Windows Server 2003'te Windows olmayan bir NTP sunucusuyla saati eşitlemeye çalıştığınızda eşitleme başarılı olmayabilir

Belirtiler

Microsoft Windows Server 2003 tabanlı bilgisayarınızı Microsoft Windows çalıştırmayan bir Ağ Saati Protokolü (NTP) sunucusu ile eşitlemeye çalıştığınızda, eşitleme başarılı olmayabilir. Bu sorun ortaya çıktığında, Sistem günlüğüne aşağıdaki olaylar kaydedilebilir:

Neden

Bu sorun, bilgisayarınız simetrik etkin modu kullanarak eşitleme istekleri gönderdiğinde ortaya çıkabilir. Varsayılan olarak, Windows Server 2003 etki alanı denetleyicileri saat sunucuları olarak yapılandırılır ve eşitleme istekleri göndermek için simetrik etkin modu kullanırlar. Windows çalıştırmayan bazı NTP sunucuları yalnızca istemci modunu kullanan isteklere yanıt verir.

Çözüm

Bu sorunu gidermek için, Windows Saati'ni saat sunucusuyla eşitleme yaparken istemci modunu kullanacak şekilde yapılandırın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın, cmd yazın ve ENTER tuşuna basın.
 2. Komut istemine aşağıdaki komutları verildikleri sırayla yazın. Her bir komutu yazdıktan sonra ENTER tuşuna basın.

  • w32tm /config /manualpeerlist:NTP_sunucusu_IP_Adresi,0x8 /syncfromflags:MANUAL
  • net stop w32time
  • net start w32time
  • w32tm /resync

Daha fazla bilgi

Windows Saati'nin istek gönderirken kullandığı mod aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarıyla ayarlanır:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer
Bu alt anahtardaki Enabled girdisinin değeri 1 ise, Windows Saati simetrik etkin modu kullanır. Değilse, Windows Saati istemci modunu kullanır.

"Çözüm" bölümündeki komutta başvurulan 0x8 ayarı, Windows Saati'ni, istemci modunu kullanacak biçimde ayarlar.

Modun /manualpeerlist anahtarıyla kullanılan geçerli ayarları şunlardır:
 • 0x01 - SpecialInterval özel yoklama aralığını kullan
 • 0x02 - UseAsFallbackOnly
 • 0x04 - isteği SymmetricActive modu olarak gönder
 • 0x08 - isteği Client modu olarak gönder
Özellikler

Makale No: 875424 - Son İnceleme: 19 Oca 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim