Update.exe için gereken kullanıcı hakları

GİRİŞ

Bazı Microsoft yazılım güncelleştirmeleri Kur programı olarak Update.exe dosyasını kullanır. Update.exe'nin 5.4.1.0 ve daha sonraki sürümleri, yazılım güncelleştirmesini yükleyen kullanıcının belirli kullanıcı haklarına sahip bir yönetici olmasını gerektirir. Bu makalede söz konusu kullanıcı hakları gereksinimleri listelenmiştir.
Gerekli kullanıcı haklarına sahip olmayan bir kullanıcı, Update.exe'yi kullanan bir yazılım güncelleştirme paketi yüklemeye çalışırsa, aşağıdaki hata iletisini alabilir:
<İşletim sistemi adı> güncelleştirme izniniz yok. Lütfen sistem yöneticinize başvurun.
Yazılım güncelleştirme yüklemesi, /quiet veya /passive komut satırı anahtarları belirtilerek katılımsız modda gerçekleştirildiyse, bu hata iletisi yükleme günlüğünde görüntülenir. Varsayılan olarak, yükleme günlüğü %systemroot%/KB######.log dosyasında bulunur, burada ######, düzeltmenin uygulandığı Microsoft Bilgi Bankası makalesinin numarasıdır.

Daha fazla bilgi

Yazılım güncelleştirmesinin Temmuz 2004'ten sonra yayımlanan paketlere yönelik Kur programı olarak Update.exe dosyasını kullanıp kullanmadığını belirlemek için, yazılım güncelleştirme paketinin Özellikler iletişim kutusunda bulunan Sürüm sekmesindeki Installer Altyapısı değerini inceleyin. Temmuz 2004'ten önce yayımlanan paketler için kullanılan yükleyiciyi ve sürüm numarasını belirlemek üzere paket içeriğini ayıklamanız gerekir. Bunu yapma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

832475 Windows yazılım güncelleştirmelerine yönelik paket yükleyicisindeki yeni özelliklerin açıklaması


Aşağıdaki tabloda Update.exe için gereken kullanıcı hakları listelenir.
Grup İlkesi Nesnesi Görünen Adı Update.exe için gerekliAçıklama
Dosyaları ve dizinleri yedekle
Gerekli

Yedekleme işlemlerini gerçekleştirebilmeniz için bu kullanıcı hakkına sahip olmalısınız.

Dosyaları ve dizinleri geri yükle
Gerekli
Geri yükleme işlemlerini gerçekleştirebilmeniz için bu kullanıcı hakkına sahip olmalısınız. Bu kullanıcı hakkı, geçerli herhangi bir kullanıcıyı veya grup güvenlik tanımlayıcısını (SID) bir nesnenin sahibi olarak ayarlamanızı sağlar.
Denetim ve güvenlik günlüklerini yönet
Gerekli
Denetim iletilerini denetleme ve görüntüleme gibi birçok güvenlik işlevini gerçekleştirmek için bu kullanıcı hakkına sahip olmanız gerekir. Bu hak, sahibini bir güvenlik işletmeni olarak tanımlar.
Diğer nesnelerin veya dosyaların sahipliğini al
Gerekli
İsteğe bağlı erişim verilmeden bir nesnenin sahipliğini alabilmeniz için bu kullanıcı hakkına sahip olmanız gerekir. Bu kullanıcı hakkı, sahiplik değerinin, yalnızca sahibin meşru olarak bir nesnenin sahibi olarak atayabileceği değerlere ayarlanmasına izin verir.
Sistemi kapat
GerekliBilgisayarı kapatmak için bu kullanıcı hakkınızın olması gerekir. Bazı yazılım güncelleştirmeleri bilgisayarın yeniden başlatılmasını gerektirir. Bu kullanıcı hakkı kullanılamıyorsa, yazılım güncelleştirmesi tamamlanır ve kullanıcının, gerekiyorsa, bilgisayarı yeniden başlatmak için bu kullanıcı hakkında sahip bir yöneticiye başvurması gerekir.
Programlarda hata ayıklaGerekliBir işlemde hata ayıklamak için bu kullanıcı hakkınızın olması gerekir. Update.exe'nin 5.4.1.0'dan önceki sürümleri, yöneticilerin yazılım güncelleştirmelerini başarılı bir şekilde yüklemesi için bu kullanıcı hakkına sahip olmalarını gerektirebilir.

Bellekte düzeltme olarak da bilinen anında düzeltme teknolojisinin Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ile birlikte dağıtılması planlanmıştır ve bazı güncelleştirmelerde kullanılabilecektir. Anında düzeltmeyi kullanmak için Programlarda hata ayıklama kullanıcı hakkınızın olması gerekir. Düzeltme eki ve güncelleştirme yönetimi hakkında ek bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: http://www.microsoft.com/technet/security/guidance/patchmanagement/patchmanagement.mspx
Yöneticilerin haklarının olmasını gerektiren daha önceki Update.exe ve Programlarda hata ayıklama hakkında ek bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

830846 Windows Ürün Güncelleştirmeleri yanıt vermeyebilir veya CPU kaynaklarının çoğunu ya da tamamını kullanabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Eksik kullanıcı hakkını belirlemek için, yükleme günlük dosyasını inceleyin. Yükleme günlük dosyası aşağıdakine benzer hata iletileri içerir:2.744: d:\aab949b8ae7e35434dde6b\update\update.exe (sürüm X.X.X.X)
2.744: Etkinleştirilemedi SE_SECURITY_PRIVILEGE


2.754: Kur bir hatayla karşılaştı: İşletim sistemi adı güncelleştirme izniniz yok. Lütfen sistem yöneticinize başvurun.


2.764: İşletim sistemi adı güncelleştirme izniniz yok.

Not İşletim sistemi adı, işletim sisteminin adını gösterir. SE_SECURITY_PRIVILEGE, eksik kullanıcı hakkını gösterir. X.X.X.X, sürüm numarasını gösterir.

Kullanıcı haklarını görüntülemek veya değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Grup İlkesi Düzenleyicisi'ni yerel ortamınızda veya etki alanı ortamınızda başlatın. Bunun nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
  2. Bilgisayar Yapılandırması altında Windows Ayarları'nı tıklatın.
  3. Güvenlik Ayarları'nı tıklatın, Yerel İlkeler'i tıklatın ve sonra da Kullanıcı Hakları Ataması'nı tıklatın.
  4. Daha önce listelenen ilkeleri atamak için ilkeyi sağ tıklatın, Özellikler'i tıklatın ve ardından kullanıcıyı ekleyin.

Referanslar

Update.exe dosyasının, Windows ve Windows bileşenleri için paket yükleyicisinin açıklandığı teknik incelemeyi görüntülemek için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
Özellikler

Makale No: 888791 - Son İnceleme: 19 Oca 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim