Dijital fotoğraf makinesi Windows Vista'da tanınmıyor

Belirtiler

Bir dijital fotoğraf makinesini Windows Vista çalıştıran bir bilgisayara bağladığınızda fotoğraf makinesi tanınmaz. Bu sorun oluştuğunda, aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşabilirsiniz:
  • Otomatik Kullan penceresi görüntülenmez.
  • Otomatik Kullan penceresi görüntülenir. Ancak, Resimleri ve Videoları Al seçeneği kullanılamamaktadır.
  • Fotoğraf makinesi Windows Vista Fotoğraf Galerisi'ndeki Kamera veya Tarayıcıdan Al iletişim kutusunda listelenmez.

Neden

Bu sorun, fotoğraf makinesi resimleri bilgisayara aktarmak için Microsoft Windows Resim Alma (WIA) standardını kullanıyorsa oluşur. Windows Vista, resimleri ve videoları almak için WIA standardı yerine Windows Taşınabilir Aygıtları (WPD) standardını kullanır. WPD standardı bir çok aygıtı ve aygıt bağlantı seçeneğini destekler.

Çözüm

Bu sorunu gidermek için, fotoğraf makinesini WIA standardı yerine Resim Aktarma Protokolü (PTP) standardını kullanacak şekilde yapılandırın. Fotoğraf makinesini PTP standardını kullanacak şekilde yapılandırma hakkında bilgi için, fotoğraf makinesinin el kitabına bakın. Üreticinin Web sitesini de ziyaret edebilirsiniz.
Özellikler

Makale No: 927836 - Son İnceleme: 20 Tem 2007 - Düzeltme: 1

Geri bildirim