Windows Vista'da Microsoft Windows Kaynak Denetleyicisi (SFC.exe) programının oluşturduğu günlük dosyası girdilerinin çözümlenmesi


GİRİŞ


Bu makalede, Windows Vista'da Microsoft Windows Kaynak Denetleyicisi (SFC.exe) programının oluşturduğu günlük dosyalarının nasıl çözümleneceği anlatılmaktadır.

Daha fazla bilgi


Genel Bakış

SFC.exe programını Windows Vista'nın kullanıcı modu bölümünde oluşan kilitlenme sorunlarını gidermenize yardımcı olması için kullanabilirsiniz. Bu kilitlenmeler eksik veya zarar görmüş işletim sistemi dosyalarıyla ilgili olabilir.

SFC.exe programı aşağıdaki işlemleri gerçekleştirir:
  • Yapılandırılamayan Windows Vista sistem dosyalarının değişmediğini doğrular. Ayrıca, bu dosyaların, bilgisayara yüklenmiş olması beklenen dosyaların işletim sistemi tanımıyla uyduğunu doğrular.
  • Mümkün olduğunda yapılandırılamayan Windows Vista sistem dosyalarını onarır.

SFC.exe programının oluşturduğu günlük dosyasını çözümleme

Günlük dosyasını görüntüleme

SFC.exe programı her doğrulama işleminin ve her onarma işleminin ayrıntılarını CBS.log dosyasına yazar. Bu dosyadaki her SFC.exe programı girişi bir [SR] etiketine sahiptir. CBS.log dosyası %windir%\Logs\CBS klasöründe bulunur.

Not Windows Modül Yükleyicisi hizmeti de bu günlük dosyasına yazar. (Windows Modül Yükleyicisi hizmeti isteğe bağlı özellikleri, güncelleştirmeleri ve hizmet paketlerini yükler.)

SFC.exe program girişlerini bulmak için [SR] etiketlerini arayabilirsiniz. Bu tür bir arama gerçekleştirmek ve sonucu bir metin dosyasına yönlendirmek için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. BaşlatBaşlat düğmesi düğmesini tıklatın, Aramaya Başla kutusuna cmd yazın, sonra Programlar listesinde cmd'yi sağ tıklatın ve sonra Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın.

     Kullanıcı Erişim Denetimi izni  Yönetici parolası veya onayı istendiyse, parolayı yazın veya Devam'ı tıklatın.
  2. Aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:
    findstr /c:"[SR]" %windir%\logs\cbs\cbs.log >sfcdetails.txt
Sfcdetails.txt dosyası, SFC.exe programı bilgisayarda her çalıştırıldığında günlüğe kaydedilen girişleri içerir.

Günlük dosyası girişlerini yorumlama

SFC.exe programı dosyaları 100'erli gruplar halinde doğrular. Bu yüzden, birçok SFC.exe programı girişi grubu olacaktır. Her giriş aşağıdaki biçime sahiptir:
tarih saat giriş_türü ayrıntılar
CBS.log dosyasından yapılan aşağıdaki alıntı SFC.exe programının Windows Vista sistem dosyalarında hiçbir sorun bulmadığını gösterir:

<tarih> <saat>, Info CSI 00000006 [SR] Verifying 100 (0x00000064) components
<tarih> <saat>, Info CSI 00000007 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
<tarih> <saat>, Info CSI 00000009 [SR] Verify complete
<tarih> <saat>, Info CSI 0000000a [SR] Verifying 100 (0x00000064) components
<tarih> <saat>, Info CSI 0000000b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
<tarih> <saat>, Info CSI 0000000d [SR] Verify complete
<tarih> <saat>, Info CSI 0000000e [SR] Verifying 100 (0x00000064) components
<tarih> <saat>, Info CSI 0000000f [SR] Beginning Verify and Repair transaction
<tarih> <saat>, Info CSI 00000011 [SR] Verify complete <ek girişler> <ek girişler>
<tarih> <saat>, Info CSI 00000011 [SR] Verify complete
CBS.log dosyasından yapılan aşağıdaki alıntı SFC.exe programının Windows Vista sistem dosyalarında sorun bulduğunu gösterir:

<tarih> <saat>, Info CSI 00000006 [SR] Verifying 100 (0x00000064) components <ek girişler> <ek girişler>
<tarih> <saat>, Info CSI 00000007 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
<tarih> <saat>, Info CSI 00000008 [SR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:108{54}]"\??\E:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO"\[l:20{10}]"dao360.dll" from store
<tarih> <saat>, Info CSI 0000000a [SR] Verify complete
Not Günlük girişi SFC.exe programının değişmiş dosyası onardığını belirtse de, bir dosya doğrulandığında gerçekte hiçbir onarım işlemi yapılmış.

Aşağıdaki tablo, doğrulama tamamlandıktan sonra CBS.log dosyasının SFC.exe program girişlerinde günlüğe kaydedilen diğer iletileri listeler.
GirişÖrnekAçıklama
Cannot repair member file dosya ayrıntılarıCannot repair member file [l:14{7}]"url.dll" of Microsoft-Windows-IE-WinsockAutodialStub, Version = 6.0.5752.0, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeNBu giriş, dosya içeriğinin dosyanın işletim sistemi tanımına uymadığını belirtir. Bu durumda, SFC.exe programı dosyayı onaramaz.
Repaired file dosya ayrıntıları by copying from backupRepaired file \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[ml:24{12},l:18{9}]"netnb.inf" by copying from backupBu giriş, dosyada bir sorun olduğunu belirtir. SFC.exe programı bu dosyayı özel sistem deposu yedeğinden kopyalayarak onarabilir.
Repairing corrupted file [ml:520{260},l:36{18}]"\??\C:\Windows\inf"\[l:18{9}]"netnb.inf" from storeRepairing corrupted file [ml:520{260},l:36{18}]"\??\C:\Windows\inf"\[l:18{9}]"netnb.inf" from storeBu giriş, dosyada bir sorun olduğunu belirtir. SFC.exe programı bu dosyayı sistem deposundan bir sürüm kopyalayarak onarabilir.