Kullanıcılar Exchange 2000 ortak klasörlerine Outlook Web Access'i kullanarak erişmeyi denediğinde "HTTP 1.1/ 503 Bu hizmet artık kullanılamıyor" hata iletisini alıyorsunuz

Belirtiler

Microsoft Exchange 2000 ön uç sunucusunu yükleyip yapılandırdıktan sonra, ön uç sunucusuna bağlanan Exchange 2000 kullanıcıları Microsoft Outlook Web Access'i (OWA) kullanarak Exchange 2000 ortak klasörlerine erişemez. Bunu yapmaya çalışan kullanıcılar aşağıdaki hata iletisini alabilir:
HTTP 1.1/ 503 Bu hizmet artık kullanılamıyor
Exchange 2000 ön uç sunucusundaki ortak klasörlere erişmek için Exchange Sistem Yöneticisi'ni kullanmaya çalıştığınızda ortak klasörlere erişilemez. Aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
Ortak Klasörler tarafından kullanılan HTTP hizmeti kullanılamıyor; Ortak depoların bağlanmamış ve Bilgi Deposu hizmetinin çalışmıyor olması olası sebepler arasında. Kimlik no: c1030af3 Exchange Sistem Yöneticisi

Neden

Bu sorun tipik olarak Exchange 2000 ön uç sunucusundaki ortak klasör başka bir Exchange 2000 Server bilgisayarındaki varolmayan bir ortak klasörle, ulaşılamayan bir Exchange 2000 Server bilgisayarıyla veya ortak klasörler barındırmayan bir Exchange 2000 Server bilgisayarıyla ilişkilendirildiğinde ortaya çıkar. Bu sorun ayrıca, Public (Ortak) sanal klasörün yerel yolu Windows Gezgini'nde Exchange Yüklenebilir Dosya Sistemi (ExIFS) sürücüsünün fiziksel yoluyla eşleşmediğinde ortaya çıkabilir.

Not ExIFS ile, Exchange Server bilgi deposunu bir dosya sistemi olarak görüntüleyip kullanabilirsiniz. Exchange 2000'de, M sürücüsü ExIFS için kullanışlı bir yerdir. Ancak, ExIFS M sürücüsünden başka bir sürücüyü kullanabilir.

Çözüm

Bu sorunu çözmek için, Exchange 2000 arka uç sunucusu üzerindeki Active Directory'de msExchOwningPFTreeBL nesnesinin içeriğini görüntülemek için ADSI Düzenleme aracını kullanın ve ardından msExchOwningPFTreeBL özellik değerinin doğru olduğunu doğrulamak için yine ADSI Düzenleme aracını kullanın. Ayrıca, msExchOwningPFTreeBL özellik değerinin her yönetim grubu için aynı olduğunu doğrulayın.

Not ADSI Edit aracı Windows 2000 CD-ROM'unda Support klasöründe bulunmaktadır.

msExchOwningPFTreeBL özellik değerini doğrulamak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusunda mmc yazın ve ardından Tamam'ı tıklatın.
 2. MMC konsolunda, Konsol'u ve sonra Ek Bileşen Ekle/Kaldır'ı tıklatın.
 3. Ek Bileşen Ekle/Kaldır iletişim kutusunda, Ekle'yi tıklatın.
 4. Tek Başına Ek Bileşen Ekle iletişim kutusunda, ADSI Edit'i tıklatın, Ekle'yi ve sonra Kapat'ı tıklatın.
 5. Ek Bileşen Ekle/Kaldır iletişim kutusunda, Kapat'ı tıklatın.
 6. ADSI Edit konsolunda, ADSI Edit'i sağ tıklatın ve sonra Connect to'yu (Bağlan) tıklatın.
 7. Connection Settings (Bağlantı Ayarları) iletişim kutusunda, Select a well-known naming context'i (Bilinen bir adlandırma bağlamı seç) tıklatın, listeden Configuration container'ı (Yapılandırma kapsayıcısı) tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın.
 8. ADSI Edit konsolunda, CN=Configuration Container'ı genişletin, CN=Configuration'ı genişletin, CN=Services'ı genişletin, CN=Microsoft Exchange'i genişletin, CN=Yönetim Grubu'nu genişletin ve sonra CN=Folder Hierarchies'i genişletin.
 9. Sağ bölmede, CN=Public Folders'ı sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.
 10. CN=Public Folders iletişim kutusunda Select a Property to view (Görüntülenecek Özellik seç) listesini tıklatın ve sonra msExchOwningPFTreeBL özelliğini tıklatın. msExchOwningPFTreeBL özellik değerinin, ortak klasörleri barındıran varolan bir Exchange 2000 sunucusunu işaret ettiğinden emin olun.
 11. CN=Public Folders iletişim kutusunda, msExchOwningPFTreeBL özellik değerini değiştirmek için Remove'u (Kaldır) tıklatın. msExchOwningPFTreeBL özellik değerini değiştirmeyi tamamladığınızda, Add'i (Ekle) tıklatın.
 12. Her yönetim grubu için bu adımları yineleyin.
 13. Exchange 2000 ön uç sunucusunu yeniden başlatın.


msExchOwningPFTreeBL özellik değeri geçerliyse, Exchange ön uç sunucusundaki Microsoft Internet Information Services'ta (IIS) ortak klasörler için hatalı bir fiziksel yol olabilir. IIS'deki ortak klasörlerin fiziksel yolunu doğrulamak için, aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın üzerine gelin, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Internet Hizmet Yöneticisi'ni tıklatın.
 2. Internet Information Services'ta, Varsayılan Web Sitesi'ni genişletin ve sonra Ortak adlı sanal klasörü sağ tıklatın.
 3. Ortak Özellikleri iletişim kutusunda, Yerel Yol ayarı'nın, Exchange 2000 arka uç sunucusundaki ortak klasörler için doğru fiziksel yolu işaret ettiğini doğrulayın. Örneğin, yol şöyle olabilir: m:\contoso.com\Public Folders.
 4. Yerel Yol ayarı doğru fiziksel yolu işaret etmiyorsa, Gözat'ı tıklatın ve ardından Exchange 2000 ortak klasörleri için doğru fiziksel yolu bulun.

Durum

Bu davranış tasarımdan kaynaklanır.

Referanslar

'503 Hizmet Kullanılamıyor' hata iletilerinde sorunları giderme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

305030 Outlook Web Access 2000'de "503 Hizmet Kullanılamıyor" hata iletisi sorunları nasıl giderilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

"HTTP/1.1 503 Hizmet Kullanılamıyor" hataları hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

282230 Tek sunucu üzerindeki birden çok Web sitesinde "HTTP/1.1 503 Hizmet Kullanılamıyor" hata iletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Özellikler

Makale No: 840182 - Son İnceleme: 14 Haz 2005 - Düzeltme: 1

Geri bildirim