Windows Vista'da bazı hizmetler başlatılmıyor

Kaynak: Microsoft Destek

Sonuç

Windows Vista tabanlı bilgisayarlarda, Windows Güvenlik Duvarı hizmetinin çalışmadığını fark edersiniz. Hizmeti el ile başlatmayı denediğinizde, aşağıda belirtilen hatayı alırsınız. Bu sorun aynı zamanda DHCP İstemcisi hizmeti veya “Tanılama İlkesi Hizmeti” için de oluşabilir.

"Windows Güvenlik Duvarı" hizmeti ile ilgili hatalar şunlardır:
Windows, Yerel Bilgisayar üzerindeki Windows Güvenlik Duvarı hizmetini başlatamadı. Daha çok bilgi için Sistem Olay Günlüğü'nü inceleyin. Bu bir Microsoft hizmeti değilse, hizmet satıcısını arayıp bu hizmete özel hata kodunu bildirin: 5.


Sistem olay günlüğünde aşağıdaki olayı görürsünüz:
Kaynak: Hizmet Denetimi yöneticisi Olay Günlüğü Sağlayıcısı.
Olay Kimliği: 7024
Windows Güvenlik Duvarı hizmeti, hizmete özgü 5 (0x5) hatası ile sona erdi

Nedeni

Bu hata, "Erişim reddedildi" anlamına gelmektedir. Bu durum, "MpsSvc" hesabının ilgili kayıt defteri anahtarları için gerekli izinleri yoksa oluşabilir.

NT Service\MpsSvc hesabının aşağıdaki anahtarlar için gerekli izinleri bulunmalıdır:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Epoch
  gerekli izin: Değeri Sorgula;Değeri Ayarla
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy 
  gerekli izin: Tam Denetim;Okuma
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Defaults\FirewallPolicy
  gerekli izin: Tam Denetim;Okuma

DHCP İstemcisi hizmeti için, "NT Service\DHCP" hesabının aşağıdaki anahtarlar için gerekli izinleri yoksa bu sorun oluşabilir:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp
  gerekli izin: Değeri Sorgula, Değer Oluştur, Alt Anahtarları Numaralandır, Bildir, Denetimi Oku
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Configurations
  gerekli izin: Tam Denetim, Okuma

"Tanılama İlkesi Hizmeti" için, Trustedinstaller hesabının aşağıdaki anahtar için gerekli izinleri yoksa bu sorun oluşabilir:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DPS\Parameters
gerekli izin: Tam Denetim, Okuma

Çözüm

Windows Güvenlik Duvarı ile ilgili olarak aşağıda belirtilenler gibi genel sorunları otomatik olarak tanılayıp giderin:
 • Windows Güvenlik Duvarı varsayılan güvenlik duvarı değildir
 • Windows Güvenlik Duvarı başlatılmıyor
 • Windows Vista, Windows Güvenlik Duvarı'nı başlatamıyor
 • Hizmete özgü 5 (0x5) hatası Uzaktan Yardım çalışmıyor
 • Paylaşılan dosya ve yazıcılara erişemiyorsunuz
Bu otomatik sorun gidericisini karşıdan yükleyip çalıştırmak için, Bu sorunu düzelt bağlantısını tıklatın:


Yukarıdaki otomatik sorun gidericisini kullanmak yerine bu sorunu kendi başınıza gidermeyi tercih ediyorsanız, bu kayıt defteri anahtarları için hesaba ilgili izinleri ekleyin. Örneğin, Windows Güvenlik Duvarı hizmeti için ilgili adımlar aşağıdaki gibidir:
 1. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde, ilgili izni eklemeniz gereken anahtara gidin.
 2. Anahtarı sağ tıklatın ve ardından İzinler'i tıklatın.
 3. Konumlar seçeneğinin yerel bilgisayar olarak ayarlandığından emin olun.
 4. "Seçilecek nesne adlarını girin" alanına "NT SERVICE\mpssvc" yazın. Ardından, "Adı denetle"yi tıklatın.
 5. Tamam'ı tıklatın.
 6. Daha sonra listede görünen hesabı seçip uygun izni bu hesaba ekleyin.
 7. Bu işlemi bitirdiğinizde Tamam'ı tıklatın.

Özellikler

Makale No: 943996 - Son İnceleme: 13 Eki 2010 - Düzeltme: 1

Geri bildirim