Microsoft Dynamics CRM 3.0 SQL veritabanlarını bir sunucudan aynı etki alanında bulunan başka bir sunucuya taşıma

GİRİŞ

Bu makale Microsoft Dynamics 3.0 CRM SQL veritabanlarını bir sunucudan aynı etki alanında bulunan başka bir sunucuya taşımayı anlatır.

Daha fazla bilgi

Notlar
 • Microsoft CRM SQL veritabanlarını aynı etki alanındaki bir sunucudan başka bir sunucuya taşımak için bu yordamı kullanmanızı öneririz. Bu yordamı farklı etki alanlarındaki sunucular arasında veri taşımak içi kullanmayınız.
 • Microsoft SQL Server'ın adlandırılmış bir örneğinden SQL Server'ın aynı bilgisayardaki varsayılan örneğine veri taşımak için bu yordamı kullanınız.
 • Microsoft CRM SQL veritabanlarını aynı etki alanındaki bir sunucudan başka bir sunucuya taşımak istediğinizde Microsoft Office Outlook için Microsoft CRM dizüstü veya masaüstü istemcilerinde herhangi bir değişiklik yapmanız gerekmez.
Önemli Bu yordamı tamamlamadan önce bu makalenin tamamını okuyup anladığınızdan emin olun.

Veritabanlarını taşımaya hazırlanma

Veritabanlarını taşımadan önce aşağıdaki hazırlıkların tamamlandığından emin olun:
 • Tüm kullanıcılar Microsoft CRM oturumlarını kapatmalıdır.
 • Tüm Outlook için Microsoft CRM istemcisi kullanıcıları çevrimdışı verilerini çevrimiçine geçerek Microsoft CRM ile eşitlemelidir.
 • Tüm Microsoft CRM SQL veritabanlarının güncel bir yedeği olmalıdır.

Veritabanlarını taşıma

Hazırlıkların tamamlandığından emin olduktan sonra Microsoft CRM SQL veritabanlarını taşımak için şu adımları uygulayın:
 1. Şu birincil Microsoft CRM SQL veritabanlarının bir yedeğini alın:
  • KurulusAdi_METABASE
  • KurulusAdi_MSCRM
  Bu veritabanlarını yedeklemek için şu adımları uygulayın:
  1. Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'a, Microsoft SQL Server 2005'e işaret edin, sonra SQL Server Management Studio'yu tıklatın.
  2. SQL Server Management Studio'da Sunucu adı listesinde bir sunucuyu, sonra Bağlan'ı tıklatın.
  3. Veritabanları klasörünü genişletin.
  4. İki veritabanından birini sağ tıklatın, Görevler'e işaret edin, sonra Yedekle'yi tıklatın.
  5. Yedek türü listesinden Tam'ı seçin, sonra Hedef bölümünde Ekle'yi tıklatın.
  6. Yedekleme Hedefi Seç iletişim kutusunda Gözat düğmesini (...) tıklatın.
  7. Veritabanı Dosyalarını Bul iletişim kutusuna yedekleme dosyası için bir ad girin, sonra Tamam'ı tıklatın.
  8. Tüm iletişim kutuları kapanıncaya kadar Tamam'ı tıklamaya devam edin. Yedeklemenin başarıyla tamamlandığını bildiren bir ileti alacaksınız.
  9. Diğer veritabanı için adım a - h'yi yineleyin. Microsoft SQL Server'ın özgün örneğinden hiçbir şeyi silmeyin. SQL Server'ın özgün örneğindeki dosyaları bırakırsanız, adım 5'i gerçekleştirdiğinizde özgün kurulumu başvurmak için kullanabilirsiniz.
 2. Adım 1'de oluşturduğunuz yedekleme dosyalarını SQL Server'ın yeni örneğine aktarın.
 3. Yedeklenecek dosyaların geri yükleneceği iki veritabanını oluşturun. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
  1. SQL Server Management Studio'yu başlatın.
  2. Veritabanları klasörünü genişletin.
  3. Veritabanları'nı sağ tıklatın. Sonra Yeni Veritabanı'nı tıklatın.
  4. Veritabanı için bir ad girin. Örneğin KurulusAdi_MSCRM.
  5. Tamam'ı tıklatın.

   Önemli Microsoft SQL Server'ın özgün örneğinde kullanılan ile aynı sözdizimini kullandığınızdan emin olun.
  6. KurulusAdi_METABASE veritabanını oluşturmak için adım c - e'yi yineleyin. Yine aynı şekilde Microsoft SQL Server'ın özgün örneğinde kullanılan ile aynı sözdizimini kullandığınızdan emin olun.
 4. Yedeklenen dosyaları geri yükleyin. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
  1. SQL Server Management Studio'yu başlatın.
  2. Veritabanları klasörünü genişletin.
  3. KurulusAdi_MSCRM veritabanını sağ tıklatın, Görevler'e işaret edin, Geri Yükle'ye işaret edin, sonra Veritabanı'nı tıklatın.
  4. Geri yükleme kaynağı alanında, Kaynak aygıt seçeneğini belirleyin, ardından Gözat düğmesini (...) tıklatın.
  5. Yedeği Belirle iletişim kutusunda Ekle'yi tıklatın.
  6. Yedek Dosyalarını Bul iletişim kutusunda KurulusAdi_MSCRM veritabanının yedekleme dosyasının yerini tıklatın, sonra Tamam'ı tıklatın.
  7. Yedeği Belirle iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın.
  8. Veritabanını Geri Yükle iletişim kutusunda Kaynağı Geri Yükle'yi tıklatın, Seçenekler'i tıklatın, sonra var olan veritabanının üzerine yazmak için Üzerine Yaz onay kutusunu işaretleyin.
  9. Veritabanı Dosyasını Farklı Geri Yükle alanında iki fiziksel veritabanı dosyasının yollarını inceleyin. Bu yolların geçerli konumlara işaret ettiğinden emin olun. Yollar geçerli konumlara işaret etmiyorsa, yolları uygun şekilde değiştirin.
  10. Veritabanını Geri Yükle iletişim kutusunda geri yükleme işlemini başlatmak için Tamam'ı tıklatın.

   Not Veritabanının boyutuna bağlı olarak bu işlem uzun bir süre alabilir. İşlem tamamlandığında geri yüklemenin başarıyla tamamlandığını bildiren bir ileti alacaksınız.
  11. Adım c - j'yi KurulusAdi_METABASE veritabanı için yineleyin.
 5. Güvenlik gruplarını Microsoft Windows NT güvenlik grupları ile eşleyerek oluşturun. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

  Not Bu adımları uygularken SQL Server'ın özgün örneğindeki güvenlik klasörünü başvuru olarak kullanın.
  1. SQL Server Management Studio'yu başlatın. Sonra Güvenlik klasörünü genişletin.
  2. Oturum Açmalar'ı sağ tıklatın. Sonra Yeni Oturum Açma'yı tıklatın.
  3. Oturum Açma iletişim kutusunda sol bölmedeki Genel'i, sonra da Ara'yı tıklatın.
  4. Kullanıcı veya Grup Seç iletişim kutusunda Nesne Türleri'ni seçin, Gruplar onay kutusunun seçili olduğundan emin olun, sonra Tamam'ı tıklatın.
  5. Konumlar'ı tıklatın, klasör içeriğini seçmek için klasörü seçin, sonra Tamam'ı tıklatın.
  6. Seçilecek nesne adını gir alanına SQL yazın, sonra Adları Denetle'yi tıklatın.
  7. SQLAccessGroup {GUID} kaydını seçin. Sonra Tamam'ı tıklatın.
  8. Oturum Aç iletişim kutusunda Windows kimlik doğrulama seçeneğini tıklatın, tüm diğer varsayılan seçenekleri geçerli ayarlarında bırakın, sonra tüm iletişim kutularını kapatmak için Tamam'ı tıklatın.
 6. Microsoft CRM sunucusundaki Microsoft CRM System DSN ODBC Veri Kaynağı'nı Microsoft SQL Server çalıştıran yeni sunucuya işaret edecek şekilde değiştirin. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
  1. Başlat'ı tıklatın, Yönetim Araçları'nı tıklatın, sonra Veri Kaynakları (ODBC)'nı tıklatın.
  2. ODBC Veri Kaynağı Yöneticisi iletişim kutusunda System DSN sekmesini tıklatın, Sistem Veri Kaynakları listesinde Microsoft CRM'yi tıklatın, sonra Yapılandır'ı tıklatın.
  3. İlk Microsoft SQL Server DSN Yapılandırma penceresinde SQL Server çalıştıran bilgisayarların adlarını içeren Sunucu listesini bulun. Bağlanmak istediğiniz sunucuyu tıklatın.
  4. Veri kaynağını yapılandırmak için İleri'yi tıklatın.
  5. Bitir'i tıklatın.
  6. ODBC Microsoft SQL Server Kur penceresinde sunucuya olan bağlantıyı doğrulamak için Veri Kaynağını Sına'yı tıklatın.
  7. Yapılandırmayı tamamlamak için Tamam'ı iki kez tıklatın.
  8. ODBC Veri Kaynağı Yöneticisi iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın.
 7. Microsoft Dynamics CRM sunucusunu yeniden yapılandırın. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
  1. Microsoft Dynamics CRM sunucusunda Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'a, Microsoft CRM'ye işaret edin, sonra Dağıtma Yöneticisi'ni tıklatın.
  2. Sol bölmede Sunucu Yöneticisi'ni tıklatın, Microsoft Dynamics CRM sunucusunu sağ tıklatın, sonra SQL Server'ı Yapılandır'ı tıklatın.
  3. İlk Microsoft Dynamics CRM sunucu penceresinde Microsoft SQL Server çalıştıran yeni bilgisayarları SQL Server listesinden seçin, sonra İleri'yi tıklatın.
  4. Microsoft CRM veritabanı listesinde uygun Microsoft CRM SQL veritabanını tıklatın. Birden çok Microsoft CRM sunucunuz varsa Değişiklikleri dağıtımdaki tüm sunuculara uygula onay kutusunu seçmek için tıklatın.
  5. Bitir'i tıklatın.
 8. Microsoft CRM'yi veriye erişip erişemediğiniz doğrulayarak sınayın. Ayrıca Outlook için Microsoft Dynamics CRM istemcisini, programı kullanabildiğinizden emin olmak için sınayın.
 9. SQL Server işlerinin oluşturulduğundan emin olun. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
  1. SQL Server Management Studio'yu başlatın.
  2. SQL Server Agent'ı genişletin, sonra İşler klasörünü genişletin.
  3. Aşağıdaki işlerin İşler klasöründe listelendiğini doğrulayın:
   • Organization_Name.Update Contract States
   • MSCRM Kimlik Çekirdek Değeri Yenileme
   • MSCRM Dizin Yeniden Oluşturma
   • MSCRM Depolanmış Yordam Hazırlama
   • Start_Incremental on Organization_Name_ftcat_documentindex
  4. Adım c'de listelenen işler İşler klasöründe listelenmiyorsa, şu Microsoft Bilgi Bankası makalesindeki adımları uygulayın:
   910044 Microsoft Dynamics CRM veritabanlarını yeni bir SQL Server örneğine taşıdığınızda, SQL Server işleri oluşturulamayabiliyor

 10. Microsoft SQL Server çalıştıran özgün bilgisayarın içeriğini temizleyin. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
  1. Eski Microsoft CRM SQL veritabanlarını silin.
  2. Şu oturum açma gruplarını silin:
   • SQLAccessGroup
   • UserGroup
   • ReportingGroup
Not Microsoft CRM SQL veritabanlarını bir sunucudan diğerine başarıyla taşıdıktan sonra yeni sunucudaki veritabanlarının düzenli yedekleme işlemlerini programlamayı unutmayın.

Referanslar

Microsoft SQL Raporlama Hizmetleri veritabanlarını taşıma hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Microsoft Bilgi Bankası’ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

842425 Başka bir bilgisayar için Reporting Services (Raporlama Hizmetleri) uygulamasını çalıştıran bilgisayardan bir Reporting Services (Raporlama Hizmetleri) veritabanını kaldırma

Microsoft Dynamics CRM 3.0 veritabanlarının Microsoft SQL Server'ın yeni bir örneğine nasıl taşınacağı hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere şu makale numarasını tıklatın:

910044 Microsoft Dynamics CRM veritabanlarını yeni bir SQL Server örneğine taşıdığınızda, SQL Server işleri oluşturulamayabiliyor

Özellikler

Makale No: 917948 - Son İnceleme: 9 Oca 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim