2007 Microsoft Office Sunucuları Service Pack 1 ve 2007 Microsoft Office Sunucuları Dil Paketi Service Pack 1'in Açıklaması

™zet

Microsoft, 2007 Microsoft Office Sunucuları ve 2007 Microsoft Office Sunucuları Dil Paketi için bir hizmet paketi yayımladı. Bu makale, hizmet paketlerini ve hizmet paketlerinin giderdiği sorunların listesini edinme ile ilgili bilgiler içerir.

Ayrıca bu makale, hizmet paketlerini yüklediğinizde karşılaşabileceğiniz sorunlar ve hizmet paketlerinin yüklü olup olmadığının nasıl anlaşılacağı ile ilgili bilgileri içerir.

GİRİŞ

2007 Microsoft Office Sunucuları Service Pack 1 (SP1) ve 2007 Microsoft Office Sunucuları Dil Paketi Service Pack 1 (SP1) önemli güvenlik, kararlılık ve performans iyileştirmeleri içerir. 2007 Microsoft Office Sunucuları SP1 ve 2007 Microsoft Office Sunucuları Dil Paketi SP1'in içerdiği düzeltmelerin bir bölümü daha önce ayrı güncelleştirmeler halinde yayımlanmıştı.

Hizmet paketi ayrıntıları

Hizmet paketinin giderdiği sorunların karşıdan yüklenebilen listesi

2007 Microsoft Office Sunucuları SP1 ve 2007 Microsoft Office Sunucuları Dil Paketi SP1 tarafından giderilen 2007 Microsoft Office Sunucuları ve 2007 Microsoft Office Sunucuları Dil Paketi sorunlarının listesini içeren bir Microsoft Excel çalışma kitabı edinilebilir.

Not Bu çalışma kitabı İngilizce'dir. Çalışma kitabı diğer dillere çevrilmeyecektir.

Aşağıdaki dosya Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:


Karşıdan Yükle 2007 Office Servers Service Pack 1 Changes_all.xls paketini şimdi karşıdan yükle.

Yayın Tarihi: 11 Aralık 2007

Microsoft Destek dosyalarını karşıdan yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591 Microsoft destek dosyaları çevrimiçi hizmetlerden nasıl alınır
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, üzerinde herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardım eden geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.

Hizmet paketi ile giderilen sorunların listesi

2007 Microsoft Office Sunucuları SP1 ve 2007 Microsoft Office Sunucuları Dil Paketi SP1 aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalelerinde açıklanan sorunları giderir:
942383 Groove 2007'de 2007 Microsoft Office Paketi Service Pack 1 ile giderilen sorunlar (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
942387 Project Server 2007'de Microsoft Office Sunucuları Service Pack 1 ile giderilen sorunlar (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
942390 2007 Microsoft Office Sunucuları Service Pack 1 ile giderilen SharePoint Server 2007 sorunlarının listesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Bu hizmet paketiyle ilişkili güvenlik bültenleri

2007 Microsoft Office Sunucuları SP1 ve 2007 Microsoft Office Sunucuları Dil Paketi SP1 aşağıdaki güvenlik bülteniyle ilişkilidir:
936227 MS07-042: Microsoft XML Çekirdek Hizmetleri'ndeki güvenlik açığı uzaktan kod yürütülmesine izin verebilir

Bilinen sorunlar

942101 Windows XP Service Pack 2 çalışan bir bilgisayara 2007 Office Service Pack 1 paketlerinden birini uygulamaya çalıştığınızda bir hata iletisi alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
942118 Bir Office Groove 2007 hizmet paketi veya Office Groove 2007 güncelleştirmesi yükledikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız isteniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
942618 Windows SharePoint Services 3.0 ve Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1'i içeren yükleme paketini çalıştırdığınızda /log ve /passive komut satırı anahtarları beklendiği gibi çalışmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
942619 Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 uygulandıktan sonra sunucudaki Uygulama günlüğüne bir olay kaydediliyor: "Kullanıcı, grup veya 'WSS_Content_Application_Pools' rolü geçerli veritabanında zaten var" (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
942620 Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1'in yüklü olmadığı bir bilgisayara 2007 Office Sistemi Sunucuları Service Pack 1'i yüklemeye çalıştığınızda bir hata iletisi alıyorsunuz
942621 Sessiz modu kullanarak 2007 Microsoft Office Sistemi Sunucuları'nı veya Windows SharePoint Services 3.0'ı yükleyip bir hizmet paketi, güncelleştirme veya düzeltme uyguladıktan sonra SharePoint Ürün ve Teknolojilerini Yapılandırma Sihirbazı beklenmedik biçimde çalıştırılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
942995 Bir 2007 Office hizmet paketi veya 2007 Office güncelleştirmesi yükledikten sonra beklenmedik biçimde bilgisayarınızı yeniden başlatmanız isteniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
943100 2007 Office Sunucuları Service Pack 1 çalışan bir bilgisayarda site koleksiyonu kısıtlamalarını yalnızca belirli bir kuruluş birimindeki kullanıcılara izin verecek biçimde ayarlama (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
943102 2007 Microsoft Office Sunucuları Service Pack 1'de .xlsb ve .zip dosyaları için dizin oluşturmayı etkinleştirme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
943105 Office Sunucuları Service Pack 1 yüklendikten sonra bir sorgu sunucusunda veya dizin sunucusunda kullanılan en fazla disk alanı dizinin fiziksel boyutunun 2,85 katına çıkıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
944446 Project Server 2007'nin yüklü olduğu bir bilgisayara 2007 Office Sistemi Sunucuları Service Pack 1'i (SP1) yüklemeye çalıştığınızda hata iletisi
944447 Foxit PDF IFilter'ın yüklü olduğu bir sunucuya 2007 Microsoft Office Sunucuları Service Pack 1 veya Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 yüklendikten sonra .pdf belge türleri için dizin oluşturulmuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Hizmet paketini yükleme işlemi sırasında oluştuğu bilinen sorunlar

Ekim 2007 güvenlik güncelleştirmesinde aşağıdaki düzeltmeler bulunmaktadır. Bu düzeltmeler 2007 Microsoft Office Sunucuları SP1 yüklendiğinde kaybolur:
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 site koleksiyonunda özel bir şablon kullanıyorsunuz. Yeni bir Web sayfası oluşturursanız, Web Bölümü Ekle'yi tıklattığınızda standart Web bölümlerinin tümü kullanılamayabilir. BUG #: 801509 (Office12)
 • Bu güvenlik güncelleştirmesini uyguladığınızda bazı üçüncü taraf hizmetleri yanlış şekilde durdurulabilir. Bu sorun oluşursa, bu güvenlik güncelleştirmesini uyguladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekir. BUG #: 806331 (Office12)
 • Bir Windows SharePoint Services 3.0 site koleksiyonuna veya bir Microsoft Office SharePoint Server 2007 site koleksiyonuna bağlanıyorsunuz. Sayfa, Takvim görünümüne ayarlanmış bir Takvim Web Bölümü içeriyorsa tamamen yüklenmeyebilir. Bu sorun, Takvim listesini okuma izniniz yoksa oluşabilir. BUG #: 809502 (Office12)
 • Bir SharePoint Server 2007 site koleksiyonunu aramak için Form Tabanlı Kimlik Doğrulaması (FBA) kullandığınızda arama sonuçları döndürülmüyor. Ancak, SharePoint Server 2007 site koleksiyonunu aramak için NTLM kullandığınızda arama sonuçları döndürülüyor. BUG #: 803302 (Office12)
 • Microsoft SharePoint Portal Server 2003 site koleksiyonunun SharePoint Server 2007'ye aşamalı olarak yükseltilmesi işlemini çalıştırdığınızda yükseltme başarısız olabilir. Ek olarak, bir "Bilinmeyen Hata" hata iletisi alırsınız. BUG #: 804933 (Office12)
 • SharePoint Server 2007'ye yükseltilmiş bir site koleksiyonunuz var. Site URL'sinde bir nokta varsa, tam gezinme site koleksiyonunun dizinini oluşturamayabilir. Ancak, artımlı gezinme site koleksiyonunun beklendiği şekilde dizinini oluşturur. BUG #: 806165 (Office12)
 • Eşlenen tüm gezinilen özelliklerdeki değerleri içer seçeneğini kullandınız. Sonra, Yazar özelliğini diğer gezilen özelliklere yeniden eşlediniz. Bunu yaptığınızda, Tür özelliği çok değerli bir özellik nesnesi olarak değişir. Eşlenen tüm gezinilen özelliklerdeki değerleri içer seçeneğini kullanmamaya karar verirseniz, Tür özelliği varsayılan olan metin özelliğine geri döner. BUG #: 806166 (Office12)
 • Bir Windows SharePoint Services 3.0 site koleksiyonunu SharePoint Server 2007 site koleksiyonuna yükseltirseniz, site yükseltilmiş gibi görünmeyebilir. Bunun yerine, site koleksiyonu Windows SharePoint Services 3.0 sitesi gibi çalışmaya devam eder. BUG #: 809468 (Office12)
 • Bir SharePoint Server 2007 site koleksiyonundaki bir önemli performans göstergesinin (KPI) Profil sayfasını tıklattığınızda, aşağıdaki hata iletisini alıyorsunuz:
  Yanlış işlev (Özel durum, HRESULT: 0x80070001).
  BUG #: 809622 (Office12)
 • SharePoint Server 2007 site koleksiyonunda .pdf dosyalarını gezinmek üzere tam gezinme gerçekleştirildiğinde, gezinme işlemi bitmeyebilir. Ek olarak, CPU kullanımı yüzde 100 oranına çıkabilir. Bu sorun .pdf dosyasına bir .ocn dosyası katıştırılmışsa oluşabilir. BUG #: 810311 (Office12)

Yükleme ayrıntıları

Hizmet paketleri nasıl edinilir ve yüklenir

2007 Microsoft Office Sunucuları SP1 ve 2007 Microsoft Office Sunucuları Dil Paketi SP1, Microsoft Yükleme Merkezi'nde bulunmaktadır. Bu hizmet paketlerini karşıdan yüklemek ve kurulum yönergeleri ile dağıtım stratejilerini edinmek için, aşağıdaki Microsoft Web sitelerini ziyaret edin:

Hizmet paketlerini dağıtma

2007 Microsoft Office Sunucuları Service Pack 1 ve 2007 Microsoft Office Sunucuları Dil Paketi Service Pack 1'i yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

945013 2007 Microsoft Office Sunucuları Service Pack 1 ve Office Sunucusu Dil Paketi Service Pack 1'i dağıtma

Hizmet paketlerinin yüklü olup olmadığı nasıl belirlenir

Hizmet paketi, aşağıdaki tablolarda listelenen sürümlerde dosyalar içerir.

Not Tablolarda listelenen dosyaların daha ileri bir sürümüne sahipseniz bu hizmet paketlerini yüklemeniz gerekmez.

Tablolarda listelenen dosyaların zaten yüklü olup olmadıklarını belirlemek için şu adımları izleyin:
 1. Arama Yardımcısı'nı başlatın. Bunu yapmak için, Başlat'ı tıklatın ve sonra da Ara'yı tıklatın.

  Not Windows Masaüstü Araması başlatılırsa, Arama Yardımcısını kullanmak için burayı tıklatın seçeneğini tıklatın.
 2. Arama Sonuçları penceresinde, Arama Yardımcısı bölmesinde Tüm dosyalar ve klasörler’i tıklatın.
 3. Dosya adının tamamı ya da bir kısmı kutusuna dosyanın adını yazın ve Ara'yı tıklatın.
 4. Dosya listesinde, bulunan dosyayı sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.
 5. Genel ve Sürüm sekmelerinde, bilgisayarda yüklü olan dosyanın özelliklerini inceleyin.
2007 Microsoft Office Sunucuları SP1'in 32-bit sürümü
Dlcappwwsp1.msp
Dosya adıDosya sürümü
Microsoft.Office.Server.Conversions.Launcher.exe12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Server.Conversions.LoadBalancer.exe12.0.6211.1000
Dlcwwsp1.msp
Dosya adıDosya sürümü
Microsoft.Office.Workflow.Routing.dll12.0.6211.1000
Ifswfewwsp1.msp
Dosya adıDosya sürümü
Core.jsUygulanamaz
Htmlchkr.dll12.0.6211.1000
Ifswfe.dll12.0.6211.1000
Ifswfepriv.dll12.0.6211.1000
Signatureeula.aspxUygulanamaz
Osrchappwwsp1.msp
Dosya adıDosya sürümü
BDCConnector.dll12.0.6211.1000
ChsBrkr.dll12.0.6211.1000
CHTBRKR.dll12.0.6211.1000
KorWbrkr.dll12.0.6211.1000
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Notesph.dll.oss12.0.6214.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.cswf32.lexUygulanamaz
Oss.korwbrkr.lexUygulanamaz
Oss.search.admin.asmxUygulanamaz
Oss.search.global.admin.asmxUygulanamaz
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Pkmnpw.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Osrchwfewwsp1.msp
Dosya adıDosya sürümü
Bdcconn.dll12.0.6211.1000
Chsbrkr.dll12.0.6211.1000
Chtbrkr.dll12.0.6211.1000
Danlr.dll1.0.0.16
Grclr.dll1.0.0.11
Grcste.dll1.0.0.13
Huczlr.dll2.0.4.2
Korwbrkr.dll12.0.6211.1000
Lrpolish.dll1.9.0.0
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msscntrs.dll12.0.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Mssrch.dll12.0.6211.1000
Notesph.dll12.0.6214.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.intl.dll12.0.6211.1000
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Pkmnpw.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6211.1000
Query.dll12.0.6211.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Sharepointpub.gac.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Srchpml.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Tquery.dll12.0.6217.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Ayrıca, Osrchwfewwsp1.msp dosyasıyla birlikte aşağıdaki dosyalar yüklenir.
A0000001.apxAddcs.apxAddfedl.apxAnlytics.sql
Cpyfedl.apxEditcs.apxEditrule.apxEdtfedl.apx
Expfedl.apxFbaconf.apxFbaproxy.apxImpfedl.apx
Mngfedl.apxMprop.apxMrulessp.apxNoiseara.txt
Noiseben.txtNoisebul.txtNoisecat.txtNoisechs.txt
Noisecht.txtNoisecro.txtNoisedan.txtNoisedeu.txt
Noiseeng.txtNoiseenu.txtNoiseesn.txtNoisefin.txt
Noisefra.txtNoisegrc.txtNoiseguj.txtNoiseheb.txt
Noisehin.txtNoiseice.txtNoiseind.txtNoiseita.txt
Noisejpn.txtNoisekan.txtNoisekor.txtNoiselat.txt
Noiselit.txtNoisemal.txtNoisemar.txtNoisemly.txt
Noiseneu.txtNoisenld.txtNoisenor.txtNoiseplk.txt
Noisepol.txtNoisepor.txtNoiseptb.txtNoisepun.txt
Noiserom.txtNoiserus.txtNoisesbc.txtNoisesbl.txt
Noiseslo.txtNoisesve.txtNoisesvk.txtNoisetam.txt
Noisetel.txtNoisetha.txtNoisetur.txtNoiseukr.txt
Noiseurd.txtOss.cs6mors.lexOss.csstems.lexOss.cswf32.lex
Oss.danlr.lexOss.grcste.lexOss.huau.lexOss.hugu.lex
Oss.hustem.lexOss.korwbrkr.lexOss.search.admin.asmxOss.search.global.admin.asmx
Oss.summaryresults.dwpOss.swpf.summaryresults.dwpOss.swpf.topanswer.dwpOss.topanswer.dwp
Oss.wbdbase.plkOsssearchadmin.helpkeymap.xmlPortal.jsS2addshr.apx
S2farm.apxS2mngshr.apxScssp.apxSdsgpssp.apx
Spanishdict.txtTsara.xmlTsben.xmlTsbul.xml
Tscat.xmlTschs.xmlTscht.xmlTscro.xml
Tsdeu.xmlTseng.xmlTsenu.xmlTsesn.xml
Tsfin.xmlTsfra.xmlTsguj.xmlTsheb.xml
Tshin.xmlTsice.xmlTsind.xmlTsita.xml
Tsjpn.xmlTskan.xmlTskor.xmlTslat.xml
Tslit.xmlTsmal.xmlTsmar.xmlTsmly.xml
Tsneu.xmlTsnld.xmlTsnor.xmlTsplk.xml
Tspol.xmlTspor.xmlTsptb.xmlTspun.xml
Tsrom.xmlTsrus.xmlTssbc.xmlTssbl.xml
Tsschema.xmlTsslo.xmlTssve.xmlTssvk.xml
Tstam.xmlTstel.xmlTstha.xmlTstur.xml
Tsukr.xmlTsurd.xmlUschdssp.apxVscpsssp.apx
Vssetssp.apx
Osrvwwsp1.msp
Dosya adıDosya sürümü
Adodb.dll7.10.2346.0
Dbghelp.dll6.6.7.5
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Microsoft.office.server.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6212.1000
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Office.odf12.0.6211.1000
Stdole.dll7.0.9466.0
Stdole.dll7.0.9466.0
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Spswfewwsp1.msp
Dosya adıDosya sürümü
DocXPageConverter.exe12.0.6212.1000
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6211.1000
Ssocli.dll12.0.6211.1000
Ssocli.dll12.0.6211.1000
Ssoom.dll12.0.6211.1000
Ssoom.dll12.0.6211.1000
Ssoperf.dll12.0.6211.1000
Ssoprvad.exe12.0.6211.1000
Ssosec.dll12.0.6211.1000
Ssosec.dll12.0.6211.1000
Ssosrv.exe12.0.6211.1000
Upgrade.dll12.0.6211.1000
Ayrıca, Spswfewwsp1.msp dosyasıyla birlikte aşağıdaki dosyalar yüklenir.
Addbdcapp.aspxAnlytics.sqlBmossext.cssBrmossext.css
Cmossext.cssCtmossext.cssExpapp.aspxGmossext.css
Jmossext.cssLimossext.cssLmossext.cssMossext.css
Msitehostperson.aspxNewsv3xmlonet.xmlOmossext.cssPbb1fil.xml
Pbbfil.xmlPlmossext.cssPmossext.cssPortal.js
Profilesrp.sqlProfilup.sqlProvfil.xmlProvfile.xml
Reportcenterdoclibschema.xmlRteetbl.asxRtepued.asxSchema.xml.pubfeap
Smcmt.asxSmmossext.cssV3dwptasksandtoolswp.dwpV3xmlonet.xml
Vimossext.cssVmossext.cssWelcomelayout2.aspxWmossext.css
Xlsrvappwwsp1.msp
Dosya adıDosya sürümü
Atl80.dll8.0.50727.762
Ecscalcserver.dll12.0.6211.1000
Ecsinterop.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Sql90.xslUygulanamaz
Xlcall32.dll12.0.6211.1000
Xlsrv.dll12.0.6214.1000
Xlsrv.webservices.api.dll12.0.6211.1000
Xmlrw.dll2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Pjsrvappwwsp1.msp
Dosya adıDosya sürümü
Dataedit.dll.x8612.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.PI.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Upgrade.dll12.0.6218.1000
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.WebProj.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Queuing.exe12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6211.1000
Ayrıca, Osrvmuisp1-en-us.msp dosyasıyla birlikte aşağıdaki dosyalar yüklenir.
Prjsvr.sql.addpublishsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubtab12.sqlPrjsvr.sql.addpubvw12.sql
Prjsvr.sql.addreptab12.sqlPrjsvr.sql.addsps12.sqlPrjsvr.sql.addversionsps12.sqlPrjsvr.sql.addverstab12.sql
Prjsvr.sql.addworkingsps12.sqlPrjsvr.sql.addworksps12.sqlPrjsvr.sql.addworktab12.sqlPrjsvr.sql.delvw12.sql
Prjsvr.sql.initrep12.sql
Pjsrvwfewwsp1.msp
Dosya adıDosya sürümü
Microsoft.Office.Project.Schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.ApplicationPages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.ApplicationPages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.WebProj.dll12.0.6211.1000
Ayrıca, Pjsrvwfewwsp1.msp dosyasıyla birlikte aşağıdaki dosyalar yüklenir.
Psi.isapi.customfieldsdisco.aspxPsi.isapi.customfieldswsdl.aspxPwa.admin.addmodifycategory.aspxPwa.admin.calendarsmain.aspx
Pwa.admin.editcustomfield.aspxPwa.admin.editglobal.aspxPwa.admin.treepicker.aspxPwa.admin.viewsaddmod.aspx
Pwa.download.aspxPwa.library.activexviewpart.htcPwa.library.mspjgrid.ascxPwa.library.teambuilderpage.js
Pwa.library.timesheetpart.htcPwa.library.treepicker.xsltPwa.pjclient.cabPwa.resmgr.buildresplanteam.aspx
Pwa.resmgr.buildteam.aspxPwa.statusing.addtask.aspx
Xlsrvwfewwsp1.msp
Dosya adıDosya sürümü
Ewrfind.aspxUygulanamaz
Ewrscripts.jsUygulanamaz
Microsoft.Office.Excel.WebUI.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Excel.Server.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Excel.Server.WebServices.dll12.0.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Not 2007 Microsoft Office Sunucuları SP1 32-bit Edition paketi, 2007 Microsoft Office Sunucuları Dil Paketi SP1 32-bit Edition paketinde bulunan aşağıdaki .msp dosyalarını da içerir:
 • Osrchmuisp1-en-us.msp
 • Spsmuisp1-en-us.msp
 • Xlsrvmuisp1-en-us.msp
2007 Microsoft Office Sunucuları SP1'in 64-bit sürümü
Dlcappwwsp1.msp
Dosya adıDosya sürümü
Microsoft.office.server.conversions.launcher.exe12.0.6211.1000
Microsoft.office.server.conversions.loadbalancer.exe12.0.6211.1000
Dlcwwsp1.msp
Dosya adıDosya sürümü
Dlc.workflow.routing.dll12.0.6211.1000
Edbwwsp1.msp
Dosya adıDosya sürümü
Dbghelp.dll6.6.7.5
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Edb.botservermsgs.dll4.2.1.2704
Edb.grooveaccountmgr.dll4.2.1.2704
Edb.grooveautoproxy.dll4.2.1.2704
Edb.groovebotfacilitator.dll4.2.1.2704
Edb.groovebotfactory.dll4.2.1.2704
Edb.grooveclean.exe4.2.1.2704
Edb.grooveclusterservices.dll4.2.1.2704
Edb.groovecommoncomponents.dll4.2.1.2704
Edb.groovecomponentconnector.dll4.2.1.2704
Edb.groovecomponentupdatecontroller.dll4.2.1.2704
Edb.groovecsmviewer.exe4.2.1.2704
Edb.groovedocumentsharetool.dll4.2.1.2704
Edb.grooveeis.exe4.2.1.2704
Edb.grooveintlresource2.dll4.2.1.2704
Edb.grooveprojecttoolset.dll4.2.1.2704
Edb.grooveresource.dll4.2.1.2704
Edb.grooveresourceedb.dll4.2.1.2704
Edb.grooveshellextensions.dll4.2.1.2704
Edb.groovestoragemgr.dll4.2.1.2704
Edb.groovesystemservices.dll4.2.1.2704
Edb.grooveuls.dll12.0.6211.1000
Edb.grooveutil.dll4.2.1.2704
Edb.groovewebplatformservices.dll4.2.1.2704
Edb.groovewebservices.dll4.2.1.2704
Grooveaudio.dll4.2.1.2704
Groovecalendartool.dll4.2.1.2704
Groovecommunicationsservices.dll4.2.1.2704
Groovecommunicationsstatusandcontrol.dll4.2.1.2704
Groovecomponentmgr.dll4.2.1.2704
Groovecrypto.dll4.2.1.2704
Groovedataviewertool.dll4.2.1.2704
Groovefetchservices.dll4.2.1.2704
Groovegames.dll4.2.1.2704
Groovemisc.dll4.2.1.2704
Groovenew.dll4.2.1.2704
Groovesketchtool.dll4.2.1.2704
Groovesystemmode.dll4.2.1.2704
Groovetexttools.dll4.2.1.2704
Groovetransceiver.dll4.2.1.2704
Grooveuiframework.dll4.2.1.2704
Groovewebbrowsertool2.dll4.2.1.2704
Installed.resources.xssUygulanamaz
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6212.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Starternotificationdescriptors.xmlUygulanamaz
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Emswwsp1.msp
Dosya adıDosya sürümü
Appcode.compiledUygulanamaz
Appcode.dll4.2.1.2703
Appglobal.asax.compiledUygulanamaz
Appglobal.asax.dll4.2.1.2703
Atl80.dll8.0.50727.762
Auditdbstoredproc.sqlUygulanamaz
Gmsdbstoredproc.sqlUygulanamaz
Groovemanagementserver.dll4.2.1.2705
Groovepsconfig.exe12.0.6211.1000
Groovepsconfigui.exe12.0.6211.1000
Mems.dll4.2.1.2703
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Microsoft.groovemanagementserver.ui.controls.dll4.2.1.2703
Microsoft.groovemanagementserver.ui.enhancedwebcontrols.dll4.2.1.2703
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Grswwsp1.msp
Dosya adıDosya sürümü
Atl80.dll8.0.50727.762
Dbghelp.dll6.6.7.5
Dbwritetest.exe12.0.0.1406
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Ffqbackup.exe12.0.0.1407
Ffqrebuild.exe12.0.0.1407
Ffqreview.exe12.0.0.1407
Groovecrypto.dll4.2.1.2703
Groovemisc.dll4.2.1.2703
Groovenew.dll4.2.1.2703
Grooverelayperfmon.dll12.0.0.1406
Groovetracing.exe12.0.4518.1007
Grooveuls.dll12.0.4518.1007
Grooveutil.dll4.2.1.2703
Metabackup.exe12.0.0.1407
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Relay.exe12.0.0.1407
Relaycfg.cpl12.0.0.1407
Relaycfgsec.dll12.0.0.1407
Relaymsgs.dll12.0.0.1406
Rqexport.exe12.0.0.1407
Rqimport.exe12.0.0.1407
Rqwritetest.exe12.0.0.1407
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Ayrıca, Grswwsp1.msp dosyasıyla birlikte aşağıdaki dosyalar yüklenir.
Db.archive.exeDb.checkpoint.exeDb.deadlock.exeDb.dump.exe
Db.load.exeDb.printlog.exeDb.recover.exeDb.stat.exe
Db.upgrade.exeDb.verify.exe
Ifswfewwsp1.msp
Dosya adıDosya sürümü
Core.jsUygulanamaz
Htmlchkr.dll12.0.6211.1000
Ifswfe.dll12.0.6211.1000
Ifswfepriv.dll12.0.6211.1000
Signatureeula.aspxUygulanamaz
Osrchappwwsp1.msp
Dosya adıDosya sürümü
Bdcconn.dll12.0.6211.1000
Chsbrkr.dll12.0.6211.1000
Chtbrkr.dll12.0.6211.1000
Grclr.dll1.0.0.13
Grcste.dll1.0.0.14
Huczlr.dll2.0.4.3
Korwbrkr.dll12.0.6211.1000
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.cswf32.lexUygulanamaz
Oss.korwbrkr.lexUygulanamaz
Oss.search.admin.asmxUygulanamaz
Oss.search.global.admin.asmxUygulanamaz
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Osrchwfewwsp1.msp
Dosya adıDosya sürümü
Bdcconn.dll12.0.6211.1000
Chsbrkr.dll12.0.6211.1000
Chtbrkr.dll12.0.6211.1000
Danlr.dll1.0.0.16
Grclr.dll1.0.0.13
Grcste.dll1.0.0.14
Huczlr.dll2.0.4.3
Korwbrkr.dll12.0.6211.1000
Lrpolish.dll1.9.0.0
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msscntrs.dll12.0.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Mssrch.dll12.0.6211.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.intl.dll12.0.6211.1000
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Portal.dll12.0.6211.1000
Query.dll12.0.6211.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Sharepointpub.gac.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Srchpml.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Tquery.dll12.0.6217.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Ayrıca, Osrchwfewwsp1.msp dosyasıyla birlikte aşağıdaki dosyalar yüklenir.
A0000001.apxAddcs.apxAddfedl.apxAnlytics.sql
Cformsec.acxCpyfedl.apxEditcs.apxEditrule.apx
Edtfedl.apxExpfedl.apxFbaconf.apxFbaproxy.apx
Impfedl.apxMngfedl.apxMprop.apxMrulessp.apx
Mssdmn.exeMssearch.exeNoiseara.txtNoiseben.txt
Noisebul.txtNoisecat.txtNoisechs.txtNoisecht.txt
Noisecro.txtNoisedan.txtNoisedeu.txtNoiseeng.txt
Noiseenu.txtNoiseesn.txtNoisefin.txtNoisefra.txt
Noisegrc.txtNoiseguj.txtNoiseheb.txtNoisehin.txt
Noiseice.txtNoiseind.txtNoiseita.txtNoisejpn.txt
Noisekan.txtNoisekor.txtNoiselat.txtNoiselit.txt
Noisemal.txtNoisemar.txtNoisemly.txtNoiseneu.txt
Noisenld.txtNoisenor.txtNoiseplk.txtNoisepol.txt
Noisepor.txtNoiseptb.txtNoisepun.txtNoiserom.txt
Noiserus.txtNoisesbc.txtNoisesbl.txtNoiseslo.txt
Noisesve.txtNoisesvk.txtNoisetam.txtNoisetel.txt
Noisetha.txtNoisetur.txtNoiseukr.txtNoiseurd.txt
Oss.cs6mors.lexOss.csstems.lexOss.cswf32.lexOss.danlr.lex
Oss.grcste.lexOss.huau.lexOss.hugu.lexOss.hustem.lex
Oss.korwbrkr.lexOss.search.admin.asmxOss.search.global.admin.asmxOss.summaryresults.dwp
Oss.swpf.summaryresults.dwpOss.swpf.topanswer.dwpOss.topanswer.dwpOss.wbdbase.plk
Osssearchadmin.helpkeymap.xmlPortal.jsS2addshr.apxS2farm.apx
S2mngshr.apxScssp.apxSdsgpssp.apxSpanishdict.txt
Tsara.xmlTsben.xmlTsbul.xmlTscat.xml
Tschs.xmlTscht.xmlTscro.xmlTsdeu.xml
Tseng.xmlTsenu.xmlTsesn.xmlTsfin.xml
Tsfra.xmlTsguj.xmlTsheb.xmlTshin.xml
Tsice.xmlTsind.xmlTsita.xmlTsjpn.xml
Tskan.xmlTskor.xmlTslat.xmlTslit.xml
Tsmal.xmlTsmar.xmlTsmly.xmlTsneu.xml
Tsnld.xmlTsnor.xmlTsplk.xmlTspol.xml
Tspor.xmlTsptb.xmlTspun.xmlTsrom.xml
Tsrus.xmlTssbc.xmlTssbl.xmlTsschema.xml
Tsslo.xmlTssve.xmlTssvk.xmlTstam.xml
Tstel.xmlTstha.xmlTstur.xmlTsukr.xml
Tsurd.xmlUschdssp.apxVscpsssp.apxVssetssp.apx
Osrvwwsp1.msp
Dosya adıDosya sürümü
Adodb.dll7.10.2346.0
Dbghelp.dll6.6.7.5
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Microsoft.office.server.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6212.1000
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Office.odf12.0.6211.1000
Stdole.dll7.0.9466.0
Stdole.dll7.0.9466.0
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Pjsrvappwwsp1.msp
Dosya adıDosya sürümü
Dataedit.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.pi.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll12.0.6218.1000
Microsoft.office.project.server.webservice.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6211.1000
Mspsqservice.exe12.0.6211.1000
Prjsvr.sql.addpublishsps12.sqlUygulanamaz
Prjsvr.sql.addpubsps12.sqlUygulanamaz
Prjsvr.sql.addpubtab12.sqlUygulanamaz
Prjsvr.sql.addpubvw12.sqlUygulanamaz
Prjsvr.sql.addreptab12.sqlUygulanamaz
Prjsvr.sql.addsps12.sqlUygulanamaz
Prjsvr.sql.addversionsps12.sqlUygulanamaz
Prjsvr.sql.addverstab12.sqlUygulanamaz
Prjsvr.sql.addworkingsps12.sqlUygulanamaz
Prjsvr.sql.addworksps12.sqlUygulanamaz
Prjsvr.sql.addworktab12.sqlUygulanamaz
Prjsvr.sql.delvw12.sqlUygulanamaz
Prjsvr.sql.initrep12.sqlUygulanamaz
Sdk.microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6211.1000
Ayrıca, Pjsrvappwwsp1.msp dosyasıyla birlikte aşağıdaki dosyalar yüklenir.
Prjsvr.sql.addpublishsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubtab12.sqlPrjsvr.sql.addpubvw12.sql
Prjsvr.sql.addreptab12.sqlPrjsvr.sql.addsps12.sqlPrjsvr.sql.addversionsps12.sqlPrjsvr.sql.addverstab12.sql
Prjsvr.sql.addworkingsps12.sqlPrjsvr.sql.addworksps12.sqlPrjsvr.sql.addworktab12.sqlPrjsvr.sql.delvw12.sql
Prjsvr.sql.initrep12.sql
Pjsrvwfewwsp1.msp
Dosya adıDosya sürümü
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.pwa.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6211.1000
Ayrıca, Pjsrvwfewwsp1.msp dosyasıyla birlikte aşağıdaki dosyalar yüklenir.
Psi.isapi.customfieldsdisco.aspxPsi.isapi.customfieldswsdl.aspxPwa.admin.addmodifycategory.aspxPwa.admin.calendarsmain.aspx
Pwa.admin.editcustomfield.aspxPwa.admin.editglobal.aspxPwa.admin.treepicker.aspxPwa.admin.viewsaddmod.aspx
Pwa.download.aspxPwa.library.activexviewpart.htcPwa.library.mspjgrid.ascxPwa.library.teambuilderpage.js
Pwa.library.timesheetpart.htcPwa.library.treepicker.xsltPwa.pjclient.cabPwa.resmgr.buildresplanteam.aspx
Pwa.resmgr.buildteam.aspxPwa.statusing.addtask.aspx
Spswfewwsp1.msp
Dosya adıDosya sürümü
Docxpageconverter.exe12.0.6212.1000
Microsoft.sharepoint.publishing.dll12.0.6211.1000
Portal.dll12.0.6211.1000
Sharepointpub.dll12.0.6211.1000
Sharepointpub.gac.dll12.0.6211.1000
Ssocli.dll12.0.6211.1000
Ssoom.dll12.0.6211.1000
Ssoperf.dll12.0.6211.1000
Ssoprvad.exe12.0.6211.1000
Ssosec.dll12.0.6211.1000
Ssosrv.exe12.0.6211.1000
Upgrade.dll12.0.6211.1000
Ayrıca, Spswfewwsp1.msp dosyasıyla birlikte aşağıdaki dosyalar yüklenir.
Addbdcapp.aspxAnlytics.sqlBmossext.cssBrmossext.css
Cmossext.cssCtmossext.cssExpapp.aspxGmossext.css
Jmossext.cssLimossext.cssLmossext.cssMossext.css
Msitehostperson.aspxNewsv3xmlonet.xmlOmossext.cssPbb1fil.xml
Pbbfil.xmlPlmossext.cssPmossext.cssPortal.js
Profilesrp.sqlProfilup.sqlProvfil.xmlProvfile.xml
Reportcenterdoclibschema.xmlRteetbl.asxRtepued.asxSchema.xml.pubfeap
Smcmt.asxSmmossext.cssV3dwptasksandtoolswp.dwpV3xmlonet.xml
Vimossext.cssVmossext.cssWelcomelayout2.aspxWmossext.css
Xlsrvappwwsp1.msp
Dosya adıDosya sürümü
Ecscalcserver.dll12.0.6211.1000
Ecsinterop.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Sql90.xslUygulanamaz
Sql90.xslUygulanamaz
Xlsrv.dll12.0.6214.1000
Xlsrv.webservices.api.dll12.0.6211.1000
Xmlrw.dll2.0.3609.0
Xmlrw.dll2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Xlsrvwfewwsp1.msp
Dosya adıDosya sürümü
Ewrfind.aspxUygulanamaz
Ewrscripts.jsUygulanamaz
Microsoft.office.excel.webui.dll12.0.6211.1000
Msoxlsrv.dll12.0.6211.1000
Msoxlsrv.webservices.dll12.0.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Not 2007 Microsoft Office Sunucuları SP1 64-bit Edition paketi, 2007 Microsoft Office Sunucuları Dil Paketi SP1 64-bit Edition paketinde bulunan aşağıdaki .msp dosyalarını da içerir:
 • Osrchmuisp1-en-us.msp
 • Spsmuisp1-en-us.msp
 • Xlsrvmuisp1-en-us.msp
2007 Microsoft Office Sunucuları Dil Paketi SP1'in 32-bit sürümü
Osrchmuisp1-en-us.msp
Dosya adıDosya sürümü
Cssportalstyle.cssUygulanamaz
Mssmsg.dll12.0.6211.1000
Notesstp.exe12.0.6214.1000
Oss.search.data.sqlUygulanamaz
Microsoft.Office.Server.Search.Intl.Resources.dll12.0.6211.1000
Oss.search.sqlUygulanamaz
Spsmuisp1-en-us.msp
Dosya adıDosya sürümü
Cssportalstyle.cssUygulanamaz
Editmenu.jsUygulanamaz
Htmledtr.jsUygulanamaz
Ptdlg.jsUygulanamaz
Sm.jsUygulanamaz
Xlsrvmuisp1-en-us.msp
Dosya adıDosya sürümü
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
2007 Microsoft Office Sunucuları Dil Paketi SP1'in 64-bit sürümü
Osrchmuisp1-en-us.msp
Dosya adıDosya sürümü
Cssportalstyle.cssUygulanamaz
Mssmsg.dll12.0.6211.1000
Oss.search.data.sqlUygulanamaz
Oss.search.intlr.dll12.0.6211.1000
Oss.search.sqlUygulanamaz
Spsmuisp1-en-us.msp
Dosya adıDosya sürümü
Cssportalstyle.cssUygulanamaz
Editmenu.jsUygulanamaz
Htmledtr.jsUygulanamaz
Ptdlg.jsUygulanamaz
Sm.jsUygulanamaz
Xlsrvmuisp1-en-us.msp
Dosya adıDosya sürümü
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
Msolui90.rll9.0.1399.0

Yöneticiler için .msp dosyaları hakkında bilgi

2007 Microsoft Office Sunucuları SP1'in 32-bit sürümü
2007 Microsoft Office Sunucuları SP1 32-bit Edition paketi ve 2007 Microsoft Office Sunucuları Dil Paketi SP1 32-bit Edition paketi, kendi kendine açılan yürütülebilir dosya olarak paketlenmiş bir Microsoft Windows Installer tam dosyasından (.msp dosyası) oluşur. Bu hizmet paketinde, aşağıdaki tabloda yer alan .msp dosyaları dağıtılır.
.msp dosyasının adıAçıklama
Dlcappwwsp1.msp2007 Microsoft Office Sunucuları'na uygulanır
Dlcwwsp1.msp2007 Microsoft Office Sunucuları'na uygulanır
Ifswfewwsp1.msp2007 Microsoft Office Sunucuları'na uygulanır
Osrchappwwsp1.msp2007 Microsoft Office Sunucuları'na uygulanır
Osrchwfewwsp1.msp2007 Microsoft Office Sunucuları'na uygulanır
Osrvwwsp1.msp2007 Microsoft Office Sunucuları'na uygulanır
Pjsrvappwwsp1.msp2007 Microsoft Office Sunucuları'na uygulanır
Pjsrvwfewwsp1.msp2007 Microsoft Office Sunucuları'na uygulanır
Spswfewwsp1.msp2007 Microsoft Office Sunucuları'na uygulanır
Xlsrvappwwsp1.msp2007 Microsoft Office Sunucuları'na uygulanır
Xlsrvwfewwsp1.msp2007 Microsoft Office Sunucuları'na uygulanır
Osrchmuisp1-en-us.msp2007 Microsoft Office Sunucuları Dil Paketi
Spsmuisp1-en-us.msp2007 Microsoft Office Sunucuları Dil Paketi
Xlsrvmuisp1-en-us.msp2007 Microsoft Office Sunucuları Dil Paketi
2007 Microsoft Office Sunucuları SP1'in 64-bit sürümü
2007 Microsoft Office Sunucuları SP1 64-bit Edition paketi ve 2007 Microsoft Office Sunucuları Dil Paketi SP1 64-bit Edition paketi, kendi kendine açılan yürütülebilir dosya olarak paketlenmiş bir Microsoft Windows Installer tam dosyasından (.msp dosyası) oluşur. Bu hizmet paketinde, aşağıdaki tabloda yer alan .msp dosyaları dağıtılır.
.msp dosyasının adıAçıklama
Dlcappwwsp1.msp2007 Microsoft Office Sunucuları'na uygulanır
Dlcwwsp1.msp2007 Microsoft Office Sunucuları'na uygulanır
Edbwwsp1.msp2007 Microsoft Office Sunucuları'na uygulanır
Emswwsp1.msp2007 Microsoft Office Sunucuları'na uygulanır
Grswwsp1.msp2007 Microsoft Office Sunucuları'na uygulanır
Ifswfewwsp1.msp2007 Microsoft Office Sunucuları'na uygulanır
Osrchappwwsp1.msp2007 Microsoft Office Sunucuları'na uygulanır
Osrchwfewwsp1.msp2007 Microsoft Office Sunucuları'na uygulanır
Osrvwwsp1.msp2007 Microsoft Office Sunucuları'na uygulanır
Pjsrvappwwsp1.msp2007 Microsoft Office Sunucuları'na uygulanır
Pjsrvwfewwsp1.msp2007 Microsoft Office Sunucuları'na uygulanır
Spswfewwsp1.msp2007 Microsoft Office Sunucuları'na uygulanır
Xlsrvappwwsp1.msp2007 Microsoft Office Sunucuları'na uygulanır
Xlsrvwfewwsp1.msp2007 Microsoft Office Sunucuları'na uygulanır
Osrchmuisp1-en-us.msp2007 Microsoft Office Sunucuları Dil Paketi
Spsmuisp1-en-us.msp2007 Microsoft Office Sunucuları Dil Paketi
Xlsrvmuisp1-en-us.msp2007 Microsoft Office Sunucuları Dil Paketi
Özellikler

Makale No: 936984 - Son İnceleme: 7 Nis 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim