Windows Server 2003 ve Windows XP'de Uzak Masaüstü Protokolü Ayarları

GİRİŞ

Uzak Masaüstü Protokolü'nü (RDP) kullanarak bir uzak bilgisayara bağlandığınızda, istemci bilgisayarında Default.rdp dosyası oluşturulur. Bu makalede, Default.rdp dosyasında depolanan bağlantı ayarları açıklanır.

Daha fazla bilgi

RDP kullanarak bir uzak bilgisayara bağlandığınızda, Uzak Masaüstü Bağlantısı'nın Seçenekler iletişim kutusunu kullanarak birçok bağlantı ayarını yapılandırabilirsiniz. Bu ayarları yapılandırmak için şu adımları izleyin:
  1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, mstsc.exe yazın ve Tamam'ı tıklatın.
  2. Uzak Masaüstü Bağlantısı iletişim kutusunda, Seçenekler'i tıklatın.
Birden çok ana bilgisayara bağlanırsanız *.rdp dosyalarını farklı ayarlarla kaydedebilirsiniz. Yeni bir yapılandırmayı kaydetmek için, Seçenekler'deki Genel sekmesinde Farklı Kaydet'i tıklatın.

Default.rdp dosyasında depolanan ayarlar

Varsayılan olarak, Default.rdp dosyası Belgelerim klasörünüzde oluşturulur. Aşağıdaki RDP ayarları Desktop.rdp dosyasında depolanır:

desktopwidth:i

Bu ayar, Uzak Masaüstü Bağlantısı'ndaki Seçenekler'de Görüntü sekmesinden seçilen masaüstü genişliğine karşılık gelir.

Not Microsoft Windows CE tabanlı aygıtlar yalnızca tam ekran modunu destekler.

desktopheight:i

Bu ayar, Uzak Masaüstü Bağlantısı'ndaki Seçenekler'de Görüntü sekmesinden seçilen masaüstü yüksekliğine karşılık gelir.

Not Microsoft Windows CE tabanlı aygıtlar yalnızca tam ekran modunu destekler.

session bpp:i

Bu ayar, Uzak Masaüstü Bağlantısı'ndaki Seçenekler'de Görüntü sekmesinde yer alan Renkler'de seçtiğiniz renk derinliğine karşılık gelir.

Not Microsoft Windows CE tabanlı aygıtlar yalnızca tam ekran modunu destekler.

winposstr:s

Bu ayar, Uzak Masaüstü Bağlantısı'ndaki Seçenekler'de Görüntü sekmesinden seçilen pencere konumuna karşılık gelir.

Not Masaüstü bilgisayarlarda, bu ayar Uzak Masaüstü Bağlantısı iletişim kutusunun ekrandaki konumunu belirler. Altı sayı, WINDOWPOS yapısında bir dize biçimini gösterir. WINDOWPOS işlevi hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:Not Microsoft Windows CE tabanlı bilgisayarlar yalnızca tam ekran modunu destekler.

auto connect:i

Bu ayar masaüstü bilgisayarlar veya Windows CE tabanlı istemciler tarafından kullanılmaz.

full address:s

Bu ayar, bağlandığınız bilgisayarı belirler. Ayar, Uzak Masaüstü Bağlantısı'ndaki Seçenekler'in Genel sekmesindeki Bilgisayar kutusunda yer alan girdiye karşılık gelir.

compression:i

Bu ayar, verilerin istemci bilgisayarına iletilirken sıkıştırılıp sıkıştırılmayacağını belirler.

DeğerAyar
0Sıkıştırma kapalıdır.
1Sıkıştırma açıktır.

keyboardhook:i

Bu ayar, Windows anahtar birleşimlerinin nereye uygulanacağını belirler. Bu ayar, Uzak Masaüstü Bağlantısı'ndaki Seçenekler'in Yerel Kaynaklar sekmesindeki Klavye kutusunda yer alan seçime karşılık gelir.

DeğerAyar
0Yerel bilgisayara uygulanır.
1Uzak bilgisayara uygulanır.
2Yalnızca tam ekran moduna uygulanır.

audiomode:i

Bu ayar, seslerin nerede çalınacağını belirler. Bu ayar, Uzak Masaüstü Bağlantısı'ndaki Seçenekler'in Yerel Kaynaklar sekmesindeki Uzak bilgisayar sesi kutusunda yer alan seçime karşılık gelir.

DeğerAyar
0İstemci bilgisayarında ses çal.
1Ana bilgisayarda ses çal.
2Ses çalma.

redirectdrives:i

Bu ayar, uzak bilgisayarda oturum açtığınızda disk sürücülerin otomatik olarak bağlanıp bağlanmadığını belirler. Bu ayar, Uzak Masaüstü Bağlantısı'ndaki Seçenekler'in Yerel Kaynaklar sekmesindeki Disk Sürücüleri kutusunda yer alan seçime karşılık gelir.

DeğerAyar
0Sürücüler otomatik olarak yeniden bağlanmaz.
1Sürücüler otomatik olarak yeniden bağlanır.

redirectprinters:i

Bu ayar, uzak bilgisayarda oturum açtığınızda yazıcıların otomatik olarak bağlanıp bağlanmadığını belirler. Bu ayar, Uzak Masaüstü Bağlantısı'ndaki Seçenekler'in Yerel Kaynaklar sekmesindeki Yazıcılar onay kutusunda yer alan seçime karşılık gelir.

DeğerAyar
0Yazıcılar otomatik olarak yeniden bağlanmaz.
1Yazıcılar otomatik olarak yeniden bağlanır.

redirectcomports:i

Bu ayar, uzak bilgisayarda oturum açtığınızda COM bağlantı noktalarının otomatik olarak bağlanıp bağlanmadığını belirler. Bu ayar, Uzak Masaüstü Bağlantısı'ndaki Seçenekler'in Yerel Kaynaklar sekmesindeki Seri Bağlantı Noktaları kutusunda yer alan seçime karşılık gelir.

DeğerAyar
0COM bağlantı noktaları otomatik olarak yeniden bağlanmaz.
1COM bağlantı noktaları otomatik olarak yeniden bağlanır.

redirectsmartcards:i

Bu ayar, uzak bilgisayarda oturum açtığınızda akıllı kartların otomatik olarak bağlanıp bağlanmadığını belirler. Bu ayar, Uzak Masaüstü Bağlantısı'ndaki Seçenekler'in Yerel Kaynaklar sekmesindeki Akıllı kartlar kutusunda yer alan seçime karşılık gelir.

DeğerAyar
0Akıllı kartlar otomatik olarak yeniden bağlanmaz.
1Akıllı kartlar otomatik olarak yeniden bağlanır.

displayconnectionbar:i

Bu ayar, uzak bilgisayarda tam ekran modunda oturum açtığınızda bağlantı çubuğunun görüntülenip görüntülenmediğini belirler. Bu ayar, Uzak Masaüstü Bağlantısı'ndaki Seçenekler'in Görüntü sekmesindeki Tam ekran modundayken bağlantı çubuğunu görüntüle onay kutusunda yer alan seçime karşılık gelir.

DeğerAyar
0Bağlantı çubuğu görüntülenmez.
1Bağlantı çubuğu görüntülenir.

username:s

Bu ayar, RDP'de görüntülenen kullanıcı adını belirler. Ayar, Uzak Masaüstü Bağlantısı'ndaki Seçenekler'in Genel sekmesindeki Kullanıcı adı kutusunda yer alan girdiye karşılık gelir.

domain:s

Bu ayar, Uzak Masaüstü Bağlantısı iletişim kutusunda görüntülenen kullanıcı adını belirler. Uzak Masaüstü Bağlantısı'ndaki Seçenekler'in Genel sekmesindeki Etki Alanı kutusunda yer alan girdiye karşılık gelir.

alternate shell:s

Bu ayar, RDP ile bağlandığınızda bir programın otomatik olarak başlatılıp başlatılmayacağını belirler. Ayar, Uzak Masaüstü Bağlantısı'ndaki Seçenekler'in Programlar sekmesindeki Program yolu ve dosya adı kutusunda yer alan girdiye karşılık gelir.

shell working directory:s

Bu ayar, RDP'yle bağlandığınızda otomatik olarak başlatılan uygulamanın klasör konumudur. Ayar, Uzak Masaüstü Bağlantısı'ndaki Seçenekler'in Programlar sekmesindeki Program yolu ve dosya adı kutusunda yer alan girdiye karşılık gelir.

disable wallpaper:i

Bu ayar, uzak bilgisayarda oturum açtığınızda masaüstü arka planının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler. Bu ayar, Uzak Masaüstü Bağlantısı'ndaki Seçenekler'in Deneyim sekmesindeki Masaüstü arka planı onay kutusunda yer alan seçime karşılık gelir.

DeğerAyar
0Duvar kağıdı görüntülenir.
1Duvar kağıdı görüntülenmez.

disable full window drag:i

Bu ayar, klasörü yeni bir konuma sürüklediğinizde klasör içeriğinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler. Bu ayar, Uzak Masaüstü Bağlantısı'ndaki Seçenekler'in Deneyim sekmesindeki Sürüklerken pencerenin içeriğini göster onay kutusunda yer alan seçime karşılık gelir.

DeğerAyar
0Sürüklerken klasör içeriği görüntülenir.
1Sürüklerken klasör içeriği görüntülenmez.

disable menu anims:i

Bu ayar, uzak bilgisayarda oturum açtığınızda menü ve pencerelerin nasıl göründüğünü belirler. Bu ayar, Uzak Masaüstü Bağlantısı'ndaki Seçenekler'in Deneyim sekmesindeki Menü ve pencere animasyonu onay kutusunda yer alan seçime karşılık gelir.

DeğerAyar
0Menü ve pencere animasyonlarına izin verilir.
1Menü ve pencere animasyonlarına izin verilmez.

disable themes:i

Bu ayar, uzak bilgisayarda oturum açtığınızda temalara izin verilip verilmediğini belirler. Bu ayar, Uzak Masaüstü Bağlantısı'ndaki Seçenekler'in Deneyim sekmesindeki Temalar onay kutusunda yer alan seçime karşılık gelir.

DeğerAyar
0Temalara izin verilir.
1Temalara izin verilmez.

bitmapcachepersistenable:i

Bu ayar, bit eşlemlerin yerel bilgisayarda önbelleğe alınıp alınmayacağını belirler. Bu ayar, Uzak Masaüstü Bağlantısı'ndaki Seçenekler'in Deneyim sekmesindeki Bit eşlem önbelleğe alma onay kutusunda yer alan seçime karşılık gelir.

DeğerAyar
0Önbelleğe alma etkinleştirilmez.
1Önbelleğe alma etkinleştirilir.

autoreconnection enabled:i

Bu ayar, bir istemci bilgisayarın bağlantısı kesildikten sonra otomatik olarak yeniden bağlanmaya çalışıp çalışmayacağını belirler.

DeğerAyar
0İstemci bilgisayarı otomatik olarak yeniden bağlanmaya çalışmaz.
1İstemci bilgisayarı otomatik olarak yeniden bağlanmaya çalışır.
Özellikler

Makale No: 885187 - Son İnceleme: 19 Oca 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim