Excel 2010, Excel 2007 veya Excel 2003'te kayıt defteri ilke ayarlarınız tarafından engellenmiş olan bir dosya türünü açmayı denediğinizde bir hata iletisi alıyorsunuz

Belirtiler

Microsoft Excel biçiminde kaydedilmiş bir dosyayı açmaya çalıştığınızda dosya açılmaz. Ayrıca, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

Kayıt defteri ilke ayarınız tarafından engellenmiş olan bir dosya türünü açmaya çalışıyorsunuz.Güven Merkezi'ndeki Dosya Engelleme ayarlarınız tarafından engellenmiş olan bir dosya türünü <<Dosya Türü>> açmaya çalışıyorsunuz.
Dosyayı kaydetmeye çalışırken benzer bir hata iletisi alırsanız aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesine bakın:

945797 Excel 2007 veya Excel 2003'te kayıt defteri ilke ayarlarınız tarafından engellenmiş olan bir dosya türünü kaydetmeyi denediğinizde bir hata iletisi alıyorsunuz

Neden

Bu sorun, Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007 veya Microsoft Office Excel 2003'te açabileceğiniz dosya türleri bir yönetici tarafından kısıtlanmışsa oluşabilir. Yönetici, bir kayıt defteri anahtarı ayarlayarak bu işlevselliği kısıtlayabilir.
Varsayılan seçenek olarak, Excel 2010'da aşağıdaki dosya türleri engellenir:
 • Excel 4 Çalışma Kitapları
 • Excel 4 Çalışma Sayfaları
 • Excel 3 Çalışma Sayfaları
 • Excel 2 Çalışma Sayfaları
 • Excel 4 Makro Sayfaları ve Eklenti Dosyaları
 • Excel 3 Makro Sayfaları ve Eklenti Dosyaları
 • Excel 2 Makro Sayfaları ve Eklenti Dosyaları

Excel 2010'da kayıt defteri anahtarı, 2010 Office Sistemi Yönetim Şablonları'nda ayarlanabilir. Daha fazla bilgi için, "Daha Fazla Bilgi" bölümündeki "Excel 2010" alt bölümüne bakın.Excel 2007'de kayıt defteri anahtarı, 2007 Office Sistemi Yönetim Şablonları'nda ayarlanabilir. Daha fazla bilgi için, "Daha Fazla Bilgi" bölümündeki "Excel 2007" alt bölümüne bakın.

Excel 2003 için, güncelleştirme 933666, bir yöneticinin Excel 2003'te dosyaları açma veya kaydetme becerisini engelleyebilmesine olanak verir. Daha fazla bilgi için, "Daha Fazla Bilgi" bölümündeki "Excel 2003" alt bölümüne bakın.

Varsayılan olarak, aşağıdaki dosyalar Microsoft Office 2003 Service Pack 3'te engellenir:
 • Microsoft Excel 4.0 Charts (.xlc)
 • DBF 2 (dBASE II) (.dbf)
Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
938810 Office 2003 Service Pack 3'ü yükledikten sonra engellenen bazı dosya biçimleri hakkında bilgi

Çözüm

Bu sorunu gidermek için aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:
 • Excel 2010'da, aşağıdaki adımları izleyerek dosyayı açma kısıtlamasını kaldırabilirsiniz.

  1. Dosya sekmesini tıklatın.
  2. Yardım altında Seçenekler'i tıklatın.
  3. Güven Merkezi'ni ve ardından Güven Merkezi Ayarları'nı tıklatın.
  4. Güven Merkezi'nde, Dosya Engelleme Ayarları'nı tıklatın.
  5. Engellenmiş bir dosyanın açılmasına izin vermek için ilgili dosya türünün onay kutusunu tıklatarak temizleyin.
  6. Tamam'ı iki kez tıklatın.
  Bu adımlara ek olarak, dosyayı bir güvenilen konuma taşıyarak kayıt defteri ilke ayarlarını geçersiz kılabilirsiniz.
 • Excel 2007'de, açmak istediğiniz dosyaya güveniyorsanız dosyayı bir güvenilen konuma taşıyarak kayıt defteri ilke ayarlarını geçersiz kılabilirsiniz.

  Dosyalar için bir güvenilen konum oluşturma, kaldırma veya değiştirme konusunda daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
 • Excel 2003'te güvenilen konum yoktur. Kayıt defteri ilke ayarlarını geçersiz kılmak üzere özel bir konum oluşturabilirsiniz. Özel konum oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Excel 2003'ten çıkın.
  2. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna regedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.
  3. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarlarından birini bulun ve tıklatarak seçin:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Common
  4. Düzen menüsünde Yeni'nin üzerine gelin ve Anahtar'ı tıklatın.
  5. Anahtar adı olarak OICEExemptions yazın.
  6. Düzen menüsünde Yeni'nin üzerine gelin ve Dize Değeri'ni tıklatın.
  7. Bir dize adı yazın ve ENTER tuşuna basın. Örneğin, ExemptDirectory yazın.
  8. 7. adımda yazdığınız dize adını sağ tıklatın ve Değiştir'i tıklatın.
  9. Dosyayı içeren dizinin yolunu Değer verisi kutusuna yazın ve Tamam'ı tıklatın.


   Not Klasörü oluşturmanız gerekir. Alt klasörler otomatik olarak dışarıda bırakılmaz. Dışarıda bırakmak istediğiniz diğer klasörler için de 6. ile 9. adımlar arasını yineleyin.
  10. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nden çıkmak için Dosya menüsünde, Çıkış'ı tıklatın.
 • Grup İlkesi ayarını değiştirmek için sistem yöneticisine başvurun.

Daha fazla bilgi

Excel 2010

Bir yönetici Excel 2010'da açılabilecek veya kaydedilebilecek dosya türlerini kısıtlamak için, istemci bilgisayarda 2010 Office Sistemi Yönetim Şablonları'nı kullanarak kayıt defterini yapılandırabilir.

Notlar

Excel 2007

Bir yönetici, Excel 2007'de açabileceğiniz dosya türlerini kısıtlamak için istemci bilgisayarda 2007 Office Sistemi Yönetim Şablonları'nı kullanarak kayıt defterini yapılandırabilir.

Aşağıdaki tablo, bir yöneticisinin FileOpenBlock alt anahtarını kullanarak belirli dosya türlerini kısıtlamak üzere kayıt defterine ekleyebileceği DWORD adlarını içerir. Tabloda ayrıca karşılık gelen kısıtlanmış dosya türleri de yer almaktadır.

DWORD adıKısıtlanan dosya türleri
OpenXmlFiles.xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm, .xlam
Binary12Files.xlsb
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
XllFiles.xll (.dll)
Notlar

Excel 2003

Önemli Bu bölüm, yöntem veya görev kayıt defterini nasıl değiştireceğinizin anlatıldığı adımları içermektedir. Ancak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu nedenle, bu adımları dikkatlice uyguladığınızdan emin olun. Ek koruma için, kayıt defterini değiştirmeden önce yedeklemeyi unutmayın. Bir sorun oluşursa kayıt defterini daha sonra geri yükleyebilirsiniz. Kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
322756 Windows XP'de kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme


Excel 2003'te açabileceğiniz dosya türleri bir yönetici tarafından kısıtlanabilir. Bu özellik, ilk olarak yayımlandığında Microsoft Office 2003'te bulunmuyordu. Excel 2003'te açılabilen dosya türlerini kısıtlamak için, güvenlik güncelleştirmesi 933666'yı yükleyin.

Güvenlik güncelleştirmesi 933666 hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
933666 Excel 2003 güvenlik güncelleştirmesi: 8 Mayıs 2007'nin açıklaması


Bir yönetici, Excel 2003'te açabileceğiniz dosya türlerini kısıtlamak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilir:
Aşağıdaki tablo, bir yöneticisinin FileOpenBlock alt anahtarını kullanarak belirli dosya türlerini kısıtlamak üzere kayıt defterine ekleyebileceği DWORD adlarını içerir. Tabloda ayrıca karşılık gelen kısıtlanmış dosya türleri de yer almaktadır.

DWORD adıKısıtlanan dosya türleri
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
XllFiles.xll
ConvertersOffice Uyumluluk Paketi de dahil olmak üzere bir metin dönüştürücüsü aracılığıyla kullanılabilen tüm dosya biçimleri
DatabaseandDatasourceFiles.odc, .udl, .dsn, .dbc, .dqy, .iqy, .oqy, .rqy, .mde, .mdb, .dbf, .ade, .adp, .cub
LotusandQuattroFiles.wk1, .wk4, .wj3, wk1 FMT, .wks, .wk3, wk3 FM3, .wj2, .wq1, .fm3, .wj1
LegacyBinaryFilesMicrosoft Excel 4.0 Charts (.xlc) dosyaları (Office 2003 SP3)
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesDBF 2 (dBASE II) (.dbf) dosyaları (Office 2003 SP3)
FileOpenBlock alt anahtarı ayarını etkinleştirmek için şu adımları izleyin:
 1. Excel'den çıkın.
 2. Excel 2003 çalıştırıyorsanız, yüklü olmaması halinde güvenlik güncelleştirmesi 933666'yı yükleyin ve ardından 3. adıma geçin. Excel 2007 çalıştırıyorsanız, 3. adıma geçin.
 3. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna regedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 4. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarlarından birini bulun ve tıklatarak seçin:

  Excel 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  Excel 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileOpenBlock HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  FileOpenBlock alt anahtarı yoksa şu adımları izleyerek oluşturun:
  1. Security alt anahtarını tıklatarak seçin.
  2. Düzen menüsünde Yeni'nin üzerine gidin ve Anahtar'ı tıklatın.
  3. FileOpenBlock yazın ve ENTER tuşuna basın.
 5. Düzen menüsünde Yeni'nin üzerine gelin ve DWORD Değeri'ni tıklatın.
 6. Kısıtlamak istediğiniz DWORD adını yazın ve ENTER tuşuna basın. Örneğin, BinaryFiles yazın.
 7. 6. adımda yazdığınız DWORD adını sağ tıklatın ve Değiştir'i tıklatın.
 8. Değer verisi kutusuna 1 yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 9. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nden çıkmak için Dosya menüsünde, Çıkış'ı tıklatın.
Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
945797 Excel 2007 veya Excel 2003'te kayıt defteri ilke ayarlarınız tarafından engellenmiş olan bir dosya türünü kaydetmeyi denediğinizde bir hata iletisi alıyorsunuz

Özellikler

Makale No: 922848 - Son İnceleme: 18 Eyl 2011 - Düzeltme: 1

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010

Geri bildirim