Windows Vista güncelleştirmesinin açıklaması

GİRİŞ

Bu güncelleştirme, Windows Vista'nın ürün etkinleştirme işlemini atlayan ve Windows'un her zamanki gibi çalışmasını engelleyen etkinleştirme açığından yararlanan yazılımları algılamasını sağlar. Etkinleştirme açığından yararlanan yazılım, gerçek Windows bileşenlerinin yerine geçen veya bunları değiştiren bir çeşit yazılımdır. Sistemde etkinleştirme açığından yararlanan yazılım bulunması, yazılım veya donanım satıcısının sahte yazılım satabilmek için orijinal Microsoft yazılımını değiştirmiş olabileceğini gösterir. Dolayısıyla, bilgisayarın güvenliği ve gizliliği riske girer. Bu güncelleştirme yüklendikten sonra, sistemde etkinleştirme açığından yararlanan yazılım bulunup bulunmadığını bileceksiniz.Bu güncelleştirmeyi edinmek için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin veya Otomatik Güncelleştirme özelliğini etkinleştirerek en son güncelleştirmeleri yükleyin:Not Bu güncelleştirmenin yüklenmesi işletim sisteminizin işlevselliğini etkilemez.

Daha fazla bilgi

Windows Vista'ya yönelik bu güncelleştirme, sistemde bulunabilecek etkinleştirme açığından yararlanan yazılımları algılar. Etkinleştirme açığından yararlanan yazılım, lisans ve etkinleştirme işlemlerini atlar. Bu davranış, Windows Vista'nın sahte kopyalarının etkinleştirilmeden çalışmasına olanak verir. Etkinleştirme açığından yararlanan yazılımlar önemli Windows sistem dosyalarında değişiklik yapar. Etkinleştirme açığından yararlanan bu yazılımlar hem sistem kararlılığını hem de güvenliğini etkiler.Güncelleştirme yüklendiğinde, işletim sisteminizin işlevselliği etkilenmez. Etkinleştirme açığından yararlanan bir yazılım algılanmazsa, güncelleştirme sessizce sonlandırılır. Etkinleştirme açığından yararlanan yazılımlar algılanırsa, etkinleştirme açığından yararlanan yazılımları nasıl kaldırabileceğinizin açıklandığı bir web sitesine bağlantı sunulur. Etkinleştirme açığından yararlanan yazılımlar kaldırıldığında, Windows kopyanızı etkinleştirmek için geçerli bir ürün anahtarı kullanmanız istenir. Etkinleştirme açığından yararlanan yazılımları kaldırmak istemiyorsanız, Windows bu yazılımları devre dışı bırakabilir ve Windows kopyanızı etkinleştirmek için geçerli bir ürün anahtarı kullanmanızı isteyebilir.

Çevrimiçi gizlilik bildirimimizi okuyun

"Microsoft Orijinal Ürün Avantajı Gizlilik Bildirimi"ni okumak için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Özellikler

Makale No: 940510 - Son İnceleme: 14 May 2009 - Düzeltme: 1

Geri bildirim