2007 Office paketleri ve 2007 Office programları ile birlikte yüklenen yazı tipleri

Bu makalenin Microsoft Office 2003, Microsoft Office XP ve Microsoft Office 2000 sürümü için bkz: 837463 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir).

GİRİŞ

Bir 2007 Microsoft Office paketi veya 2007 Office programı yüklediğinizde, yazı tipleri de yüklenir. Bu makalede, bir 2007 Office yüklemesiyle birlikte yüklenen yazı tipleri açıklanır.

Not Belirlediğiniz yükleme seçenekleri, hangi yazı tiplerinin yükleneceğini belirler. Tipik bir 2007 Office yüklemesi gerçekleştirdiğinizde, kullanılabilir tüm yazı tipleri yüklenmez.

Daha fazla bilgi

Aşağıdaki tabloda, Microsoft Office Professional Plus 2007 ile birlikte yüklenen yazı tipleri listelenmektedir.

Not Microsoft Office Basic 2007 ve Microsoft Word 2007 gibi diğer 2007 Office yüklemeleri, bu yazı tiplerinin küçük bir bölümünü yükler.

DosyaYazı tipi adı
AGENCYB.TTFAgency FB Kalın (TrueType)
AGENCYR.TTFAgency FB (TrueType)
ALGER.TTFAlgerian (TrueType)
ANTQUAB.TTFBook Antiqua Kalın (TrueType)
ANTQUABI.TTFBook Antiqua Kalın İtalik (TrueType)
ANTQUAI.TTFBook Antiqua İtalik (TrueType)
ARIALN.TTFArial Narrow (TrueType)
ARIALNB.TTFArial Narrow Kalın (TrueType)
ARIALNBI.TTFArial Narrow Kalın İtalik (TrueType)
ARIALNI.TTFArial Narrow İtalik (TrueType)
ARIALUNI.TTFArial Unicode MS (TrueType)
ARLRDBD.TTFArial Rounded MT Kalın (TrueType)
BASKVILL.TTFBaskerville Old Face (TrueType)
BAUHS93.TTFBauhaus 93 (TrueType)
BELL.TTFBell MT (TrueType)
BELLB.TTFBell MT Kalın (TrueType)
BELLI.TTFBell MT İtalik (TrueType)
BERNHC.TTFBernard MT Condensed (TrueType)
BKANT.TTFBook Antiqua (TrueType)
BOD_B.TTFBodoni MT Kalın (TrueType)
BOD_BI.TTFBodoni MT Kalın İtalik (TrueType)
BOD_BLAI.TTFBodoni MT Black İtalik (TrueType)
BOD_BLAR.TTFBodoni MT Black (TrueType)
BOD_CB.TTFBodoni MT Condensed Kalın (TrueType)
BOD_CBI.TTFBodoni MT Condensed Kalın İtalik (TrueType)
BOD_CI.TTFBodoni MT Condensed İtalik (TrueType)
BOD_CR.TTFBodoni MT Condensed (TrueType)
BOD_I.TTFBodoni MT İtalik (TrueType)
BOD_PSTC.TTFBodoni MT Poster Compressed (TrueType)
BOD_R.TTFBodoni MT (TrueType)
BOOKOS.TTFBookman Old Style (TrueType)
BOOKOSB.TTFBookman Old Style Kalın (TrueType)
BOOKOSBI.TTFBookman Old Style Kalın İtalik (TrueType)
BOOKOSI.TTFBookman Old Style İtalik (TrueType)
BRADHITC.TTFBradley Hand ITC
BRITANIC.TTFBritannic Kalın (True Type)
BRLNSB.TTFBerlin Sans FB Kalın (TrueType)
BRLNSDB.TTFBerlin Sans FB Demi Kalın (TrueType)
BRLNSR.TTFBerlin Sans FB (TrueType)
BROADW.TTFBroadway (TrueType)
BRUSHSCI.TTFBrush Script MT İtalik (TrueType)
BSSYM7.TTFBookshelf Symbol 7 (TrueType)
CALIBRI.TTFCalibri (TrueType)
CALIBRIB.TTFCalibri Kalın (TrueType)
CALIBRII.TTFCalibri İtalik (TrueType)
CALIBRIZ.TTFCalibri Kalın İtalik (TrueType)
CALIFB.TTFCalifornian FB Kalın (TrueType)
CALIFI.TTFCalifornian FB İtalik (TrueType)
CALIFR.TTFCalifornian FB (TrueType)
CALIST.TTFCalisto MT (TrueType)
CALISTB.TTFCalisto MT Kalın (TrueType)
CALISTBI.TTFCalisto MT Kalın İtalik (TrueType)
CALISTI.TTFCalisto MT İtalik (TrueType)
CAMBRIA.TTCCambria & Cambria Math (TrueType)
CAMBRIAB.TTFCambria Kalın (TrueType)
CAMBRIAI.TTFCambria İtalik (TrueType)
CAMBRIAZ.TTFCambria Kalın İtalik (TrueType)
CANDARA.TTFCandara (TrueType)
CANDARAB.TTFCandara Kalın (TrueType)
CANDARAI.TTFCandara İtalik (TrueType)
CANDARAZ.TTFCandara Kalın İtalik (TrueType)
CASTELAR.TTFCastellar (TrueType)
CENSCBK.TTFCentury Schoolbook (TrueType)
CENTAUR.TTFCentaur (TrueType)
CENTURY.TTFCentury (TrueType)
CHILLER.TTFChiller (TrueType)
COLONNA.TTFColonna MT (TrueType)
CONSOLA.TTFConsolas (TrueType)
CONSOLAB.TTFConsolas Kalın (TrueType)
CONSOLAI.TTFConsolas İtalik (TrueType)
CONSOLAZ.TTFConsolas Kalın İtalik (TrueType)
CONSTAN.TTFContantia (TrueType)
CONSTANB.TTFContantia Kalın (TrueType)
CONSTANI.TTFContantia İtalik (TrueType)
CONSTANZ.TTFContantia Kalın İtalik (TrueType)
COOPBL.TTFCooper Black (TrueType)
COPRGTB.TTFCopperplate Gothic Kalın (TrueType)
COPRGTL.TTFCopperplate Gothic Light (TrueType)
CORBEL.TTFCorbel (TrueType)
CORBELB.TTFCorbel Kalın (TrueType)
CORBELI.TTFCorbel İtalik (TrueType)
CORBELZ.TTFCorbel Kalın İtalik (TrueType)
CURLZ___.TTFCurlz MT (TrueType)
ELEPHNT.TTFElephant (TrueType)
ELEPHNTI.TTFElephant İtalik (TrueType)
ENGR.TTFEngravers (TrueType)
ERASBD.TTFEras Kalın ITC (TrueType)
ERASDEMI.TTFEras Demi ITC (TrueType)
ERASLGHT.TTFEras Light ITC (TrueType)
ERASMD.TTFEras Medium ITC (TrueType)
FELIXTI.TTFFelix Titling (TrueType)
FORTE.TTFForte (TrueType)
FRABK.TTFFranklin Gothic Book (TrueType)
FRABKIT.TTFFranklin Gothic Book İtalik (TrueType)
FRADM.TTFFranklin Gothic Demi (TrueType)
FRADMCN.TTFFranklin Gothic Demi Cond (TrueType)
FRADMIT.TTFFranklin Gothic Demi İtalik (TrueType)
FRAHV.TTFFranklin Gothic Heavy (TrueType)
FRAHVIT.TTFFranklin Gothic Heavy İtalik (TrueType)
FRAMDCN.TTFFranklin Gothic Medium Cond (TrueType)
FREESCPT.TTFFreestyle Script (TrueType)
FRSCRIPT.TTFFrench Script MT (TrueType)
FTLTLT.TTFFootlight MT Light (TrueType)
GARA.TTFGaramond (TrueType)
GARABD.TTFGaramond Kalın (TrueType)
GARAIT.TTFGaramond İtalik (TrueType)
GIGI.TTFGigi (TrueType)
GILBI___.TTFGill Sans MT Kalın İtalik (TrueType)
GILB____.TTFGill Sans MT Kalın (TrueType)
GILC____.TTFGill Sans MT Condensed (TrueType)
GILI____.TTFGill Sans MT İtalik (TrueType)
GILLUBCD.TTFGill Sans Ultra Bold Condensed (TrueType)
GILSANUB.TTFGill Sans Ultra Kalın (TrueType)
GIL_____.TTFGill Sans MT (TrueType)
GLECB.TTFGloucester MT Extra Condensed (TrueType)
GLSNECB.TTFGill Sans MT Ext Condensed Kalın (TrueType)
GOTHIC.TTFCentury Gothic (TrueType)
GOTHICB.TTFCentury Gothic Kalın (TrueType)
GOTHICBI.TTFCentury Gothic Kalın İtalik (TrueType)
GOTHICI.TTFCentury Gothic İtalik (TrueType)
GOUDOS.TTFGoudy Old Style (TrueType)
GOUDOSB.TTFGoudy Old Style Kalın (TrueType)
GOUDOSI.TTFGoudy Old Style İtalik (TrueType)
GOUDYSTO.TTFGoudy Stout (TrueType)
HARLOWSI.TTFHarlow Solid İtalik (TrueType)
HARNGTON.TTFHarrington (TrueType)
HATTEN.TTFHaettenschweiler (TrueType)
HTOWERT.TTFHigh Tower Text (TrueType)
HTOWERTI.TTFHigh Tower Text İtalik (TrueType)
IMPRISHA.TTFImprint MT Shadow (TrueType)
INFROMAN.TTFInformal Roman (TrueType)
ITCBLKAD.TTFBlackadder ITC (TrueType)
ITCEDSCR.TTFEdwardian Script ITC (TrueType)
ITCKRIST.TTFKristen ITC (TrueType)
JOKERMAN.TTFJokerman (TrueType)
JUICE___.TTFJuice ITC (TrueType)
KUNSTLER.TTFKunstler Script (TrueType)
LATINWD.TTFWide Latin (TrueType)
LBRITE.TTFLucida Bright (TrueType)
LBRITED.TTFLucida Bright Demibold (TrueType)
LBRITEDI.TTFLucida Bright Demibold İtalik (TrueType)
LBRITEI.TTFLucida Bright İtalik (TrueType)
LCALLIG.TTFLucida Calligraphy İtalik (TrueType)
LFAX.TTFLucida Fax Regular (TrueType)
LFAXD.TTFLucida Fax Demibold (TrueType)
LFAXDI.TTFLucida Fax Demibold İtalik (TrueType)
LFAXI.TTFLucida Fax İtalik (TrueType)
LHANDW.TTFLucida Handwriting İtalik (TrueType)
LSANS.TTFLucida Sans Regular (TrueType)
LSANSD.TTFLucida Sans Demibold Roman (TrueType)
LSANSDI.TTFLucida Sans Demibold İtalik (TrueType)
LSANSI.TTFLucida Sans İtalik (TrueType)
LTYPE.TTFLucida Sans Typewriter Regular (TrueType)
LTYPEB.TTFLucida Sans Typewriter Kalın (TrueType)
LTYPEBO.TTFLucida Sans Typewriter Kalın Oblique (TrueType)
LTYPEO.TTFLucida Sans Typewriter Oblique (TrueType)
MAGNETOB.TTFMagneto Kalın (TrueType)
MAIAN.TTFMaiandra GD (TrueType)
MATURASC.TTFMatura MT Script Capitals (TrueType)
MISTRAL.TTFMistral (TrueType)
MOD20.TTFModern No. 20 (TrueType)
MSMINCHO.TTFMS Mincho (TrueType)
MTCORSVA.TTFMonotype Corsiva (TrueType)
MTEXTRA.TTFMT Extra (TrueType)
NIAGENG.TTFNiagara Engraved (TrueType)
NIAGSOL.TTFNiagara Solid (TrueType)
OCRAEXT.TTFOCR A Extended (TrueType)
OLDENGL.TTFOld English Text MT (TrueType)
ONYX.TTFOnyx (TrueType)
OUTLOOK.TTFMS Outlook (TrueType)
PALSCRI.TTFPalace Script MT (TrueType)
PAPYRUS.TTFPapyrus (TrueType)
PARCHM.TTFParchment (TrueType)
PERBI___.TTFPerpetua Kalın İtalik (TrueType)
PERB____.TTFPerpetua Kalın (TrueType)
PERI____.TTFPerpetua İtalik (TrueType)
PERTIBD.TTFPerpetua Titling MT Kalın (TrueType)
PERTILI.TTFPerpetua Titling MT Light (TrueType)
PER_____.TTFPerpetua (TrueType)
PLAYBILL.TTFPlaybill (TrueType)
POORICH.TTFPoor Richard (TrueType)
PRISTINA.TTFPristina (TrueType)
RAGE.TTFRage İtalik (TrueType)
RAVIE.TTFRavie (TrueType)
REFSAN.TTFMS Reference Sans Serif (TrueType)
REFSPCL.TTFMS Reference Specialty (TrueType)
ROCCB___.TTFRockwell Condensed (TrueType)
ROCC____.TTFRockwell Condensed Kalın (TrueType)
ROCK.TTFRockwell (TrueType)
ROCKB.TTFRockwell Kalın (TrueType)
ROCKBI.TTFRockwell Kalın İtalik (TrueType)
ROCKEB.TTFRockwell Extra Kalın (TrueType)
ROCKI.TTFRockwell İtalik (TrueType)
SCHLBKB.TTFCentury Schoolbook Kalın (TrueType)
SCHLBKBI.TTFCentury Schoolbook Kalın İtalik (TrueType)
SCHLBKI.TTFCentury Schoolbook İtalik (TrueType)
SCRIPTBL.TTFScript MT Kalın (TrueType)
SEGOEUI.TTFSegoe UI (TrueType)
SEGOEUIB.TTFSegoe UI Kalın (TrueType)
SEGOEUII.TTFSegoe UI İtalik (TrueType)
SEGOEUIZ.TTFSegoe UI Kalın İtalik (TrueType)
SHOWG.TTFShowcard Gothic (TrueType)
SNAP____.TTFSnap ITC (TrueType)
STENCIL.TTFStencil (TrueType)
TCBI____.TTFTw Cen MT Kalın İtalik (TrueType)
TCB_____.TTFTw Cen MT Kalın (TrueType)
TCCB____.TTFTw Cen MT Condensed Kalın (TrueType)
TCCEB.TTFTw Cen MT Condensed Extra Kalın (TrueType)
TCCM____.TTFTw Cen MT Condensed (TrueType)
TCMI____.TTFTw Cen MT İtalik (TrueType)
TCM_____.TTFTw Cen MT (TrueType)
TEMPSITC.TTFTempus Sans ITC (TrueType)
VINERITC.TTFViner Hand ITC (TrueType)
VIVALDII.TTFVivaldi İtalik (TrueType)
VLADIMIR.TTFVladimir Script (TrueType)
WINGDNG2.TTFWingdings 2 (TrueType)
WINGDNG3.TTFWingdings 3 (TrueType)
Ücretsiz, paylaşıma açık veya ticari yazı tipleri arıyorsanız, aşağıdaki Microsoft tipografi Web sitesini ziyaret edin: Bu Web sitesi, tipografi haber başlıklarına ve iletişim bilgilerine bağlantılar içerir. Bu Web sitesinde ayrıca yazı tipi ve tipografiyle ilgili 600'ün üzerinde Web sitesinin güncelleştirilmiş bir veritabanı bulunmaktadır.
Özellikler

Makale No: 924623 - Son İnceleme: 20 Kas 2007 - Düzeltme: 1

Geri bildirim