SharePoint Portal Server 2007 veya Windows SharePoint Services 3.0 yüklediğinizde hata iletisi: "Örnek veriler oluşturulamadı"

Belirtiler

Microsoft Office SharePoint Server 2007 veya Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 yüklediğinizde, SharePoint Ürün ve Teknolojilerini Yapılandırma Sihirbazı'nda aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
Örnek veriler oluşturulamadı.System.Reflection.TargetInvocationException özel durumu oluşturuldu. Ek özel durum bilgileri: Bir çağırma hedefi tarafından özel durum oluşturuldu. ‘WSS_İçeriği’ veritabanı zaten açık ve aynı anda tek bir kullanıcı olabilir.
Yapılandırma günlük dosyasını görüntülediğinizde, aşağıdakine benzer girdiler görürsünüz:
Tarih Saat  11 HATA Evalprovision görevi bilinmeyen bir özel durumla başarısız oldu Tarih Saat  11 HATA Özel Durum: Bir çağırma hedefi tarafından System.Reflection.TargetInvocationException: Exception özel durumu oluşturuldu. ---> System.InvalidOperationException: Şu bilgisayarda SPAdmin hizmeti başlatılamıyor: '.'. ---> System.ComponentModel.Win32Exception: Hizmet, belirli aralıklarla yapılan başlama veya denetim isteğine yanıt vermedi 

Çözüm

Bu sorunu gidermek için, Microsoft Dağıtılmış İşlem Düzenleyicisi'nin (DTC) güvenlik ayarlarını, Uzak İstemcilere İzin Ver ayarını kullanacak biçimde yapılandırın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gidin ve sonra da Bileşen Hizmetleri'ni tıklatın.
 2. Bileşen Hizmetleri ek bileşeninin sol bölmesinde, Bileşen Hizmetleri'ni ve sonra da Bilgisayarlar'ı genişletin.
 3. Bilgisayarım'ı sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.
 4. MSDTC sekmesini tıklatın, ardından İşlem Yapılandırması altında Güvenlik Yapılandırması'nı tıklatın.
 5. Güvenlik Ayarları altında, henüz seçili değilse Ağ DTC Erişimi onay kutusunu tıklatıp seçin. Daha sonra, Uzak İstemcilere İzin Ver onay kutusunu tıklatıp seçin.
 6. Tamam'ı tıklatın.
 7. DTC hizmetinin durdurulup yeniden başlatılacağını bildiren bir ileti aldığınızda, devam etmek istediğinizi onaylamak üzere Evet'i tıklatın.
 8. DTC hizmetinin yeniden başlatıldığını bildiren bir ileti aldığınızda Tamam'ı tıklatın.
 9. Tamam'ı tıklatın.

Daha fazla bilgi

Bileşen Hizmetleri'ni kullanarak DTC'yi yönetme hakkında daha fazla bilgi için, Bileşen Hizmetleri Yardımı'nda "Dağıtılmış İşlemleri Yönetme" konusuna bakın. Bunu yapmak için, Bileşen Hizmetleri ek bileşenindeki Yardım menüsünde Yardım Konuları'nı tıklatın ve sonra da Bileşen Hizmetleri Yönetimi Yardımı'nı genişletin.
Özellikler

Makale No: 916894 - Son İnceleme: 15 Ara 2006 - Düzeltme: 1

Geri bildirim