Bir Toplu Lisans ürün anahtarı kullanılarak yüklenen Windows XP tabanlı bilgisayarlar orijinal değil olarak işaretlenebilir

Belirtiler

Microsoft Windows XP tabanlı bir bilgisayar Windows Orijinal Ürün Avantajı (WGA) doğrulama işleminde başarısız olmaya başlayabilir veya Windows XP tabanlı bilgisayarın orijinal olmadığı bildirilebilir. Bu davranış, Windows XP tabanlı bilgisayar bir Toplu Lisans ürün anahtarı kullanılarak yüklenmişse ve Windows XP tabanlı bilgisayarda doğrulama işlemi kısa süreli bir Microsoft sunucu sorunu sırasında denenmişse oluşabilir. Bu sorun, 2 Ekim 2006 ve 29 Kasım 2006 tarihlerinde kısa süreli olarak oluşmuştur.

Neden

Bu davranışa yanlış bir Data.dat dosyası veya %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data klasöründeki bozuk bir Data.dat dosyası neden olabilir.

Not Varsayılan olarak, %ALLUSERSPROFILE% klasörü C:\Documents and Settings\All Users klasörüdür. Ancak, bu konum sizin Windows XP yüklemenizde farklı bir klasör olabilir.

Çözüm

Data.dat dosyası 2 Ekim 2006 veya 29 Kasım 2006 tarihinde alındıysa, Data.dat dosyasını Windows XP tabanlı istemci bilgisayardan kaldırmanız gerekir. Data.dat dosyası bir sonraki doğrulamada düzgün şekilde güncelleştirilecektir.

WGA Data.dat dosyasını tek bir bilgisayarda güncelleştirme adımları

WGA Data.dat dosyasını tek bir bilgisayarda el ile güncelleştirme adımları

Data.dat dosyasını el ile güncelleştirmek için şu adımları izleyin:
 1. Sorunun yaşandığı bilgisayarda yönetici kimlik bilgilerine sahip bir hesap kullanarak oturum açın.
 2. %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data klasöründeki Data.dat dosyasını silin.
 3. Bilgisayarın orijinal olarak bildirildiğini doğrulamak için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
 4. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, wgatray.exe /b yazın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  Not Wgatray.exe komutu bilgisayarınızda bulunmayabilir. Bu komut yalnızca Windows Orijinal Ürün Avantajı Bildirimleri'nin yüklendiği bilgisayarlarda bulunur. Wgatray.exe komutunun olmaması bir hata değildir. Bir sonraki adıma geçin. Windows Orijinal Ürün Avantajı Bildirimleri hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

  905474 Windows Orijinal Ürün Avantajı Bildirimleri uygulamasının açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
 5. Bilgisayarı yeniden başlatın.

WGA Data.dat dosyasını tek bir bilgisayarda otomatik olarak güncelleştirme adımları

Data.dat dosyasını otomatik olarak güncelleştirmek için şu adımları izleyin:
 1. Aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
 2. Sorulduğunda, Çalıştır'ı tıklatarak Microsoft Orijinal Ürün Avantajı Tanılama Aracı'nı çalıştırın.


  Not Güvenlik ayarlarınıza bağlı olarak, birkaç kez aracı çalıştırmak istediğinizi doğrulamanız istenebilir.
 3. Continue'yu (Devam) tıklatın.
 4. Windows sekmesinde Resolve'u (Çözümle) tıklatın.
Bu yöntem çalışmazsa, "WGA Data.dat dosyasını tek bir bilgisayarda el ile güncelleştirme adımları" bölümündeki yönergeleri kullanın.

WGA Data.dat dosyasını birden çok bilgisayarda otomatik olarak güncelleştirme adımları

Aşağıdaki örnek komut dosyası basit bir .cmd komut dosyasıdır. Bu komut dosyasını birden fazla Windows XP tabanlı bilgisayarda çalıştırmak için Grup İlkesi, Microsoft Systems Management Server veya ortamınızda bulunan diğer araçları kullanın. Komut dosyasını ortamınız için en uygun olan yöntemle dağıtın. Bu komut dosyasını tek tek çalıştırmak için, komut dosyasını bir yönetici olarak çalıştırmanız gerekir.

Bu komut dosyasını oluşturmak için, yeni bir .txt dosyası açın ve aşağıdaki komut dosyası metnini yeni dosyaya yapıştırın. Dosyayı oluşturduktan sonra .cmd dosya adı uzantısıyla yeniden adlandırın.
Komut dosyası metni
@ECHO OFF

IF EXIST "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data\data.dat" (
ECHO Data.dat siliniyor
attrib -R "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data\data.dat"
DEL "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data\data.dat"
)

IF NOT EXIST %WINDIR%\system32\WGATray.exe (GOTO END)
ECHO WGA Doğrulaması sürüyor.
WGATray.exe /b

:END
ECHO Bitti
Özellikler

Makale No: 926333 - Son İnceleme: 14 May 2009 - Düzeltme: 1

Geri bildirim