Windows XP Service Pack 2 yüklendikten sonra bir Bluetooth aygıtı yüklenemiyor

Belirtiler

Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) yüklendikten sonra aşağıdaki belirtilerle karşılaşabilirsiniz:
 • Bir Bluetooth bağdaştırıcı yükleyemezsiniz ve aşağıdaki belirtilerden biri veya daha fazlasıyla karşılaşırsınız:
  • Bir Bluetooth aygıtı yüklerseniz, aygıt yüklemesi düzgün çalışıyor gibi görünebilir. Ancak, Aygıt Yöneticisi'nde Bluetooth radyoları altında görünen aygıtları görüntülediğinizde, aygıt hatalı olarak tanımlanır.
  • Aygıtı yapılandırmaya çalışırsanız aşağıdakine benzer bir hata iletisi alabilirsiniz:
   Aygıt bulunamadı.
 • Windows XP SP2'ye Winnt32.exe dosyasını kullanarak yükseltirseniz, varolan Bluetooth aygıtları düzgün çalışmayabilir. Örneğin, Bluetooth aygıtlarının bazıları çalışmayabilir.

Neden

Bu sorun, aşağıdaki koşullar doğruysa oluşabilir:
 • Windows XP SP2'yi Bluetooth bağdaştırıcısının zaten yüklü olduğu, ancak bu bağdaştırıcı için üçüncü taraf sürücünün henüz yüklenmediği bir bilgisayara yüklerseniz. Veya, üçüncü taraf sürücü kullanan bir Bluetooth aygıtının bulunduğu bir bilgisayarı Windows XP SP2'ye yükseltirseniz.
 • Bluetooth bağdaştırıcının, hem üçüncü taraf Bluetooth yığınıyla hem de Windows XP SP2'de bulunan Bluetooth yığınıyla eşleşen bir Satıcı Kimliği (VID) veya ürün tanımlayıcısı (PID) varsa.
Bu sorun, Windows XP SP2'nin yüklemek istediğiniz üçüncü taraf sürücü yerine Windows XP SP2'nin içerdiği aygıt sürücüsünü otomatik olarak yüklemesi nedeniyle oluşur. Yükseltme sırasında, Windows XP SP2, Windows'ta bulunan aygıt sürücüsünü varolan üçüncü taraf Bluetooth sürücünün üzerine yazar.

Pratik Çözüm

Bu sorunu gidermek ve Bluetooth bağdaştırıcısının üçüncü taraf sürücüsünü başarıyla yüklemek için, aşağıdaki bölümlerde anlatılan yöntemlerden birini kullanın.

Yöntem 1: Bth.inf dosyasını yeniden adlandırma

Üçüncü taraf aygıtı veya yığını yüklemeden ya da yeniden yüklemeden önce, %WINDIR%\inf\Bth.inf dosyasını Bth.bak olarak yeniden adlandırın. Dosyayı yeniden adlandırdığınızda, Windows Tak ve Çalıştır PNP özelliğinin, Windows XP SP2'de bulunan Bluetooth sürücüsünü INF dosyasını kullanarak yüklemesi engellenmiş olur. Dosyayı yeniden adlandırmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna %windir%\inf yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Bth.inf dosyasını sağ tıklatın ve Yeniden Adlandır komutunu tıklatın.
 3. Bth.inf dosyasını Bth.bak olarak yeniden adlandırın ve ENTER tuşuna basın.
 4. Üçüncü taraf Bluetooth sürücüsünü yükleyin.

Yöntem 2: Bluetooth sürücüsünü Aygıt Yöneticisi'nden güncelleştirme

Bluetooth yığınının Windows XP SP2 kurulumunu değiştirmek için, sürücüyü Aygıt Yöneticisi'nden güncelleştirin. Bunu yaptığınız üçüncü taraf sürücünüzü belirtin. Sürücüyü Aygıt Yöneticisi'nden güncelleştirmek için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna devmgmt.msc yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Aygıtı bulun.
 3. Aygıtı sağ tıklatın ve Sürücüyü Güncelleştir komutunu tıklatın.
 4. Donanım Güncelleştirme Sihirbazı'nın ekranda görüntülenen adımlarını izleyerek, Bluetooth aygıtınızın üçüncü taraf sürücüsünü belirtin.

Daha fazla bilgi

Windows XP SP2'yi Bluetooth bağdaştırıcısı sürücüsünün zaten yüklü olduğu bir bilgisayara yüklediğinizde, Windows XP SP2 bu sürücünün üzerine yazmaz. Bu davranışın tek özel durumu, Windows XP SP2 yükseltmesi gerçekleştirilmesidir. Ancak, Windows XP SP2'yi üçüncü taraf sürücünün yüklü olmadığı bir bilgisayara yüklerseniz veya bir yükseltme gerçekleştirirseniz, Windows, Bluetooth bağdaştırıcısı için Windows XP SP2'de bulunan sürücüyü yükler.

Bir üçüncü taraf sürücü yüklemeye çalıştığınızda, Bluetooth bağdaştırıcısının Windows XP sürücüsü imzalı olduğu için işlem başarısız olur. Bu sürücünün Windows XP SP2 sürümü imzalı olduğu için, Windows, bu sürücüye Tak ve Çalıştır düzeninde imzasız veya üçüncü tarafa ait bir sürücüden daha öncelik verir.
Özellikler

Makale No: 840635 - Son İnceleme: 14 Oca 2005 - Düzeltme: 1

Geri bildirim