İkili önyükleme yapılandırmasında Windows işletim sisteminin önceki bir sürümü yüklendikten sonra Windows artık başlatılamıyor

Hizmet paketi yüklü olan Windows Vista için destek 13 Nisan 2010'da sona erecektir. Windows'a yönelik güvenlik güncelleştirmelerini almaya devam etmek için Windows Vista Service Pack 2 (SP2) çalıştırdığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için şu Microsoft Web sayfasına bakın: Windows'un bazı sürümlerinin destek ömrü sona eriyor

Belirtiler

İkili önyükleme yapılandırmasında Microsoft Windows Vista veya Windows 7 tabanlı bir bilgisayara Windows işletim sisteminin önceki bir sürümünü yükledikten sonra, aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaşabilirsiniz:
 • Windows Vista veya Windows 7 tabanlı bir bilgisayara Windows işletim sisteminin önceki bir sürümünü yüklerseniz, Windows Vista artık başlatılamaz. Bu durumda, Windows işletim sisteminin önceki sürümü başlatılır.
 • İkili önyükleme yapılandırmasında hem Windows XP hem de Windows Vista'nın zaten yüklü olduğu bir bilgisayara Microsoft Windows XP'nin ek bir kopyasını yüklerseniz, aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
  Disk okuma hatası oluştu.

Neden

Bu sorunlar, Windows işletim sisteminin önceki sürümlerinin yeni Windows Vista başlangıç yöntemiyle uyumlu olmaması nedeniyle oluşur. Windows Vista'da yeni bir Önyükleme Yapılandırma Veritabanı (BCD) deposu kullanılır. Bu depo, bir önyükleme menüsü ve bilgisayarda yüklü olan işletim sistemleriyle ilgili tüm bilgileri içerir. Bu nedenle, Windows işletim sisteminin önceki bir sürümünde kullanılan Boot.ini dosyası Windows Vista'yı başlatmak için kullanılamaz.

Windows işletim sisteminin temel giriş/çıkış sistemi (BIOS) tabanlı bir bilgisayarda çalışan önceki sürümlerinde (Windows XP gibi), önyükleme işlemi sistemi BIOS'uyla başlatılır. BIOS, önyükleme aygıtını belirler ve daha sonra ilk fiziksel kesimi yükler. Bu fiziksel kesime ana önyükleme kaydı (MBR) adı verilir. MBR, bölüm tablosunu ve gerekli önyükleme yürütme kodunu içerir. Bu kod, bölüm tablosunda arama yaparak arşiv bölümünü bulur ve denetimi etkin bölümdeki önyükleme kesimine verir. Etkin bölümdeki önyükleme bölümü daha sonra Ntldr programını yükler. Ntldr programı, Boot.ini dosyasını ayrıştırır. Bu dosya, yüklü işletim sistemlerini numaralandırmak için kullanılır.

BIOS tabanlı bir bilgisayarda Windows Vista veya Windows 7 başlatıldığında, BIOS önce MBR'yi ve daha sonra önyükleme kesimini yükler. Ancak önyükleme kodu, yeni Windows Önyükleme Yöneticisi programını (Bootmgr) yükler. Windows Önyükleme Yöneticisi programı Önyükleme Yapılandırma Verileri dosyasını ayrıştırır, yüklü işletim sistemlerini numaralandırır ve sonra da önyükleme menüsünü görüntüler. İkili önyükleme yapılandırmasında Windows Vista veya Windows 7 ile birlikte önceki bir Windows işletim sistemi sürümü yüklüyse, Windows Önyükleme Yöneticisi programı, denetimi önceki Windows işletim sistemi sürümünün Ntldr programına aktarır. Windows Önyükleme Yöneticisi programı bunu, önyükleme menüsünden Windows Vista'yı seçtiğinizde yapar.

Windows Vista veya Windows 7 tabanlı bir bilgisayara önceki bir Windows işletim sistemi sürümünü yüklerseniz, Kurulum programı MBR'deki, önyükleme kesimindeki ve önyükleme dosyalarındaki öğelerin üzerine yazar. Bu nedenle, Windows işletim sisteminin önceki sürümü Windows Vista ile uyumluluğunu kaybeder.

Çözüm

Bu sorunları gidermek için aşağıdaki adımları izleyin.

Not Komut istemini kullanarak, aşağıdaki yordamda kullanılan komutları çalıştırabilirsiniz. Bu komutları Windows Vista'da çalıştırırsanız, yükseltilmiş kullanıcı hakları olan bir komut isteminde çalıştırın. Bunu yapmak için, Başlat'ı tıklatın, Donatılar'ı tıklatın, komut istemi kısayolunu sağ tıklatın ve sonra da Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın.
 1. Bootsect.exe aracını kullanarak Windows Vista MBR'yi ve denetimi Windows Önyükleme Yöneticisi programına geçiren önyükleme kodunu geri yükleyin. Bunu yapmak için, komut istemine aşağıdaki komutu yazın: Sürücü:\boot\Bootsect.exe /NT60 All

  Bu komutta, Sürücü, Windows Vista yükleme medyasının bulunduğu sürücüdür.

  Not Bu adımdaki önyükleme klasörü DVD sürücüsündedir.
 2. Bcdedit.exe aracını kullanarak, BCD Boot.ini dosyasında önceki Windows işletim sistemi sürümü için el ile bir girdi oluşturun. Bunu yapmak için, bir komut isteminde aşağıdaki komutları yazın:

  Not Bu komutlarda, Sürücü, Windows Vista'nın yüklü olduğu sürücüdür.
  • Sürücü:\Windows\system32\Bcdedit /create {ntldr} /d "Önceki Windows sürümünün açıklaması"

   Not Bu komutta, Önceki Windows sürümünün açıklaması, istediğiniz herhangi bir metin olabilir. Örneğin, Önceki Windows sürümünün açıklaması olarak "Windows XP" veya "Windows Server 2003" kullanabilirsiniz.
  • Sürücü:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} device partition=x:

   Not Bu komutta x: etkin bölümün sürücü harfidir.
  • Sürücü:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} path \ntldr
  • Sürücü:\Windows\system32\Bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast
 3. Bilgisayarı yeniden başlatın.

Daha fazla bilgi

Microsoft Windows NT'ye dayalı Windows işletim sistemi sürümlerini başlatmak için aşağıdaki dosyalar gerekmektedir:
 • Ntldr
 • Boot.ini
 • Bootfont.bin

  Not Windows'un Doğu Asya dillerini yüklerken bu dosyayı kullanmalısınız.
 • NTDetect.com
Windows XP'de, bu dosyalar "etkin" olarak işaretlenmiş sistem bölümünde bulunur. Bu dosyalar Windows XP'de varsayılan olarak gizli sistem dosyalarıdır. Kullanıcılar, Kurtarma Konsolu'nu kullanarak bu dosyaları değiştirebilir veya bir Windows NT önyükleme disketi kullanarak işletim sistemini başlatabilirler. Windows Vista bu üç dosyayı kullanmaz. Windows Vista, gizli sistem dosyası olan Bootmgr dosyası ve \Boot dizininde bulunan diğer gerekli dosyalar kullanılarak başlatılır.

Windows Vista'yı içeren çoklu önyükleme yapılandırması oluşturma

Çalışan bir çoklu önyükleme yapılandırması oluşturmak için, Windows işletim sisteminin en eski sürümünü ilk olarak yükleyin. Daha sonra, bir sonraki yeni sürümü yükleyin. Her yeni Windows sürümü, önceki Windows sürümlerinin başlatılabilmesi için geri uyumluluğu korur.

Windows Vista'yı içeren bir çoklu önyükleme yapılandırması oluşturmak için, yüklediğiniz her eski Windows sürümü için en az bir bölümünüz olmalıdır. Şu genel yönergeleri izleyin:
 • En az iki bölüm oluşturun. Windows Vista yüklemesi için bir bölüm kullanın.

  Not Windows Vista bölümü zaten biçimlendirilmişse, bu bölümün NTFS dosya sistemi kullanılarak biçimlendirildiğinden emin olun. Ancak aşağıdaki yöntemlerden birini kullanmanız önerilir:
  • Biçimlendirilmemiş ikinci bir bölüm oluşturun.
  • İkinci bölümü oluşturmayın ve alanı boş alan olarak bırakın. Bunun yerine, ikinci bölümü Windows Vista yüklemesi sırasında oluşturun.
 • Bilgisayarda yüklü bir işletim sistemi yoksa, en eski Windows sürümünü ilk olarak yükleyin.

  Not Windows XP'yi, Windows Server 2003'ten önce yükleyin.
 • Windows Vista Kurulumu programını çalıştırın. Windows Vista'yı boş alana veya varolan bir bölüme yükleyin. Bu Kurulum programını önceki Windows sürümünden çalıştırabilir veya Windows Vista diski CD sürücüsüne veya DVD sürücüsüne takılı olarak bilgisayarı başlatabilirsiniz.
Windows Vista Kurulumu tamamlandıktan sonra, Windows Vista'yı ve daha eski Windows sürümlerini içeren, doğru şekilde yapılandırılmış bir çoklu önyükleme ortamına sahip olursunuz. Görüntülenen Bootmgr önyükleme menüsü aşağıdaki menüye benzer:
Microsoft Windows Önceki Windows İşletim Sistemi

Windows Vista'yı ikili önyükleme yapılandırmasından kaldırma

Windows'un önceki bir sürümünü içeren bir ikili önyükleme ortamından Windows Vista'yı kaldırmak isterseniz aşağıdaki adımları izleyin.

Not Bu adımları Windows'un önceki sürümünde veya Windows Vista'da uygulayabilirsiniz. Bu adımları Windows Vista'da uygularsanız, komutları yükseltilmiş kullanıcı hakları olan bir komut isteminde çalıştırın. Bunu yapmak için, Başlat'ı tıklatın, Donatılar'ı tıklatın, komut istemi kısayolunu sağ tıklatın ve sonra da Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın.
 1. Bootsect.exe aracını kullanarak Ntldr programını geri yükleyin. Bunu yapmak için, şu komutu yazın: Sürücü:\Boot\Bootsect.exe /NT52 All

  Not Bu komutta, Sürücü, Windows Vista medyasının bulunduğu sürücüdür.

  Bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra Windows Önyükleme Yöneticisi programını yüklemez. Bunun yerine, Netldr.exe ve Boot.ini yüklenir.
 2. Windows Vista'nın yüklü olduğu bölümü silin veya kaldırın.

  Önemli Windows Vista'nın yüklü olduğu bölüm, yalnızca sistemde etkin durumda değilse silinebilir. Örneğin, şu senaryoyu inceleyin:
  • Windows Vista, C sürücüsünde yüklüdür. C sürücüsü, bölüm 1'dir ve etkin bölümdür.
  • Windows XP, D sürücüsünde yüklüdür. D sürücüsü bölüm 2'dir ve etkin olmayan bölümdür.
  Bu senaryoda, bootsect komutunu çalıştırabilirsiniz ama Windows Vista'nın yüklü olduğu bölümü silemezsiniz. Bu bölümü silerseniz, Windows XP önyükleme dosyaları silindiği için bilgisayar önyüklenemeyen bir duruma geçirilir.

Referanslar

Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
314079 Windows XP'nin başlatılamaması durumunda kullanılmak üzere bir önyükleme disketi oluşturmak için Sistem dosyaları nasıl kullanılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
911080 Hem Windows XP'nin hem de Windows Vista'nın yüklü olduğu bir bilgisayarda Winnt32.exe programını kullanarak Windows XP'yi yeniden yüklediğinizde "Disk okuma hatası oluştu" hata iletisini alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Önyükleme Yapılandırma Verileri (BCD) hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:Windows Vista'daki Genişletilebilir Ürün Bilgisi Arabirimi (EFI) hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Developer Network (MSDN) Web sitesini ziyaret edin:
Özellikler

Makale No: 919529 - Son İnceleme: 25 Mar 2010 - Düzeltme: 1

Geri bildirim