Internet Explorer'da etki alanı başına 20 olan tanımlama bilgisi sınırı 50'ye yükseltiliyor

GİRİŞ

Bu makalede, Internet Explorer'ın etki alanı başına 20 olan tanımlama bilgisi sınırının 50'ye yükseltildiği açıklanmaktadır.

Internet Explorer varsayılan olarak her etki alanı için 20 tanımlama bilgisi depolayabilir. Etki alanındaki bir sunucu bir istemci bilgisayara 20'den fazla tanımlama bilgisi gönderirse, istemci bilgisayardaki tarayıcı bazı eski tanımlama bilgilerini otomatik olarak yoksayar.

Her tanımlama bilgisi tek bir ad-değer çiftinden oluşur. Bu çiftin ardından noktalı virgülle ayrılmış öznitelik-değer çiftleri gelebilir.

Daha fazla bilgi

Bu sınır, çok sayıda tanımlama bilgisi kullanılması gereken etki alanlarında Web uygulamalarının geliştirilmesini ve barındırılmasını kolaylaştırmak amacıyla artırılmıştır. Güncelleştirme 937143 yüklendiğinde, Internet Explorer'ın her etki alanı için depolayabileceği 20 tanımlama bilgisi sınırı 50'ye yükseltilir.Bu güncelleştirme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

937143 MS07-045: Internet Explorer için Toplu Güvenlik Güncelleştirmesi

Bu güncelleştirme yüklendikten sonra aşağıdaki iki sınır değiştirilmeden kalır:
  • document.cookie özelliği bir istemci bilgisayarda yalnızca 4.096 bayt boyutunda tanımlama bilgisi alabilir. Tanımlama bilgisi dizesi 4.096 bayttan uzunsa, özellik boş bir dize döndürür.
  • Internet Explorer ve HTTP Wininet API'si, Set-Cookie üstbilgisinin uzunluğu 5.118 baytı geçerse bu üstbilgiyi yoksayar.
İşlevsellik ve performans nedenleriyle, olabildiğince az tanımlama bilgisi kullanmanız ve tanımlama bilgilerinin olabildiğince küçük olması önerilir. Ayrıca, uygulamalar eksik bir tanımlama bilgisini işleyebilmelidir.

Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

306070 Internet Explorer'daki bir tanımlama bilgisinin sayı ve boyut sınırlamaları (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Özellikler

Makale No: 941495 - Son İnceleme: 9 Haz 2009 - Düzeltme: 1

Geri bildirim