Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1 ve bilinen sorunlar

Bu makale Windows 2000 için geçerlidir. Windows 2000 desteği 13 Temmuz 2010'da sona ermektedir.Windows 2000 Destek Ömrü Sonu Çözüm Merkezi, Windows 2000'den geçiş stratejinizi planlamak için başlangıç noktanızdır. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Destek Ömrü İlkesi.

™zet

Bu makalede Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) için Güncelleştirme Toplaması 1 açıklanmaktadır. Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1 özgün olarak 28 Haziran 2005'te yayımlanmış ve 13 Eylül 2005'te v2 sürümüne güncelleştirilmiştir. Bu güncelleştirme toplaması, Windows 2000 SP4'ün yayımlanması ile 30 Nisan 2005 tarihi arasında Windows 2000 için üretilmiş olan güvenlikle ilişkili güncelleştirmeleri içermektedir. 30 Nisan 2005 tarihinde, Güncelleştirme Toplaması 1'in içeriği Microsoft tarafından son sınama gerçekleştirilmesi ve müşteri beta sınaması için kilitlenmiştir. Bu güncelleştirme toplaması, güvenlikle ilişkili olmayan birkaç önemli güncelleştirmeyi de içermektedir. Bu makale bu güncelleştirme toplaması hakkında ayrıntılı bilgiler içerir, sık sorulan soruları yanıtlar ve bu güncelleştirme toplamasına eklenen güncelleştirmeleri listeler.

GİRİŞ

Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1, müşterilerin Windows 2000 tabanlı bilgisayarlarının güvenliğini ve kararlığını geliştirmesini ve sürdürmesini kolaylaştırır.
Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'in içerdiği düzeltmeler hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

900345 28 Haziran 2005 tarihli Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 için Güncelleştirme Toplaması 1'in içerdiği düzeltmeler (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Daha fazla bilgi

Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1 – v2 ile ilgili notlar

Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'in ilk sürümünden sonra, Microsoft bu güncelleştirme toplamasını yüklediğinizde oluşabilecek birkaç sorun belirledi. Bu sorunlar yalıtılmıştır ve az sayıda müşteriyi etkiler. Bu sorunlar bu bölümde anlatılmaktadır. Bu bölümde ayrıca bu sorunların nasıl giderileceğini açıklanır. Aşağıdaki sorunlardan birinden etkileniyorsanız, Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1 – v2'yi yüklemenizi veya bağımsız düzeltmeleri uygulamanızı öneririz. Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1 – v2 13 Eylül 2005'te yayımlandı.

Sorun 1

Sorunun açıklaması: Hata iletileri

Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1 – v2'yi yükledikten sonra Windows Update Web sitesini ziyaret ettiğinizde aşağıdaki hata iletilerinden birini alabilirsiniz:

 • MSXML3.DLL Dosyası Bulunamadı
 • Hata 0x80244001
 • Hata 0x800700C1
Bu hatalar, Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'in hızlı yüklemesini 18 Temmuz 2005'ten önce yüklediyseniz ve Msxml3.dll dosyasının güncelleştirilmiş sürümü zaten yüklüyse oluşabilir.

Hızlı yükleme, yalnızca Temmuz'da yayımlanan Microsoft Update hizmetini el ile dönüştürdükten sonra "v6" Windows Update hizmetini el ile güncelleştirdiyseniz veya Temmuz 2005'te yayımlanan WSUS hizmetini kullandıysanız gerçekleştirilebiliyordu. Bu sorun, 18 Temmuz'da tüm müşterilerin Windows Update v6'ya otomatik olarak dönüştürülmeden önce çözümlenmişti. Sorun, Windows Update v4 sitesinden veya 18 Temmuz'dan sonra gerçekleştirilen yüklemeleri etkilemez. Bu koşullar altında, Msxml3.dll dosyası 0 bayt boyutuna azaltılmış olabilir. Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'i yükledikten sonra bu hata iletilerinden birini alırsanız, bu sorunla karşılaşmış olabilirsiniz.

Çözüm

Msxml3.dll dosyasını onarmak için aşağıdaki üç yöntemden birimi kullanın:

 • Güvenlik güncelleştirmesi 824151'i karşıdan yükleyin ve kurun.
  Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

  824151 MS04-030: WebDAV XML ileti işleyicisindeki güvenlik açığı hizmet reddine neden olabilir

 • Herhangi bir Microsoft Windows kurulum CD'sinden kurtarma konsolunu başlatın. Ardından, Msxml3.dll dosyasını $NtUpdateRollupPackUninstall$ Güncelleştirme Toplaması yedekleme klasöründen %systemroot%\System32 klasörüne kopyalayın.
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) için Güncelleştirme Toplaması 1'i yeniden yükleyin. v2 sürümünün özgün sürümünü de yeniden yükleyebilirsiniz.
Not Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'in hızlı yüklemesini 18 Temmuz tarihinden önce yalnızca yeni Microsoft Update Web hizmetini el ile yüklediyseniz veya Windows Server Update Services'ı (WSUS) kullandıysanız gerçekleştirebilirdiniz. Windows Update sürüm 4'ten Microsoft Update'e el ile yükseltmezseniz veya Software Update Services (SUS) 1.0'ı kullanmazsanız bu sorun oluşmaz.

Bu güncelleştirme toplamasının Windows Update'e yayımlanma biçiminde küçük bir değişiklik yapılarak bu sorun giderilmiştir. Bu sorunu gidermek için hiçbir dosya değiştirilmemiştir. Bu sorun Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1 – v2'de düzeltildi.

Sorun 2

Sorunun açıklaması: Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'i yükledikten sonra bilgisayarı yeniden başlattığınızda "Dur 0x000001E" hata iletisini alıyorsunuz

Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'i yükledikten sonra bilgisayarı yeniden başlattığınızda aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
Dur 0x000001E
Tak ve çalıştır olmayan eski bir ISA, EISA veya Mikro Kanal Mimarisi (MCA) SCSI denetleyicisi olan bir bilgisayar kullanıyorsanız, bu sorun oluşabilir. Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'in özgün sürümünü zaten yükleyip başarıyla başlattıysanız bu sorunla karşılaşmazsınız. Düzeltme 904374 gerekli değildir.

Çözüm

Bu hata iletisini aldıysanız, herhangi bir Windows kurulum CD'sinden kurtarma konsolunu başlatın. Ardından, Scsiport.sys dosyasını $NtUpdateRollupPackUninstall$ Güncelleştirme Toplaması yedekleme klasöründen %systemroot%\System32\Drivers klasörüne kopyalayın. Dosyayı kopyaladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatın.

Aşağıdaki kod bir kopyalama komutu örneğidir:
Copy %windir%\$NtUpdateRollupPackUninstall$\scsiport.sys %windir%\system32\drivers
Bu sorunu gidermek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

 • Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1 – v2'yi yükleyin.
 • Aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesinde açıklanan düzeltmeyi yükleyin:

  904374 Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'i yükledikten sonra "Dur 0x0000001e" hata iletisini alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

  Scsiport.sys dosyasının önceki bir sürümünü geri yüklediyseniz, bu düzeltmeyi veya güncelleştirme toplamasını uygulamalısınız. Bu sorun Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1 – v2'de düzeltildi.

Sorun 3

Sorunun açıklaması: Dinamik diskler kullanan bir bilgisayarda, Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'i yükledikten sonra iki sistem sürücüsü görüntülenebilir

Önemli Bu bölüm, yöntem veya görev kayıt defterini nasıl değiştireceğinizin anlatıldığı adımlar içermektedir. Ancak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz, önemli sorunlar oluşabilir. Bu nedenle, bu adımları dikkatlice uyguladığınızdan emin olun. Ek koruma için, kayıt defterini değiştirmeden önce yedeklemeyi unutmayın. Bir sorun oluşursa, kayıt defterini daha sonra geri yükleyebilirsiniz. Kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
322756 Windows'da kayıt defteri nasıl yedeklenir, düzenlenir ve geri yüklenir?


Dinamik diskler kullanan bir bilgisayarda, Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'i yükledikten sonra iki sistem sürücüsü görüntülenebilir. Bu sorun Mountmgr.sys dosyasında oluşur. Bu sorun yalnızca dinamik diskler özelliğini kullanan bilgisayarları etkiler. Bu sorun işlevselliği etkiler görünmemektedir.

Çözüm

Bu sorunla karşılaşırsanız, bilgisayarı her yeniden başlattığınızda, sistem, özgün sistem sürücüsü ile yeni sanal sistem sürücü harfi arasında seçim yapar. Doğru sistem sürücü harfinde çalışmıyorsa sistemi yeniden başlatmalısınız. Bu soruna bir çözüm uygulayıncaya kadar sistemin doğru sistem sürücü harfini (özgün sistem sürücüsünü) kullanmasını sağlayın. Bu, yüklenen yazılımların doğru sistem sürücüsünü algılamasını sağlar.

Bu sorunu gidermek için aşağıdaki iki yöntemden birini kullanın:

 • Aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesinde açıklanan düzeltmeyi yükleyin:
  904564 Windows 2000 Service Pack 4 için Güncelleştirme Toplaması 1 uygulandıktan sonra Windows Gezgini'nde ek bir sistem sürücü harfi görüntüleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

 • Bu sorunla karşılaşırsanız, Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1 – v2'yi yükleyebilirsiniz.
Düzeltme ve Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1 – v2 yalnızca sistem yükleme öncesinde doğru sistem sürücüsüyle yeniden başlatılırsa yüklenir. Sistem sürücüsü sistem dışında bir sürücüyse (bir sanal sürücüsüyse), düzeltmeyi veya v2 sürümünü yüklemeden önce sistemi yeniden başlatmanız istenebilir. Bu sorun Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1 – v2 sürümünde düzeltildi.

Sorun 4

Sorunun açıklaması: Microsoft Office programlarından doğrudan bir diskete dosya kaydedemiyorsunuz

Microsoft, Fastfat.sys dosyasında bir sorun belirledi. Bu sorun tüm sistemleri etkilemez. Etkilenen sistemlerde, Microsoft Office programlarından dosyaları doğrudan diskete kaydedemezsiniz. (Microsoft Office programları Microsoft Word ve Microsoft Excel gibi programları içerir.) Microsoft, bu sorunu düzeltmek için Microsoft.com/downloads Web sitesinde bir düzeltme sağlamayı planlamaktadır.

Çözünürlük

Bu sorunu gidermek için, Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1 – v2'yi yükleyin.
Bu güncelleştirme toplaması hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

904368 Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'in yüklü olduğu Windows 2000 tabanlı bir bilgisayarın disket sürücüsüne yeni bir dosya kaydettiğinizde Office programları yanıt vermeyi bırakabilir

Sorun 5

Windows 2000 SP4 için Microsoft Güncelleştirme Toplaması 1'i yükledikten sonra, ICA oturumları olan bir Citrix sunucuya bağlanamıyorsunuz

Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'i bir Citrix MetaFrame XP sunucuya veya Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0 tabanlı bir sunucuya yükledikten sonra, ICA oturumları olan bir Citrix sunucuya bağlanırken aşağıdaki sorunlarla karşılaşırsınız:

 • Bir Dur hata iletisi alırsınız.
 • Windows Grafik Tanımlama ve Kimlik Doğrulama (GINA) oturum kimliği arabirimi görüntülenmez.
 • Sistem konsolu yanıt vermeyebilir.
 • Winlogon.exe işlemi aşırı CPU kullanır.
Bu sorun hakkında daha fazla bilgi almak ve Citrix'ten düzeltme edinmek için aşağıdaki Citrix Web sitesini ziyaret edin:Microsoft, teknik destek bulmanıza yardımcı olmak üzere üçüncü taraf iletişim bilgilerini sağlamaktadır. Bu iletişim bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Microsoft bu üçüncü taraf iletişim bilgilerinin doğruluğunu garanti etmez.

Çözüm

Bu sorunu gidermek için, düzeltme 904711'i edinin ve yükleyin. Düzeltme 904711 hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

904711 Windows 2000 SP4 tabanlı bir sunucuya Güncelleştirme Toplaması 1 yüklendikten sonra Citrix MetaFrame XP veya Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0 beklendiği gibi çalışmıyor

Sorun 6

Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'i yükledikten sonra, Vormetric CoreGuard çalışan sunucular Normal modda yeniden başlatılamayabilir

Bu sorun oluştuğunda, sunucu yanıt vermeyebilir ve bir mavi ekran görüntülenebilir, ancak sunucuyu yine de Güvenli Modda başlatabilirsiniz.

Bu sorun, Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'in aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarında ‘List’ REG_MULTI_SZ değerini silmesi nedeniyle oluşur:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ServiceGroupOrder
Bu değer, bilgisayar yeniden başlatıldığında yüklenen CoreGuard süzgeç sürücüsü için gereklidir. Vormetric CoreGuard bir veritabanı şifreleme ürünüdür. Süzgeç sürücüsü düzgün çalışmıyorsa, SQL veritabanına şifresiz veriler girilebilir. Bu nedenle, veritabanı bozulabilir ve veriler kurtarılamayabilir.

Çözüm

Bu sorunu gidermek için, VmSP4RegFix.exe aracını Vormetric sitesinden yükleyin ve bu aracı Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'i yükledikten hemen sonra ve bilgisayarı yeniden başlatmadan önce çalıştırın. Daha fazla bilgi almak için aşağıdaki Vormetric Web sitesini ziyaret edin: Daha fazla bilgi almak için aşağıdaki Vormetric Web sitesini ziyaret edin: Microsoft, teknik destek bulmanıza yardımcı olmak üzere üçüncü taraf iletişim bilgilerini sağlamaktadır. Bu iletişim bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Microsoft bu üçüncü taraf iletişim bilgilerinin doğruluğunu garanti etmez.


Bu belgedeki bilgiler ve sunulan çözüm, Microsoft Corporation'ın bu sorunlar konusunda yayımlanma tarihindeki görüşünü belirtir. Bu çözüm, Microsoft veya bir üçüncü taraf sağlayıcı aracılığıyla edinilebilir. Microsoft, bu makalede açıklanan belirli bir üçüncü taraf sağlayıcıyı veya üçüncü taraf çözümü önermemektedir. Bu makalede açıklanmayan başka üçüncü taraf sağlayıcılar veya üçüncü taraf çözümler de olabilir. Microsoft değişen pazar koşullarına yanıt vermek zorunda olduğu için, bu bilgiler Microsoft'un yürüttüğü çalışmalar olarak yorumlanmalıdır. Microsoft, kendisi veya burada belirtilen bir üçüncü taraf sağlayıcı tarafından sunulan bilgilerin veya çözümlerin tutarlılığını garanti etmez ve desteklemez.

Microsoft, tüm temsiller, garantiler ve koşullarla ilgili olarak açık, zımni veya mevzuatla ilgili garanti vermez. Belirli bir hizmet, ürün veya diğer malzemeler ya da bilgiler için unvan, kurala uygunluk, tatmin edici koşul, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk da dahil, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla hiçbir gösterim, garanti veya koşul garanti edilmez. Bu makalede belirtilen üçüncü taraf çözümlerden Microsoft hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer bilinen sorunlar

Yukarıdaki sorunlar Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1 – v2'de tümüyle giderilmiştir. Bu bölümde bilinen diğer sorunlar açıklanır. Bu sorunlar bağımsız düzeltmeler aracılığıyla giderilecektir. Bu sorunlar çok az sayıda müşteriyi etkiler ve sorunların üçüncü taraf çözümleri olabilir. Mümkün oldukça, bağımsız bir düzeltme Microsoft Ürün Desteği tarafından yayımlanacaktır. Bu bağımsız düzeltmeler, ilgili sorunlardan etkilenmeyen çoğunluktaki müşterilerin etkilenmemesi amacıyla Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1 – v2'de bulunmamaktadır. Bu bölümde bilinen diğer sorunlar açıklanır. Bu sorunlar bağımsız düzeltmeler aracılığıyla giderilecektir. Bu sorunlar, kod sorunları olarak tanımlanmıştır.

Güvenlik ayrıcalıkları düzgün ayarlanmışsa Güncelleştirme Toplaması Paketi 1 yüklendikten sonra Küme Hizmeti başlatılamıyor

Küme hizmetinin kullandığı etki alanı kullanıcı hesabına atanmış gerekli güvenlik ayrıcalıkları olmayan sunucu kümeleri kullananlar, Güncelleştirme Toplaması Paketi 1'i uyguladıktan sonra küme hizmetinin başlatılmadığını ve sistem olay günlüğünde bunun nedeni ile birlikte kurtarma için önerilen sonraki adımın açıklandığı yeni bir olay iletisi görebilir. Daha fazla bilgi için şu Bilgi Bankası makalesini görüntüleyin:
871236 Windows Server 2003 Service Pack 1 ve Windows 2000 Service Pack 4 için Güncelleştirme Toplaması'nda Küme hizmeti hesabı için yeni olay günlüğü iletileri bulunur (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)


Sunucu Kümenizde bu tür bir sorun oluşmasını engellemek için, URP1'i uygulamadan önce gerekli güvenlik ayrıcalığı ayarlarınızın olduğunu doğrulamalısınız. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Bilgi Bankası makalesine bakın:
269229 Küme hizmeti hesabını el ile yeniden oluşturma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

OS birimi NTFS olarak biçimlendirilmemişse Sunucu Kümesi hizmeti başlatılamıyor

İşletim sistemi birimleri Fat32 olarak biçimlendirilmiş sunucu kümeleri kullanan müşteriler, URP1'i uygulandıktan sonra Sunucu Kümesi hizmetinin başlatılamadığını görür. URP1'i uygulamadan önce veya sonra bu sorunu çözümlemek için, convert.exe aracını kullanarak Fat32 olan OS bölümünüzü NTFS'ye dönüştürün.

Windows 2000 için Microsoft Güncelleştirme Toplaması 1'i yükledikten sonra, Windows 2000 SP4 üzerinde X.400 bağlayıcısını kullanan bir Exchange 5.5 ileti aktarım aracısı (MTA) posta aktarmayı durdurabilir

Bu sorunu gidermek için, düzeltme 904712'yi edinin ve yükleyin. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

904712 Exchange Server 5.5'te bir uzak siteye X.400 bağlayıcısında posta teslimi beklenenden daha yavaş gerçekleşiyor veya durduruluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)


Bu sorunla karşılaşan müşteriler, sorunu gidermek için Güncelleştirme Toplaması'nı yüklemeden önce veya sonra düzeltmeyi yükleyebileceklerdir. Etkilenen sınırlı sayıda müşteri olması nedeniyle, bu düzeltme Windows 2000 SP4 Güncelleştirme Paketi 1 – v2 paketine eklenmemiştir.

Internet Security Systems ürünlerinin bazı sürümleri, Windows 2000 Güncelleştirme Paketi 1 yüklendikten sonra başlatılamayabilir

Bu sorun, imza dosyalarınız ve Blackdrv.sys dosyanız eski olduğu için oluşur. Bu sorunu çözmek için, geçerli imza dosyasını güncelleştirin. Geçerli imza dosyasını güncelleştirmek, Internet Security Systems BlackICE'ın tüm sürümleri için bu sorunu ortadan kaldırır. Daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesini ziyaret edin:
901159 Gözden geçirilmiş MS05-019 güvenlik güncelleştirmesini veya Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'i Windows 2000 tabanlı bir bilgisayara yükledikten sonra bazı Internet Security Systems ürünleri çalışmıyor

İndirme Bilgileri

Windows 2000 SP4 Güncelleştirme Paketi 1 – v2'yi indirip yüklemek için aşağıdaki Microsoft Windows Update Web sitesini ziyaret edin ve yüksek öncelikli 891861 güncelleştirmesini yükleyin:Bu güncelleştirme paketini, birden çok Windows 2000 tabanlı bilgisayara dağıtmak üzere de indirebilirsiniz. Paket Microsoft Yükleme Merkezi'nden edinilebilir.

Aşağıdaki dosya Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:

Yükle Windows2000-KB891861-v2-x86-TRK.EXE paketini şimdi karşıdan yükle.

Yayın Tarihi: 13 Eylül 2005

Microsoft Destek dosyalarını karşıdan yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591 Microsoft destek dosyaları çevrimiçi hizmetlerden nasıl alınır
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, üzerinde herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardım eden geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.


Paketi Windows Update Kataloğu'ndan yüklemek üzere 891861 numaralı makaleyi aramak için Gelişmiş Arama Seçenekleri özelliğini kullanın. Güncelleştirmeleri Windows Update Katalogu'ndan yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

323166 Sürücü ve düzeltmeler içeren güncelleştirmeler Windows Update Kataloğu'ndan nasıl karşıdan yüklenir

Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1, Windows 2000 için en önemli güncelleştirmeleri ekleyerek müşterilerin Windows 2000 tabanlı bilgisayarlarını daha güvenli yapmalarına yardımcı olabilir. Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1 aynı zamanda müşterilerin yeni dağıtım yansımaları oluşturmalarını kolaylaştırır. Bu güncelleştirme toplamasına eklenen güncelleştirme sayısı normalde bir hizmet paketine eklenen güncelleştirmelerin sayısından daha az olduğu için, bu güncelleştirme toplaması dağıtım öncesi daha az sınama gerektirir. Birçok müşteri eski güncelleştirmeleri yüklerken birçok dosyanın geçerli sürümünü de yüklemiştir. Ayrıca Microsoft, bu güncelleştirme toplamasının içeriğinin büyük bir bölümünü bağımsız güncelleştirmeler ve düzeltmeler olarak zaten yayımlamıştır. Bu güncelleştirme toplamasına eklenmeyen bağımsız düzeltmeler ayrı yüklemeler olarak edinilebilecektir.

Microsoft, Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'in müşteri gereksinimlerini yeni bir Windows 2000 hizmet paketinden daha iyi karşıladığını düşündüğü için, Windows 2000 için başka bir hizmet paketi yayımlamayacaktır. Windows 2000 SP4 bu nedenle Windows 2000 için son hizmet paketidir. Henüz Windows 2000 SP4'ü yüklememiş olan müşterilerin en kısa sürede Windows 2000 SP4'ü yüklemeyi düşünmeleri gerekmektedir. SP4 yüklenmiş bir Windows 2000, Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'in önkoşuludur.

Sık sorulan sorular

S1: Microsoft neden, Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'in müşteri gereksinimlerini yeni bir Windows 2000 hizmet paketinden daha iyi karşıladığını düşünüyor?
Y1:
Microsoft, Windows 2000 dağıtımlarını sürdürme planları hakkında birçok müşteriyle görüşmüştür. En çok istenenler arasında, Microsoft'un Windows 2000 tabanlı bilgisayarları güncel tutmayı olabildiğince kolay yapması ve müşterilerin gerçekleştirmek zorunda oldukları dağıtım öncesi sınamalarını azaltması olmuştur. Güncelleştirme toplamaları müşterilerin bilgisayarlarını daha güvenli yapmalarına yardımcı olabilir. Güncelleştirme toplamaları ayrıca müşterilerin bağımsız düzeltmeleri izlemeden ve uygulamadan yeni sistem görüntüleri oluşturmalarına yardımcı olur. Güncelleştirme toplamasına eklenen güncelleştirmelerin sayısı normalde bir hizmet paketine eklenen güncelleştirmelerin sayısından daha az olduğu için, Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1, dağıtım öncesi daha az sınama gerektirir. Ayrıca Microsoft, bu güncelleştirme toplamasının içeriğinin büyük bir bölümünü bağımsız güncelleştirmeler ve düzeltmeler olarak zaten yayımlamıştır.

Windows 2000 olgunlaşmış bir ürün olduğu için, Windows 2000 SP4'ün yayımlanmasından sonra yayımlanan Windows 2000 düzeltmelerinin birçoğu daha az belirgin sorunlara yöneliktir. Bu sorunlar az sayıda müşteriyi etkiler. Bu noktada, bir güncelleştirme toplaması en az kararsızlık riskiyle en fazla kullanışlılığı sağlar.

S2: Microsoft, Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'i Windows Update Web sitesinde ne şekilde listeleyecek?


Y2:
Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1, Windows Update Web sitesinde "Kritik Güncelleştirmeler ve Hizmet Paketleri" kategorisinde yüksek öncelikli bir güncelleştirme olarak listelenir. Windows Update, önümüzdeki birkaç ay içinde Windows 2000 müşterilerini yeni bir Windows Update sürümüne geçirecektir. Bu geçişten sonra, Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1 "Yüksek Öncelikli Güncelleştirmeler" kategorisinde listelenecektir.

S3: Windows 2000 SP4 sistemlerimi güncel tutmuş olsam bile Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması'nı yüklemem gerekir mi?


Y3:
Evet. Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1, önceden bağımsız güvenlik güncelleştirmelerinde yer almamış önemli düzeltmeleri içerir. Ayrıca, bu güncelleştirme toplaması, sistem güvenliğini ve güvenilirliğini artırmaya, destek ücretlerini azaltmaya ve şimdiki nesil PC donanımını desteklemeye yardımcı olabilecek geliştirmeler içerir. Önceki güvenlik güncelleştirmeleriyle birlikte gelen önemsiz uyumluluk sorunlarına yönelik olarak, düzeltmeler, daha önceki güncelleştirmeler tarafından yüklenen bazı dosyaları güncelleştirmiş olabilir. Bu güncelleştirme bu dosyaların en son sürümlerini içermektedir. Bu nedenle, bir sistem tam olarak güncel olsa bile Windows Update bu güncelleştirme toplamasını algılar ve yükler. Yönetilen güvenlik güncelleştirmesi dağıtım çözümlerini kullanan müşterilerin, Güncelleştirme Toplaması 1'i alt yapılarına dağıtıp dağıtmamaya karar vermeleri gerekir.

S4: Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1 Otomatik Güncelleştirmeler üzerinden dağıtılacak mı?


Y4:
Başlangıçta, bu güncelleştirme toplaması Otomatik Güncelleştirmeler üzerinden dağıtılmayacak. Windows Update sürüm 4 alt yapısından sürüm 6 alt yapısına geçiş nedeniyle böyle bir gecikme olacak. Bu güncelleştirme toplaması, Eylül 2005'te bir otomatik güncelleştirme olarak edinilebilecek.

S5: Windows XP SP2 için olduğu gibi Windows 2000 SP4 Güncelleştirme Toplaması 1 için de bir yönetimsel engelleme aracı olacak mı?
Y5:
Hayır, Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1 bir hizmet paketi değildir. Bu nedenle, bu güncelleştirme toplaması aynı düzeyde dağıtım denetimi gerektirmez. Bu güncelleştirme toplaması diğer güvenlik ve güvenilirlik güncelleştirmeleri gibi işlem görür. Bu güncelleştirmeler normalde Windows Update ve Otomatik Güncelleştirmeler tarafından dağıtılır.

S6: Windows 2000 için Güncelleştirme Toplaması 1'i yeni Windows 2000 kurulumlarına yüklemeden önce bağımsız güvenlik bülteni güncelleştirmelerini yüklemem gerekir mi?


Y6:
Hayır. Önce Windows 2000 SP4'ü yükleyin, sonra güncelleştirme toplamasını yükleyin. Güncelleştirme toplamasını yükledikten sonra, 30 Nisan 2005'ten sonra yayımlanan veya güncelleştirme toplamasına eklenmeyen güncelleştirmeleri bulmak için Windows Update'i çalıştırın.

S7: Müşterilerin Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'i yüklemeleri zorunlu mu?


Y7:
Müşterilerin, Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'i yüklemeleri zorunlu değildir. Microsoft, bu güncelleştirme toplamasını Windows 2000 tabanlı bilgisayarları güncel tutmayı kolaylaştırmak için tasarlamıştır. Bu nedenle, müşterilerin Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'i olabildiğince erken yüklemelerini öneririz.

S8: Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1 Windows 2000 SP4 çalışan bir bilgisayara yüklendikten sonra, Windows 2000'in hizmet paketi düzeyi değişecek mi?
Y8:
Hayır. Bilgisayarın hizmet paketi düzeyi Windows 2000 SP4'te kalır. Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'i yükledikten sonra, Windows 2000'in kullanım ömrü dolana dek destek ömrü ilkesi açısından bilgisayar güncel olacak. Windows 2000'in kullanım ömrünün dolması 1 Ocak 2010'dan önce olmayacak.

S9: Microsoft ilk kez mi bir hizmet paketi yerine güncelleştirme toplaması hazırladı?
Y9:
Hayır. Microsoft daha önce de güncelleştirme toplamaları hazırladı. Microsoft tarafından daha önce yayımlanan güncelleştirme toplamaları hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:

826939 Windows XP için Güncelleştirme Toplaması 1 kullanıma hazır

311401 Windows 2000 Güvenlik Toplama Paketi 1, Ocak 2002 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

S10: Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1 yeni bir hizmet paketine göre önemli avantajlar sağlıyorsa, neden Microsoft hizmet paketleri yerine her zaman güncelleştirme toplamaları sağlamıyor?
Y10:
Hizmet paketleri ve güncelleştirme toplamalarının farklı ve birbirini tamamlayıcı görevleri vardır. Hizmet paketleri, müşterilerin istediği önemli güncelleştirmeleri ve yeni özellikleri, işletim sisteminin bir sonraki önemli sürümünden önce getirir. Güncelleştirme toplamaları ise daha önemli sürümler arasında bir güncelleştirme grubu sağlar. Hizmet paketi sürümleri arasında normalden daha uzun bir boşluk olduğunda, Microsoft güncelleştirme toplamalarını kullanır. Ürünün kullanım ömrünün son dönemlerinde, güncelleştirme toplamaları müşterilerin bilgisayarlarını güncel tutmalarını kolaylaştırır. Müşteriler bir güncelleştirme toplaması yüklediğinde, ürünün kullanılabilir tüm güncelleştirmelerini tek tek yüklemek zorunda kalmaz.

S11: Microsoft hangi düzeltmelerin güncelleştirme toplamasına ekleneceğine nasıl karar veriyor?
Y11:
Microsoft, müşterilerin her düzeltmeyi Microsoft Web sitelerinden ve Ürün Destek'ten isteme ve yükleme sayılarını inceliyor. Microsoft, ayrıca müşteriler için olası maliyet tasarruflarını da değerlendiriyor. Bu değerlendirme, Microsoft'ta Windows 2000 veri merkezi ortamında bulunan deneyimlere dayandırılıyor.

S12: Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'e ne tür güncelleştirmeler eklenmiştir?


Y12:
Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1, SP4'ün yayımlanmasından sonra 30 Nisan 2005 tarihine kadar Windows 2000 için hazırlanmış tüm güvenlik güncelleştirmelerini içerir. 30 Nisan 2005 tarihinde Microsoft, dış beta sınayıcıları ve müşteriler tarafından son kez sınanmak üzere Güncelleştirme Toplaması 1'e içerik eklenmesi durdurulmuştur. Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1, güvenlikle ilgili olmayan az sayıda önemli güncelleştirmeyi de içerir. Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1, aşağıdaki ölçütleri karşılayan güncelleştirmeler içerir:

 • Geniş çeşitlilikteki müşteriler için büyük ölçüde geçerli olan güncelleştirmeler
 • Müşteriler tarafından sık yüklenen güncelleştirmeler
 • Müşterilerin BT harcamalarını önemli ölçüde azaltmasına yardım etme olasılığı olan güncelleştirmeler

  Örneğin, Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1, destek uzmanlarının bulması ve düzeltmesi çok zaman alan sorunlara yönelik güncelleştirmeler içerir.
 • Windows 2000 SP4 yayımlandıktan sonra, önde gelen Windows özgün donanım üreticileri (OEM) tarafından yeni bilgisayarlara eklenen güncelleştirmeler
S13: Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'e hangi güncelleştirmeler ve düzeltmeler eklendi?
Y13:
Aşağıdaki tablo, Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'e eklenen tüm güncelleştirme ve düzeltmeleri listeler.

Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'e eklenen düzeltmeler

Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1 aşağıdaki güncelleştirme ve düzeltmeleri içerir:

Güvenlik BülteniMakale başlığıMakale numarası
MS02-050Sertifika doğrulama hatası kimlik sızdırmaya neden olabilir329115
MS03-022Windows Media Services için ISAPI Uzantısındaki Güvenlik Açığı, kod yürütülmesine neden olabilir822343
MS03-025Windows ileti işlemedeki zayıf nokta Hizmet Programı Yöneticisi üzerinden ayrıcalık yüksekliğini etkinleştirebilir822679
MS03-041Authenticode doğrulamasındaki açık uzaktan kod yürütülmesine olanak tanıyabilir823182
MS03-023HTML dönüştürücüde arabellek taşması kod yürütülmesine izin verebilir823559
MS03-026RPC'de arabellek taşması kod yürütülmesine izin verebilir823980
MS03-034NetBIOS'daki kusur bilgilerin gösterilmesine yol açabilir824105
MS03-045Liste Kutusu ve Açılan Kutu denetimlerindeki önbellek taşması kod yürütmeye olanak tanıyabilir824141
MS03-039 RPCSS'de önbellek taşması bir saldırganın zararlı programlar çalıştırmasına izin verebilir824146
MS03-044Windows Yardımı ve Destek Merkezi'nde önbellek taşması sistem güvenliğinin aşılmasına neden olabilir825119
MS03-042Windows Sorun Giderme ActiveX denetimindeki arabellek taşması kod yürütmeye olanak tanıyabilir826232
MS03-043Messenger hizmetindeki önbellek taşması kod yürütmeye olanak tanıyabilir828035
MS03-049İş İstasyonu hizmetindeki önbellek taşması kod yürütmeye izin verebilir828749
MS04-007ASN.1 güvenlik açığı kod yürütülmesine olanak verebilir828028
MS04-008Windows Media Services'daki güvenlik açığı Hizmet Reddi saldırılarına olanak verebilir832359
MS04-012Microsoft RPC/DCOM için Toplu Güncelleştirme828741
MS04-006Windows Internet Ad Hizmeti'nde (WINS) bir güvenlik açığı kod çalıştırılmasına neden olabilir830352
MS04-011Microsoft Windows için Güvenlik Güncelleştirmesi835732
MS04-014Microsoft Jet Veritabanı Altyapısı'ndaki güvenlik açığı kod yürütülmesine olanak sağlayabilir837001
MS04-016 DirectPlay'deki güvenlik açığı hizmet reddine olanak verebilir839643
MS04-024Windows kabuğundaki bir güvenlik açığı uzaktan kod yürütülmesine izin verebilir839645
MS04-023HTML Yardımı'ndaki güvenlik açığı kod yürütülmesine izin verebilir840315
MS04-020POSIX'deki bir güvenlik açığı uzaktan kod yürütülmesine izin verebilir841872
MS04-022Görev Zamanlayıcısı'ndaki bir güvenlik açığı kod yürütülmesine izin verebilir841873
MS04-019Hizmet Programı Yöneticisi'ndeki bir güvenlik açığı uzaktan kod yürütülmesine izin verebilir842526
MS04-030WebDAV XML ileti işleyicisindeki güvenlik açığı hizmet reddine neden olabilir824151
MS04-032Microsoft Windows için güvenlik güncelleştirmesi840987
MS04-038Internet Explorer için Toplu Güvenlik Güncelleştirmesi834707
MS04-037Windows kabuğundaki güvenlik açığı uzaktan kod yürütülmesine izin verebilir841356
MS04-031NetDDE'deki güvenlik açığı uzaktan kod yürütülmesine izin verebilir841533
MS04-045WINS'deki güvenlik açığı uzaktan kod yürütülmesine izin verebilir870763
MS04-043HyperTerminal'deki güvenlik açığı kod yürütülmesine izin verebilir873339
MS04-036NNTP'deki güvenlik açığı kod yürütülmesine izin verebilir883935
MS04-044Windows Çekirdeği ve LSASS'deki güvenlik açıkları ayrıcalık yükselmesine izin verebilir885835
MS04-041WordPad'deki güvenlik açığı kod yürütülmesine izin verebilir885836
MS05-003Dizin Oluşturma Hizmeti'ndeki güvenlik açığı uzaktan kod yürütülmesine izin verebilir871250
MS05-008Windows kabuğundaki güvenlik açığı uzaktan kod yürütülmesine izin verebilir890047
MS05-011Sunucu ileti bloğundaki güvenlik açığı uzaktan kod yürütülmesine izin verebilir 885250
MS05-010Lisans Günlüğü hizmetindeki güvenlik açığı uzaktan kod yürütülmesine izin verebilir885834
MS05-015Köprü nesnesi kitaplığındaki güvenlik açığı Windows Server 2003'te uzaktan kod yürütülmesine izin verebilir888113
MS05-001HTML Yardımı'ndaki güvenlik açığı kod yürütülmesine izin verebilir890175
MS05-013DHTML düzenleme bileşeni ActiveX denetimindeki güvenlik açığı kod yürütülmesine izin verebilir891781
MS05-002İşaretçi ve simge biçimi işlemedeki güvenlik açığı uzaktan kod yürütülmesine izin verebilir891711
MS05-012OLE ve COM'daki güvenlik açığı uzaktan kod yürütülmesine izin verebilir873333
MS05-016Windows Kabuğundaki güvenlik açığı uzaktan kod yürütülmesine izin verebilir893086
MS05-019TCP/IP'deki güvenlik açıkları uzaktan kod yürütülmesine ve hizmet reddine izin verebilir893066
MS05-017MSMQ'deki güvenlik açığı kod yürütülmesine izin verebilir892944
MS05-018Windows çekirdeğindeki güvenlik açıkları ayrıcalık yükselmesine ve hizmet reddine neden olabilir890859
MS05-020Internet Explorer için toplu güvenlik güncelleştirmesi890923
MS03-022Windows Media Services için ISAPI Uzantısındaki güvenlik açığı, kod yürütülmesine neden olabilir 822343
MS05-014Internet Explorer için toplu güvenlik güncelleştirmesi867282
Microsoft Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'in içerdiği düzeltmeler hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

900345 28 Haziran 2005 tarihli Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 için Güncelleştirme Toplaması 1'in içerdiği düzeltmeler (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1 TAPI bilgileri

Windows 2000 SP4 için Günceleştirme Toplaması 1, telefon sunucu ve istemci bilgisayarlarının Telefon Uygulama Programlama Arabirimi'ni (TAPI) kullanarak nasıl iletişim kurduklarını değiştirir.


Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1'i yükledikten sonra, bir Windows 2000 telefon istemcisi telefon sunucusundan yalnızca şifrelenmiş RPC paketlerini kabul eder. İstemci, şifrelenmemiş RPC paketleri gönderen telefon sunucusuyla iletişim kurmaz. Ancak bu kısıtlama, istemci bilgisayarların telefon sunucusuyla iletişim kurmak için uzak yordam çağrısı (RPC) yerine posta yuvasını kullandıkları TAPI dağıtımları için geçerli değildir. Bu kısıtlama, telefon sunucusunun iletişim için posta yuvasını kullandığı durumlar için de geçerli değildir.

Varsayılan olarak, bir Windows 2000 istemcisi telefon sunucusuyla iletişim kurmak için posta yuvasını kullanır. Windows 2000 istemcisi RPC'yi yalnızca açıkça bağlantı yönelimli olarak yapılandırıldığında kullanır. İstemciyi bu biçimde yapılandırmak için, tcmsetup komutunu -x anahtarıyla birlikte kullanın. Örneğin, aşağıdaki komutu kullanın:
tcmsetup /r /x /c SunucuAdı

Notlar

Windows 2000 SP4 için Güncelleştirme Toplaması 1, Windows 2000 SP4'ün temiz bir birleştirilmiş yüklemesiyle eklenmeyen Windows bileşenleri için güncelleştirmeler içermez. Bileşenler daha önce yüklenmiş veya güncelleştirilmişse, ayrı güvenlik güncelleştirmelerini Windows Update'i kullanarak yüklemeniz gerekir.

Bu güncelleştirmelere örnekler aşağıdakileri içerir:

 • MS03-011 - Microsoft VM'deki Kusur Sistem Güvenliğinin Aşılmasına Olanak Verebilir (KB816093)

  Microsoft VM, SP4'e yerel olarak eklenmemiştir. Ancak VM, SP4'e daha önceki bir SP'den güncelleştirilen veya üçüncü taraf bir yazılım paketiyle yüklenen sistemler üzerinde bulunabilir.
 • Internet Explorer 6 ve Outlook Express 6

  Windows 2000, Internet Explorer 5.01'i orijinal olarak içermektedir. Windows 2000 hizmet paketleri yalnızca bu sürümü etkiler. Windows 2000 bilgisayarlarına Internet Explorer 6 SP1'i ve geçerli Internet Explorer toplu güvenlik güncelleştirmelerini yüklemenizi öneririz.
Microsoft Windows 2000 Güncelleştirme Toplaması 1'i yükledikten sonra, yazdırmaya çalıştığınızda bir hata iletisi alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

832219 Windows 2000'de bir hizmet paketini, güncelleştirme toplamasını veya yazıcı düzeltmesini yükledikten sonra kullanıcılar yazdıramıyorNot Windows 2000 SP4 Güncelleştirme Paketi 1'in günlük dosyasına UpdateRollupPack.log adı verilir. Bu dosya %Systemroot% klasöründe bulunur.
Özellikler

Makale No: 891861 - Son İnceleme: 31 Oca 2013 - Düzeltme: 1

Geri bildirim