MS07-040: .NET Framework'teki güvenlik açıkları uzaktan kod yürütülmesine izin verebilir

GİRİŞ

Microsoft, MS07-040 güvenlik bültenini yayımladı. Bu güvenlik bülteni, karşılık gelen güvenlik güncelleştirmesiyle ilgili tüm bilgileri içermektedir. Dosya bildirim bilgileri ve dağıtma seçenekleri de bu bilgilere dahildir. Güvenlik bülteninin tamamını görüntülemek için aşağıdaki Microsoft Web sitelerinden birini ziyaret edin:

Daha fazla bilgi

Bu güvenlik güncelleştirmesiyle ilgili bilinen sorunlar

Aşağıdaki tabloda bu güvenlik güncelleştirmesiyle ilgili bilinen sorunlar listelenmektedir. Bu güvenlik güncelleştirmesiyle ilgili olduğu bilinen sorunlar dışında bir sorun yaşıyorsanız, ABD'de ve Kanada'da 1-866-PCSAFETY numarasını arayarak veya yerel Microsoft temsilcisine başvurarak ücretsiz destek alabilirsiniz. Güvenlik güncelleştirmeleri sorunlarıyla ilgili olarak yerel Microsoft temsilcinize başvurma konusunda daha fazla bilgi için Uluslararası Destek Web sitesini ziyaret edin.

Kurumsal müşteriler normal destek ilgili kişilerinden güvenlik güncelleştirmeleriyle ilgili destek alabilir.


Tabloyu kullanmak için, tablonun üstteki iki satırına bakın. Kullanmakta olduğunuz .NET Framework sürümüne karşılık gelen güncelleştirme için uygun Microsoft Bilgi Bankası makalesi numarasının sütununu bulun. "X" içeren satırlar, kullanmakta olduğunuz .NET Framework sürümü için bilinen bir sorunun açıklandığı bir Bilgi Bankası makalesine karşılık gelir. Soldaki sütunda makale numaralarını tıklatarak ilgili makaleyi görüntüleyin.
KB930494
.NET Framework 1.0 SP3
KB928367
.NET Framework 1.0 SP3
KB928366
.NET Framework 1.1 SP1
KB933854
.NET Framework 1.1 SP1
KB929729
.NET Framework 1.1 SP1
KB928365
.NET Framework 2.0
KB929916
.NET Framework 2.0
Microsoft Bilgi Bankası makalesi MCE ve Tablet PC Vista/Windows Server 2003/Windows 2000/Windows XP Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 x64 ve IA-64 Windows Server 2003 x86 Vista Windows Server 2003/Windows XP/Windows 2000 Vista
923100 XXXXX
923101 XX
931846 XX
934229 XX
934711 XXXXX
934712 XX
934793 XX
936597 XX
939160 XXX
939949 X
940332 XXX
940521 X
940947 X
941386 XX
941789 X
942086 XX
943804 X
944746 XX
944925 X

Bu güvenlik güncelleştirmesi ile ilgili bilinen sorunların açıklandığı Microsoft Bilgi Bankası makaleleri

Bu tabloda başvurulan bilinen sorunlar hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
923100 .NET Framework 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 veya 3.5 için bir güncelleştirme yüklemeye çalıştığınızda Windows Update hata kodu "0x643" veya Windows Installer hata kodu "1603" alabilirsiniz
923101 Bir .NET Framework 2.0 güvenlik güncelleştirmesini Windows Server 2003 x64 Edition çalıştıran bir bilgisayara yüklemeye çalıştığınızda şu hata iletisiyle karşılaşıyorsunuz: "Hata 1324. 'Program Files' klasörü geçersiz bir karakter içeriyor"
931846 Komut dosyası görevleri veya komut dosyası bileşenleri içeren SQL Server 2005 Tümleştirme Hizmetleri paketlerini yürütemeyebilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
934229 SharePoint Portal Server 2003 sitesindeki Site Dizini'ne yeni bir bağlantı eklemeye çalıştığınızda "Site Bağlantısı Ekle" sayfası yanıt vermemeye başlıyor ve bağlantı eklenmiyor
934711 .NET Framework 1.1 için güvenlik güncelleştirmesini kaldırdıktan sonra bilgisayarı yeniden başlattığınızda hata iletisi: "This application has requested the Runtime to terminate in an unusual way"
934712 Windows Vista tabanlı bir bilgisayara .NET Framework 1.0 Service Pack 3 veya .NET Framework 1.1 Service Pack 1 için bir güvenlik güncelleştirmesi yüklemeye çalıştığınızda uyarı iletisi: "Tanımlanamayan bir program bilgisayarınıza erişmek istiyor"
934793 SharePoint Server 2007 düzeltme paketi: 12 Nisan 2007'nin açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
936597 .NET Framework 1.0 HREF etiketlerini yönetilen bir yürütülebilir uygulamaya veya bir denetime işaret ederek çalıştırdığınızda uygulama veya denetim çalıştırılmıyor
939160 .NET Framework 1.1 veya .NET Framework 1.0 için bazı güvenlik güncelleştirmelerini kaldırdığınızda dosya sürümü son hizmet paketi tarafından yüklenen sürüme döndürülüyor
939949 Belirli bir .NET Framework 2.0 yazılım güncelleştirmesinin yüklü olduğu bir bilgisayarda bir uygulama çalıştırdığınızda veya bir Web sitesine erişmeye çalıştığınızda hata iletisi: "'Kültür' kültür adı desteklenmiyor"
940332 .NET Framework 1.1 veya .NET Framework 1.0 için bir güncelleştirme yüklediğinizde hata iletisi: "Yükseltme düzeltmesi Windows Installer hizmeti tarafından yüklenemiyor"
940521 Güvenlik bülteni MS07-040'ta açıklanan .NET Framework 2.0 güvenlik güncelleştirmesi yüklendikten sonra UTF8Encoding, UnicodeEncoding ve UTF32Encoding davranışı Unicode kodlama için Unicode 5.0 gereksinimlerine uygun olacak biçimde değiştiriliyor
940947 Windows 2000 Service Pack 4 üzerine güvenlik güncelleştirmesi 931212 (MS07-040) yüklendikten sonra hata iletisi: "Hata 127: belirtilen yordam bulunamadı"
941386 DÜZELTME: MS07-040 güvenlik güncelleştirmesini yükledikten sonra .NET Framework 2.0 üzerine kurulu bir ASP.NET 2.0 Web uygulaması çalıştırdığınızda hata iletisi: "'System.Web.HttpHeaderCollection' türü seri hale getirilebilir olarak işaretlenmemiş" (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
941789 Windows SharePoint Services 3.0 ön uç Web sunucusuna veya SharePoint Server 2007 ön uç Web sunucusuna güvenlik güncelleştirmesi 931212'yi (MS07-040) yükledikten sonra hata iletileri alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
942086 DÜZELTME: .NET Framework 2.0 üzerine kurulu bir ASP.NET 2.0 Web uygulamasını çalıştırdığınızda hata iletisi: "'<özel nesne>' türündeki bir nesnedeki seriyi kaldırmak için oluşturucu bulunamadı" (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
943804 DÜZELTME: .NET Framework 2.0'da Application.ExecutablePath özelliği tarafından döndürülen belirli Unicode karakterler "?" olarak görüntüleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
944746 DÜZELTME: .NET Framework 1.0'ın yüklü olduğu bir bilgisayara güvenlik güncelleştirmesi MS07-040 uygulandıktan sonra Olay Kimliği: 1008 oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
944925 DÜZELTME: MS07-040 güncelleştirmesini yalnızca istemci bilgisayara yükledikten sonra bir ObjRef nesnesi için istemci bilgisayar ile sunucu bilgisayar arasında seriler oluşturduğunuzda bir özel durum hata iletisi alabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Bu güvenlik güncelleştirmesi için bağımsız paketlerin açıklandığı Microsoft Bilgi Bankası makaleleri

Bu güvenlik güncelleştirmesi için bağımsız paketler hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:

930494 Windows XP Media Center ve Windows XP Tablet PC için .NET Framework 1.0 Service Pack 3 güvenlik güncelleştirmesi: 10 Temmuz 2007'nin açıklaması

928367 Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP ve Windows 2000 için .NET Framework 1.0 Service Pack 3 güvenlik güncelleştirmesi: 10 Temmuz 2007'nin açıklaması

928366 Windows XP ve Windows 2000 için .NET Framework 1.1 Service Pack 1 güvenlik güncelleştirmesi: 10 Temmuz 2007'nin açıklaması
933854 Windows Server 2003 için .NET Framework 1.1 Service Pack 1 güvenlik güncelleştirmesi: 10 Temmuz 2007'nin açıklaması

929729 Windows Vista için .NET Framework 1.1 Service Pack 1 güvenlik güncelleştirmesi: 10 Temmuz 2007'nin açıklaması

928365 Windows Server 2003, Windows XP ve Windows 2000 için .NET Framework 2.0 güvenlik güncelleştirmesi: 10 Temmuz 2007'nin açıklaması

929916 Windows Vista için .NET Framework 2.0 güvenlik güncelleştirmesi: 10 Temmuz 2007'nin açıklaması

Bu güvenlik güncelleştirmesi hakkında ek bilgi

Bu güvenlik güncelleştirmesi yüklendikten sonra UTF8Encoding, UnicodeEncoding ve UTF32Encoding davranışı Unicode kodlama için Unicode 5.0 gereksinimlerine uygun olacak biçimde değiştirilir. Yetkisiz ve geçersiz baytlar kaldırılmaz. Bunun yerine, Unicode değiştirme karakteri olan U+FFFD karakteriyle değiştirilir.

Bu davranış hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

940521 Güvenlik bülteni MS07-040'ta açıklanan .NET Framework 2.0 güvenlik güncelleştirmesi yüklendikten sonra UTF8Encoding, UnicodeEncoding ve UTF32Encoding davranışı Unicode kodlama için Unicode 5.0 gereksinimlerine uygun olacak biçimde değiştiriliyor

Etkilenen yazılımlar

Bu makale karşılık gelen Microsoft işletim sistemleriyle birlikte kullanıldıklarında Microsoft .NET Framework'ün şu sürümleri için geçerlidir:

 • Şu işletim sistemiyle kullanıldığında .NET Framework 1.0 Service Pack 3:

  • Windows 2000 Service Pack 4
  • Windows XP Service Pack 2
  • Windows XP Service Pack 3
  • Windows XP Professional x64 Edition
  • Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
  • Windows XP Tablet PC Edition 2005
  • Windows XP Media Center Edition 2005
  • Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Itanium tabanlı sistemler için Windows Server 2003

   • Windows Server 2003 Service Pack 1
   • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Windows Server 2003 x64 Edition
  • Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Vista
  • Windows Vista Service Pack 1
  • Windows Server 2008
 • Şu işletim sistemiyle kullanıldığında .NET Framework 1.1 Service Pack 1:

  • Windows 2000 Service Pack 4
  • Windows XP Service Pack 2
  • Windows XP Service Pack 3
  • Windows XP Professional x64 Edition
  • Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Itanium tabanlı sistemler için Windows Server 2003

   • Windows Server 2003 Service Pack 1
   • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Windows Server 2003 x64 Edition
  • Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Vista
  • Windows Vista Service Pack 1
  • Windows Vista x64 Edition
  • Windows Vista x64 Edition Service Pack 1
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 x64 Edition
  • Itanium tabanlı sistemler için Windows Server 2008
 • Şu işletim sistemiyle kullanıldığında .NET Framework 2.0:

  • Windows 2000 Service Pack 4
  • Windows XP Service Pack 2
  • Windows XP Service Pack 3
  • Windows XP Professional x64 Edition
  • Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Itanium tabanlı sistemler için Windows Server 2003

   • Windows Server 2003 Service Pack 1
   • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Windows Server 2003 x64 Edition
  • Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Vista
  • Windows Vista x64 Edition
Özellikler

Makale No: 931212 - Son İnceleme: 9 Mar 2009 - Düzeltme: 1

Geri bildirim