması başarısız olduUyarı: rid küme başvurusu silindi.

rid bilgileri için ldap_search_sW of CN=RID SetDEL:cfe0828c-8842-4cb1-a642-6d9991d0516d,CN=Deleted Objects,DC=contoso,DC=com şu nedenle başarısız oldu: Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor.

......................... DC01 için RidManager sınaması başarısız oldu
Sınama başlatılıyor: RidManager

* Etki Alanı için kullanılabilen RID Havuzu 3104 - 1073741823 aralığıdır

Uyarı: FSMO Rol Sahibi silindi.

* dc01.contoso.com RID Yöneticisi'dir

* RID Yöneticisi ile DsBind başarılı oldu

Uyarı: rid küme başvurusu silindi.

rid bilgileri için ldap_search_sW of CN=RID SetDEL:5a128cf2-f365-47bc-a883-8ff9561ff545,CN=Deleted Objects,DC=contoso,DC=com şu nedenle başarısız oldu: Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor.
......................... DC01 için RidManager sınaması başarısız oldu


Sınama başlatılıyor: KnowsOfRoleHolders

Rid Sahibi Rolü = CN="NTDS Settings DEL:fd615439-1ebb-4652-b16f-3f8517d25593",CN=dc01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=contoso,DC=com Uyarı: CN="NTDS Settings DEL:fd615439-1ebb-4652-b16f-3f8517d25593",CN=dc01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=contoso,DC=com Rid Sahibi, ancak silinmiş.
Sistem olay günlüğünde sorunu gidermenize yardımcı olabilecek başka hatalar da alabilirsiniz:

Olay Kimliği: 16647

Olay Kaynağı: SAM

Açıklama: Etki alanı denetleyicisi, yeni bir hesap kimlik havuzu için istek başlatıyor.


Olay Türü:Hata

Olay Kaynağı:SAM Olayı
Kategori:Yok

Olay Kimliği:16645

Açıklama: Bu etki alanı denetleyicisi için ayrılan en büyük hesap kimliği, atandı. Etki alanı, yeni bir hesap kimlik havuzu almayı başaramadı. Olası bir neden, etki alanı denetleyicisinin ana etki alanı denetleyicisi ile bağlantı kuramamış olmasıdır. Yeni bir havuz ayrılana kadar bu etki alanında hesap oluşturmalar, başarısız olacak. Etki alanında ağ veya bağlantı sorunları olabilir veya ana etki alanı denetleyicisi, çevrimdışı veya etki alanında bulunmuyor olabilir. Ana etki alanı denetleyicisinin çalışmakta ve etki alanı ile bağlantıda olduğundan emin olun.

Neden

Bu sorun aşağıdaki senaryolardan birinde oluşur:

 • Göreli tanıtıcı (RID) Yöneticisi yedek kopyasından geri yüklendiğinde, başka bir RID Yöneticisi'nin çevrimiçi olmadığını doğrulamak üzere diğer etki alanı denetleyicileriyle eşitlemeye çalışır. Ancak, eşitlenecek bir etki alanı denetleyicisi yoksa veya çoğaltma çalışmıyorsa eşitleme işlemi başarısız olur. Eşitleme gereksinimi, aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesinde anlatılan Windows 2000 düzeltmesinde kullanılmıştır:
  307725 RID Esnek Tek Yöneticili İşlem etki alanı denetleyicisini yedekleme ve geri yükleme, SID'lerin yinelenmesine neden oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

  Not Etki alanı her zaman için tek bir etki alanı denetleyicisi içerdiyse, RID Yöneticisi diğer etki alanı denetleyicileriyle eşitlemeye çalışmaz. Etki alanı denetleyicisi, diğer etki alanı denetleyicileri hakkında bilgi sahibi değildir.

 • RID havuzu tükenmiştir veya Active Directory'deki RID ayırma ile ilişkili olan nesneler yanlış değerleri kullanmaktadır ya da eksiktir.

Çözüm

Windows 2000'de adlandırma bağlamlarının çoğaltma bağlantılarını silme

Etkilenen etki alanı Windows Server 2003 etki alanı denetleyicilerini içerdiğinde ilk eşitleme gereksinimlerini atlamak için, RID işlemleri rolünü bir Windows Server 2003 etki alanı denetleyicisine aktarın ve RID işlem yöneticisi rolünü geçerli rol sahibine atayın. Windows Server 2003 etki alanı denetleyicisinde FSMO rolünü kendi üzerine almak, RID işlem yöneticisini etkinleştirmek için gerekli olan ilk eşitleme gereksinimlerini, rol sahibi yeniden başlatılıncaya kadar atlar.

Not NTDSUTIL'in gerçekleştirdiği ek denetimler nedeniyle, alma işlemini Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları ek bileşeninde (Dsa.msc) gerçekleştirmelisiniz.

Windows 2000'de, ilk eşitlemeyi tamamlamak üzere ikinci bir etki alanı denetleyicisini geri yükleyebilirsiniz. İkinci bir etki alanı denetleyicisini geri yükleyemezseniz, var olmayan etki alanı denetleyicilerinde bir meta veri temizlemesi gerçekleştirmeniz veya Active Directory adlandırma bağlamlarına yönelik çoğaltma bağlantılarını silmeniz gerekir. Daha sonra diğer etki alanı denetleyicilerini geri yüklemeyi planlıyorsanız, meta veri temizlemesi gerçekleştirmek yerine çoğaltma bağlantılarını silin.


Active Directory adlandırma bağlamlarına yönelik çoğaltma bağlantılarını silmeden önce, Repadmin komutunu kullanarak objectGUID değerini tanımlamalısınız. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Komut istemine repadmin /showreps yazın. Aşağıdakine benzer bir çıkış görürsünüz:
  CN=Schema,CN=Configuration,DC=contoso,DC=comDefault-First-Site-Name\DC02 via RPC objectGuid: 97c68f88-3864-4a12-9962-ca389937e237 2004-02-26 09:10.03 tarihindeki ilk girişim başarılı oldu.  CN=Configuration,DC=contoso,DC=com Default-First-Site-Name\DC02 via RPC objectGuid: 97c68f88-3864-4a12-9962-ca389937e237 2004-02-26 09:14.43 tarihindeki ilk girişim başarılı oldu.  DC=contoso,DC=com Default-First-Site-Name\DC02 via RPC objectGuid: 97c68f88-3864-4a12-9962-ca389937e237 2004-02-26 09:14.01 tarihindeki ilk girişim başarılı oldu.
 3. Çoğaltma bağlantılarını silmek için repadmin /delete yazın. Adlandırma bağlamını ve objectGUID değerini aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi belirtin:
  repadmin /delete CN=Schema,CN=Configuration,DC=contoso,DC=com DC01 97c68f88-3864-4a12-9962-ca389937e237._msdcs.contoso.com /localonly 
  repadmin /delete CN=Configuration,DC=contoso,DC=com DC01 97c68f88-3864-4a12-9962-ca389937e237._msdcs.contoso.com /localonly
  repadmin /delete DC=contoso,DC=com DC01 97c68f88-3864-4a12-9962-ca389937e237._msdcs.contoso.com /localonly
 4. RID Yöneticisi olan bilgisayarı yeniden başlatın. RID Yöneticisi düzgün başlatılır.

RID ayırma ile ilişkili Active Directory nesnelerinin geçerli olduğunu doğrulama

RID ayırma ile ilişkili Active Directory nesnelerinin geçerli olduğunu doğrulamak için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Everyone (Herkes) grubunun Bu bilgisayara ağ üzerinden eriş kullanıcı hakkının olduğunu doğrulayın. Bu ayar, Grup İlkesi Nesne Düzenleyicisi'nde aşağıdaki konumdan yapılandırılabilir: Bilgisayar Yapılandırması\Windows Ayarları\Güvenlik Ayarları\Yerel İlkeler\Kullanıcı Hakları Ataması.

 2. Windows 2000 Destek Araçları'nı yükleyin. Bu araçlar, Windows 2000 ve Windows Server 2003 CD-ROM'larındaki destek klasöründe bulunabilir. Bu araçları yüklediğinizde, ADSI Edit'i başlatın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna mmc yazın ve Tamam'ı tıklatın.
  2. Windows 2000'de, Konsol'u ve sonra da Ek Bileşen Ekle/Kaldır'ı tıklatın. Windows Server 2003'te, Dosya'yı ve sonra da Ek Bileşen Ekle/Kaldır'ı tıklatın.
  3. Ekle/Kaldır ek bileşeninde, sırasıyla Ekle'yi, ADSIEdit'i ve sonra da Ekle'yi tıklatın.
  4. Kapat'ı ve ardından Tamam'ı tıklatın.
 3. MMC konsolunda, ADSIEdit'i sağ tıklatın ve Bağlan'ı tıklatın.
 4. Bağlantı Noktası altındaki Bağlantı ayarları'nda, Select a well known naming context'i (Bilinen bir adlandırma bağlamı seç) tıklatın. Açılır listede, domain'i (etki alanı) ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 5. domain'i ve ardından etki alanının Distinguished Name (Ayırt Edici Ad) öğesini genişletin. Örneğin, DC=contoso, DC=com öğesini genişletin.
 6. OU=Domain Controllers öğesini genişletin.
 7. Denetlemek istediğiniz etki alanı denetleyicisini sağ tıklatın ve Properties'i (Özellikler) tıklatın.
 8. Select a property to view (Görüntülenecek özelliği seçin) menüsünü ve sonra da UserAccountControl'ü tıklatın.
 9. userAccountControl değerinin 532480 olduğunu doğrulayın. userAccountControl değerini değiştirmek için, etki alanı denetleyicisi özelliği iletişim kutusunda Edit'i (Düzen) tıklatın.
 10. Integer Attribute Editor'da (Tamsayı Öznitelik Düzenleyicisi), Value (Değer) alanına 532480 yazın ve OK'i (Tamam) tıklatın.

RID Yöneticisi'nin başka bir etki alanı denetleyicisiyle çoğaltıldığını doğrulama

Yeni yükseltilen bir etki alanı denetleyicisi Olay 16650 üretirse, etki alanı denetleyicisi çoğaltma bilgilerini RID Yöneticisi olmayan başka bir etki alanı denetleyicisinden almış olabilir. Yükseltme sırasında, yeni etki alanı denetleyicisinin bilgisayar hesabı değiştirilir. Bu değişiklikler RID yöneticisi rolünün atanmış olduğu etki alanı denetleyicisine çoğaltılmamışsa, yeni yükseltilen etki alanı denetleyicisi bir RID havuzu edinmeye çalıştığında bu istek başarısız olur.RID Yöneticisi'nin çoğaltma işlemini doğrudan ortaklarından en az biriyle gerçekleştirdiğini doğrulamak için şu adımları izleyin:
 1. CN=RID Set nesnesinin varolduğunu doğrulayın.

  CN=RID Set nesnesi, soldaki bölmede OU=Domain Controllers altından etki alanı denetleyicisi seçildiğinde ADSI Edit'in sağdaki bölmesinde gösterilir.

  CN=RID Set nesnesi yoksa, etki alanı denetleyicisini indirgemeniz ve sonra yeniden yükselterek nesneyi oluşturmanız gerekir.
 2. CN=RID Set nesnesi varsa, etki alanı denetleyicisinin bilgisayar hesabı nesnesindeki rIDSetReferences özniteliğinin, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi RID Set nesnesinin Ayırt Edici Adı'nı işaret ettiğinden emin olun:
  CN=RID Set, CN=DC01,OU=Domain Controllers,CN=contoso,DC=local

  rIDSetReferences özniteliği RID Set nesnesinin Ayırt Edici Adı'nı işaret etmiyorsa, daha fazla bilgi için Microsoft Ürün Destek Hizmetleri'ne başvurun.

Durum

Bu davranış, tasarımdan kaynaklanır.

Referanslar

Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

305476 Windows 2000 Server ve Windows Server 2003 işlemler yöneticisi rolü sahipleri için ilk eşitleme gereksinimleri (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

822053 Hata iletisi: "Dizin hizmeti bir göreceli tanımlayıcı ayıramadığı için Windows nesneyi oluşturamıyor" (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

248410 Hata iletisi: Hesap kimlik yer ayırıcısı düzgün olarak başlatılamadı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Özellikler

Makale No: 839879 - Son İnceleme: 17 Tem 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim