.NET Framework 2.0 güncelleştirmesini yüklemenizin ardından büyük/küçük harfe duyarlı bir dosya sistemi büyük/küçük harfe duyarlı olmaktan çıkıyor

™zet

Bir .NET Framework 2.0 güncelleştirmesini yüklemenizin ardından büyük/küçük harfe duyarlı bir dosya sistemi büyük/küçük harfe duyarlı olmaktan çıkıyor.

Belirtiler

Şu senaryoyu inceleyin. Bir Microsoft Windows dosya sisteminde Windows/UNIX birlikte çalışma ortamı oluşturmak için büyük/küçük harfe duyarlılığı etkinleştirdiniz. Microsoft .NET Framework 2.0 için bir güncelleştirme yüklüyor ve bilgisayarı yeniden başlatıyorsunuz. Bu senaryoda dosya sistemi artık büyük/küçük harfe duyarlı değildir. Dosya sistemi artık büyük/küçük harfe duyarlı olmadığından büyük/küçük harfe duyarlılık gerektiren uygulamalarda hata iletileri alabilirsiniz. Ayrıca bu durum büyük/küçük harfe duyarlılığın beklenmedik şekilde ortadan kalkması sonucunda yanlışlıkla dosyaların üzerine yazılması nedeniyle veri kaybıyla da sonuçlanabilir.

Neden

Bu sorun orijinal .NET Framework 2.0 Kurulumu'ndaki bir sorun nedeniyle HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\kernel\ dword:ObCaseInsensitive kayıt defteri anahtarının 1 olarak ayarlanmasıyla oluşur. HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\kernel\ dword:ObCaseInsensitive kayıt defteri anahtarı dosya sisteminin büyük/küçük harfe duyarlı olup olmadığını belirler. Bu anahtarın değerinin 1 olarak ayarlanması, dosya sisteminin büyük/küçük harfe duyarlı olmadığı anlamına gelir. Bu anahtarın değerinin 0 olarak ayarlanması, dosya sisteminin büyük/küçük harfe duyarlı olduğu anlamına gelir.


Windows Installer güncelleştirmesinin çalışma biçimi nedeniyle her güncelleştirme orijinal .NET Framework 2.0 Kurulumundaki kayıt defteri değişikliklerini yeniden yapar. Bu nedenle kayıt defteri anahtarının değeri .NET Framework Kurulumunda olduğu gibi, 1 olarak ayarlanır. Bu davranışta, daha sonra bu anahtarın kullanıcı tarafından yapılandırılan değerinin üzerine yazılabilir. Örneğin bu kayıt defteri anahtarının değerini büyük/küçük harfe duyarlı bir sistem için 0 olarak ayarlarsanız ve 27 Kasım 2006'dan önce yayımlanmış bir .NET Framework 2.0 güncelleştirmesi yüklerseniz, bu kayıt defteri anahtarının değeri güncelleştirme yüklendikten sonra 1 olarak ayarlanır. Sonuç olarak dosya sistemi büyük/küçük harfe duyarlı olmaktan çıkar.Not Bu sorun .NET Framework 2.0 için 27 Kasım 2006'dan sonra yayımlanan güncelleştirmelerde yoktur.

Pratik Çözüm

Büyük/küçük harfe duyarlı bir dosya sistemine sahip olmanız gerektiği için HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\kernel\ dword:ObCaseInsensitive kayıt defteri anahtarının değerini 0 olarak ayarladıysanız ve .NET Framework 2.0 güncelleştirmesi bunu yeniden 1 olarak ayarladıysa, bu kayıt defteri anahtarının değerini kendiniz yeniden 0 olarak ayarlayın. Değişikliklerin etkili olması için sistemi yeniden başlatın. Örneğin sunucu karma bir ortamda bulunan bir NFS sunucusuysa ve kayıt defteri anahtarının değeri 1 olarak ayarlandıysa, bu değeri kendiniz yeniden 0 olarak değiştirebilirsiniz.

Not .NET Framework 2.0'ı yeniden yüklediyseniz ya da 27 Kasım 2006'dan önce yayımlanan .NET Framework 2.0 güncelleştirmelerini onardıysanız ya da yeniden yüklediyseniz bu geçici çözümü kendiniz yeniden uygulamalısınız.
Özellikler

Makale No: 929110 - Son İnceleme: 17 Tem 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim